Ποιοι είμαστε

Η FoodCare AgroData αποτελεί τη σημαντικότερη συμβουλευτική εταιρεία στον αγροτικό και αγροδιατροφικό τομέα της Δυτικής Ελλάδας, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που εμπλέκονται με τα τρόφιμα και την αγροτική παραγωγή.

Η επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία των στελεχών μας σε συνδυασμό με τη μοντέρνα τεχνολογία που οι ίδιοι αναπτύσσουμε, μας προσφέρει τη δυνατότητα της παροχής εξειδικευμένων λύσεων στις μοναδικές απαιτήσεις του κάθε μας πελάτη.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, την αγροπεριβαλλοντική διαχείριση, τον γεωργικό πειραματισμό, την ανάπτυξη εξειδικευμένων λογισμικών στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, τα επενδυτικά προγράμματα καθώς και τις τεχνικές και χρηματο-οικονομικές μελέτες. Ταυτόχρονα η FoodCare παρέχει εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στη μετασυλλεκτική φυσιολογία των οπωροκηπευτικών, με στόχο την αξιολόγηση του Shelf Life αλλά και την επέκταση του.

* Τα περισσότερα από τα προϊόντα και υπηρεσίες μας είναι επιλέξιμα από τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είμαστε μέλη

GLOBALG.A.P. Associate Community Member

Σκοπεύοντας στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που προάγουν το εισόδημα του παραγωγού, την προστασία του καταναλωτή καθώς και του περιβάλλοντος, δεσμευόμαστε στην ανάπτυξη του προτύπου GLOBALG.A.P και τη διεύρυνση υλοποίησής του, ως τη λύση που συνδυάζει όλα τα παραπάνω, με την απαίτηση των Retailers.

 

Γι’ αυτό η FoodCare AgroData αποτελεί τη μοναδική συμβουλευτική εταιρεία του Αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα, που αποτελεί GLOBALG.A.P. Associate Community Member (11.02.2023).

IFS Recognized Consultant

Η FoodCare AgroData αποτελεί επίσημα αναγνωρισμένο Σύμβουλο για το IFS (International Featured Standards), στα εξής Scopes:

IFS Broker
IFS Food
IFS Logistics

Οι άνθρωποί μας