Newsletter

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Σε εφαρμογή η Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 για το πόσιμο νερό.

Με την εφαρμογή της Οδηγίας είναι πλέον υποχρεωτική η παρακολούθηση των αναδυόμενων κινδύνων για την ασφάλεια των καταναλωτών, όπως τα μικροπλαστικά και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες και ταυτόχρονα εισάγονται απαιτήσεις για τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε επαφή με το πόσιμο νερό.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ενδοκρινικός διαταράκτης είναι μια «εξωγενής ουσία ή μείγμα που μεταβάλλει τις λειτουργίες του ενδοκρινικού συστήματος και συνεπώς προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία σε έναν άθικτο οργανισμό ή στους απογόνους του ή (υπο) πληθυσμούς».

Ορισμένοι ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι η Δισφαινόλη Α, η β-οιστραδιόλη ,η εννεϋλοφαινόλη κ.α. Για τις ουσίες αυτές, η Οδηγία έχει θεσπίσει όρια παρακολούθησης.

Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες έχουν συσχετιστεί με ορισμένα προβλήματα υγείας του ανθρώπου. Μερικά από αυτά είναι τα ακόλουθα:

=> Χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων στους άνδρες

=> Υψηλότερη συχνότητα γενετικών ανωμαλιών στα γεννητικά όργανα τόσο στα κορίτσια όσο και στα αγόρια

=> Υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ορισμένων τύπων ευαίσθητων σε ορμόνες καρκίνου, όπως ο καρκίνος του μαστού ή του παγκρέατος

=> Μεταβολικές διαταραχές όπως αντίσταση στην ινσουλίνη, διαβήτης ή παχυσαρκία

Και αυτή η Οδηγία που αφορά το νερό, επικυρώνει τον Στόχο 6 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή του να επιτευχθεί «καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλές και οικονομικώς προσιτό πόσιμο νερό για όλους» !!!

Link: eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=EL
... See MoreSee Less

Σε εφαρμογή η Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 για το πόσιμο νερό. Με την εφαρμογή της Οδηγίας είναι πλέον υποχρεωτική η παρακολούθηση των αναδυόμενων κινδύνων για την ασφάλεια των καταναλωτών, όπως τα μικροπλαστικά και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες και ταυτόχρονα εισάγονται απαιτήσεις για τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε επαφή με το πόσιμο νερό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ενδοκρινικός διαταράκτης είναι μια «εξωγενής ουσία ή μείγμα που μεταβάλλει τις λειτουργίες του ενδοκρινικού συστήματος και συνεπώς προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία σε έναν άθικτο οργανισμό ή στους απογόνους του ή (υπο) πληθυσμούς». Ορισμένοι ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι η Δισφαινόλη Α, η β-οιστραδιόλη ,η εννεϋλοφαινόλη κ.α. Για τις ουσίες αυτές, η Οδηγία έχει θεσπίσει όρια παρακολούθησης. Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες έχουν συσχετιστεί με ορισμένα προβλήματα υγείας του ανθρώπου. Μερικά από αυτά είναι τα ακόλουθα: => Χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων στους άνδρες => Υψηλότερη συχνότητα γενετικών ανωμαλιών στα γεννητικά όργανα τόσο στα κορίτσια όσο και στα αγόρια => Υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ορισμένων τύπων ευαίσθητων σε ορμόνες καρκίνου, όπως ο καρκίνος του μαστού ή του παγκρέατος => Μεταβολικές διαταραχές όπως αντίσταση στην ινσουλίνη, διαβήτης ή παχυσαρκία Και αυτή η Οδηγία που αφορά το νερό, επικυρώνει τον Στόχο 6 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή του να επιτευχθεί «καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλές και οικονομικώς προσιτό πόσιμο νερό για όλους» !!! Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=EL

Ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Καλές γιορτές !!! 🎄🎆♥️⭐ ... See MoreSee Less

Νέα διάταξη του Agro Advanced στην Κυριαζής Φρούτα Α.Ε.

Όλοι γνωρίζουμε πως οι μεγάλοι Wholesalers του εξωτερικού απαιτούν την αποστολή του προγράμματος φυτοπροστασίας των παραγωγών προς αξιολόγηση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Το ίδιο αφορά και τον συνεργάτη της #FoodCare, SanLucar Fruit S.L. , όπου στα πλαίσια της διαφάνειας και παροχής πληροφορίας στους Retailers (Super Markets) αλλά και για την αξιολόγηση των προγραμμάτων φυτοπροστασίας κάθε παραγωγού και αγροτεμαχίου χωριστά, είναι επιβεβλημένη η εβδομαδιαία καταγραφή και αποστολή κάθε ενέργειας των παραγωγών, με εξειδικευμένη μοναδική Custom κωδικοποίηση ανά αγροτεμάχιο.

Πλέον στην Κυριαζής Φρούτα Α.Ε. εγκαταστήσαμε ειδικό module που καλύπτει "on the fly" τις απαιτήσεις των μεγάλων Retailers, δίδοντας απευθείας σε αυτούς πρόσβαση δεδομένων στις εφαρμογές φυτοπροστασίας καθώς και σε εξειδικευμένες επεξεργασμένες πληροφορίες κάθε μιας από αυτές, όπως Technical δόσεις ανά δραστική κλπ στοιχείων που ορίζουν ένα προφίλ εφαρμογής φυτοπροστασίας.

Ο Γεωπόνος της εταιρείας καταχωρεί καθημερινά τις εφαρμογές των συνεργαζόμενων παραγωγών με το Module Core του Agro Advanced καθώς και τις τακτικές αναλύσεις υπολειμμάτων τους, στήνοντας έτσι ατομικές καμπύλες διάσπασης/αποδόμησης σε κάθε μία από αυτές που εφαρμόσθηκαν και για κάθε πολύπλοκο προφίλ εφαρμογής τους, που εμπλέκει και τα μετεωρολογικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω του δικτύου meteo.gr από τον τοπικό σταθμό στο Λάππα Αχαΐας. Το σύστημα αυτό επικοινωνεί με τον RMS RiskFree Server της FoodCare ανταλλάσσοντας δεδομένα αποδόμησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά προφίλ εφαρμογής, καθιστώντας έτσι το σύστημα "σοφότερο" όσο αυξάνονται και τα αποτελέσματα των αναλύσεων υπολειμμάτων ανά προφίλ.

Έτσι δίδεται η πληροφορία στην εταιρεία, με σχετικά μεγάλη ασφάλεια, για τη συμμόρφωση ή μη των προϊόντων από κάθε αγροτεμάχιο συνεργαζόμενου παραγωγού, στις αυστηρότερες απαιτήσεις των Retailers για τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων.

Ταυτόχρονα τηρείται και η ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο αγροτεμαχίου, καλύπτοντας τις αγοράνομικές απαιτήσεις, μέσα από τα Modules "SmartPack" και "Factory" όπως και οι απαιτήσεις της πιστοποίησης της εταιρείας κατά BRCGS Food και GLOBALG.A.P Chain of Custody. Το Factory module, μέσα από τη χρήση APIs της GLOBALG.A.P Database, ελέγχει τις πιστοποιήσεις του κάθε παραγωγού, ακολουθεί με αυτόματο Segregation την ιχνηλασιμότητα των προιόντων τους και επικαιροποιεί τις αλλαγές των πιστοποιητικών τους.

Όλες αυτές οι πληροφορίες, συνδυασμένες σε οποιαδήποτε μορφή, καταλήγουν on the fly κατ' επιλογή στους πελάτες που επιθυμεί η Κυριαζής Φρούτα Α.Ε, όπως πχ στον Sanlucar, όπου μπορεί διαδραστικά να επιβλέπει και να επιλέγει ακόμα και τα αγροτεμάχια των παραγωγών από τα οποία θα αγοράσει προϊόν.

Η διάταξη αυτή είναι διαθέσιμη και ΔΩΡΕΑΝ σε κάθε επιχείρηση που κατέχει άδεια χρήσης Ultimate-S του Agro Advanced ενώ η εγκατάσταση και παραμετροποίηση γίνεται επίσης από εμάς χωρίς κόστος και πολύ γρήγορα.

