Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Δήλωση GDPR

Η Εταιρεία μας δίνει προτεραιότητα στο σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων υπό οποιαδήποτε ιδιότητα συνεργάζεσθε ή επικοινωνείτε μαζί μας (όπως, ενδεικτικά, ως υποψήφιοι ή ενεργοί Πελάτες, Συνεργάτες, Εκπαιδευόμενοι, Προμηθευτές, Εργαζόμενοι, Υποψήφιοι προς εργασία, Ιδιώτες, επισκέπτες ιστοσελίδων ή γενικά συνεργαζόμενοι τρίτοι με τον Εταιρεία μας). Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας. Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και τη συνέχιση της χρήσης των ιστοσελίδων ή υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας, συνεπάγεται και τη σχετική δήλωση συγκατάθεσης, δηλαδή πως αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα και της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας ή της χρήσης της ιστοσελίδας μας. Κατωτέρω ακολουθεί ενημέρωση σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/συνεργατών μας). Αναλυτικά η πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμη κι εδώ

 

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία, σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλα δεδομένα, στη μοναδική σας αναγνώριση / ταυτοποίηση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Α.Δ.Τ., φυσικές & ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας (emails), αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, στοιχεία παραληπτών μηνυμάτων SMS/MMS, στοιχεία τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας – υπολογιστή – smartphone – tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κλπ.), ιστορικό και δεδομένα τηλεμετρίας του λογισμικού AGRO ADVANCED καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

 

 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ποιες οι Αρχές Επεξεργασίας;

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «FOODCARE AGRODATA Ο.Ε.»., η οποία εδρεύει στην Μητροπόλεως 54 Αίγιο – ΤΚ 25100, τηλέφωνο: +30 2691062292, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@foodcare.gr (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία»). Στην περίπτωση που είστε πελάτης της Εταιρείας και διατηρείτε σύμβαση σε ισχύ με την Εταιρεία που απαιτεί από την τελευταία την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εσείς της παρέχετε με σκοπό την υλοποίηση του έργου που η εταιρεία έχει αναλάβει, τότε η εταιρεία αποτελεί και τον «Εκτελών την Επεξεργασία» για λογαριασμό του πελάτη της, ενώ εσείς ως πελάτης αποτελείται τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας»

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εξής τρόπους:

Α) Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στα τηλέφωνα 6984.531.313 και 6984.531.363, Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 έως 16.00

Β) Email στο info@foodcare.gr

Υπεύθυνος Προστασίας προσωπικών δεδομένων,

Διεύθυνση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 54 – ΑΙΓΙΟ / ΤΚ 25100

e-mail: info@foodcare.gr

Η Εταιρία μας και το εκπαιδευμένο Προσωπικό της εφαρμόζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

Ποια δεδομένα μου υφίστανται επεξεργασία, για ποιο σκοπό και ποια η νομική βάση της επεξεργασίας;

Ποιον αφοράΣκοπός της επεξεργασίαςΔεδομένα που επεξεργαζόμαστε προς το σκοπό αυτόνΝομιμοποιητική
Βάση Επεξεργασίας
2.1. Συμμετέχοντες στο NewsLetter της εταιρείας Εγγραφή επισκεπτών της ιστοσελίδας μας στο Newsletter της εταιρείας μας) και συγκεκριμένα:
- για την ενημέρωση των νέων προϊόντων και προσφορών μας,
- για την ενημέρωση σε ζητήματα ασφάλειας τροφίμων,
- για την ενημέρωση σε Γεωτεχνικά ζητήματα, που αφορούν φυτοπροστασία, θρέψη και καλλιεργητικές τεχνικές.
Υποχρεωτική πληροφορία: που πρέπει να μας παράσχετε είναι το email σας.

