Η ανάπτυξη του Module #Factory

Το 2009 αναπτύξαμε το Module Factory, όπου πλέον η ιχνηλασιμότητα εξειδικεύτηκε για τα Συσκευαστήρια Αγροτικών Προϊόντων. Τότε ξεκίνησε και η εξωτερίκευση του λογισμικού και άρχισαν οι εγκαταστάσεις τερματικών στους εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων. Η ανάγκη για την εφαρμογή ψηφιακού συστήματος ιχνηλασιμότητας, έγινε δεκτή σχεδόν από όλους τους συνεργάτες της FoodCare, στη Δυτική Ελλάδα.