RiskFree Network

RiskFree Network

image_pdfimage_print

RiskFree Network Module – Agro Advanced To RiskFree Network αποτελεί ένα μοναδικό μαθηματικό αλγόριθμο που στηρίζεται στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται από ένα Πανελλήνιο Δίκτυο παρακολούθησης της διάσπασης των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Χρησιμοποιείται ως Module στο λογισμικό Agro Advanced.

RiskFree_Network_LogoΠως δουλεύει ? Το RiskFree Network παρακολουθεί το ιστορικό των αναλύσεων υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όλων των χρηστών του λογισμικού Agro Advanced που έχουν εγκαταστήσει το Module αυτό. Συγκεκριμμένα, όταν καταχωρούμε μια εφαρμογή φυτοπροστασίας στο λογισμικό Agro Advanced, αυτόματα καταγράφονται οι παράμετροι της εφαρμογής όπως: – ημερομηνία εφαρμογής – αγροτεμάχιο εφαρμογής – καλλιεργούμενο είδος και ποικιλία – ακριβής μεθοδολογία εφαρμογής – ακριβής μεθοδολογία δειγματοληψίας – όγκος ψεκαστικού διαλύματος – δόση σκευάσματος / HL καθώς και Technical Δόση δραστικής / στρέμμα – μέση ένταση ηλιακού φωτός (watt /m2) – μέση θερμοκρασία – PH εδάφους και τύπους εδάφους (για τις εφαρμογές από έδαφος) – Technical δόση δραστικής / στρέμμα.

Στη συνέχεια, όταν θα πραγματοποιήσουμε μια ανάλυση υπολειμμάτων, για το παραπάνω προφιλ εφαρμογής θα υπάρξει αποτέλεσμα της ανάλυσης γι’ αυτή τη δραστική που αναλύουμε. Το αποτέλεσμα καταχωρείται στο σύστημα, ενώ αυτόματα προστίθενται και οι ημέρες από την εφαρμογή μέχρι και τη δειγματοληψία καθώς και για το μεσοδιάστημα αυτό, η μέση ένταση ηλιακού φωτός και η μέση θερμοκρασία. Όλα αυτά τα αποτελέσματα καθώς και το πλήρες προφίλ της εφαρμογής αποστέλλεται αυτόματα στον RiskFree Server όπου και φυλάσσετε για στατιστική επεξεργασία.

Τι προσφέρει το RiskFree Network ? Δίδει τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους (εξαγωγείς – εμπόρους – οργανώσεις παραγωγών κλπ) να γνωρίζουν από ποιό παραγωγό και ποιό αγροτεμάχιο πρέπει να διεξαχθεί ανάλυση υπολειμμάτων, πριν γίνει η συγκομιδή και βάση του ρυθμού διάσπασης των δραστικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφήρμοσε ο παραγωγός, για το συγκεκριμμένο προφίλ εφαρμογής (περιλαμβανομένων και των καιρικών συνθηκών).

Επομένως προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια απ’ ότι η τυχαιοποιημένη δειγματοληψία, όπου κυριολεκτικά και μόνο κατά τύχη μπορεί να “πέσεις” πάνω στο πρόβλημα. Ας ακολουθήσουμε το εξής σενάριο, ώστε να αντιληφθούμε καλύτερα τι προσφέρει το RiskFree Network: Έστω πως ένας εξαγωγέας ενός δύσκολου προϊόντος, με επαναλαμβανόμενες συγκομιδές (πχ κολοκυθάκι ή αγγούρι ή φράουλα κλπ), θέλει από μια ομάδα προμηθευτών του, που περιλαμβάνει πχ 90 παραγωγούς με 3 αγροτεμάχια έκαστος, να στείλει ΣΗΜΕΡΑ προϊόν στο εξωτερικό.

Ποιον παραγωγό θα επιλέξει για δειγματοληψία προς ανάλυση υπολειμμάτων, πόσα δείγματα και από ποιά αγροτεμάχια ώστε να περιορίσει τους κινδύνους, διατηρώντας ταυτόχρονα το κόστος σε λογικά πλαίσια ? Στην περίπτωση αυτή, με ένα απλό Click το λογισμικό Agro Advanced, μέσω του Module RiskFree Network, θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στον RiskFree Server και για κάθε παραγωγό και κάθε αγροτεμάχιο και κάθε εφαρμογή / αγροτεμάχιο καθώς και για το εκάστοτε προφιλ εφαρμογής, θα αναζητήσει στατιστικά δεδομένα από το σύστημα.

