Factory for Olive Oil Module

Factory for Olive Oil Module – Agro Advanced

To Factory for Olive Oil Module, αποτελεί μια πρόσθετη λειτουργία (module) του λογισμικού Agro Advanced.

To Factory for Olive Oil Module, αποτελεί μια πρόσθετη λειτουργία (module) του λογισμικού Agro Advanced. Αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα, όπως μεταποίηση / τυποποίηση καθώς και τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων που συσκευάζουν μόνοι τους και αποστέλλουν προϊόντα σε Ελληνικά Super Markets καθώς και του εξωτερικού.

 

Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα, που εξυπηρετεί απόλυτα τις μοντέρνες απαιτήσεις τόσο για ευελιξία και ταχύτητα, όσο και για ασφαλή διαχείριση των δεδομένων. Έτσι το νέο Module μπορεί να χρησιμοποιεί κατ’ απαίτηση Oracle ή SQL Server βάσεις δεδομένων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει 256 bit κρυπτογράφηση, μέσα από την υποστήριξη 2048 Bit SSL πιστοποιητικών. Έτσι το σύστημα καθίσταται απόλυτα συμβατό με το πρότυπο ISO 27001:2013, περί του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών. Παράλληλα εξυπηρετεί πλήρως τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ιχνηλασιμότητας, σύμφωνα με το ISO 22005.

 

Γενικά η απαίτηση ενός τέτοιου συστήματος, αν πραγματικά θέλουμε να είναι ολοκληρωμένο, εκτός από τα κλασσικά ζητήματα ιχνηλασιμότητας και τις ευκολίες που θα πρέπει να παρέχει στους χρήστες, είναι επιβεβλημένο να υποστηρίζει τους αυτοματισμούς PLC των σύγχρονων πλέον μονάδων παραγωγής, όπως ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια ελαιολάδου κλπ.

 

Με την υποστήριξη PLC (com ports / USB-Virtual Com Ports), έχουμε τις εξής δυνατότητες:

 • Open/Close ηλεκτροβαλβίδων / αντλίας ροής μαλακτήρων
 • Open/Close ηλεκτροβαλβίδων ζεστού νερού
 • Open/Close ηλεκτροβαλβίδων / αντλίας μεταφοράς ελαιόπαστας στους ελαιοδιαχωριστήρες
 • Open/Close ηλεκτροβαλβίδων / αντλίας μεταφοράς ελαιολάδου στις δεξαμενές
 • Data Logging ζυγών – μεταφορά δεδομένων ζύγισης στο λογισμικό από όλα τα ζυγιστικά που υποστηρίζουν πρωτόκολα σύνδεσης RS232.

 

Ταυτόχρονα, υποστηρίζεται η απόλυτη ιχνηλασιμότητα, ξεκινώντας από τα δεδομένα αγροτεμαχίου (καλλιεργητικές εργασίες – εφαρμογές φυτοπροστασίας – θρέψης και συγκομιδές κλπ), τα οποία συνδέονται με κάθε παρτίδα παραλαβής ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο, τα δεδομένα της έκθλιψης και τελικά οι δεξαμενισμοί, τα δεδομένα της τυποποίησης κλπ. Έτσι για κάθε λίτρο τελικού προϊόντος γνωρίζουμε ακριβώς από ποια αγροτεμάχια έχει προκύψει, τις καλλιεργητικές εργασίες σε αυτά αλλά και όλα τα δεδομένα ελαιοποίησης και τυποποίησης.

 

Επίσης είναι εύκολη πλέον η αναγωγή κάθε παραγόμενου κιλού ελαιολάδου, στο ενεργειακό του αποτύπωμα. Και αυτό γιατί με το υποσύστημα Carbon Life Cycle Assesment του Agro Advanced, μπορούμε να παρακολουθούμε απόλυτα τον ενεργειακό κύκλο ζωής του προϊόντος και να πραγματοιούμε τις αυτόματες αναγωγές σε αέριους ρύπους …

Με το έξυπνο σύστημα SmartPack, δε μας ενδιαφέρει η μονάδα μέτρησης του προϊόντος. Οι αναγωγές σε βάρος λαδιού – λίτρο λαδιού γίνονται αυτόματα κι έτσι έχουμε τη δυνατότητα για ποσοτική τήρηση του Audit Trail των δεξαμενών μας, ανεξάρτητα της μονάδας μέτρησης που θα χρησιμοποιήσουμε κατά την πλήρωση (γέμισμα) ή την εκ-πλήρωση (άδειασμα).

 

Τα οριστικά Specifications του νέου Module, είναι τα εξής:

1. Παραλαβή Πρώτων Υλών – Ελαιοκάρπου και προώθησή του σε κατεργασία – έκθλιψη, με υποστήριξη τμηματικής ή ολικής έκθλιψης με ταυτόχρονη αυτόματη τήρηση αποθηκών ακατέργαστου ελαιοκάρπου, ανά παρτίδα παραλαβής.

