Γεωργικός Πειραματισμός

Γεωργικός Πειραματισμός

H FoodCare AgroData σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί Γεωργικά Πειράματα:

 • Αποτελεσματικότητας,
 • Demo Trials / Marketing Trials – Επίδειξης

σε Προϊόντα Θρέψης και Πολλαπλασιαστικό Υλικό, ενώ σύντομα, μετά και την επικείμενη πιστοποίηση της εταιρείας ως πειραματική μονάδα Ο.Π.Π.Α. (GEP), θα διενεργούμε και πειράματα αποτελεσματικότητας / εκλεκτικότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τα πειράματά μας αφορούν καλλιέργειες όπως κηπευτικά, μικρούς καρπούς, δενδρώδεις και πολυετείς καλλιέργειες και εγκαθίστανται είτε σε συνεργαζόμενους παραγωγούς είτε στον ιδιόκτητο αγρό (θερμοκηπιακές καλλιέργειες).

Επιπρόσθετα, τα πειράματα των ετήσιων καλλιεργειών, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αγροτεμάχια με το σύστημα υδροπονίας (coir), υπό την αυστηρή επίβλεψη των τεχνικών μας.

Ειδικά για τους μικρούς καρπούς (berries) όπως Φράουλες, Βατόμουρα, Σμέουρα και Μύρτιλα, η FoodCare διαθέτει υψηλή εξειδίκευση και διενεργεί τα πειράματα αυτά στον ιδιόκτητο θερμοκηπιακό αγρό της εταιρείας, με εγγυημένη προστασία. Τα πειράματα των Berries περιλαμβάνουν:

 • Έλεγχο προσαρμοστικότητας,
 • Πρωιμότητας,
 • Ύψους παραγωγής,
 • Καμπύλης παραγωγής,
 • Shelf Life Tests,
 • Συνεκτικότητας καρπών,
 • Χρώματος καρπών,
 • Οξύτητας,
 • Σακχάρων,

με μοντέλα που συνδυάζουν τις παραπάνω τιμές στη μονάδα του χρόνου, της προσόδου (μικτή πρόσοδος σε τιμές ανά μονάδα πώλησης παραγωγού) καθώς και των επιπέδων των θρεπτικών στοιχείων των φυτών, σε φυτικούς ιστούς αλλά και σε έδαφος.

Ταυτόχρονα η εταιρεία μας μπορεί να πραγματοποιήσει μορφολογικό έλεγχο ανθών (flower mapping) σε πολλαπλασιαστικό υλικό φράουλας και να συσχετίσει τα δεδομένα αυτά με το ύψος παραγωγής του πειραματικού αγρού.

Ήδη η εταιρεία μας διεξάγει Γεωργικό Πειραματισμό και στατιστική επεξεργασία δεδομένων για νέες ποικιλίες Φράουλας (Advanced Selections), σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες του εξωτερικού.