Οι υπηρεσίες μας στις Ιδιωτικές και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης, τυποποίησης και γενικότερα τα παρασκευαστήρια τροφίμων, δεδομένου πως η διαδικασία παραγωγής βρίσκεται στις εγκαταστάσεις τους, πρέπει να εξασφαλίζουν την υγιεινή, ασφάλεια και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων τους. Παράλληλα χρειάζονται γρήγορη κι έγκαιρη πληροφόρηση από τις γραμμές παραγωγής, ώστε να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις κοστολόγησης. Την ίδια στιγμή πρέπει να εξασφαλίζουν την οργάνωση και τον έλεγχο των προμηθευτών τους.

 

Ηλεκτρονική Ιχνηλασιμότητα – Agro Advanced Software με το Module Factory  και Factory for Olive Oil, with SmartPack
lg_img-n2lg_img-n20Software παρακολούθησης εσωτερικής παραγωγής, υλοποίηση των Αγορανομικών Διατάξεων και γεφύρωση των δεδομένων με το ERP σας. Τήρηση «Βιβλίου Ιχνηλασιμότητας» και Labeling, σύνδεση παρτίδων με στοιχεία αγροτεμαχίων.

 

Αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών, Επιχειρησιακά Σχέδια και Αναπτυξιακά Προγράμματα
lg_img-n4Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης – αποπληρωμής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1308/2013 καθώς και των (ΕΕ) 499/2014 και (ΕΕ) 543/2011

 

Ανάλυση Ρίσκων για υπολείμματα Φυτοφαρμάκων – Module RiskFree Network
lg_img-n21Στηριζόμενοι στα Trends αποδόμησης του ψηφιακού δικτύου RiskFree Network, εντοπίζουμε τα αγροτεμάχια των προμηθευτών σας με το υψηλότερο ρίσκο εκδήλωσης αυξημένων υπολειμμάτων, στα όρια που εσείς ορίζετε

 

IFS Food / BRC Food / FSCC 22000
lg_img-n22lg_img-n23lg_img-n24Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αναγνωρισμένων κατά GFSI προτύπων

 

Q-S Wholesalers
lg_img-n11Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του Συστήματος Παραγωγής ώστε να είναι εφικτή η απονομή του Γερμανικού σήματος Q-S στα προϊόντα σας

 

Shelf Life Assessments – Έλεγχοι ετικέτας
lg_img-n25Τεκμηρίωση του χρόνου ζωής των προϊόντων σας. Έλεγχος ετικετών για τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Εθνικής, EFSA, FDA)

 

SEDEX
lg_img-n26Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Συστήματος Ηθικής των Προμηθευτών, μέσα από την προσαρμογή των διεργασιών της επιχείρησης στις παραμέτρους του ερωτηματολογίου SMETA.

 

SA 8000
lg_img-n27Βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης ως προς την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων Κοινωνικής Υπευθυνότητας

 

Οργάνωση των Προμηθευτών στα Διεθνή Πρότυπα Παραγωγής:
lg_img-n6lg_img-n7lg_img-n12lg_img-n9Σε συνεργασία με τους προμηθευτές των ΜΜΕ επιχειρήσεων, υλοποίηση των προτύπων GlobalGAP IFA, GlobalGAP GRASP, AGRO 2.1/2.2, Tesco Nurture, M&S GAP και όλων των προτύπων Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής και Αγροπεριβαλλοντικής Βελτίωσης.

 

GLOBALGAP – Chain of Custody
lg_img-n8Υλοποίηση του εξειδικευμένου συστήματος ιχνηλασιμότητας των αγροτικών προϊόντων της GlobalGAP στη μεταποίηση/τυποποίηση, με ή χωρίς ψηφιακή υποστήριξη, είτε αυτόνομα, είτε στα συνδυαστικά με κάποιο άλλο σύστημα αναγνωρισμένο κατά GFSI, όπως το IFS, BRC κλπ

 

ISO 9000
lg_img-n30Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες

 

ISO 22000 (HACCP)
lg_img-n31Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων, με εξειδικευμένη ανάλυση Ρίσκων προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της επιχείρησης

 

ISO 22005
lg_img-n32Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης της Ιχνηλασιμότητας, μέσα από τη χρήση του λογισμικού Agro Advanced και διενέργεια Mass Balance και Crisis Tests για την έγκυρη και ταχύτατη ανάκλησης των προϊόντων

 

Προετοιμασία Επιθεωρήσεων 2ου μέρους
lg_img-n33lg_img-n34Προετοιμασία επιχείρησης για επιθεωρήσεις δευτέρου μέρους όπως για το Σύστημα ΑΒ Αγροδιασφάλιση, για το CONAD Label Suppliers Guidelines, υγιεινής του Lidl και γενικότερα όλων των συστημάτων ελέγχου των υπερ-αγορών.

 

Marketing Plans
lg_img-n35Ανάπτυξη εξειδικευμένων Marketing Plans για τις αγορές στόχους και διαμόρφωσης της εταιρικής στρατηγικής για την προώθησή τους.

 

lg_img-n36Σύνταξη Φακέλου ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, Ορεινών και Νησιωτικών Προϊόντων, καθώς και παρακολούθηση / έλεγχος των προδιαγραφών τους

 

MAP Solutions – Τεχνολογίες Επέκταση Διάρκειας Ζωής των Αγροτικών Προϊόντων
lg_img-n15Ενεργητικά και Παθητικά συστήματα τροποποιημένης ατμόσφαιρας, τόσο για μικρές όσο και για μεγάλες μονάδες συσκευασίας.

Save

Save