RMS RiskFree Network Module

RiskFree_Network_Logo

RMS RiskFree Network Module – Agro Advanced

To RMS RiskFree Network αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα ανάλυση ρίσκων για τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων) και στηρίζεται στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται από ένα τεράστιο δίκτυο χρηστών του λογισμικού Agro Advanced. Αποτελεί Module του λογισμικού Agro Advanced.

 

Πως λειτουργεί;

Το RMS RiskFree Network παρακολουθεί το ιστορικό των αναλύσεων υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όλων των χρηστών του λογισμικού Agro Advanced που έχουν εγκαταστήσει το Module αυτό. Συγκεκριμένα, όταν καταχωρούμε μια εφαρμογή φυτοπροστασίας στο λογισμικό Agro Advanced (Core Module), αυτόματα καταγράφονται οι παράμετροι (Profile) της εφαρμογής όπως:

 • ημερομηνία εφαρμογής
 • αγροτεμάχιο εφαρμογής
 • καλλιεργούμενο είδος και ποικιλία –
 • ακριβής μεθοδολογία εφαρμογής
 • ακριβής μεθοδολογία δειγματοληψίας
 • όγκος ψεκαστικού διαλύματος
 • δόση σκευάσματος / HL καθώς και
 • Technical Δόση δραστικής / στρέμμα
 • μέση ένταση ηλιακού φωτός (watt /m2) από την εφαρμογή έως και τη δειγματοληψία
 • μέση θερμοκρασία από την εφαρμογή έως και τη δειγματοληψία
 • pH εδάφους και τύπους εδάφους (για τις εφαρμογές από έδαφος – Optional)

Στη συνέχεια, όταν θα πραγματοποιήσουμε μια ανάλυση υπολειμμάτων, για το παραπάνω προφίλ εφαρμογής μιας δραστικής, θα υπάρξει αναμενόμενα και το αποτέλεσμα της ανάλυσης γι’ αυτή τη δραστική που αναλύουμε. Το αποτέλεσμα καταχωρείται στο RMS, ενώ αυτόματα προστίθενται και οι ημέρες από την εφαρμογή της δραστικής έως και τη δειγματοληψία που διενεργήθηκε. Για το μεσοδιάστημα αυτό υπολογίζεται, από τον πλησιέστερο Μετεωρολογικό Σταθμό του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέση ένταση ηλιακού φωτός και η μέση θερμοκρασία. Όλα αυτά τα αποτελέσματα καθώς και το πλήρες προφίλ της εφαρμογής αποστέλλεται αυτόματα στον RiskFree Server όπου και φυλάσσετε για στατιστική επεξεργασία.

 

Τι προσφέρει το RiskFree Network;

Δίδει τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους (εξαγωγείς – εμπόρους – οργανώσεις παραγωγών κλπ) να γνωρίζουν από ποιο παραγωγό και ποιο αγροτεμάχιο πρέπει να διεξαχθεί ανάλυση υπολειμμάτων, πριν γίνει η συγκομιδή και βάση του ρυθμού διάσπασης των δραστικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που εφάρμοσε ο παραγωγός, για το συγκεκριμένο προφίλ εφαρμογής (περιλαμβανομένων και των καιρικών συνθηκών).

Επομένως προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια απ’ ότι η τυχαιοποιημένη δειγματοληψία, όπου κυριολεκτικά και μόνο κατά τύχη μπορεί να “πέσεις” σε ένα πρόβλημα υπέρβασης υπολειμμάτων ή υπέρβαση των ορίων που ορίζουν οι πελάτες (Retailers). Ας ακολουθήσουμε το εξής σενάριο, ώστε να αντιληφθούμε καλύτερα τι προσφέρει το RiskFree Network: Έστω πως ένας εξαγωγέας ενός δύσκολου προϊόντος, με επαναλαμβανόμενες συγκομιδές (πχ κολοκυθάκι ή αγγούρι ή φράουλα κλπ), θέλει από μια ομάδα προμηθευτών του, που περιλαμβάνει πχ 90 παραγωγούς με 3 αγροτεμάχια ανά παραγωγό, να στείλει ΣΗΜΕΡΑ προϊόν στο εξωτερικό.

Ποιον ή ποιους παραγωγούς θα πρέπει ο εξαγωγέας να επιλέξει για δειγματοληψία προς ανάλυση υπολειμμάτων ώστε να επικυρώσει πως το προϊόν που θα στείλει στους πελάτες του είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις, πόσα δείγματα πρέπει να λάβει και από ποια αγροτεμάχια ώστε να περιορίσει τους κινδύνους, διατηρώντας ταυτόχρονα το κόστος σε λογικά πλαίσια; Αυτή την απάντηση πρέπει να προσφέρει το RMS RiskFree Network. Στην περίπτωση αυτή, με ένα απλό Click το λογισμικό Agro Advanced, θα αποστείλει τα απαραίτητα δεδομένα εφαρμογών φυτοπροστασίας στον RiskFree Server και για κάθε παραγωγό και κάθε αγροτεμάχιο και κάθε εφαρμογή ανά αγροτεμάχιο καθώς και για το εκάστοτε προφίλ εφαρμογής (επομένως για εκατοντάδες ή και χιλιάδες συνδυασμούς διαφορετικών περιπτώσεων), θα αναζητήσει στατιστικά δεδομένα από το σύστημα.

