Εγκεκριμένος Έμπορος Module

“Εγκεκριμένος Έμπορος” Module – Agro Advanced

Το Module προσφέρει το απαραίτητο Toolbox στον Γεωπόνο του ποιοτικού ελέγχου και υποστηρίζει τους θεσμοθετημένους ποιοτικούς ελέγχους ανά προϊόν, είτε στη φάση της παραλαβής, είτε στο τελικό προϊόν.

Το Module δεν είναι “Flat”. Αυτό σημαίνει πως λειτουργεί με εντελώς ανοικτή αρχιτεκτονική, όπου μέσα από ειδικό Generator μπορούμε να δίνουμε ανά είδος και ποικιλία εξειδικευμένη λίστα ποιοτικών παραμέτρων βάση των απαιτήσεων των πελατών σας, τα κριτήρια και όρια αποδοχής τους ή απλά να κάνουμε Import από τον Server της FoodCare αυτοματοποιημένα, τα κριτήρια αποδοχής από τους Κανονισμούς ΕΚ 543/2011, ΕΚ 701/2012, τις τροποποιήσεις του ΕΚ 1890/2021 καθώς και τα UNECE Standards.

Έτσι δίνουμε τη δυνατότητα εξειδίκευσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών, τόσο με την Ευρωπαϊκή όσο και με την Εθνική νομοθεσία … Μάλιστα το σύστημα ανανεώνει αυτόματα τα ποιοτικά κριτήρια, σε περίπτωση που υπάρξει κάποια επίσημη αλλαγή.