Ευχαριστούμε θερμά τόσο την Κυριαζής Φρούτα ΑΕ όσο και την SanLucar Fruit S.L. για την εμπιστοσύνη τους.
... See MoreSee Less

Νέα διάταξη του Agro Advanced στην Κυριαζής Φρούτα Α.Ε. Όλοι γνωρίζουμε πως οι μεγάλοι Wholesalers του εξωτερικού απαιτούν την αποστολή του προγράμματος φυτοπροστασίας των παραγωγών προς αξιολόγηση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το ίδιο αφορά και τον συνεργάτη της #FoodCare, SanLucar Fruit S.L. , όπου στα πλαίσια της διαφάνειας και παροχής πληροφορίας στους Retailers (Super Markets) αλλά και για την αξιολόγηση των προγραμμάτων φυτοπροστασίας κάθε παραγωγού και αγροτεμαχίου χωριστά, είναι επιβεβλημένη η εβδομαδιαία καταγραφή και αποστολή κάθε ενέργειας των παραγωγών, με εξειδικευμένη μοναδική Custom κωδικοποίηση ανά αγροτεμάχιο. Πλέον στην Κυριαζής Φρούτα Α.Ε. εγκαταστήσαμε ειδικό module που καλύπτει on the fly τις απαιτήσεις των μεγάλων Retailers, δίδοντας απευθείας σε αυτούς πρόσβαση δεδομένων στις εφαρμογές φυτοπροστασίας καθώς και σε εξειδικευμένες επεξεργασμένες πληροφορίες κάθε μιας από αυτές, όπως Technical δόσεις ανά δραστική κλπ στοιχείων που ορίζουν ένα προφίλ εφαρμογής φυτοπροστασίας. Ο Γεωπόνος της εταιρείας καταχωρεί καθημερινά τις εφαρμογές των συνεργαζόμενων παραγωγών με το Module Core του Agro Advanced καθώς και τις τακτικές αναλύσεις υπολειμμάτων τους, στήνοντας έτσι ατομικές καμπύλες διάσπασης/αποδόμησης σε κάθε μία από αυτές που εφαρμόσθηκαν και για κάθε πολύπλοκο προφίλ εφαρμογής τους, που εμπλέκει και τα μετεωρολογικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω του δικτύου meteo.gr από τον τοπικό σταθμό στο Λάππα Αχαΐας. Το σύστημα αυτό επικοινωνεί με τον RMS RiskFree Server της FoodCare ανταλλάσσοντας δεδομένα αποδόμησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά προφίλ εφαρμογής, καθιστώντας έτσι το σύστημα σοφότερο όσο αυξάνονται και τα αποτελέσματα των αναλύσεων υπολειμμάτων ανά προφίλ. Έτσι δίδεται η πληροφορία στην εταιρεία, με σχετικά μεγάλη ασφάλεια, για τη συμμόρφωση ή μη των προϊόντων από κάθε αγροτεμάχιο συνεργαζόμενου παραγωγού, στις αυστηρότερες απαιτήσεις των Retailers για τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων. Ταυτόχρονα τηρείται και η ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο αγροτεμαχίου, καλύπτοντας τις αγοράνομικές απαιτήσεις, μέσα από τα Modules SmartPack και Factory όπως και οι απαιτήσεις της πιστοποίησης της εταιρείας κατά BRCGS Food και GLOBALG.A.P Chain of Custody. Το Factory module, μέσα από τη χρήση APIs της GLOBALG.A.P Database, ελέγχει τις πιστοποιήσεις του κάθε παραγωγού, ακολουθεί με αυτόματο Segregation την ιχνηλασιμότητα των προιόντων τους και επικαιροποιεί τις αλλαγές των πιστοποιητικών τους. Όλες αυτές οι πληροφορίες, συνδυασμένες σε οποιαδήποτε μορφή, καταλήγουν on the fly κατ επιλογή στους πελάτες που επιθυμεί η Κυριαζής Φρούτα Α.Ε, όπως πχ στον Sanlucar, όπου μπορεί διαδραστικά να επιβλέπει και να επιλέγει ακόμα και τα αγροτεμάχια των παραγωγών από τα οποία θα αγοράσει προϊόν. Η διάταξη αυτή είναι διαθέσιμη και ΔΩΡΕΑΝ σε κάθε επιχείρηση που κατέχει άδεια χρήσης Ultimate-S του Agro Advanced ενώ η εγκατάσταση και παραμετροποίηση γίνεται επίσης από εμάς χωρίς κόστος και πολύ γρήγορα. Ευχαριστούμε θερμά τόσο την Κυριαζής Φρούτα ΑΕ όσο και την SanLucar Fruit S.L. για την εμπιστοσύνη τους.

Comment on Facebook

μπράβο φίλε παντα πρωτοπόρος

Η αύξηση του κόστους των εισροών ενδεχομένως να οδηγήσει σε χρήση αμφιβόλου ποιότητας Λιπασμάτων, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.

Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν για το μεγάλο πρόβλημα των Chlorates/Perchlorates και πως αυτά πλέον, όταν ξεπεραστούν τα ανώτατα επιτρεπόμενα όριά τους (MRL) οδηγούν σε μη ασφαλή αγροτικά προϊόντα για κατανάλωση.

Τα Perchlorates μπορεί να εντοπιστούν στη διατροφική αλυσίδα κυρίως ως περιβαλλοντικοί ρύποι αλλά και στα κακής ποιότητας λιπάσματα, ιδιαίτερα νιτρικών προσμίξεων Καλίου καθώς και σε χλωριούχα λιπάσματα κακής ποιότητας.

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που διαρκώς καλούμε τους παραγωγούς και τους συνεργάτες τους Γεωπόνους/εμπόρους Γεωργικών Εφοδίων να ζητούν βεβαιώσεις από τις εταιρείες διακίνησης λιπασμάτων για την περιεκτικότητα των ουσιών αυτών στα προϊόντα που διακινούν.

Το μεγάλο πρόβλημα με την ανίχνευση των Perchlorates, συγκριτικά με ένα προϊόν φυτοπροστασίας (πχ "φυτοφάρμακο"), είναι πως δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το πότε τα Perchlorates θα βρεθούν κάτω από το επιτρεπόμενο όριο MRL.

Με λίγα λόγια κάνουμε εφαρμογές θρέψης, που ίσως οδηγήσουν σε Perchlorates και τα οποία δε θα μπορεί να απαντήσει κανείς για το πότε και το αν αυτά θα εξαφανιστούν από την καλλιέργεια.

Ιδιαίτερα με την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων, όπως και με κάθε αύξηση κοστολογίου, ευνοείται η λεγόμενη "υποκατάσταση" ουσιών/πρώτων υλών κατά την παρασκευή του τελικού προϊόντος, με αλλες χαμηλοτερης ποιοτητας.

Οπότε η ανάγκη για εξασφάλιση της παραγωγής, πρέπει να γίνει πλέον όχι μόνο με τον έλεγχο της φυτοπροστασίας, αλλά και από τα φαινόμενα χαμηλής ποιότητας εισροών. Είναι ευθύνη όλων μας να προστατεύσουμε την παραγωγή.

Μια κρίση ανίχνευσης Perchlorates από κακής ποιότητας λιπάσματα, μας "πετάει" εκτός παραγωγής.

Στο εξωτερικό υπάρχουν διαπιστευμένα εργαστήρια για ανάλυση λιπασμάτων ως προς τα Perchlorates, σύμφωνα με τη μέθοδο EN 17246:2019 (ιοντική χρωματογραφία-ανίχνευση αγωγιμότητας IC-CD). Οπότε αν έχετε αμφιβολίες για την αγορά μεγάλων ποσοτήτων, μπορείτε στείλετε δείγματα.

