Administrator PestUpdater

Administrator PestUpdater Module – Agro Advanced

To Administrator PestUpdater αποτελεί μια σπουδαία λύση για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν δικό τους δίκτυο από επιβλέποντες Γεωπόνους και δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση των αγροτικών συστημάτων όπως το GLOBALG.A.P, το AGRO 2 κλπ.

Το Administrator PestUpdater εγκαθιστά λειτουργία Server στις εγκαταστάσεις των εταιρειών, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα σε αυτή να ενημερώνει κατ’ αποκλειστικότητα τα τερματικά Agro Advanced των συνεργατών επιβλεπόντων Γεωπόνων της, με όλες τις νέες εγκρίσεις και τροποποιήσεις των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

Με λίγα λόγια, αντί τα τερματικά Agro Advanced των Επιβλεπόντων Γεωπόνων να χρησιμοποιούν τον κεντρικό Server PestUpdater της FoodCare AgroData, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ιδιωτικού Server Pest Updater, με όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ο Κεντρικός. Το Administrator PestUpdater Server παρέχετε εντελώς δωρεάν στις επιχειρήσεις που υλοποιούν τα συστήματα GLOBALG.A.P, AGRO 2 κλπ σε συνεργασία με τη FoodCare AgroData.