Facebook News

image_pdfimage_print

Πολλά #Claims τις τελευταίες ημέρες λαμβάνουν συσκευαστήρια από πελάτες τους, που αφορούν κακής ποιότητας καρπούς, κυρίως της ποικιλίας #Fortuna.

Συνήθως αποδίδουμε τα προβλήματα αυτά στην κακή θρέψη, συνδέοντάς τα με απουσια ασβεστίου. Όμως ακόμα και σε εκμεταλλεύσεις όπου το ασβέστιο είναι διαθέσιμο και βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά στο φυτό, το πρόβλημα παραμένει.

Πηγή του προβλήματος είναι το απότομο-υπερβολικό "φόρτωμα" των φυτών με καρπούς της ποικιλίας #Fortuna, έπειτα από το τεράστιο 2μηνο κενό παραγωγής που είχαν φέτος, κατά τους χειμερινούς μήνες. Παράγοντες αβιωτικού Stress, όπως για παράδειγμα η υψηλή αλατότητα, η έλλειψη νερού κλπ, επιδεινώνουν σημαντικά το πρόβλημα. Δεν είναι τυχαίο πως φυτά τα οποία δε φέρουν το ίδιο απότομο-μεγάλο φορτίο από καρπούς ενώ ταυτόχρονα δεν παρουσίασαν το σημαντικό κενό στην παραγωγή, δεν έχουν αυτό το πρόβλημα ...

Προκειμένου να διαχειριστούμε την κατάσταση αυτή, είναι κρίσιμο να βοηθήσουμε τη διεργασία της Οξειδωτικής Φωσφορυλίωσης, όπου η γλυκόζη που παράγεται στα φύλλα, κατά την φωσφορυλίωσή της θα διαθέσει - μεταφέρει ενέργεια στα κύτταρα.

Πως επιτυγχάνεται αυτό;
Με εξειδικευμένα προϊόντα θρέψης που ενισχύουν τη διεργασία αυτή και ταυτόχρονη παροχέτευση Καλίου στα φυτά, το οποίο δεν πρέπει να απουσιάσει ποτέ στα προγράματα θρέψης ... Ταυτόχρονα λαμβάνουμε μέτρα κατά του αβιωτικού Stress, αν αυτό υπάρχει ...
...

View on Facebook

Α.Σ.Νεάπολης Αγρινίου ...
Εξαγωγή Πράσινου και Λευκού Σπαραγγιού στα REWE ...
#Organic + #GlobalGAP Certified + #GRASP
#IFS_Food στην παραγωγική μονάδα
...

View on Facebook

6 days ago

FoodCare AgroData OE

Alert !!! Χορεύουν τα Chlorates/Perchlorates ...

Πριν από αρκετό καιρό, είχαμε αναρτήσει το πρόβλημα και γνωστοποιήσει στους παραγωγούς:

www.facebook.com/FoodCareAgroData/photos/a.2098046783587898/2098046853587891/?type=3&__tn__=HH-R&...

Τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες το πρόβλημα έχει γίνει εκρηκτικό, με πολλές αναλύσεις υπολειμμάτων να ανιχνεύουν Chlorates/Perchlorates πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια (MRLs), ακολουθώντας σημαντικές απορρίψεις φορτίων από τις αγορές, τόσο σε κηπευτικά, όσο και σε φρούτα, με σημαντική απώλεια εσόδων.

Κύρια πηγή των Chlorates / Perchlorates αποτελούν τα λιπάσματα από κακές πρώτες ύλες. Σημαντική παρατήρηση είναι πως η αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους, φαίνεται πως βοηθά στην απορρόφηση των περιττών αυτών ουσιών, που έχουν ενοχοποιηθεί για σημαντικά προβλήματα υγείας.

Παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα τους Γεωπόνους σας ώστε να απαιτήσουν κατεπειγόντος από τις εταιρείες λιπασμάτων, βεβαιώσεις συμμόρφωσης για την απουσία Chlorates / Perchlorates καθώς και να σας κοινοποιήσουν αναλύσεις που να το αποδεικνύουν.

Μια τόσο σηματική για τους παραγωγούς δαπάνη, όπως των λιπασμάτων, πρέπει να υποστηρίζεται από υπευθυνότητα στην ποιότητα των υλικών, που δεν θέτουν πρώτιστα σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών και κατ' επέκταση το εισόδημα του παραγωγού.

Οι βεβαιώσεις για την απουσία χλωρίου στα λιπάσματα, δεν επαρκούν.
...

View on Facebook

3 weeks ago

FoodCare AgroData OE

Το #Agro_Advanced με το Module #Factory, αποτελεί πλέον την επικρατέστερη πλατφόρμα διαχείρισης της παραγωγής στα φρούτα και λαχανικά, προσφέροντας μοναδικές δυνατότητες που καμία άλλη ανταγωνιστική πλατφόρμα δε μπορεί να διαθεσει.

Πηγή έμπνευσης για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του κάθε Module, είναι η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών μας στον χώρο της μεταποίησης και τυποποίησης των τροφίμων. Με τη δυναμική συμμετοχή τους στην ανάπτυξη, στην παραμετροποίηση, στην εγκατάσταση, στην αποσφαλμάτωση αλλά και στην καταγραφή της ανάγκης πληροφορίας που απαιτούν οι συνεργάτες μας, είμαστε πάντα σε θέση να παρεμβαίνουμε ώστε να καλύπτουμε τις απαιτήσεις κατά τη γέννησή τους.

— Εικονιζόμενα προϊόντα: Agro Advanced - Module Factory.
...

View on Facebook