Στην εικόνα τα αποτελέσματα από την υπέρβαση υπολειμμάτων σε αγροτικό προϊόν στο οποίο έγινε χρήση λιπάσματος με αυξημένα Perchlorates.
... See MoreSee Less

Η αύξηση του κόστους των εισροών ενδεχομένως να οδηγήσει σε χρήση αμφιβόλου ποιότητας Λιπασμάτων, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών. Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν για το μεγάλο πρόβλημα των Chlorates/Perchlorates και πως αυτά πλέον, όταν ξεπεραστούν τα ανώτατα επιτρεπόμενα όριά τους (MRL) οδηγούν σε μη ασφαλή αγροτικά προϊόντα για κατανάλωση. Τα Perchlorates μπορεί να εντοπιστούν στη διατροφική αλυσίδα κυρίως ως περιβαλλοντικοί ρύποι αλλά και στα κακής ποιότητας λιπάσματα, ιδιαίτερα νιτρικών προσμίξεων Καλίου καθώς και σε χλωριούχα λιπάσματα κακής ποιότητας. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που διαρκώς καλούμε τους παραγωγούς και τους συνεργάτες τους Γεωπόνους/εμπόρους Γεωργικών Εφοδίων να ζητούν βεβαιώσεις από τις εταιρείες διακίνησης λιπασμάτων για την περιεκτικότητα των ουσιών αυτών στα προϊόντα που διακινούν. Το μεγάλο πρόβλημα με την ανίχνευση των Perchlorates, συγκριτικά με ένα προϊόν φυτοπροστασίας (πχ φυτοφάρμακο), είναι πως δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το πότε τα Perchlorates θα βρεθούν κάτω από το επιτρεπόμενο όριο MRL. Με λίγα λόγια κάνουμε εφαρμογές θρέψης, που ίσως οδηγήσουν σε Perchlorates και τα οποία δε θα μπορεί να απαντήσει κανείς για το πότε και το αν αυτά θα εξαφανιστούν από την καλλιέργεια. Ιδιαίτερα με την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων, όπως και με κάθε αύξηση κοστολογίου, ευνοείται η λεγόμενη υποκατάσταση ουσιών/πρώτων υλών κατά την παρασκευή του τελικού προϊόντος, με αλλες χαμηλοτερης ποιοτητας. Οπότε η ανάγκη για εξασφάλιση της παραγωγής, πρέπει να γίνει πλέον όχι μόνο με τον έλεγχο της φυτοπροστασίας, αλλά και από τα φαινόμενα χαμηλής ποιότητας εισροών. Είναι ευθύνη όλων μας να προστατεύσουμε την παραγωγή. Μια κρίση ανίχνευσης Perchlorates από κακής ποιότητας λιπάσματα, μας πετάει εκτός παραγωγής. Στο εξωτερικό υπάρχουν διαπιστευμένα εργαστήρια για ανάλυση λιπασμάτων ως προς τα Perchlorates, σύμφωνα με τη μέθοδο EN 17246:2019 (ιοντική χρωματογραφία-ανίχνευση αγωγιμότητας IC-CD). Οπότε αν έχετε αμφιβολίες για την αγορά μεγάλων ποσοτήτων, μπορείτε στείλετε δείγματα. Στην εικόνα τα αποτελέσματα από την υπέρβαση υπολειμμάτων σε αγροτικό προϊόν στο οποίο έγινε χρήση λιπάσματος με αυξημένα Perchlorates.

Στη #foodcare παραμένουμε δεσμευμένοι στην προσήλωσή μας σε ζητήματα φυτοπαθολογίας.

Δυστυχώς διαπιστώσαμε και στην Ελλάδα (πρώτη επίσημη αναφορά) τα καταστροφικά προβλήματα του μύκητα Neopestalotiopsis rosae με διακριτή διαδρομή εισόδου του μύκητα στη χώρα. Να σημειώσουμε πως δεν αφορά την ποικιλία Victory που καλλιεργείται κατ' εξοχήν στην χώρα μας.

Το αυτό αρχικά διαπιστώσαμε με μικροσκοπικό παρασκεύασμα πριν από περίπου 17 ημέρες. Την διαπίστωσή μας επιβεβαίωσε σήμερα και ο Καθηγητής κύριος Τζάμος.
www.facebook.com/groups/890908724761926/?multi_permalinks=1655291734990284&ref=share

Αναμένουμε και τα δείγματα που έχουμε αποστείλει στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ενώ αναμένουμε αποτελέσματα και από εργαστήριο του εξωτερικού.

Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί πλέον η ορθή απολύμανση των εδαφών ώστε να μην παραμείνει το πρόβλημα αυτό στο μέλλον. Σε αναμονή για περισσότερα από τον Καθηγητή, κο Τζάμο.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Οι φωτογραφίες αυτές από την ανάρτηση του κου Τζάμου στην Φυτιατρική Εταιρία Ελλάδας

Η γνώση νικά τα φαντάσματα. Μπράβο Θοδωρή!

View more comments

Α.Σ. Νεάπολης-Αγρινίου.
Digital Packhouse

Ο Α.Σ Νεαπολης-Αγρινίου, με τον διακριτικό τίτλο ALFA FRUITS επιθεωρήθηκε και φέτος με επιτυχία σύμφωνα με τα πρότυπα IFS Food / BRCGS Food + FSMA Module ενώ επίκειται και η επιθεώρηση Sedex/Smeta Pillar 2.

Ο Συνεταιρισμός πρότυπο για την Αιτωλοακαρνανία, αναβάθμισε την αγροτική συνεργατικότητα με τη νέα επένδυση, το νέο ψηφιακό συσκευαστήριο 10.000 τετραγωνικών μέτρων στην επαρχιακή οδό Αγγελοκάστρου-Αγρινίου, θέση Πλάτανος.

Με τεράστια συσκευαστική ικανότητα η οποία γίνεται ψηφιακά σε κάθε στάδιο παραγωγής, ξεκινώντας από την αυτόματη τροφοδοσία της 10κάναλης μηχανής, την ψηφιακή διαλογή και απόρριψη των ελαττωματικών προϊόντων βάση κριτηρίων πελατών και νομοθεσίας, την αυτόματη κατηγοριοποίηση, τις αυτόματες μετρήσεις Brix, ξηράς ουσίας, συνεκτικότητας χωρίς καταστροφικό έλεγχο για κάθε καρπό χωριστα, την αυτόματη ιχνηλασιμοτητα όπου σε μια τόσο μεγάλη μηχανή αυτόματα δεν γίνεται ανάμειξη καρπών διαφορετικών παραγωγων, την αυτόματη συσκευασία, ζύγιση και παλετοποίηση κι ένα σωρό άλλες νέες καινοτομίες.

Για εμάς στην FoodCare ήταν η πρώτη φορά που διαπιστώσαμε PackHouse να μη λειτουργεί με τη μέθοδο FIFO (First In - First Out), αλλά χάρη στην ψηφιακή ποιοτική κατάταξη και παλετοποίηση, να γίνεται ο προγραμματισμός φορτωσεων ανά παρτίδα η ακόμα και ανά παλέτα παρτίδας, βαση των ποιοτικών χαρακτηριστικών που μετρήθηκαν από το αυτόματο Sorter.

Έτσι θα φύγουν πρώτα τα ακτινίδια με ποιοτικά χαρακτηριστικά που τα καθιστούν περισσότερο έτοιμα (όπως brix - συνεκτικότητα κλπ) και προγραμματίζονται αργότερα οι φορτώσεις των ακτινιδίων που ήσαν λιγότερο έτοιμα.

Ταυτόχρονα η ψυκτική και προψυκτικη ικανότητα του νέου Συσκευαστηρίου είναι κυριολεκτικά απίστευτη.

Ο ΑΣ, εκτός των παραδοσιακών ποικιλιων έχει επενδύσει και σε νέες δυναμικές ποικιλίες κίτρινων και κόκκινων ακτινιδίων με συμβόλαια σε συγκεκριμένες υπεραγορές του εξωτερικού.

Είναι τιμή μας που ο Α.Σ εμπιστεύτηκε και φέτος την FoodCare σε όλα τα πρότυπα συστήματα ποιότητας και ασφάλειας που εφαρμόζει, όπως GLOBALG.A.P+GRASP / IFS FOOD / BRCGS FOOD + FSMA / SEDEX/SMETA / COSTCO'S FOOD SAFETY PROGRAM κλπ

Συγχαρητήρια στη Διοίκηση του Συνεταιρισμού καθώς και στους παραγωγούς κι ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
... See MoreSee Less