Προαιρετική πληροφορία: που πρέπει να μας παράσχετε είναι το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας, η διεύθυνσή σας καθώς και το φύλλο σας.
Επεξεργασία: Ενδεχόμενη Στοχευμένη ενημερωτική αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχοντας ως χαρακτηριστικό το φύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ: Δεν παρέχουμε δεδομένα σε τρίτους.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Μόνο εφόσον μας παράσχετε το ονοματεπώνυμό σας, στις προαιρετικές πληροφορίες, μπορεί να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων σας.
Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάβασή σας στη συμφωνία χρήσης της ιστοσελίδας https://goo.gl/e5Y2em καθώς και η θετική ανταπόκρισή σας στο Confirmation email που σας αποσταλεί
2.2. Επισκέπτες στην ιστοσελίδα μαςΑνάλυση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας https://www.foodcare.gr με τη χρήση Cookies από τον παροχέα Google Analytics. Σκοπός μας είναι η παρακολούθηση της επισκεψιμότητας και η απόδοση του περιεχομένου μας στο κοινό μας. Για τη χρήση του Google Analytics στην ιστοσελίδα γίνεται χρήση του wordpress προσθέτου MonsterInsighrs, το οποίο έχει ρυθμιστεί ώστε να μην καταγράφεται η IP σαςΗ επεξεργασία γίνεται από την Υπηρεσία Google Analytics, η οποία ετοιμάζει Reports στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας της. Το Google Analytics δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρεία μη προσωποποιημένης πληροφόρησης για την επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα www.foodcare.gr, ως εξής:
Γενική Πληροφόρηση: ώρες και ημέρες επισκεψιμότητας, τάσεις παραμονής σε κάθε σελίδα, αριθμός επισκεπτών, υφιστάμενοι επισκέπτες, πλατφορμες χρήσης και λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίσκεψη.
Εξειδικευμένη Πληροφόρηση (εφόσον ο επισκέπτης είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες της Google), επισκέψεις βάση φύλου, ηλικίας.
Φόρμα Επικοινωνίας: Στην φόρμα επικοινωνίας δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονόματός σας ή του email σας. Επίσης, αν καταχωρήστε το Email ή το όνομά σας, σας παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξετε να μην αποθηκευτούν τα στοιχεία σας.
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ: Αυτόματη πρόσβαση του Google Analytics. Τα δεδομένα τα επεξεργάζεται η Google και σε εμάς παρέχει τα Reports επισκεψιμότητας.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Κανένα στοιχείο από αυτά που συλλέγει το Google Analytics δεν οδηγεί την Εταιρεία σε ταυτοποίηση των στοιχείων του επισκέπτη. Δεν καταγράφεται η IP
Η δέσμευση της Υπηρεσίας Google Analytics στις απαιτήσεις του GDPR, τις βλέπετε εδώ: https://goo.gl/N8LJPg
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ηλεκτρονικών): 24 μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης εκτός κι αν αυτή ανανεωθεί.
Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάβασή σας στη χρήση Cookies κατά την πρώτη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας καθώς και στη συμφωνία χρήσης της ιστοσελίδας https://goo.gl/e5Y2em
2.3.
Πελάτες της Εταιρείας μας στην Παροχή Υπηρεσιών καθώς και στη εγκατάσταση – παραμ/ποίηση και χρήση του λογισμικού AGRO ADVANCED
Για την υλοποίηση της παροχής των υπηρεσιών μας, είτε αφορούν συστήματα ποιότητας, είτε αφορούν την παροχή αδειών χρήσης για καταχώρηση δεδομένων στο λογισμικό AGRO ADVANCED, στο οποίο διατηρούμε πρόσβαση μέσα από το Cloud Backup στο DropBox. Στην τελευταία περίπτωση διενεργούμε διαγνωστικά tests για την αποσφαλμάτωση του λογισμικού και των δεδομένων του, χωρίς να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτάΤα δεδομένα αυτά υπάρχουν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και η εταιρεία αποτελεί «εκτελών την επεξεργασία» για λογαριασμό του πελάτη της.
Αφορούν Καταγραφή των επιχειρησιακών δεδομένων, είτε χειρόγραφα, είτε στην ψηφιακή πλατφόρμα AGRO ADVANCED όπως εφαρμογές φυτοπροστασίας, θρέψης, πολλαπλασιαστικού υλικού, φυτεύσεις, στοιχεία πελατών, στοιχεία προμηθευτών, όγκους παραγωγής και ημερολόγια συγκομιδών, ημερολόγια πωλήσεων προς τους πελάτες σας, αναλύσεις εδάφους, φύλλων, υπολειμμάτων, ποιότητας πόσιμου και αρδευτικού νερού, στοιχεία εργαζόμενων στην εταιρεία σας, ημερολόγια παρουσιών εργαζόμενων, στοιχεία μισθοδοσίας, γενικότερα στοιχεία παραγωγής τα οποία προσδιορίζουν τους παραγωγούς και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτούς.

