Our Software

Τι είναι το λογισμικό Agro Advanced;

Το λογισμικό Agro Advanced αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής καταγραφής και διαχείρισης της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων καθώς και της τυποποίησης / μεταποίησής τους. Επομένως αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση MES (Manufacturing Execution System) που βοηθά τόσο τους Παραγωγούς και τους Γεωπόνους τους όσο και τους Εξαγωγείς-Συσκευαστές, να ελέγχουν όλες τις παραμέτρους παραγωγής, είτε αφορούν το χωράφι, είτε το συσκευαστήριο – τυποποιητήριο.

Σε ποιους απευθύνεται το λογισμικό Agro Advanced;

Το λογισμικό Agro Advanced απευθύνεται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων καθώς και στις (ΜΜΕ) επιχειρήσεις συσκευασίας, τυποποίησης ή μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων.

Ποιες παραγωγικές διαδικασίες καλύπτει το λογισμικό Agro Advanced;

Ουσιαστικά όλες τις διεργασίες που είναι δυνατό να λάβουν χώρα είτε στον πρωτογενή τομέα (πχ σπορά και ιδιοπαραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, καλλιέργεια προϊόντων και εργασιών όπως της μεταφύτευσης, της καταγραφής προγραμμάτων θρέψης και φυτοπροστασίας), τις εργαστηριακές αναλύσεις εδάφους, φύλλων, εδαφικών διαλυμάτων κλπ έως και τη συσκευασία των προϊόντων (παραλαβές, ποιοτικός έλεγχος, συσκευασίες, ιχνηλασιμότητα κλπ).

Με ποια συστήματα ποιότητας είναι συμβατό το λογισμικό Agro Advanced;

Ουσιαστικά με όλα τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, ξεκινώντας από το αγροπεριβαλλοντικό AGRO 2, το GLOBALG.A.P καθώς και GLOBALG.A.P Chain of Custody, τα Tesco Nurture και Q-S έως και τα ISO 22000, ISO 22005,  BRCGS, IFS κλπ. Επομένως το λογισμικό διαχειρίζεται τις απαιτήσεις όλων των συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, προσφέροντας ευελιξία σε διεργασίες πολύ πέρα από τις καθαρά παραγωγικές, όπως εσωτερικές επιθεωρήσεις, διαχείριση κι εκπαίδευση προσωπικού, καταγραφές υλικοτεχνικού εξοπλισμού και παγίων, στατιστικές αναλύσεις διεργασιών μετρήσεων κλπ. Έτσι το λογισμικό καθιστά όλες τις διαδικασίες Paperless, χωρίς την ανάγκη κουραστικών καταγραφών με το χέρι. Η τελευταία έκδοση του Agro Advanced, καλύπτει απόλυτα και όλες τις αναγκαίες καταγραφές για τον σχεδιασμό στρατηγικής περιορισμού των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα, για τα πρότυπα GLOBALG.A.P. IFA και AGRO 2.1/2.2, το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης διαδικτυακής ανανέωσης των Check Lists των προτύπων, ώστε να διενεργούνται ευκολότερα οι εσωτερικές επιθεωρήσεις τους. Μάλιστα, τα Reports των εσωτερικών επιθεωρήσεων, μέσα από το Report Generator, μπορούν να “γεμίζουν” με δεδομένα μέσα από το Data Mining. Έτσι πεδία με δεδομένα γεμίζουν την κάθε απάντηση στις ερωτήσεις των Check Lists, προσφέροντας έτσι αμεσότητα κι ευκολία στα Reports σας.

Ποιο είναι το επίπεδο κάλυψης της Ιχνηλασιμότητας στον πρωτογενή τομέα παραγωγής;

Καλύπτει απόλυτα κάθε ενέργεια, συνδυάζοντας τα πάντα σε ένα Lot που αφορά την κάθε παρτίδα. Τo Lot Number συνοδεύει το προϊόν είτε αυτούσιο σε κάποια μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης του δευτερογενούς τομέα, είτε απευθείας στη λιανική αγορά. Τα Lot Numbers είναι απόλυτα Customizable, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα στον αγρότη να σχηματίσει δικά του Lot Numbers ανεξαρτήτου πολυπλοκότητας ή απαιτήσεων των πελατών, συνοδευόμενο πάντα από τη δυνατότητα χρήσης BarCode ή/και RFID. Το Lot αυτό εκφράζει όλες τις καλλιεργητικές εργασίες συνδέοντας το τελικό προϊόν με το αγροτεμάχιο. Επίσης καλύπτει όλες τις ανάγκες των παραγωγών για την εφαρμογή της νέας Αγορανομικής Διάταξης – ΔΙΕΠΠΥ Α2/718 (πρώην ΑΔ 3/11 και ΑΔ 7/09).