Α.Σ. Νεάπολης-Αγρινίου.
Digital Packhouse Ο Α.Σ Νεαπολης-Αγρινίου, με τον διακριτικό τίτλο ALFA FRUITS επιθεωρήθηκε και φέτος με επιτυχία σύμφωνα με τα πρότυπα IFS Food / BRCGS Food + FSMA Module ενώ επίκειται και η επιθεώρηση Sedex/Smeta Pillar 2. Ο Συνεταιρισμός πρότυπο για την Αιτωλοακαρνανία, αναβάθμισε την αγροτική συνεργατικότητα με τη νέα επένδυση, το νέο ψηφιακό συσκευαστήριο 10.000 τετραγωνικών μέτρων στην επαρχιακή οδό Αγγελοκάστρου-Αγρινίου, θέση Πλάτανος. Με τεράστια συσκευαστική ικανότητα η οποία γίνεται ψηφιακά σε κάθε στάδιο παραγωγής, ξεκινώντας από την αυτόματη τροφοδοσία της 10κάναλης μηχανής, την ψηφιακή διαλογή και απόρριψη των ελαττωματικών προϊόντων βάση κριτηρίων πελατών και νομοθεσίας, την αυτόματη κατηγοριοποίηση, τις αυτόματες μετρήσεις Brix, ξηράς ουσίας, συνεκτικότητας χωρίς καταστροφικό έλεγχο για κάθε καρπό χωριστα, την αυτόματη ιχνηλασιμοτητα όπου σε μια τόσο μεγάλη μηχανή αυτόματα δεν γίνεται ανάμειξη καρπών διαφορετικών παραγωγων, την αυτόματη συσκευασία, ζύγιση και παλετοποίηση κι ένα σωρό άλλες νέες καινοτομίες. Για εμάς στην FoodCare ήταν η πρώτη φορά που διαπιστώσαμε PackHouse να μη λειτουργεί με τη μέθοδο FIFO (First In - First Out), αλλά χάρη στην ψηφιακή ποιοτική κατάταξη και παλετοποίηση, να γίνεται ο προγραμματισμός φορτωσεων ανά παρτίδα η ακόμα και ανά παλέτα παρτίδας, βαση των ποιοτικών χαρακτηριστικών που μετρήθηκαν από το αυτόματο Sorter. Έτσι θα φύγουν πρώτα τα ακτινίδια με ποιοτικά χαρακτηριστικά που τα καθιστούν περισσότερο έτοιμα (όπως brix - συνεκτικότητα κλπ) και προγραμματίζονται αργότερα οι φορτώσεις των ακτινιδίων που ήσαν λιγότερο έτοιμα. Ταυτόχρονα η ψυκτική και προψυκτικη ικανότητα του νέου Συσκευαστηρίου είναι κυριολεκτικά απίστευτη. Ο ΑΣ, εκτός των παραδοσιακών ποικιλιων έχει επενδύσει και σε νέες δυναμικές ποικιλίες κίτρινων και κόκκινων ακτινιδίων με συμβόλαια σε συγκεκριμένες υπεραγορές του εξωτερικού. Είναι τιμή μας που ο Α.Σ εμπιστεύτηκε και φέτος την FoodCare σε όλα τα πρότυπα συστήματα ποιότητας και ασφάλειας που εφαρμόζει, όπως GLOBALG.A.P+GRASP / IFS FOOD / BRCGS FOOD + FSMA / SEDEX/SMETA / COSTCOS FOOD SAFETY PROGRAM κλπ Συγχαρητήρια στη Διοίκηση του Συνεταιρισμού καθώς και στους παραγωγούς κι ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Και φέτος για το προϊόν της Φράουλας, οι μεγάλοι Γερμανικοί Retailers έχουν μεταφέρει στους προμηθευτές τους αυστηρότερα της νομοθεσίας, Specifications.

ARfD:
Η δόση αναφοράς οξείας έκθεσης (ARfD) είναι η ποσότητα ουσίας ανά kg σωματικού βάρους που μπορεί να προσληφθεί μέσω της τροφής εντός μίας ημέρας χωρίς κίνδυνο.
Μονάδα: mg/kgr (ppm)

ADI:
Η τιμή ADI (Αποδεκτή Ημερήσια Πρόσληψη – Acceptable Diatary Intake) ποσοτικοποιεί την ημερήσια πρόσληψη ουσιών στα τρόφιμα που ένα άτομο μπορεί να καταναλώνει καθημερινά για μια ζωή χωρίς να προκληθεί βλάβη στην υγεία.
Μονάδα: mg/kgr (ppm)

MRL:
H τιμή MRL (Maximum Residue Limit) αποτελεί την μέγιστη τιμή ανωτάτου ορίου υπολείμματος σε τρόφιμα και ζωοτροφές.
Μονάδα: mg/kgr (ppm)

Με βάση τον συνημμένο πίνακα, διαπιστώνουμε πως:

✓ Τα όρια που θέτουν, ως ποιοτικές παράμετροι, είναι πολύ αυστηρότερα από αυτά της νομοθεσίας.

✓ Τα όρια που θέτουν, απαιτούν την ανάπτυξης στρατηγικής φυτοπροστασίας, από έμπειρους Τεχνικούς Γεωπόνους. Δεδομένου ότι ορισμένες δραστικές ουσίες ενός ψεκασμού ενδεχομένως να είναι ανιχνεύσιμες ακόμα και 2-3 μήνες μετά την εφαρμογή, το πρόγραμμα φυτοπροστασίας πρέπει να είναι πολύ καλά σχεδιασμένο και με γνώση ως προς την εμμονή /
υπολειμματικότητα των δραστικών ουσιών.

✓ Τα όρια που θέτουν, στα πλαίσια της στρατηγικής φυτοπροστασίας, επιβάλλουν (όπως άλλωστε και η νομοθεσία) και ήπια φυτοπροστασία (ωφέλιμα έντομα και μικροοργανισμούς – σκευάσματα με μηδενικό αποτύπωμα στις αναλύσεις υπολειμμάτων – καλλιεργητικές τεχνικές διαχείρισης παθογόνων).

✓ ΚΡΙΣΙΜΟ: Τα perchlorates δεν πρέπει να ξεπερνούν στο προϊόν τα 0,05 mg/kgr (ppm). Οπότε ζητάτε από τους προμηθευτές σας διαβεβαιώσεις πως τα λιπάσματα που χρησιμοποιείτε, δεν φέρουν υψηλή περιεκτικότητα σε Chlorates/ perhclorates. Πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο για την βιομηχανία των λιπασμάτων ενώ η τρομακτική αύξηση των τιμών ενδέχεται να δικαιολογήσουν φαινόμενα Fraud (άλλωστε το υψηλό κόστος αυξάνει πάντα τον κίνδυνο απάτης σε όλα τα Risk Based συστήματα πρόληψης και διαχείρισης του Fraud). Οπότε καλούμε παραγωγούς και γεωπόνους να διασφαλίσουν την ποιότητα των υλικών τους και να ζητούν εγγραφές βεβαιώσεις από τους προμηθευτές τους. Τα Perchlorates ανιχνεύονται στις αναλύσεις υπολειμμάτων και θεωρούνται κανονικά ως υπολογίσιμη δραστική ουσία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ – ΚΡΙΣΙΜΑ:
1. Ο τοπικός Γεωπόνος μας είναι συνεργάτης μας. Επομένως θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να τον ενημερώσουμε πως θα διαθέσουμε φράουλες σε
κάποια από τις παραπάνω αγορές, ώστε από νωρίς να γνωρίζει τι θα εφαρμόσει και να διαμορφώσει τη στρατηγική που θα ακολουθήσει.

2. Ελέγχουμε πάντα την ετικέτα. Κάνουμε Χρήση μόνο εγκεκριμένων σκευασμάτων φυτοπροστασίας, δηλαδή όσα αναγράφουν πάνω την καλλιέργειά μας.

3. ΠΡΟΣΟΧΗ: αν ένα σκεύασμα έχει έγκριση πχ σε υπαίθρια φράουλα τότε ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ αν έχουμε πχ φράουλα θερμοκηπίου. Θα είναι ίσως ανιχνεύσιμο σε κάποια ανάλυση υπολειμμάτων και επομένως μη αιτιολογησιμο όταν θα ζητηθούν στοιχεία. Ιδιαίτερα αν σε μια ανάλυση υπολειμμάτων έχουμε ανιχνεύσει ταυτόχρονα κάποιες δραστικές ουσίες που έχουν έγκριση μόνο σε θερμοκήπιο και κάποιες άλλες που έχουν έγκριση μόνο στην υπαίθρια καλλιέργεια, τότε η αιτιολόγηση είναι αδύνατη !!! Επομένως εμπιστευόμαστε τον Γεωπόνο μας για να αποφευχθεί αυτό το λάθος !!!

4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν κάνουμε απανωτές εφαρμογές με την ίδια δραστική ουσία. Δραστικές ουσίες όπως πχ το difenoconazole, το
cyflufenamid αλλά και άλλες, με τις απανωτές εφαρμογές εντός λίγων ημερών ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμα και σε υπέρβαση ορίων (MRL), δηλαδή να βρεθούμε ακόμα κι εκτός της νομοθεσίας. Οπότε πριν τη συνταγογράφηση, πρέπει να ενημερώνουμε τον Γεωπόνο μας για τις τουλάχιστον 2 προηγούμενες εφαρμογές που κάναμε.