REMOTE ΠΡΟΣΒΑΣΗ με τη χρήση του Anydesk ή του Teamviwer (Remote DeskTop πρόσβαση στελέχους της εταιρείας στον Πελάτη), ή μέσα από την υπηρεσία DropBox ή του Module RiskFree Network ή του Module TraceIT του λογισμικού AGRO ADVANCED, το οποίο είναι εγκατεστημένο στον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, νόμιμος ιδιοκτήτης του λογισμικού είναι ο πελάτης και όχι η εταιρεία, με εξαίρεση τα Modules TraceIT και Modules RiskFree Network που είναι εγκατεστημένα στον Server της Εταιρείας. Επομένως για την διασφάλιση των δεδομένων που αποθηκεύονται στην παλτφόρμα AGRO ADVANCED, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Πελάτης της Εταιρείας και όχι η Εταιρεία. Επίσης για την αποστολή δεδομένων φυτοπροστασίας, θρέψης, παρτίδων στον Server της εταιρείας με σκοπό τη λειτουργία των Modules RiskFree Network και TraceIT, η αποστολή γίνεται με τη συγκατάβαση του πελάτη και μόνο εφόσον ο πελάτης πραγματοποιήσει στο λογισμικό τις απαραίτητες ενέργειες αποστολής.

Στο παρόν ο πελάτης αλλά και οι εργαζόμενοί του, τους παρέχουμε το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα καταγραφής που διενεργεί στην ψηφιακή πλατφόρμα AGRO ADVANCED. Η επεξεργασία των δεδομένων αφορούν στην εκτύπωση τετραδίων αγρού που παρέχει η εταιρεία στους πελάτες της, στον υπολογισμό λιπαντικών μονάδων καθώς και στην επεξεργασία των δεδομένων των αναλύσεων υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων που διενεργεί ο πελάτης, σε αντιδιαστολή με τις εφαρμογές φυτοπροστασίας που ο ίδιος έχει διενεργήσει, στην διεξαγωγή στατιστικής επεξεργασίας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εφαρμογών φυτοπροστασίας.

Στις περιπτώσεις που γίνεται από τον πελάτη η χρήση του Module Factory – Ιχνηλασιμότητας του λογισμικού AGRO ADVANCED, τότε μας παρέχετε την πληροφόρηση για τις παραλαβές / πωλήσεις και στοιχείων παραγωγής, για την διενέργεια ισοζυγίων / Mass Balances που απαιτούν τα συστήματα ποιότητας.
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ: Τα δεδομένα τα αξιολογούν οι εκάστοτε φορείς πιστοποίησης.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Μπορούν να ταυτοποιηθούν οι πελάτες μας και όλα τα στοιχεία παραγωγής τους. Στην περίπτωση του λογισμικού, μπορούν να ταυτοποιηθούν όλοι οι χρήστες / σταθμό εργασίας, ο χρόνος που έγιναν οι καταγραφές / αλλαγές στο λογισμικό, στα επίπεδα του Audit Trail.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (έντυπων και ηλεκτρονικών): 24 μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης εκτός κι αν αυτή ανανεωθεί. Στην περίπτωση του λογισμικού, τότε τα δεδομένα – για λόγους ασφαλείας - διατηρούνται εφάπαξ, σύμφωνα με την EULA του λογισμικού εκτός κι αν πάψει η χρήση του λογισμικού. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει ο πελάτης να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία.
Η υπογραφή της Σύμβασης Έργου ή η αποδοχή του EULA κατά την εγκατάσταση του λογισμικού και της χρήσης του
2.4.
Πελάτες της Εταιρείας μας στην Εξειδικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Υγιεινή και Ασφάλειας των τροφίμων καθώς και των Social Practices, όπως τα συστήματα GRASP / SEDEX κλπ
Για την υλοποίηση της παροχής των υπηρεσιών μας που αφορούν στον σχεδιασμό, στην παραμετροποίηση και στην εγκατάσταση των Συστημάτων Ποιότητας, που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων, καθώς και στα συστήματα κατά SEDEX / GRASP κλπ, γνωστών κι ως “Social Practices”Τα δεδομένα αυτά υπάρχουν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και η εταιρεία αποτελεί «εκτελών την επεξεργασία» για λογαριασμό του πελάτη της. Τα δεδομένα αυτά λογίζονται ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, γιατί αφορούν δεδομένα διαβατηρίων εργαζόμενων, ως αυτά κατέχονται από τον πελάτη μας για τη μισθοδοσία των εργαζόμενων, συμβάσεις εργασίας κλπ. Τα δεδομένα αυτά πχ προσδιορίζουν την εθνοτική καταγωγή και γι’ αυτό αποτελούν ευαίσθητα. Επιπρόσθετα οι βεβαιώσεις υγείας των εργαζόμενων που αφορούν τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία η εταιρεία, ως εκτελών την επεξεργασία, εξετάζει μόνο την ύπαρξή τους ανά εργαζόμενο και την εγκυρότητά τους, ως προς την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς να προβαίνει σε καμία σχετική επεξεργασία
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ: Τα δεδομένα τα αξιολογούν, χωρίς να τους παρέχονται σε αντίγραφο, από τους εκάστοτε φορείς πιστοποίησης.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ταυτοποίηση εργαζόμενου, ταυτοποίηση παραγωγού / πελάτη, ως φυσικό πρόσωπο.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (έντυπων και ηλεκτρονικών): 24 μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης εκτός κι αν αυτή ανανεωθεί
Η υπογραφή της Σύμβασης Έργου ή η αποδοχή του EULA κατά την εγκατάσταση του λογισμικού και της χρήσης του
2.5.
Βιογραφικά σημειώματα (CVs) υποψηφίων για θέση εργασίας στην εταιρεία μας
Για την αναζήτηση επαγγελματικού συνεργάτη που θα λάβει θέση στην εταιρεία μας, καλύπτοντας κάποια οργανική ή προσωρινή θέσηΤα δεδομένα αυτά υπάρχουν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και εξειδικευμένο στέλεχος της εταιρείας μας αποτελεί τον «εκτελών την επεξεργασία» για λογαριασμό της Διοίκησης. Τα δεδομένα αυτά λογίζονται ως προσωπικά δεδομένα, γιατί αφορούν δεδομένα υποψήφιων εργαζόμενων που φανερώνουν ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση διαμονής, τηλέφωνα και άλλα μέσα επικοινωνίας.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ: Τα δεδομένα αυτά δεν τα παρέχουμε σε 3ους