Ποιο είναι το επίπεδο κάλυψης της Ιχνηλασιμότητας στον δευτερογενή τομέα παραγωγής;

Ο δευτερογενής τομέας καλύπτεται από την παραλαβή των πρώτων υλών έως και την παράδοση του προϊόντος στους πελάτες. Αυτό αναλαμβάνει να πράξει το εξειδικευμένο Module με το όνομα Factory. Το Module Factory καλύπτει την ιχνηλασιμότητα τόσο σε όλα τα επίπεδα (n-1, n, n+1) και με απόλυτα απλό και κατανοητό τρόπο. Παράλληλα, με το Module SmartPack, έχουν τη δυνατότητα για πλήρη ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο υλικών συσκευασίας. Το Factory μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις μονάδες μεταποίησης ή συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, είτε πρόκειται για εταιρείες που δεξαμενίζουν προϊόντα, είτε για εταιρείες που συσκευάζουν, προσφέροντας έτσι μεγάλη ευελιξία. Κι εδώ, όπως και στον πρωτογενή τομέα, είναι δυνατή η απόλυτη σύνδεση της παρτίδας παραγωγής (batch number) με τα αρχικά Lot Numbers των πρώτων υλών, τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή καθώς και το εργατικό προσωπικό που χειρίστηκε το προϊόν (γραμμή παραγωγής). Το Module Factory του λογισμικού Agro Advanced είναι απόλυτα συμβατό με την Αγορανομική Διάταξη – ΔΙΕΠΠΥ Α2/718 (πρώην ΑΔ 3/11 και ΑΔ 7/09), την οποία αυτοματοποιεί, χωρίς την ανάγκη χρήσης έντυπων μέσων (πχ βιβλίου ιχνηλασιμότητας που τηρείται με το χέρι).

Το Agro Advanced εξειδικεύεται με τα εξής Modules

 

Τα στάδια εξέλιξης της δικής μας ιχνηλασιμότητας

2004
2004

Το 2ο σύστημα ιχνηλασιμότητας για συσκευαστήρια στην Ελλάδα

Το 2004 αναπτύξαμε το δεύτερο σύστημα ιχνηλασιμότητας σε συσκευαστήριο, σε όλη την Ελλάδα (πρώτο ήταν αυτό της Suntip στην Κόρινθο). Ήταν το πρώτο σύστημα της #Geoplant και τότε το ονομάσαμε #GP_Advanced. Εκεί δεν αναπτύξαμε απλά ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας. Αλλά και την κουλτούρα που ακόμα βρισκόταν σε πρώιμα στάδια. Για αυτό χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους  κκ Διασάκο Ιωάννη, Λαϊνά Παναγιώτη και  Παπανικολόπουλο Φάνη, για την ευκαιρία που μας έδωσαν. Ξεκίνησε τότε για τις ανάγκες κοστολόγησης της κάθε παρτίδας. Κι έτσι ξεκίνησε η ιδέα

2007
2007

Η Ανάπτυξη του #Agro Advanced

Το 2007 ολοκληρώσαμε την ανάπτυξη του Agro Advanced με το Module Core, στην πρώτη του έκδοση, όπου ιχνηλατούσαμε την αγροτική παραγωγή ανά μονάδα πώλησης, περιλαμβανομένων των εφαρμογών φυτοπροστασίας, θρέψης, πολλαπλασιαστικού υλικού κλπ, πάντα σε εναρμόνιση με το τότε GLOBALG.A.P καθώς και τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος AGRO 2.1/2.2.

2009
2009

Ο Αγορανομικός Κώδικας (ΑΔ) 07/09

Το 2009 εξειδικεύσαμε και πιστοποιήσαμε το Module Factory σύμφωνα με τον τότε Αγορανομικό Κώδικα ΑΔ 7/09. Με εξαιρετικά σχόλια από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εμπορίου, γιατί κάλυπτε απόλυτα τις ανάγκες του τότε πρωτοεμφανιζόμενου Βιβλίου Ιχνηλασιμότητας, το οποίο “έστηνε” μόνο του στο υπόβαθρο, ενώ το σύστημα δούλευε στο Foreground εκτελώντας τις καθημερινές εργασίες διαχείρισης των παρτίδων παραγωγής.

2009

Η ανάπτυξη του Module #Factory

Το 2009 αναπτύξαμε το Module Factory, όπου πλέον η ιχνηλασιμότητα εξειδικεύτηκε για τα Συσκευαστήρια Αγροτικών Προϊόντων. Τότε ξεκίνησε και η εξωτερίκευση του λογισμικού και άρχισαν οι εγκαταστάσεις τερματικών στους εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων. Η ανάγκη για την εφαρμογή ψηφιακού συστήματος ιχνηλασιμότητας, έγινε δεκτή σχεδόν από όλους τους συνεργάτες της FoodCare, στη Δυτική Ελλάδα.