5. Συζητάμε πάντα με τον Γεωπόνο μας και για ήπιες μορφές φυτοπροστασίας. Υπάρχουν σκευάσματα που είτε μόνα τους, είτε συνεργιστικά με κάποια χημικά, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και βελτιώνουν σημαντικά τιε ανιχνεύσεις υπολειμμάτων.

6. Οι Γεωπόνοι σας γνωρίζουν ποιες δραστικές είναι εξαιρετικά έμμονες ως προς την υπολειμματικότητά τους. Οπότε θα πρέπει πάντα να τους υπενθυμίζετε ώστε να το έχουν υπόψη τους.

7. ΠΡΟΣΟΧΗ στα σκευάσματα φυτοπροστασίας που βρίσκονται προς απόσυρση (με άδεια αποθεμάτων). Μην ξεπεράσουμε τις ημερομηνίες κατά τη χρήση τους. Πχ το Myclobutanil δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από 31.05.2023 και μετά.

8. ΠΡΟΣΟΧΗ στα σκευάσματα που λαμβάνουν έγκριση για λίγες ημέρες (πχ 120 ημερών). Να ενημερώνετε πάντα τη FoodCare ή τον συνεργάτη εξαγωγέα σας, ώστε να ενημερώνει ανάλογα το Super Market αλλά και να μη γίνεται χρήση εκτός των ημερών της έγκρισης κατά παρέκκλιση.

Στην #foodcare, με 5 Γεωπόνους - πιστοποιημένους Γεωργικούς Συμβούλους στο 3ο θεματικό πεδίο της εφαρμογής του άρθρου 55 του Καν.(ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας καθώς και με το αυτοβελτιούμενο RMS #riskfree Network του #agroadvanced, θα βρεθούμε στο πλευρό των Γεωπόνων και παραγωγών παρέχοντας την απαραίτητη πληροφόρηση για τον σχεδιασμό της στρατηγικής φυτοπροστασίας που θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των Retailers, θα βοηθήσουν τους εξαγωγείς μας και θα φέρουν χρήματα στον τόπο μας.
... See MoreSee Less

Και φέτος για το προϊόν της Φράουλας, οι μεγάλοι Γερμανικοί Retailers έχουν μεταφέρει στους προμηθευτές τους αυστηρότερα της νομοθεσίας, Specifications. ARfD:
Η δόση αναφοράς οξείας έκθεσης (ARfD) είναι η ποσότητα ουσίας ανά kg σωματικού βάρους που μπορεί να προσληφθεί μέσω της τροφής εντός μίας ημέρας χωρίς κίνδυνο. 
Μονάδα: mg/kgr (ppm) ADI:
Η τιμή ADI (Αποδεκτή Ημερήσια Πρόσληψη – Acceptable Diatary Intake) ποσοτικοποιεί την ημερήσια πρόσληψη ουσιών στα τρόφιμα που ένα άτομο μπορεί να καταναλώνει καθημερινά για μια ζωή χωρίς να προκληθεί βλάβη στην υγεία. 
Μονάδα: mg/kgr (ppm) MRL:
H τιμή MRL (Maximum Residue Limit) αποτελεί την μέγιστη τιμή ανωτάτου ορίου υπολείμματος σε τρόφιμα και ζωοτροφές. 
Μονάδα: mg/kgr (ppm) Με βάση τον συνημμένο πίνακα, διαπιστώνουμε πως: ✓ Τα όρια που θέτουν, ως ποιοτικές παράμετροι, είναι πολύ αυστηρότερα από αυτά της νομοθεσίας. ✓ Τα όρια που θέτουν, απαιτούν την ανάπτυξης στρατηγικής φυτοπροστασίας, από έμπειρους Τεχνικούς Γεωπόνους. Δεδομένου ότι ορισμένες δραστικές ουσίες ενός ψεκασμού ενδεχομένως να είναι ανιχνεύσιμες ακόμα και 2-3 μήνες μετά την εφαρμογή, το πρόγραμμα φυτοπροστασίας πρέπει να είναι πολύ καλά σχεδιασμένο και με γνώση ως προς την εμμονή / 
υπολειμματικότητα των δραστικών ουσιών. ✓ Τα όρια που θέτουν, στα πλαίσια της στρατηγικής φυτοπροστασίας, επιβάλλουν (όπως άλλωστε και η νομοθεσία) και ήπια φυτοπροστασία (ωφέλιμα έντομα και μικροοργανισμούς – σκευάσματα με μηδενικό αποτύπωμα στις αναλύσεις υπολειμμάτων – καλλιεργητικές τεχνικές διαχείρισης παθογόνων). ✓ ΚΡΙΣΙΜΟ: Τα perchlorates δεν πρέπει να ξεπερνούν στο προϊόν τα 0,05 mg/kgr (ppm). Οπότε ζητάτε από τους προμηθευτές σας διαβεβαιώσεις πως τα λιπάσματα που χρησιμοποιείτε, δεν φέρουν υψηλή περιεκτικότητα σε Chlorates/ perhclorates. Πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο για την βιομηχανία των λιπασμάτων ενώ η τρομακτική αύξηση των τιμών ενδέχεται να δικαιολογήσουν φαινόμενα Fraud (άλλωστε το υψηλό κόστος αυξάνει πάντα τον κίνδυνο απάτης σε όλα τα Risk Based συστήματα πρόληψης και διαχείρισης του Fraud). Οπότε καλούμε παραγωγούς και γεωπόνους να διασφαλίσουν την ποιότητα των υλικών τους και να ζητούν εγγραφές βεβαιώσεις από τους προμηθευτές τους. Τα Perchlorates ανιχνεύονται στις αναλύσεις υπολειμμάτων και θεωρούνται κανονικά ως υπολογίσιμη δραστική ουσία. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ – ΚΡΙΣΙΜΑ:
1. Ο τοπικός Γεωπόνος μας είναι συνεργάτης μας. Επομένως θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να τον ενημερώσουμε πως θα διαθέσουμε φράουλες σε 
κάποια από τις παραπάνω αγορές, ώστε από νωρίς να γνωρίζει τι θα εφαρμόσει και να διαμορφώσει τη στρατηγική που θα ακολουθήσει. 2. Ελέγχουμε πάντα την ετικέτα. Κάνουμε Χρήση μόνο εγκεκριμένων σκευασμάτων φυτοπροστασίας, δηλαδή όσα αναγράφουν πάνω την καλλιέργειά μας. 3. ΠΡΟΣΟΧΗ: αν ένα σκεύασμα έχει έγκριση πχ σε υπαίθρια φράουλα τότε ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ αν έχουμε πχ φράουλα θερμοκηπίου. Θα είναι ίσως ανιχνεύσιμο σε κάποια ανάλυση υπολειμμάτων και επομένως μη αιτιολογησιμο όταν θα ζητηθούν στοιχεία. Ιδιαίτερα αν σε μια ανάλυση υπολειμμάτων έχουμε ανιχνεύσει ταυτόχρονα κάποιες δραστικές ουσίες που έχουν έγκριση μόνο σε θερμοκήπιο και κάποιες άλλες που έχουν έγκριση μόνο στην υπαίθρια καλλιέργεια, τότε η αιτιολόγηση είναι αδύνατη !!! Επομένως εμπιστευόμαστε τον Γεωπόνο μας για να αποφευχθεί αυτό το λάθος !!! 4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν κάνουμε απανωτές εφαρμογές με την ίδια δραστική ουσία. Δραστικές ουσίες όπως πχ το difenoconazole, το 
cyflufenamid αλλά και άλλες, με τις απανωτές εφαρμογές εντός λίγων ημερών ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμα και σε υπέρβαση ορίων (MRL), δηλαδή να βρεθούμε ακόμα κι εκτός της νομοθεσίας. Οπότε πριν τη συνταγογράφηση, πρέπει να ενημερώνουμε τον Γεωπόνο μας για τις τουλάχιστον 2 προηγούμενες εφαρμογές που κάναμε. 5. Συζητάμε πάντα με τον Γεωπόνο μας και για ήπιες μορφές φυτοπροστασίας. Υπάρχουν σκευάσματα που είτε μόνα τους, είτε συνεργιστικά με κάποια χημικά, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και βελτιώνουν σημαντικά τιε ανιχνεύσεις υπολειμμάτων. 6. Οι Γεωπόνοι σας γνωρίζουν ποιες δραστικές είναι εξαιρετικά έμμονες ως προς την υπολειμματικότητά τους. Οπότε θα πρέπει πάντα να τους υπενθυμίζετε ώστε να το έχουν υπόψη τους. 7. ΠΡΟΣΟΧΗ στα σκευάσματα φυτοπροστασίας που βρίσκονται προς απόσυρση (με άδεια αποθεμάτων). Μην ξεπεράσουμε τις ημερομηνίες κατά τη χρήση τους. Πχ το Myclobutanil δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από 31.05.2023 και μετά. 8. ΠΡΟΣΟΧΗ στα σκευάσματα που λαμβάνουν έγκριση για λίγες ημέρες (πχ 120 ημερών). Να ενημερώνετε πάντα τη FoodCare ή τον συνεργάτη εξαγωγέα σας, ώστε να ενημερώνει ανάλογα το Super Market αλλά και να μη γίνεται χρήση εκτός των ημερών της έγκρισης κατά παρέκκλιση. Στην #FoodCare, με 5 Γεωπόνους - πιστοποιημένους Γεωργικούς Συμβούλους στο 3ο θεματικό πεδίο της εφαρμογής του άρθρου 55 του Καν.(ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας καθώς και με το αυτοβελτιούμενο RMS #RiskFree Network του #agroadvanced, θα βρεθούμε στο πλευρό των Γεωπόνων και παραγωγών παρέχοντας την απαραίτητη πληροφόρηση για τον σχεδιασμό της στρατηγικής φυτοπροστασίας που θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των Retailers, θα βοηθήσουν τους εξαγωγείς μας και θα φέρουν χρήματα στον τόπο μας.
4 months ago
FoodCare AgroData OE

