Η ανάπτυξη του #TraceIT και του #SmartPack

Το 2010 αναπτύξαμε το Module TraceIT, όπου η ιχνηλασιμότητα έγινε διαδικτυακή (αντλούσε τα απαραίτητα δεδομένα από το Module Factory για την περίπτωση B2C καθώς και από το Module Core, για την περίπτωση B2B) και ταυτόχρονα το Module SmartPack, όπου συνδέσαμε και τα υλικά συσκευασίας στη διαδικασία της παραγωγής, γιατί είχε αρχίσει ήδη η απαίτηση αυτή από τους Retailers του εξωτερικού.