2010
2010

Η ανάπτυξη του #TraceIT και του #SmartPack

Το 2010 αναπτύξαμε το Module TraceIT, όπου η ιχνηλασιμότητα έγινε διαδικτυακή (αντλούσε τα απαραίτητα δεδομένα από το Module Factory για την περίπτωση B2C καθώς και από το Module Core, για την περίπτωση B2B) και ταυτόχρονα το Module SmartPack, όπου συνδέσαμε και τα υλικά συσκευασίας στη διαδικασία της παραγωγής, γιατί είχε αρχίσει ήδη η απαίτηση αυτή από τους Retailers του εξωτερικού.

2011
2011

Η ανάπτυξη του #Factory for Olive Oil

Το 2011 αναπτύξαμε το Module Factory for Olive Oil. Ένα απόλυτα εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης ελαιοτριβείων και τυποποιητηρίων ελαιολάδου, με δυνατότητα παρακολούθησης διαδικασιών έκθλιψης, Audit Trail δεξαμενών, συσκευασία – τυποποίηση προϊόντων, σε μια ευέλικτη πλατφόρμα με δυνατότητες επικοινωνίας μέσω PLC.

2014
2014

Ο Αγορανομικός Κώδικας (ΑΔ) ΔΙΕΠΠΥ Α2/718

Το 2014 τροποποιήσαμε εκ νέου το Module Factory και πιστοποιήθηκε για την αλλαγή της νομοθεσίας, σύμφωνα πλέον με τον κώδικα ΔΙΕΠΠΥ Α2/718. Κατά τη διαδικασία αυτή, πλέον ο Αριθμός Παρτίδας Παραγωγής ανατίθεται στο Batch Number της Συσκευασίας και όχι στην παραλαβή, όπως γινόταν με τους προηγούμενους Αγορανομικούς Κώδικες. Ταυτόχρονα έγινε και η ανάπτυξη του Module Label Generator, όπου On the Fly γίνονται επιλογές πεδίων και κωδικοποίηση σε όλα τα είδη Barcodes, ακόμα και στο τότε πρωτοεμφανιζόμενο QR Code.

2017
2017

Ιχνηλασιμότητα βάση της Υπουργικής Απόφασης 91354/30.08.2017, άρθρο 28

Το 2017 τροποποιήσαμε και πιστοποιήσαμε το Module Factory για τις νέες απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση 91354/30.08.2017, άρθρο 28. Ταυτόχρονα συνδέσαμε τις παρτίδες παραγωγής με τις μετρήσεις εδαφικών διαλυμάτων και φυλλοδιαγνωστικών από το αγροτεμάχιο προέλευσης, ώστε να είναι ευκολότερη η διασύνδεση των ποιοτικών κριτηρίων με το Management των αγροτεμαχίων προέλευσης των αγροτικών προϊόντων.

2018
2018

Η ανάπτυξη του Module #Εγκεκριμένος_Έμπορος

Το 2018, αναπτύξαμε το Module Εγκεκριμένος_Έμπορος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 2533/63997/29-05-2013
(ΦΕΚ 1380/B/06-06-2013) καθώς και των σχετικών διευκρινιστικών.  Το Module αυτό βρίσκεται δίπλα στον γεωπόνο του ποιοτικού ελέγχου και υποστηρίζει τους θεσμοθετημένους ποιοτικούς ελέγχους ανά προϊόν, είτε στη φάση της παραλαβής, είτε στο τελικό προϊόν.

Το Module δεν είναι “Flat”. Αυτό σημαίνει πως λειτουργεί με εντελώς ανοικτή αρχιτεκτονική, όπου μέσα από ειδικό Generator μπορούμε να δίνουμε ανά είδος και ποικιλία να δημιουργούμε τη λίστα των ποιοτικών παραμέτρων που θέλουμε.

2021
2021

Claims – Management Αγροτεμαχίου και σύνδεση δεδομένων

Το 2021, συνδέσαμε τα ενδεχόμενα Claims των Retailers, τα οποία καταγράφονται στο λογισμικό, με τις επιστροφές των πελατών και τις λιπαντικές μονάδες θρέψης / αγροτεμάχιο και ποικιλία, τις αναλύσεις φύλλων, τις αναλύσεις εδαφικών διαλυμάτων και της σχέσης  Ca / Ν και Ca / Na, προσφέροντας έτσι ένα εργαλείο ιχνηλάτισης των ποιοτικών παραπόνων των πελατών για τα αγροτικά προϊόντα, με το Management του χωραφιού και τα Properties του εδάφους.