2. Έκθλιψη – Ελαιοποίηση (απευθείας έκθλιψης ή τμηματική έκθλιψης) με τις εξής υποκατηγορίες ανά παρτίδα (Batch Number) έκθλιψης:

 • δεξαμενισμός δικαιώματος ελαιοτριβείου, ακόμα και σε ξεχωριστές-τμηματικές δεξαμενές με μερική – τμηματική αποθήκευση δικαιώματος ανά δεξαμενή.
 • δεξαμενισμός ελαιολάδου παραγωγού προς φύλαξη, ακόμα και σε διαφορετικές δεξαμενές με μερική – τμηματική αποθήκευση ελαιολάδου φύλαξης ανά δεξαμενή.
 • παράδοση μέρους του λαδιού στον παραγωγό ενώ τα 2α και 2β ισχύουν. Δηλαδή μερική παράδοση, δεξαμενισμός δικαιώματος και δεξαμενισμός μέρους του παραγωγού για φύλαξη.

 

3. Παραλαβή Πρώτων Υλών – Xύδην λαδιού και απευθείας δεξαμενισμός (αν η προμήθεια αφορά λάδι και όχι καρπό) και μάλιστα με τμηματικό δεξαμενισμό σε διαφορετικές δεξαμενές.

 

4. Παραλαβή Πρώτων Υλών – Τυποποιημένου/Φασόν Ελαιολάδου και απευθείας τοποθέτησή του στα αποθέματα των κατεργασμένων.

 

5. Παραλαβή Υλικών Συσκευασίας (πχ αγορά) και τοποθέτηση στην αποθήκη υλικών καθώς και παραλαβή υλικών πελάτη για χρήση σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυποποίησης ελαιολάδου.

 

6. Τυποποίηση ελαιολάδου: Εκροή για τυποποίηση από μία ή πολλές δεξαμενές (για μείγματα – Blends) με ταυτόχρονη εκροή υλικών από την αποθήκη για τυποποίηση. Στο Lot το τελικού τυποποιημένου προϊόντος κρατείται σε ειδικό πεδίο το ποσοστό συμμετοχής στην παρτίδα της κάθε δεξαμενής. Αποθήκη ετοίμου προϊόντος σε λίτρα/κιλά/μικτά κιλά μαζί με υλικά. Ταυτόχρονη αυτόματη χρέωση των αποθηκών υλικών συσκευασίας, ανάλογα με την ποσότητα και τον τύπο του υλικού που έχουμε δηλώσει στη φάση της τυποποίησης.

 

7. Υποστήριξη αυτόματων καταγραφών από τα PLC του πίνακα ελέγχου του ελαιοτριβείου / τυποποιητηρίου, μέσω στην Com Port όπως:

8. Ιχνηλασιμότητα των παραλαβών σε επίπεδο αγροτεμαχίου και με σύνδεση σε όλες τις περιπτώσεις με τις εφαρμογές φυτοπροστασίας και λοιπού ιστορικού αγροτεμαχίου, ελέγχοντας παράλληλα αν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί συγκομιδή.

9. Εκροή χύδην πώλησης από δεξαμενή.

10. Εκροή τυποποιημένου προϊόντος για πώληση.

11. Χρέωση υλικών μεταφοράς (πχ τελάρα ή σακιά στους παραγωγούς) και αυτόματη πίστωσή τους κατά την παραλαβή (εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί βάση υλικών).

12. Χρέωση υλικών από την αποθήκη κατά την τυποποίηση (αυτόματη διαδικασία που γίνεται από τη σύνθεση προϊόντος στην φόρμα τυποποίησης).

13. Reports όπως Γενεολογικό Δέντρο για μια παρτίδα (από πού προήλθε) καθώς και καρτέλες ανά παραγωγό (ελαιοκάρπου – παραγόμενου ελαιολάδου – δικαιώματος – ελαιολάδου που παρέλαβε – ελαιολάδου προς φύλλαξη).

14. Reports κινήσεων δεξαμενών, με υποπεριπτώσεις να προβάλλονται ανά δεξαμενή, ανά προμηθευτή, ανά πελάτη, ανά παραγωγό-αγρότη για τη φύλαξη.