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ταυτοποίηση υποψήφιου εργαζόμενου,

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (έντυπων και ηλεκτρονικών): 24 μήνες μετά την λήψη του email ή του εντύπου
Δεν απαιτείται
2.6.
Χρήστες του λογισμικού AGRO ADVANCED
Καταγραφή στατιστικών δεδομένων όπως χρόνοι χρήσης συγκεκριμένων φορμών λειτουργίας του λογισμικού, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγής SoftwareΧρονικά όρια έναρξης και λήξης της χρήσης των φορμών παραγωγής του λογισμικού, ανά άδεια χρήσης.Η υπογραφή της Σύμβασης Έργου ή η αποδοχή του EULA κατά την εγκατάσταση του λογισμικού και της χρήσης του

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε πελάτες ή σε τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή / και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις πελατών κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

 

 1. Η παροχή Συγκατάθεσης ειδικότερα:
Ποιον αφοράΣκοπός της επεξεργασίαςΔεδομένα που επεξεργαζόμαστε προς το σκοπό αυτόνΝομιμοποιητική Βάση Επεξεργασίας
Συμμετέχοντες στο NewsLetter της εταιρείαςΕμπορική επικοινωνία και αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων με βάση τις προτιμήσεις σαςΗ Εταιρεία θα δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προς τον σκοπό της εξειδικευμένης εμπορικής προώθησης προς εσάς, με βάση τα δεδομένα που παράσχετε κατά την εγγραφή σας στο Newsletter.Η νομική βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι η διαδικασία εγγραφής σας.
Επισκέπτες στην Ιστοσελίδα μαςΑνάλυση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας https://www.foodcare.gr με τη χρήση Cookies από τον παροχέα Google Analytics. Σκοπός μας είναι η παρακολούθηση της επισκεψιμότητας και η απόδοση του περιεχομένου μας στο κοινό μας.Αποδοχή των Cookies Χρησιμοποιούμε μικρά αρχεία κειμένου που αποκαλούνται cookies τα οποία είναι απαραίτητα για να οργανώσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης που λαμβάνετε από την ιστοσελίδα μας. Τα αρχεία αυτά ενδέχεται να σας αναγνωρίζουμε με μοναδικό τρόπο κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε πολύ εύκολα να τα διαγράψετε από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ακολουθώντας τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή. Σε κάθε νέο επισκέπτη εμφανίζουμε στο κάτω μέρος της σελίδας ειδική προειδοποίηση ότι χρησιμοποιούμε cookiesΗ νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάβασή σας στη χρήση Cookies κατά την πρώτη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας καθώς και στη συμφωνία χρήσης της ιστοσελίδας https://goo.gl/e5Y2em