Πολλοί από τους παραγωγούς συνεργάτες μας στην καλλιέργεια της Φράουλας και των εσπεριδοειδών διαπίστωσαν πως από τις 16 Σεπτεμβρίου ως τις 3 Οκτωβρίου 2022 πιστώθηκαν 727,01 € ανά εκτάριο, δηλαδή 72,71 € ανά στρέμμα ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα χρήματα έλαβαν μόνο οι παραγωγοί - μέλη Συνεταιριστικών Οργανώσεων που έχουν αναγνωριστεί ως "Οργανώσεις Παραγωγών" (Ο.Π. ή Ομάδες όπως παλαιότερα τις λέγαμε) του τομέα των οπωροκηπευτικών που υλοποιούν δράσεις στο στόχο «Περιβάλλον» στο αναγνωρισμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμά τους για το έτος 2022.

Ενισχύθηκαν επίσης ορισμένες βιοκαλλιέργειες.

Η ενίσχυση αυτή δόθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ενίσχυσης για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στη #FoodCare υποστηρίζουμε σθεναρά την αγροτική συνεργατικότητα και διαθέτουμε εξειδικευμένο Τμήμα για τη σύσταση των Α.Σ, την αναγνώρισή τους ως Οργανώσεις Παραγωγών και την υποβολή/παρακολούθηση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών τους προγραμμάτων.

Το ενισχυτικό αυτό μέτρο συμπληρώνει τα προηγούμενα όπως την ετήσια ενίσχυση των ατομικών και συλλογικών δράσεων των παραγωγών μελών των ΑΣ-Οργανώσεων Παραγωγών κατά 50% στην αγορά φυτών / πλαστικών / αρδευτικών/ πιστοποιήσεων κλπ καθώς και το πρόσφατο μέτρο της μείωσης της φορολογίας εισοδήματος κατά 50%.

Πέραν των υπολοίπων Ο.Π που συνεργαζόμαστε, ειδικά στη Φράουλα, χαιρόμαστε την εμπιστοσύνη των Οργανώσεων Παραγωγών Η ΥΡΜΙΝΗ, ΗΛΙΔΑ και AELIA BERRIES.
... See MoreSee Less

Πολλοί από τους παραγωγούς συνεργάτες μας στην καλλιέργεια της Φράουλας και των εσπεριδοειδών διαπίστωσαν πως από τις 16 Σεπτεμβρίου ως τις 3 Οκτωβρίου 2022 πιστώθηκαν 727,01 € ανά εκτάριο, δηλαδή 72,71 € ανά στρέμμα ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα χρήματα έλαβαν μόνο οι παραγωγοί - μέλη Συνεταιριστικών Οργανώσεων που έχουν αναγνωριστεί ως Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π. ή Ομάδες όπως παλαιότερα τις λέγαμε) του τομέα των οπωροκηπευτικών που υλοποιούν δράσεις στο στόχο «Περιβάλλον» στο αναγνωρισμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμά τους για το έτος 2022. Ενισχύθηκαν επίσης ορισμένες βιοκαλλιέργειες. Η ενίσχυση αυτή δόθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ενίσχυσης για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στη #FoodCare υποστηρίζουμε σθεναρά την αγροτική συνεργατικότητα και διαθέτουμε εξειδικευμένο Τμήμα για τη σύσταση των Α.Σ, την αναγνώρισή τους ως Οργανώσεις Παραγωγών και την υποβολή/παρακολούθηση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών τους προγραμμάτων. Το ενισχυτικό αυτό μέτρο συμπληρώνει τα προηγούμενα όπως την ετήσια ενίσχυση των ατομικών και συλλογικών δράσεων των παραγωγών μελών των ΑΣ-Οργανώσεων Παραγωγών κατά 50% στην αγορά φυτών / πλαστικών / αρδευτικών/ πιστοποιήσεων κλπ καθώς και το πρόσφατο μέτρο της μείωσης της φορολογίας εισοδήματος κατά 50%. Πέραν των υπολοίπων Ο.Π που συνεργαζόμαστε, ειδικά στη Φράουλα, χαιρόμαστε την εμπιστοσύνη των Οργανώσεων Παραγωγών Η ΥΡΜΙΝΗ, ΗΛΙΔΑ και AELIA BERRIES.
4 months ago
FoodCare AgroData OE

Στη #foodcare εργαζόμαστε στενά με τη βιομηχανία λιπασμάτων και προϊόντων θρέψης #Vaniperen International καθώς και με τους τεχνικούς της #AGK στο Ευρωπαϊκό Project "Plants for Plants".

Στη σημερινή συνάντησή μας με τους τεχνικούς της εταιρείας, παρουσία και του κου Zahi Zind έγινε συζήτηση για τα αποτελέσματα του Project και τη στρατηγική μεθοδολογία εφαρμογής των νέων προϊόντων Plants for Plants.

Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε η νέα στρατηγική της Vaniperen International με τη σειρά προϊόντων θρέψης χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και μάλιστα με την πατενταρισμένη παραγωγή ακομα και κοινών πρώτων υλών (!!) οι οποίες είναι CO2 neutral, δηλαδή πρακτικά μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος κατά την παραγωγή τους, ενώ ταυτόχρονα, εξαιτίας της μείωσης ανάλωσης ενέργειας, μειώνεται και το κόστος για τον παραγωγό.

Ήδη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Retailers που στη FoodCare στενά παρακολουθούμε, έχει αρχίσει να αναδεικνύεται για τα Premium αγροτικά προϊόντα η απαίτηση για υπολογισμό και κατάταξή τους στο ράφι βάση του κύκλου ζωής του αποτυπώματος ισοδυνάμων διοξειδίου του άνθρακα.

Η βιομηχανία λιπασμάτων, ως η πλέον ενεργοβόρα, αυξάνει το ανθρακικό αποτύπωμα των τελικών αγροτικών προϊόντων μιας και παρέχει τα υλικά της θρέψης, δηλαδή ενεργοβόρες εισροές που επηρεάζουν σημαντικά τους σχετικούς υπολογισμούς και το ανθρακικό αποτύπωμα.

Επομένως πόσο έτοιμη είναι η βιομηχανία λιπασμάτων να παράσχει:

1. τις απαραίτητες πληροφορίες για τον υπολογισμό του LCA και παράλληλα

2. να τροποποιήσει την παραγωγή της, με νέες τεχνολογικές μεθόδους που θα μειώσουν την υψηλή ενεργειακή εξάρτηση άρα και το αποτύπωμα άνθρακα, παράγοντας λιπάσματα και προϊόντα θρέψης μειωμένου αποτυπώματος, κάνοντας έτσι τα τελικά προϊόντα ανταγωνιστικά;

Η Vaniperen έχει έτοιμα προϊόντα.