15. Reports κινήσεων υλικών συσκευασίας/μεταφοράς με υποπεριπτώσεις να προβάλλονται ανά υλικό, ανά προμηθευτή, ανά παραγωγό ο οποίος τα χρεώθηκε

16. Audit Trail των δεξαμενών, δηλαδή σύστημα που να ελέγχει τα εξής:

 • Κατά τον δεξαμενισμό μιας παρτίδας, ώστε να τηρηθούν οι μέγιστες ποσότητες χωρητικότητας της κάθε δεξαμενής
 • Κατά τον εκ-δεξαμενισμό μιας ποσότητας (πχ τυποποίηση), να σε ενημερώνει αν πχ αφαιρείς μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που έχει μια δεξαμενή ή αν αφαιρείς ποσότητα που ναι μεν υπάρχει εντός αυτής, αλλά ανήκει σε παραγωγούς ως φυλασσόμενο προϊόν. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπει την τυποποίηση της παρτίδας αλλά προβάλει πιστωτική απαίτηση για το συγκεκριμένο πελάτη – εντολέα φύλαξης
 • Warnings / Προειδοποιήσεις όταν κατά τον δεξαμενισμό προϊόντος (από έκθλιψη ή παραλαβής χύδην), έχει πραγματοποιηθεί μερικός δεξαμενισμός χωρίς αυτός να έχει ολοκληρωθεί στο 100 % της παραχθείσας ή παραληφθείσας ποσότητας.

17. Υποστήριξη καθαρισμών δεξαμενών από εναπομείνουσες ποσότητες και αυτόματος υπολογισμός φύρας για τις θεωρημένες αποθήκες των εταιρειών με “βιβλία” 3ης κατηγορίας.

18. Custom Lot Numbers. Σχηματισμός Lot Numbers / Batch Numbers τόσο για την παραλαβή ετοίμου όσο και για την τυποποίηση, με οποιονδήποτε συνδυασμό πεδίου επιθυμεί η επιχείρηση (πχ αύξον αριθμός – ημερομηνία με έξι ψηφία – κλπ). Δεν χρειάζεται να παρέμβουμε εμείς τεχνικά αλλά και να επιβάλουμε δικό μας σύστημα κωδικοποίησης παρτιδών διαταράσσοντας έτσι τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

19. Υποστήριξη όσων εταιρειών θέλει/διαθέτει ο πελάτης, παράλληλα. Πχ μια εταιρεία να λειτουργεί ως ελαιοτριβείο ενώ άλλη ως τυποποιητήριο

20. Προετοιμασία των Εντύπων Α και Β

21. Υποστήριξη σάρωσης/σκαναρίσματος εγγράφων / παραστατικών και σύνδεσή τους με τις παρτίδες παραλαβής ή παραγωγής.

22. Υποστήριξη δειγματισμού προς ανάλυση πριν τον δεξαμενισμό με αυτόματη κωδικοποίηση δειγμάτων και δυνατότητες αναζήτησης.

23. Χρήση του Φ.Ε.Β (Φαινόμενου Ειδικού Βάρους). Οι μικτές εταιρείες (ελαιοτριβεία με ταυτόχρονη παραγωγή τυποποιημένου ελαιολάδου), παραλαμβάνουν καρπό ή έτοιμο προϊόν (λάδι) σε κιλά, εκθλίβουν και παράγουν λάδι σε κιλά, δεξαμενίζουν σε κιλά αλλά κατά την τυποποίηση εκ-δεξαμενίζουν για τυποποίηση σε λίτρα. Επομένως με τη χρήση του Φ.Ε.Β (που εξειδικεύεται ανά ποικιλία) πραγματοποιείται μια φορά μέτρηση και οι μετατροπές γίνονται αυτόματα. Έτσι κατά την τυποποίηση αφαιρείς από τις δεξαμενές σε λίτρα και το λογισμικό αυτόματα χρεώνει σε δεξαμενές σε κιλά. Φυσικά μπορεί να γίνει και το ανάποδο.

24. Υποστήριξη απευθείας εκτυπώσεων σε εκτυπωτικό συγκρότημα με υποστήριξη όλων των 2d και 1d γραμμωτού κώδικα (EAN, Q-R Codes κλπ), ακόμα και των σύγχρονων συστημάτων RFIDs.

25. Υποστήριξη ενεργειών Smart-Pack. Η κίνηση ετοίμων προϊόντων μπορεί να παρακολουθείται πχ μόνο με την καταχώρηση του αριθμού των φιαλών που πρόκειται να διατεθούν σε κάποιο πελάτη. Έτσι το σύστημα αυτόματα χρεώνει/πιστώνει τις αντίστοιχες ποσότητες από τις αποθήκες, μετατρέποντας τις φιάλες σε λίτρα, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για άσκοπες κινήσεις.

26. Υποστήριξη Ιχνηλασιμότητας TraceIT για τα τελικά προϊόντα, με διαδυκτιακή απεικόνιση στην ιστοσελίδα του πελάτη των γαιδετικών πληροφοριών (Google Maps) των αγροτεμαχίων προέλευσης της χύδην ή τυποποιημένης παρτίδας.

27. Δυνατότητα Σύνδεσης της Βάσης δεδομένων του Συστήματος με οποιοδήποτε λογισμικό ERP/Τιμολόγησης, μέσα από τη χρήση ειδικής γέφυρας που είναι ήδη διαθέσιμη. Εναλλακτικά, αν χρησιμοποιείτε ειδικό-δικό σας Software τιμολόγησης, σας παρέχουμε το Pattern συνδεσιμότητας των δύο λογισμικών.