Η Ανάπτυξη του #Agro Advanced

Το 2007 ολοκληρώσαμε την ανάπτυξη του Agro Advanced με το Module Core, στην πρώτη του έκδοση, όπου ιχνηλατούσαμε την αγροτική παραγωγή ανά μονάδα πώλησης, περιλαμβανομένων των εφαρμογών φυτοπροστασίας, θρέψης, πολλαπλασιαστικού υλικού κλπ, πάντα σε εναρμόνιση με το τότε GLOBALG.A.P καθώς και τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος AGRO 2.1/2.2.