Ιχνηλασιμότητα βάση της Υπουργικής Απόφασης 91354/30.08.2017, άρθρο 28

Το 2017 τροποποιήσαμε και πιστοποιήσαμε το Module Factory για τις νέες απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση 91354/30.08.2017, άρθρο 28. Ταυτόχρονα συνδέσαμε τις παρτίδες παραγωγής με τις μετρήσεις εδαφικών διαλυμάτων και φυλλοδιαγνωστικών από το αγροτεμάχιο προέλευσης, ώστε να είναι ευκολότερη η διασύνδεση των ποιοτικών κριτηρίων με το Management των αγροτεμαχίων προέλευσης των αγροτικών προϊόντων.