Το 2ο σύστημα ιχνηλασιμότητας για συσκευαστήρια στην Ελλάδα

Το 2004 αναπτύξαμε το δεύτερο σύστημα ιχνηλασιμότητας σε συσκευαστήριο, σε όλη την Ελλάδα (πρώτο ήταν αυτό της Suntip στην Κόρινθο). Ήταν το πρώτο σύστημα της #Geoplant και τότε το ονομάσαμε #GP_Advanced. Εκεί δεν αναπτύξαμε απλά ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας. Αλλά και την κουλτούρα που ακόμα βρισκόταν σε πρώιμα στάδια. Για αυτό χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους  κκ Διασάκο Ιωάννη, Λαϊνά Παναγιώτη και  Παπανικολόπουλο Φάνη, για την ευκαιρία που μας έδωσαν. Ξεκίνησε τότε για τις ανάγκες κοστολόγησης της κάθε παρτίδας. Κι έτσι ξεκίνησε η ιδέα