Ιχνηλασιμότητα

Τι είναι η Ιχνηλασιμότητα των τροφίμων;

Σύμφωνα με τον ορισμό του Προτύπου ISO 22005, Ιχνηλασιμότητα (Traceability) είναι η ικανότητα παρακολούθησης (track) και ανίχνευσης της προέλευσης (trace) ενός προϊόντος κατά την διάρκεια της παραγωγής και διακίνησής του.

Πως κατηγοριοποιείται η ιχνηλασιμότητα;

DownStream Ιχνηλασιμότητα (Προς τα εμπρός): όπου από μια συγκεκριμένη παρτίδα πρώτης ύλης (Lot Number), μας δίδεται η δυνατότητα να εντοπίσουμε όλες τις παρτίδες των τελικών προϊόντων που παρήχθησαν και περιέχουν το Lot της πρώτης ύλης.

UpStream Ιχνηλασιμότητα (Προς τα πίσω):
όπου από μια συγκεκριμένη παρτίδα τελικού προϊόντος (Lot Number), μας δίδεται η δυνατότητα να εντοπίσουμε όλες τις παρτίδες των πρώτων υλών που απαρτίζουν το τελικό προϊόν.

Ποια τα υποσυστήματα της ιχνηλασιμότητας;

n-1: Ιχνηλασιμότητα μεταξύ επιχείρησης και προμηθευτών
n: Εσωτερική Ιχνηλασιμότητα για τη διακίνηση και μετασχηματισμό των προϊόντων
n+1: Ιχνηλασιμότητα διακίνησης προς τους πελάτες

Τι είναι το σύστημα ιχνηλασιμότητας προϊόντων;

Πρόκειται για Ηλεκτρονικό Σύστημα που παρακολουθεί την πορεία των προϊόντων καθώς αυτά υφίστανται μετασχηματισμούς στις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας (εσωτερικά) ή διακινούνται στο εμπόριο (εξωτερικά). Το σύστημα Ιχνηλασιμότητας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για γρήγορη και αποτελεσματική ανάκληση των μη συμμορφούμενων προϊόντων, καθώς και για τον εντοπισμό όλων των παραμέτρων της παραγωγής που προκάλεσαν το πρόβλημα.

 

Τι είναι λογισμικό Ιχνηλασιμότητας Αγροτικών Προϊόντων;

Λογισμικό Ιχνηλασιμότητας προϊόντων καλείται εκείνο το Software που μας δίνει τη δυνατότητα της Real Time παρακολούθησης των προμηθειών των πρώτων υλών, της σύνθεσής των ημιέτοιμων κι έτοιμων προϊόντων, με συνδυαστικές δυνατότες διαχείρισης των παραμέτρων των διαδικασιών παραγωγής. Το λογισμικό ιχνηασιμότητας, μετά από τη συγκέντρωση των στοιχείων παραγωγής και διακίνησης, επεξεργάζεται τις πληροφορίες δίδοντας πλήρη Reports, ενώ παράλληλα αρχειοθετεί τα δεδομένα για μελλοντική ανάκτηση. Τα ίδια συστήματα δίδουν τη δυνατότητα ανίχνευσης στοιχείων κι εκτός των διεργασιών παραγωγής, όπως του τρόπου και συνθηκών διακίνησης των προϊόντων, τους πελάτες κλπ.

H FoodCare διαθέτει το λογισμικό Agro Advanced με τα Modules Factory, Factory for Olive Oil, SmartPack και TraceIT για να καλύψεις τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων τροφίμων για ψηφιακή ιχνηλασιμότητα. 

Ιχνηλασιμότητα και Manufacturing Execution Systems

Τα MES είναι ηλεκτρονικά συστήματα (Software) που εκτελούν και διαχειρίζονται τις διαδικασίες παραγωγής, καταγράφοντας όλες τις παραμέτρους ανά φάση παραγωγής, από την διαχείριση των πρώτων υλών, τη μέτρηση φύρας και υποπροϊόντων, της απόδοσης του προσωπικού και των μηχανημάτων κλπ, έως και των σύγχρονων απαιτήσεων των αναλώσεων ενέργειας ανά φασεολόγιο παραγωγής. Έτσι είναι εφικτή τόσο η προς τα εμπρός (προς τους πελάτες) όσο και προς τα πίσω (προμηθευτές) ιχνηλασιμότητα.

Ποια τα βήματα υλοποίησης ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας;

Βήμα 1  – Ανάλυση:

Καταγραφή αναγκών και υπάρχουσας κατάστασης, Προσδιορισμός στόχων.

Βήμα 2  – Προδιαγραφές:

Σχεδίαση προδιαγραφών, Δόμηση λύσης, Αξιολόγηση προδιαγραφών & επανασχεδίαση, Καθορισμός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, Μελέτη δικτύωσης

Βήμα 3 – Υλοποίηση:

Εγκατάσταση εξοπλισμού (hardware), Δικτύωση & διασύνδεση, Εγκατάσταση λογισμικού (software), Δοκιμές λειτουργιών & βελτιστοποίηση, Θέση σε λειτουργία

Βήμα 4 – Υποστήριξη:

Εκπαίδευση χρηστών, Συντήρηση hardware & software, Συνεχής τεχνική υποστήριξη, Αναβαθμίσεις

Τα στάδια εξέλιξης της δικής μας ιχνηλασιμότητας

2004
Το 2ο σύστημα ιχνηλασιμότητας για συσκευαστήρια στην Ελλάδα

Το 2004 αναπτύξαμε το δεύτερο σύστημα ιχνηλασιμότητας σε συσκευαστήριο, σε όλη την Ελλάδα (πρώτο ήταν αυτό της Suntip στην Κόρινθο). Ήταν το πρώτο σύστημα της #Geoplant και τότε το ονομάσαμε #GP_Advanced. Εκεί δεν αναπτύξαμε απλά ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας. Αλλά και την κουλτούρα που ακόμα βρισκόταν σε πρώιμα στάδια. Για αυτό…
Read More

2007
Η Ανάπτυξη του #Agro Advanced

Το 2007 ολοκληρώσαμε την ανάπτυξη του Agro Advanced με το Module Core, στην πρώτη του έκδοση, όπου ιχνηλατούσαμε την αγροτική παραγωγή ανά μονάδα πώλησης, περιλαμβανομένων των εφαρμογών φυτοπροστασίας, θρέψης, πολλαπλασιαστικού υλικού κλπ, πάντα σε εναρμόνιση με το τότε GLOBALG.A.P καθώς και τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος AGRO 2.1/2.2.