Πελάτες μαςΣυγκατάθεση εγγραφής στο NewsletterΟι πελάτες της εταιρείας, εγγράφονται αυτόματα στο Newsletter αυτής. Η εγγραφή γίνεται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της εταιρείας και στο παρόν μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την εγγραφή στο NewsletterΗ αποδοχή της παρούσας
Πελάτες μας και Προσωπικό μαςΣυγκατάθεση πρόσβασης στα δεδομένα του λογισμικού AGRO ADVANCED που ανήκουν στον πελάτη μας, μέσα από το Onedrive – Remote access Services όπως Teamviewer και Anydesk - πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα μέσα από το DropBox ή πρόσβαση μέσω των υπηρεσιών RiskFree Network και TraceIT Server με σκοπό την υλοποίηση της Σύμβασης που διατηρεί η Εταιρεία με τους πελάτες της

Συγκατάθεση πρόσβασης στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των εργαζόμενων των πελατών μας, «ως εκτελών την επεξεργασία» όπως αυτά περιγράφονται στο 2.4. Η παράγραφος αυτή αφορά και τα προσωπικά δεδομένα και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των εργαζόμενων στην εταιρεία μας. Στην τελευταία περίπτωση, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, είναι η εταιρεία
Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αναφέρονται παραπάνω στο 2.3 και 2.4Η υπογραφή της Σύμβασης Έργου ή η αποδοχή του EULA κατά την εγκατάσταση του λογισμικού και της χρήσης του

Για το προσωπικό μας, η Σύμβαση και η αποδοχή της παρούσας πολιτικής.
Υποψήφιοι προς εργασία στην εταιρεία μας, με αποστολή βιογραφικού τους σημειώματος (CV)Συγκατάθεση πρόσβασης στα δεδομένα που αναγράφει το βιογραφικό σημείωμα καθώς και επεξεργασία των δεδομένων αυτών σε φόρμα Excel, στην οποία διατηρούμε συγκριτικά δεδομένα μεταξύ των υποψηφίων που δεν περιλαμβάνουν το φύλλο, την εθνότητα, την οικογενειακή κατάσταση αλλά μόνο τους τίτλους σπουδών και την πρότερη επαγγελματική εμπειρία τους. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στον κρυπτογραφημένο Server της εταιρείας μας στο Cloud για 2 έτη.Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αναφέρονται παραπάνω στο 2.5Η συγκαταβατική αποστολή του βιογραφικού σημειώματος από την/τον υποψήφια/ο
 • Μπορείτε να επιλέξετε το μέσο επικοινωνίας για να λάβετε εμπορική επικοινωνία από εμάς και να μας δώσετε συγκατάθεση ξεχωριστά για καθένα ή για όλους τους αναφερόμενους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας. Σε περίπτωση που μας δώσετε συγκατάθεση για επικοινωνία χωρίς επιλογή μέσου, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα επικοινωνίας που μας δώσατε κατά την εγγραφή σας.
 • Όταν μας δώσετε την συγκατάθεσή σας για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω μπορείτε να την άρετε οποτεδήποτε με επικοινωνία στα στοιχεία της Εταιρείας, καθώς και με διαγραφή (unsubscribe) στο αντίστοιχο λινκ στο email επικοινωνίας. Εναλλακτικά μπορείτε να μας αποστείλετε email ή να επικοινωνήσετε μαζί μας, με οποιονδήποτε τρόπο αναγράφετε στο άρθρο 1.

 

 1. Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα μου;

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται λεπτομερώς, ανά κατηγορία δεδομένου, το χρονικό διάστημα που αυτά αποθηκεύονται. Αν πάραυτα επιθυμείτε την άμεση διαγραφή τους, τότε άμεσα μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους τρόπους που αναγράφονται παρακάτω στο Κεφάλαιο 5.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και πώς μπορώ να τα ασκήσω;

Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας:

Α) Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στα τηλέφωνα 6984.531.313 και 6984.531.363, Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 έως 16.00

Β) Με αποστολή στο email της εταιρείας info@foodcare.gr

Γ) Με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Μητροπόλεως 54 Αίγιο / ΤΚ 25100

 

Τα δικαιώματά σας είναι συνοπτικά τα ακόλουθα (Γενικός Κανονισμός 2016/679):

 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 Γενικού Κανονισμού). Στο παρόν μεταφράζεται και το δικαίωμα αποθήκευσης των δεδομένων σας στη μισθωμένη Cloud Υπηρεσία του DropBox.
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 Γενικού Κανονισμού)
 • Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 Γενικού Κανονισμού)
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 Γενικού Κανονισμού)
 • Δικαίωμα φορητότητας στις περιπτώσεις που η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή ή εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 20 Γενικού Κανονισμού)
 • Δικαίωμα εναντίωσης στις περιπτώσεις που η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον ή η εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 21 Γενικού Κανονισμού)
 • Δικαίωμα να εναντιωθείτε στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22 Γενικού Κανονισμού).

 

Στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε τυχόν έγκυρα αιτήματα το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη τους, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει αρκετά αιτήματα. Θα σας ενημερώσουμε εάν πρόκειται να χρειαστούμε περισσότερο από έναν (1) μήνα για τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω καθώς και αν τυχόν χρειαστούμε διευκρινίσεις.

 

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ www.dpa.gr

 

 1. Αποδέκτες των δεδομένων και σχέσεις της Εταιρείας με τρίτους:

 

Η εταιρεία συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες προς εκπλήρωση των σκοπών της όπως λ.χ. εταιρείες πληροφορικής για την υποστήριξη του λειτουργικού συστήματος και της φιλοξενίας της ιστοσελίδας,  εταιρεία αποστολής γραπτών μηνυμάτων SMS/ Viber / WhatsUp, μεταφορικές εταιρείες για την μεταφορά δώρων, εταιρεία κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδας και εφαρμογής καθώς και τις εταιρικές Cloud υπηρεσίες DropBox , OneDrive και Google Drive καθώς και τον Cloud Server του λογισμικού Agro Advanced της εταιρείας, που μισθώνει η ίδια στην εταιρεία Pointer.gr. Όλες οι Cloud υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση δεδομένων Backup του λογισμικού Agro Advanced καθώς και δεδομένων τηλεμετρίας, την αποθήκευση των στατιστικών δεδομένων χρήσης του (φόρμες κλπ) καθώς και για την αποθήκευση των εταιρικών δεδομένων των πελατών της, όπως τα ημερολόγια αγρού κλπ.

 

Σε περίπτωση που η Εταιρεία λάβει αίτημα από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά ως επεξεργασία που είναι απαραίτητη στο πλαίσιο εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον προς τις εν λόγω Αρχές (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας) βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου. Εφόσον προβλέπεται η προηγούμενη ενημέρωσή σας βάση του νόμου, τότε έχετε το δικαίωμα εναντίωσής σας στην εν λόγω επεξεργασία κατά προβλεπόμενα στο σημείο 5 ανωτέρω.

 

 1. Διαβίβαση σε Τρίτες Χώρες:

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με εξαίρεση αυτά που αποθηκεύονται σε υπηρεσίες Cloud. Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες. Στην προκείμενη περίπτωση, οι εταιρείες Microsoft (παροχέας της Cloud υπηρεσίας Onedrive), DropBox (παροχέας της Cloud υπηρεσίας DropBox) και Pointer.gr (παροχέας υπηρεσιών Cloud FTP Server για στατιστική επεξεργασία χρήσης του Agro Advanced καθώς και για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας μας), δεσμεύονται στο κάτωθι:

Για το DropBox: https://aem.dropbox.com/cms/content/dam/dropbox/www/en-us/security/dropbox_gdpr_compliance_journey.pdf

Για την Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter

Για την Pointer.gr: https://www.pointer.gr/el/privacy 

 

 1. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων σας;

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων (firewalls, Denial of Service attack protection, PCI DSS compliant environments). Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Εταιρεία διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελούν υπό τον έλεγχο τους αντίστοιχα και μόνο κατ’ εντολή τους και από τους αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η παρούσα πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος με τους όρους χρήσης της συνεργασίας σας με την FoodCare, είτε με εταιρική σύμβαση παροχής υπηρεσιών, είτε κατά τη συμμετοχή σας στο Newsletter, είτε κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

 