Αν το σύστημα ανιχνεύσει πως μια δραστική πλησιάζει στο παρελθόν το επικύνδυνο σημείο που έχουμε ως προδιαγραφή από τα S/M του εξωτερικού (πχ το 30 % του MRL ή το 80 % του MRL – το θέτουμε εμείς ως κριτήριο στο σύστημα), τότε ζητά επιβεβαιωτική ανάλυση για τη συγκεκριμμένη δραστική, στο συγκεκριμμένο αγροτεμάχιο.

Ο εξαγωγέας θα λάβει αυτόματα στο Email του ή απευθείας στο λογισμικό τη λίστα με τα δείγματα που θα πρέπει να λάβει. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιστρέφονται στο σύστημα, καθιστώντας το την επόμενη φορά “πιο σοφό” για το συγκεκριμμένο προφίλ εφαρμογής!!! Επομένως το RiskFree Network είναι ένα αυτοβελτιούμενο σύστημα ανάλυσης ρίσκων.

Τι άλλο μπορεί να προσφέρει ? Εκτός από την ανάλυση επικινδυνότητας, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ανά προφίλ εφαρμογής και καιρικών συνθηκών, καμπύλες διάσπασης των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, με ή χωρίς στατιστική επεξεργασία των δεδομένων (περιθώρια σφάλματος κλπ). Επίσης οι αναλύσεις υπολειμμάτων που πραγματοποιούνται ετησίως, δεν είναι πλέον χρήσιμες μόνο για μια χρήση, αλλά για να αυτό-βελτιωθεί το σύστημα. Ακόμα, οι αναλύσεις που έχουν γίνει από άλλες Ομάδες / εταιρείες, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, έχουν βοηθήσει τον RiskFree Server να έχει πολλά δεδομένα ώστε να διαχειριστεί το αίτημά σας. Το RiskFree είναι απολύτως σύμφωνο με το GlobalGAP και AGRO 2. Μόλιστα, στα Ομαδικά συστήματα GlobalGAP καθώς και στο AGRO 2, είναι επιβεβλημμένη η ανάλυση ρίσκων.

Το AGRO, εκτός της ανάλυσης ρίσκων, αναφέρει πως πρέπει η ανάλυση υπολειμμάτων του παραγωγού να συσχετίζεται με τα δεδομένα των εφαρμογών φυτοπροστασίας. Δηλαδή ότι κάνει το RiskFree. Κατά το πρότυπο GlobalGAP “για να θεωρείται η συμμετοχή ενός παραγωγού σε σύστημα παρακολούθησης υπολειμμάτων ως αξιόπιστη, θα πρέπει το σύστημα αυτό να στηρίζεται σε ανάλυση ρίσκων, το οποίο θα αποδεικνύει πως όλοι οι παραγωγοί έχουν την ίδια πιθανότητα ελέγχου, θα πρέπει να εφαρμόζεται ανά καλλιέργεια και να ιχνηλατείτε ακόμα και σε επίπεδο περιοχής παραγωγής (αγροτεμάχιο)”.

Επιπρόσθετα, το RiskFree Network, στην έκδοση 2, δίνει διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με την χώρα εξαγωγής, προσαρμόζοντας τα αποτελέσματά του στα αυστηρότερα MRLs. Έτσι οι εξαγωγές σε χώρες με αυστηρότερη νομοθεσία, όπως η Ρωσία, γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια To RiskFree λαμβάνει μετεωρολογικά δεδομένα υπό μορφή XML, από 120 μετεωρολογικούς σταθμούς που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για κρατικούς ή ιδιωτικούς μετεωρολογικούς σταθμούς που ανταλλάσουν πληροφορίες με τα Web Sites πρόβλεψης καιρικών φαινομένων. Φυσικά και δεν είναι δυνατή η πλήρης κάλυψη όλων των περιοχών καθώς και των μικροκλιμάτων κάθε περιοχής.

Για τον λόγο αυτό το σύστημα δίδει τη δυνατότητα σύνδεσης του λογισμικού Agro Advanced με μετεωρολογικούς σταθμούς (πχ Ad-con), αξιοποιώντας έτσι τα τοπικά κλιματικά δεδομένα ακόμα καλύτερα, βελτιώνοντας τα αποτελέσματά του. To RiskFree αποτελεί μοναδική Ελληνική καινοτομία και δημιουργήθηκε από μια Ομάδα ανθρώπων (Γεωπόνων – εξαγωγέων), που είχαν το ίδιο πρόβλημα με εσάς. Το να διασφαλίσουν την αξιοπιστία και τη φήμη της εταιρείας τους, μέσα από τα προϊόντα τα οποία εξήγαγαν.