2009
Ο Αγορανομικός Κώδικας (ΑΔ) 07/09

Το 2009 εξειδικεύσαμε και πιστοποιήσαμε το Module Factory σύμφωνα με τον τότε Αγορανομικό Κώδικα ΑΔ 7/09. Με εξαιρετικά σχόλια από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εμπορίου, γιατί κάλυπτε απόλυτα τις ανάγκες του τότε πρωτοεμφανιζόμενου Βιβλίου Ιχνηλασιμότητας, το οποίο "έστηνε" μόνο του στο υπόβαθρο, ενώ το σύστημα δούλευε στο Foreground εκτελώντας τις καθημερινές…
Read More

Η ανάπτυξη του Module #Factory

Το 2009 αναπτύξαμε το Module Factory, όπου πλέον η ιχνηλασιμότητα εξειδικεύτηκε για τα Συσκευαστήρια Αγροτικών Προϊόντων. Τότε ξεκίνησε και η εξωτερίκευση του λογισμικού και άρχισαν οι εγκαταστάσεις τερματικών στους εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων. Η ανάγκη για την εφαρμογή ψηφιακού συστήματος ιχνηλασιμότητας, έγινε δεκτή σχεδόν από όλους τους συνεργάτες της FoodCare, στη…
Read More

2010
Η ανάπτυξη του #TraceIT και του #SmartPack

Το 2010 αναπτύξαμε το Module TraceIT, όπου η ιχνηλασιμότητα έγινε διαδικτυακή (αντλούσε τα απαραίτητα δεδομένα από το Module Factory για την περίπτωση B2C καθώς και από το Module Core, για την περίπτωση B2B) και ταυτόχρονα το Module SmartPack, όπου συνδέσαμε και τα υλικά συσκευασίας στη διαδικασία της παραγωγής, γιατί είχε…
Read More

2011
Η ανάπτυξη του #Factory for Olive Oil

Το 2011 αναπτύξαμε το Module Factory for Olive Oil. Ένα απόλυτα εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης ελαιοτριβείων και τυποποιητηρίων ελαιολάδου, με δυνατότητα παρακολούθησης διαδικασιών έκθλιψης, Audit Trail δεξαμενών, συσκευασία - τυποποίηση προϊόντων, σε μια ευέλικτη πλατφόρμα με δυνατότητες επικοινωνίας μέσω PLC.

2014
Ο Αγορανομικός Κώδικας (ΑΔ) ΔΙΕΠΠΥ Α2/718

Το 2014 τροποποιήσαμε εκ νέου το Module Factory και πιστοποιήθηκε για την αλλαγή της νομοθεσίας, σύμφωνα πλέον με τον κώδικα ΔΙΕΠΠΥ Α2/718. Κατά τη διαδικασία αυτή, πλέον ο Αριθμός Παρτίδας Παραγωγής ανατίθεται στο Batch Number της Συσκευασίας και όχι στην παραλαβή, όπως γινόταν με τους προηγούμενους Αγορανομικούς Κώδικες. Ταυτόχρονα έγινε…
Read More

2017
Ιχνηλασιμότητα βάση της Υπουργικής Απόφασης 91354/30.08.2017, άρθρο 28

Το 2017 τροποποιήσαμε και πιστοποιήσαμε το Module Factory για τις νέες απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση 91354/30.08.2017, άρθρο 28. Ταυτόχρονα συνδέσαμε τις παρτίδες παραγωγής με τις μετρήσεις εδαφικών διαλυμάτων και φυλλοδιαγνωστικών από το αγροτεμάχιο προέλευσης, ώστε να είναι ευκολότερη η διασύνδεση των ποιοτικών κριτηρίων με το Management…
Read More

2018
Η ανάπτυξη του Module #Εγκεκριμένος_Έμπορος

Το 2018, αναπτύξαμε το Module Εγκεκριμένος_Έμπορος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 2533/63997/29-05-2013 (ΦΕΚ 1380/B/06-06-2013) καθώς και των σχετικών διευκρινιστικών.  Το Module αυτό βρίσκεται δίπλα στον γεωπόνο του ποιοτικού ελέγχου και υποστηρίζει τους θεσμοθετημένους ποιοτικούς ελέγχους ανά προϊόν, είτε στη φάση της παραλαβής, είτε στο τελικό προϊόν. Το Module δεν…
Read More

2021
Claims – Management Αγροτεμαχίου και σύνδεση δεδομένων

Το 2021, συνδέσαμε τα ενδεχόμενα Claims των Retailers, τα οποία καταγράφονται στο λογισμικό, με τις επιστροφές των πελατών και τις λιπαντικές μονάδες θρέψης / αγροτεμάχιο και ποικιλία, τις αναλύσεις φύλλων, τις αναλύσεις εδαφικών διαλυμάτων και της σχέσης  Ca / Ν και Ca / Na, προσφέροντας έτσι ένα εργαλείο ιχνηλάτισης των…
Read More