Αν το σύστημα, κατά την εκτέλεση του υπολογιστικού μοντέλου, ανιχνεύσει πως μια από τις δραστική ανά παραγωγό και αγροτεμάχιο πλησιάζει ως προς την υπολειμματικότητά του στο παρελθόν το επικίνδυνο σημείο που έχουμε ως προδιαγραφή από τους πελάτες μας (πχ το 30 % του MRL ή το 80 % του MRL κλπ (παράμετροι που θέτουμε εμείς ως κριτήριο στο σύστημα ώστε να αξιολογήσει σωστά), τότε ζητά επιβεβαιωτική ανάλυση για τη συγκεκριμένη δραστική, στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο.

Ο εξαγωγέας θα λάβει αυτόματα στο Email του ή απευθείας στο λογισμικό τη λίστα με τα δείγματα που θα πρέπει να λάβει, πότε πρέπει να τα λάβει και ακριβώς ποια ημερομηνία. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα της ανάλυσης υπολειμμάτων ανά δραστική και προφίλ εφαρμογής επιστρέφονται στο σύστημα, καθιστώντας το την επόμενη φορά “πιο σοφό”, με περισσότερα αποτελέσματα ανά προφίλ, που θα συμβάλουν στο να είναι αποτελεσματικότερη η επόμενη εκτίμηση υπολειμματικότητας, όταν αυτή ζητηθεί.
Επομένως το RMS RiskFree Network είναι ένα αυτοβελτιούμενο σύστημα ανάλυσης ρίσκων.

 

Τι άλλο μπορεί να προσφέρει;

Εκτός από την ανάλυση επικινδυνότητας, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ανά προφίλ εφαρμογής και καιρικών συνθηκών, καμπύλες διάσπασης/αποδόμησης των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων (εκτίμηση – Trend), με ή χωρίς στατιστική επεξεργασία των δεδομένων (περιθώρια σφάλματος κλπ). Επίσης οι αναλύσεις υπολειμμάτων που πραγματοποιούνται ετησίως, δεν είναι πλέον χρήσιμες μόνο για μια χρήση, αλλά για να αυτό-βελτιωθεί το σύστημα. Ακόμα, οι αναλύσεις που έχουν γίνει από άλλες Ομάδες / εταιρείες, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, έχουν βοηθήσει τον RiskFree Server να έχει πολλά δεδομένα ώστε να διαχειριστεί το αίτημά σας. Το RiskFree είναι απολύτως σύμφωνο με τις νέες απαιτήσεις RMS του προτύπου GLOBALG.A.P καθώς και των απαιτήσεων του Εθνιού προτύπου AGRO 2. Μάλιστα, στα Ομαδικά συστήματα GLOBALG.A.P. καθώς και στο AGRO 2, είναι επιβεβλημένη η ανάλυση ρίσκων για τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Το πρότυπο AGRO 2, εκτός της ανάλυσης ρίσκων, αναφέρει πως πρέπει η ανάλυση υπολειμμάτων του παραγωγού να συσχετίζεται με τα δεδομένα των εφαρμογών φυτοπροστασίας. Δηλαδή ακριβώς τους συνδυασμούς μεταξύ προφίλ εφαρμογών φυτοπροστασίας και αποτελεσμάτων αναλύσεων, που κάνει αυτοματοποιημένα το RMS RiskFree Network. 

Επιπρόσθετα, το RMS RiskFree Network, στην έκδοση 2, δίνει διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με την χώρα εξαγωγής, προσαρμόζοντας τα αποτελέσματά του στα αυστηρότερα MRLs. Έτσι οι εξαγωγές σε χώρες με αυστηρότερη νομοθεσία γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια. To σύστημα λαμβάνει μετεωρολογικά δεδομένα υπό μορφή XML, από μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Δικτύου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ταυτόχρονα μπορεί να λαμβάνει δεδομένα από ιδιόκτητους μετεωρολογικούς σταθμούς.

Για τον λόγο αυτό το σύστημα δίδει τη δυνατότητα σύνδεσης του λογισμικού Agro Advanced με μετεωρολογικούς σταθμούς (πχ Ad-con), αξιοποιώντας έτσι τα τοπικά κλιματικά δεδομένα ακόμα καλύτερα, βελτιώνοντας τα αποτελέσματά του.

To RMS RiskFree Network αποτελεί μοναδική Ελληνική καινοτομία και δημιουργήθηκε από μια Ομάδα ανθρώπων (Γεωπόνων – εξαγωγέων), που είχαν το ίδιο πρόβλημα με εσάς. Το να διασφαλίσουν την αξιοπιστία και τη φήμη της εταιρείας τους, μέσα από τα προϊόντα τα οποία εξήγαγαν.