Για τη φετινή σεζόν, το τμήμα Γεωργικού Πειραματισμού της FoodCare θα ξεκινήσει την εφαρμογή κι αξιολόγηση πειραματικών σχεδίων για λογαριασμό της Vaniperen International ως προς την αποτελεσμστικότητα νέων σκευασμάτων, βάση πρωτοκόλλων επαναλληψεων εφαρμογών και μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων σε μικρούς καρπούς. Οι εφαρμογές θα γίνουν τόσο σε έδαφος όσο και στην υδροπονία, χρησιμοποιώντας ένα εντελώς νέο ψηφιακό Toolbox υδροπονίας που η Vaniperen ανέπτυξε σε συνεργασία με το Ολλανδικό Πανεπιστήμιο Wageningen για το οποίο ήδη αποκτήσαμε Assosiated Licence.

Ταυτόχρονα, με το Module CO2 LCA του λογισμικού Agro Advanced, μπορούμε πλέον εύκολα να υπολογίσουμε τον κύκλο ζωής των αγροτικών προϊόντων τόσο απολογιστικά όσο και με την ανάπτυξη δεικτών μετατροπής ισοδυνάμων (eq), τεχνολογία που δεν υπάρχει άλλη αντίστοιχη στη χώρα μας.

Το τμήμα πειραματισμού της FoodCare, ως νέα δραστηριότητα που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020, συνεργάζεται ήδη με breeders πολλαπλασιαστικού υλικού για την αξιολόγηση νέων ποικιλιών φράουλας και μικρών καρπών, σε έδαφος και υδροπονία, καθώς και με εταιρείες θρέψης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας νέων προϊόντων, κάνοντας χρήση εξειδικευμένων οργάνων όπως Texture analyser, διπλά φασματοφωτόμετρα (Macherey Nagel - Prime Lab), ιοντομετρικά όργανα (Horiba, Imacimus), ψηφιακούς μετρητές οξύτητας κλπ., συνδυάζοντας έτσι τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα των πειραμάτων, με μετρήσεις σε έδαφος, υδατικά αρδευτικά διαλύματα καθώς και σε Plant SAP. Παράλληλα συνδυάζουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων ακόμα και με ποιοτικές παραμέτρους καρπών, κάνοντας χρήση Pivot Tables και στατιστική επεξεργασία.

Ευχαριστούμε θερμά την #Vaniperen και την #AGK για την εμπιστοσύνη.
... See MoreSee Less

Στη #foodcare εργαζόμαστε στενά με τη βιομηχανία λιπασμάτων και προϊόντων θρέψης #Vaniperen International καθώς και με τους τεχνικούς της #AGK στο Ευρωπαϊκό Project Plants for Plants. Στη σημερινή συνάντησή μας με τους τεχνικούς της εταιρείας, παρουσία και του κου Zahi Zind έγινε συζήτηση για τα αποτελέσματα του Project και τη στρατηγική μεθοδολογία εφαρμογής των νέων προϊόντων Plants for Plants. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε η νέα στρατηγική της Vaniperen International με τη σειρά προϊόντων θρέψης χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και μάλιστα με την πατενταρισμένη παραγωγή ακομα και κοινών πρώτων υλών (!!) οι οποίες είναι CO2 neutral, δηλαδή πρακτικά μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος κατά την παραγωγή τους, ενώ ταυτόχρονα, εξαιτίας της μείωσης ανάλωσης ενέργειας, μειώνεται και το κόστος για τον παραγωγό. Ήδη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Retailers που στη FoodCare στενά παρακολουθούμε, έχει αρχίσει να αναδεικνύεται για τα Premium αγροτικά προϊόντα η απαίτηση για υπολογισμό και κατάταξή τους στο ράφι βάση του κύκλου ζωής του αποτυπώματος ισοδυνάμων διοξειδίου του άνθρακα. Η βιομηχανία λιπασμάτων, ως η πλέον ενεργοβόρα, αυξάνει το ανθρακικό αποτύπωμα των τελικών αγροτικών προϊόντων μιας και παρέχει τα υλικά της θρέψης, δηλαδή ενεργοβόρες εισροές που επηρεάζουν σημαντικά τους σχετικούς υπολογισμούς και το ανθρακικό αποτύπωμα. Επομένως πόσο έτοιμη είναι η βιομηχανία λιπασμάτων να παράσχει: 1. τις απαραίτητες πληροφορίες για τον υπολογισμό του LCA και παράλληλα 2. να τροποποιήσει την παραγωγή της, με νέες τεχνολογικές μεθόδους που θα μειώσουν την υψηλή ενεργειακή εξάρτηση άρα και το αποτύπωμα άνθρακα, παράγοντας λιπάσματα και προϊόντα θρέψης μειωμένου αποτυπώματος, κάνοντας έτσι τα τελικά προϊόντα ανταγωνιστικά; Η Vaniperen έχει έτοιμα προϊόντα. Για τη φετινή σεζόν, το τμήμα Γεωργικού Πειραματισμού της FoodCare θα ξεκινήσει την εφαρμογή κι αξιολόγηση πειραματικών σχεδίων για λογαριασμό της Vaniperen International ως προς την αποτελεσμστικότητα νέων σκευασμάτων, βάση πρωτοκόλλων επαναλληψεων εφαρμογών και μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων σε μικρούς καρπούς. Οι εφαρμογές θα γίνουν τόσο σε έδαφος όσο και στην υδροπονία, χρησιμοποιώντας ένα εντελώς νέο ψηφιακό Toolbox υδροπονίας που η Vaniperen ανέπτυξε σε συνεργασία με το Ολλανδικό Πανεπιστήμιο Wageningen για το οποίο ήδη αποκτήσαμε Assosiated Licence. Ταυτόχρονα, με το Module CO2 LCA του λογισμικού Agro Advanced, μπορούμε πλέον εύκολα να υπολογίσουμε τον κύκλο ζωής των αγροτικών προϊόντων τόσο απολογιστικά όσο και με την ανάπτυξη δεικτών μετατροπής ισοδυνάμων (eq), τεχνολογία που δεν υπάρχει άλλη αντίστοιχη στη χώρα μας. Το τμήμα πειραματισμού της FoodCare, ως νέα δραστηριότητα που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020, συνεργάζεται ήδη με breeders πολλαπλασιαστικού υλικού για την αξιολόγηση νέων ποικιλιών φράουλας και μικρών καρπών, σε έδαφος και υδροπονία, καθώς και με εταιρείες θρέψης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας νέων προϊόντων, κάνοντας χρήση εξειδικευμένων οργάνων όπως Texture analyser, διπλά φασματοφωτόμετρα (Macherey Nagel - Prime Lab), ιοντομετρικά όργανα (Horiba, Imacimus), ψηφιακούς μετρητές οξύτητας κλπ., συνδυάζοντας έτσι τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα των πειραμάτων, με μετρήσεις σε έδαφος, υδατικά αρδευτικά διαλύματα καθώς και σε Plant SAP. Παράλληλα συνδυάζουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων ακόμα και με ποιοτικές παραμέτρους καρπών, κάνοντας χρήση Pivot Tables και στατιστική επεξεργασία. Ευχαριστούμε θερμά την #Vaniperen και την #AGK για την εμπιστοσύνη.

#foodfact: Ελαιόλαδο: Προετοιμαζόμαστε για την περίοδο συγκομιδής. Γνωρίζετε για το Βενζο-Α-πυρένιο;

Γνωρίζετε πως αν γίνετε ανεξέλεγκτη χρήση βενζινοκίνητων ελαιοραβδιστικών (λαδιού-βενζίνης) και γενικά αν καυσαέρια έρχονται σε παρατεταμένη επαφή με τον ελαιόκαρπο, αυξάνεται ο κίνδυνος να ανιχνευθεί στο λάδι η ουσία Βενζο-Α-πυρένιο;

Πρόκειται για ελάχιστα υδατοδιαλυτή κι εξαιρετικά λιποδιαλυτή ουσία, που άνω των επιτρεπόμενων ορίων (2 ppb - Κανονισμός 208/2005) είναι καρκινογόνος και μεταλλαξιογόνος ...
... See MoreSee Less

#FoodFact: Ελαιόλαδο: Προετοιμαζόμαστε για την περίοδο συγκομιδής. Γνωρίζετε για το Βενζο-Α-πυρένιο; Γνωρίζετε πως αν γίνετε ανεξέλεγκτη χρήση βενζινοκίνητων ελαιοραβδιστικών (λαδιού-βενζίνης) και γενικά αν καυσαέρια έρχονται σε παρατεταμένη επαφή με τον ελαιόκαρπο, αυξάνεται ο κίνδυνος να ανιχνευθεί στο λάδι η ουσία Βενζο-Α-πυρένιο; Πρόκειται για ελάχιστα υδατοδιαλυτή κι εξαιρετικά λιποδιαλυτή ουσία, που άνω των επιτρεπόμενων ορίων (2 ppb - Κανονισμός 208/2005) είναι καρκινογόνος και μεταλλαξιογόνος ...