 1. Τι διαδικασίες έχουμε προβλέψει στην περίπτωση παραβίασης;

Σε περίπτωση παραβίασης ακολουθείται η εξής μεθοδολογία: συλλέγονται στοιχεία για την παραβίαση, τα οποία σε δεύτερο χρόνο παραδίδονται στις αρμόδιες αρχές, διακόπτεται η παραβίαση με τεχνικά μέσα, ενημερώνονται οι αρχές και τα μέρη που τυχόν έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση και ελέγχεται το μέγεθος και το εύρος της παραβίασης, ώστε να αναφερθεί με ορθό τρόπο σε κάθε μέρος που έχει έννομο συμφέρον. Επίσης παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις στις κατά τον Νόμο αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση συμβάντων παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων.

 

 1. Από ποια τρίτα μέρη λαμβάνουμε δεδομένα;

Λαμβάνουμε αναλύσεις δεδομένων επίσκεψης από την Google inc, στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics, όπως αυτή περιγράφεται στο 2.2 της παρούσης.

 

 1. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή/και προσδιορισμός προφίλ επισκέπτη

Για την προστασία της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε πολλαπλά μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουν αυτοματοποιημένες αποφάσεις σχετικά με τη φύση κάθε επίσκεψης με σκοπό τη διασφάλιση του προγραμματιστικού κώδικά και την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων μας. Τα συστήματα αυτά ενδέχεται να μπλοκάρουν την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να άρουμε τη φραγή.

 

 

 1. Απαιτήσεις κοινοποίησης δεδομένων

Σε περίπτωση που απαιτείται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή από αστυνομικές αρχές ή υπάρχει επίσημη απόφαση δικαστηρίου ή ανεξάρτητης αρχής, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι  να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα.

 

 1. Πολιτική Cookies

Σε συμμόρφωση και με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία E-Privacy 2009/136/ΣΕ (η οποία σύντομα θα αντικατασταθεί με Κανονισμό) η ιστοσελίδα μας (www.foodcare.gr) χρησιμοποιεί “cookies”. Τα cookies είναι διαδικτυακά «εργαλεία» συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων ή από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των Πελατών μας.

 

Με τη χρήση της δικής μας ιστοσελίδας, συμφωνείτε (opt-in) με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από μηχανές αναζήτησης ή κοινωνικά δίκτυα, όπως π.χ. Google Analytics, Facebook social plug-ins, Google+ κλπ. (στα οποία δεν υφίσταται ουδεμία εμπλοκή, επιρροή ή έλεγχος εκ μέρους της Εταιρίας μας) και τα οποία διαβιβάζονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (28 κράτη-μέλη ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι εν λόγω τρίτοι.

 

Αν δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη, όπως Google, Facebook, Twitter κλπ. να λαμβάνουν πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της Εταιρίας μπορείτε να εξαιρεθείτε προβαίνοντας στην αντίστοιχη επιλογή όπως παρέχεται από την εκάστοτε Πολιτική Χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε τέτοιου τρίτου μέρους.

 

Παρότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα από αυτά χωριστά. Πλην όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα.

 

 1. Στοχευμένες από την εταιρεία μας διαφημίσεις

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σας μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει (βασικά στοιχεία επαφής όπως όνoμα / Εταιρία / Τηλέφωνο / Δ/νση / email), μετά από ανθρώπινη παρέμβαση του Εμπορικού μας Τμήματος ή άλλων Στελεχών μας, ώστε να εκτελούμε, για την δική σας καλύτερη ενημέρωση / πληροφόρηση, σχετικές προωθητικές ενέργειες Marketing (emails, ενημερωτικά Newsletters κλπ).

 

Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα εργαλεία εντοπισμού και αξιολόγησης του καταναλωτικού σας προφίλ και των εν γένει προτιμήσεών σας με άλλες προσωπικές πληροφορίες (όπως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου) για να προβάλουμε διαφημίσεις ή να σας στείλουμε εξατομικευμένες προσφορές. Επιπλέον, δε μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους, ώστε εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να σας αποστέλλουν αντίστοιχες διαφημίσεις, εκτός ένα έχετε ρητά συναινέσει σε αυτές.

 

Αν επιθυμείτε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις ή προσφορές, μπορείτε να μας ειδοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο αναγράφεται στο Άρθρο 1 της παρούσας Πολιτικής.