Η ανάπτυξη του Module #Εγκεκριμένος_Έμπορος

Το 2018, αναπτύξαμε το Module Εγκεκριμένος_Έμπορος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 2533/63997/29-05-2013
(ΦΕΚ 1380/B/06-06-2013) καθώς και των σχετικών διευκρινιστικών.  Το Module αυτό βρίσκεται δίπλα στον γεωπόνο του ποιοτικού ελέγχου και υποστηρίζει τους θεσμοθετημένους ποιοτικούς ελέγχους ανά προϊόν, είτε στη φάση της παραλαβής, είτε στο τελικό προϊόν.

Το Module δεν είναι “Flat”. Αυτό σημαίνει πως λειτουργεί με εντελώς ανοικτή αρχιτεκτονική, όπου μέσα από ειδικό Generator μπορούμε να δίνουμε ανά είδος και ποικιλία να δημιουργούμε τη λίστα των ποιοτικών παραμέτρων που θέλουμε.