Ο Αγορανομικός Κώδικας (ΑΔ) 07/09

Το 2009 εξειδικεύσαμε και πιστοποιήσαμε το Module Factory σύμφωνα με τον τότε Αγορανομικό Κώδικα ΑΔ 7/09. Με εξαιρετικά σχόλια από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εμπορίου, γιατί κάλυπτε απόλυτα τις ανάγκες του τότε πρωτοεμφανιζόμενου Βιβλίου Ιχνηλασιμότητας, το οποίο “έστηνε” μόνο του στο υπόβαθρο, ενώ το σύστημα δούλευε στο Foreground εκτελώντας τις καθημερινές εργασίες διαχείρισης των παρτίδων παραγωγής.