Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Αναγνώριση Οργανώσεων (Ομάδων) Παραγωγών:

Στη FoodCare πιστεύουμε στην αγροτική συνεργατικότητα. Γorganoseis_paragogon_epixirisiaka-sxedia_300x300ιατί θεωρούμε πως είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσουμε το υπολογίσιμο μέγεθος παραγωγής που απαιτούν οι αγορές αλλά και να διαμορφώσουμε οικονομίες κλίμακας προς όφελος των παραγωγών μας.

Δεσμευμένοι στις αξίες μας για την αγροτική συνεργατικότητα, παρέχουμε εξειδικευμένες Υπηρεσίες στη Σύσταση Αγροτικών Συνεταιρισμών καθώς και στη μετέποιτα αναγνώρισή τους ως Οργανώσεις Παραγωγών (Φρούτων & Κηπευτικών, Μελιού κλπ), ώστε να συμμετέχουν στα επιδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα της ΕΕ

Παράλληλα προσφέρουμε όλα το απαραίτητο Mentoring στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, με εργαλεία όπως εξειδικευμένα Business & Marketing Plans, που θα βοηθήσουν αφενώς στην ανάπτυξη στρατηγικής, αφετέρου στην εξεύρεση αγορών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.