Ποιοτικός έλεγχος

Ποιοτικός έλεγχος Προϊόντων

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της FoodCare αναλαμβάνει για λογαριασμό των Retailers ή των Wholesalers την υλοποίηση τεχνικών ελέγχων για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων, βάση εξειδικευμένων προδιαγραφών καθώς και της νομοθεσίας.

Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού που περιλαμβάνει βαθμονομημένα ψηφιακά διαθλασίμετρα για σακχαρικό τίτλο, αλκοολικό τίτλο, πυκνότητα άλμεων, καλιμπραδόρους, ζυγούς διπλής ακρίβειας, μετρητές οξύτητας, μετρητές χρώματος, ψηφιακά πενετρόμετρα κλπ, τα στελέχη της FoodCare βρίσκονται πάντα στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας των τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων και διενεργούν έλεγχο πριν τη φόρτωσή τους.

Ταυτόχρονα, σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων, παρεμβαίνουν στη διαδικασία διαλογής προκειμένου να υπάρξουν βελτιώσεις στη διαδικασία της, κάνοντας έτσι διαδραστική τη διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου.