Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία Αιγίου

Στα γραφεία του Αιγίου θα βρείτε την έδρα της FoodCare, που περιλαμβάνει το Λογιστήριο, τις Διοικητικές Υπηρεσίες, την Υποστήριξη Πελατών και Προμηθευτών καθώς και το DataCenter των προϊόντων μας.

Γραφεία Βάρδα Ηλείας

Στα γραφεία της Βάρδας Ηλείας θα βρείτε την Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προϊόντων και Υπηρεσιών, το Χημείο, τις Υπηρεσίες Γεωργικού Πειραματισμού καθώς και τις Υπηρεσίες Εκπαίδευσης.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Διεύθυνση

FOODCARE AGRODATA OE
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
Ασφάλεια Τροφίμων – Λύσεις Ιχνηλασιμότητας

Μητροπόλεως 54, Αίγιο, ΤΚ 25100

Κύπρου & Κολοκοτρώνη, Βάρδα, ΤΚ 27052