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΦΡΟΎΤΑ Α.Ε

Στα πλαίσια του προγράμματος εκπαίδευσης των παραγωγών - προμηθευτών φράουλας των εξαγωγέων της περιοχής μας και δεδομένου πως εκκίνησαν οι πρώτες φυτεύσεις, ξεκινήσαμε και την πρώτη εκ των συναντήσεων της FoodCare με την Κυριαζής Φρούτα Α.Ε, ενώ σύντομα ακολουθούν συναντήσεις και με τους υπόλοιπους εξαγωγείς και συνεταιρισμούς μας.

Εκτός των απαιτήσεων των προτύπων GLOGALG.A.P + GRASP, συζητήθηκε αναλυτικά η μεθοδολογία διαχείρισης των ζητημάτων φυτοπροστασίας, κυρίως ως προς τη διαχείριση των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πάντα σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Wholesalers / Retailers του εξωτερικού.

Στη συνάντηση παραδόθηκε ένα σύντομο 3σελιδο φυλλάδιο με τις απαιτήσεις των αγορών αυτών ώστε να ενημερωθούν τόσο οι ίδιοι όσο και οι συνεργάτες τους Γεωπόνοι καθώς επίσης τονίστηκαν ορισμένα κρίσιμα σημεία που θα βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητά των προγραμμάτων φυτοπροστασίας που θα διαμορφωθούν.

Παράλληλα, έγινε σαφές στους παραγωγούς πως το αποτέλεσμα της φυτοπροστασίας, τόσο από πλευράς αποτελεσματικότητας όσο κι από πλευράς υπολειμμάτων, επιβάλει τη χρήση ήπιων μεθόδων φυτοπροστασίας, τη βελτίωση των καλλιεργητικών συνθηκών, την προσαρμογή της θρέψης και ιδιαίτερα τον έλεγχο των μορφών αλλά των ποσοτήτων αζώτου και - το σημαντικότερο - την άριστη συνεργασία μεταξύ παραγωγού και τεχνικού/Γεωπόνου, που θα κρατήσει το τιμόνι του δύσκολου αυτού έργου.

Σύντομα ακολουθούν κι άλλες προγραμματισμένες συναντήσεις με τους εξαγωγείς μας και τους συνεταιρισμούς μας, στοχεύοντας στην ενημέρωση των νέων παραγωγικών απαιτήσεων που αφορούν στο ενεργειακό (LCA) και στο υδατικό αποτύπωμα της φράουλας, όσο και στη διεξοδική συζήτηση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις απαιτήσεις αυτές.

Στη #foodcare, ως ιστορικοί αποδέκτες - κυριολεκτικά - χιλιάδων αναλύσεων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που αξιοπούνται από το RMS RiskFree ανά φυτοπροστατευτικό / κλιματολογικό προφίλ κάθε δραστικής, θέτουμε τους εαυτούς μας στη διάθεση των εξαγωγέων, των παραγωγών και ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ των τοπικών Γεωπόνων φυτοπροστασίας, ώστε να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και στην προώθηση των εξαγωγών.
... See MoreSee Less

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΦΡΟΎΤΑ Α.Ε Στα πλαίσια του προγράμματος εκπαίδευσης των παραγωγών - προμηθευτών φράουλας των εξαγωγέων της περιοχής μας και δεδομένου πως εκκίνησαν οι πρώτες φυτεύσεις, ξεκινήσαμε και την πρώτη εκ των συναντήσεων της FoodCare με την Κυριαζής Φρούτα Α.Ε, ενώ σύντομα ακολουθούν συναντήσεις και με τους υπόλοιπους εξαγωγείς και συνεταιρισμούς μας. Εκτός των απαιτήσεων των προτύπων GLOGALG.A.P + GRASP, συζητήθηκε αναλυτικά η μεθοδολογία διαχείρισης των ζητημάτων φυτοπροστασίας, κυρίως ως προς τη διαχείριση των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πάντα σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Wholesalers / Retailers του εξωτερικού. Στη συνάντηση παραδόθηκε ένα σύντομο 3σελιδο φυλλάδιο με τις απαιτήσεις των αγορών αυτών ώστε να ενημερωθούν τόσο οι ίδιοι όσο και οι συνεργάτες τους Γεωπόνοι καθώς επίσης τονίστηκαν ορισμένα κρίσιμα σημεία που θα βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητά των προγραμμάτων φυτοπροστασίας που θα διαμορφωθούν. Παράλληλα, έγινε σαφές στους παραγωγούς πως το αποτέλεσμα της φυτοπροστασίας, τόσο από πλευράς αποτελεσματικότητας όσο κι από πλευράς υπολειμμάτων, επιβάλει τη χρήση ήπιων μεθόδων φυτοπροστασίας, τη βελτίωση των καλλιεργητικών συνθηκών, την προσαρμογή της θρέψης και ιδιαίτερα τον έλεγχο των μορφών αλλά των ποσοτήτων αζώτου και - το σημαντικότερο - την άριστη συνεργασία μεταξύ παραγωγού και τεχνικού/Γεωπόνου, που θα κρατήσει το τιμόνι του δύσκολου αυτού έργου. Σύντομα ακολουθούν κι άλλες προγραμματισμένες συναντήσεις με τους εξαγωγείς μας και τους συνεταιρισμούς μας, στοχεύοντας στην ενημέρωση των νέων παραγωγικών απαιτήσεων που αφορούν στο ενεργειακό (LCA) και στο υδατικό αποτύπωμα της φράουλας, όσο και στη διεξοδική συζήτηση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις απαιτήσεις αυτές. Στη #FoodCare, ως ιστορικοί αποδέκτες - κυριολεκτικά - χιλιάδων αναλύσεων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που αξιοπούνται από το RMS RiskFree ανά φυτοπροστατευτικό / κλιματολογικό προφίλ κάθε δραστικής, θέτουμε τους εαυτούς μας στη διάθεση των εξαγωγέων, των παραγωγών και ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ των τοπικών Γεωπόνων φυτοπροστασίας, ώστε να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και στην προώθηση των εξαγωγών.
4 months ago
FoodCare AgroData OE

... See MoreSee Less

Θα τα καταφέρουμε;

Η σεζόν των περισσότερων οπωροκηπευτικών ξεκινά και τα ερωτήματα φέτος είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που είχαμε συνηθίσει. Η Ευρωπαϊκή κρίση πληθωρισμού εξαιτίας της εξάρτησης των χωρών της Ένωσης από το κόστος της ενέργειας, έχει συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες σε ράλι αυξήσεων. Τα ερωτήματα είναι πολλά αλλά τον αγροτικό κι εξαγωγικό κόσμο απασχολούν κυρίως τα παρακάτω:

- Θα καταφέρουμε να συγκρατήσουμε το κόστος παραγωγής; Εισροές όπως λιπάσματα κι ενέργεια σχεδόν έγιναν είδη πολυτελείας για τις περισσότερες καλλιέργειες ενώ το κόστος μεταφοράς και υλικών συσκευασίας ακολουθούν την ίδια πορεία.

- Η απουσία εργατικού δυναμικού καθιστά το κόστος εργασίας στις καλλιέργειες υψηλής έντασης εργασίας δυσβάσταχτο ενώ τείνει να επηρεάσει την ποιότητα των προϊόντων εξαιτίας της απρογραμμάτιστης συγκομιδής τους. Θα ανταπεξέλθουμε στις επιπτώσεις της απουσίας εργατικών χεριών;

- Το κόστος κεφαλαίου. Πρακτικά δεν υπάρχει ούτε έχει υπάρξει ποτέ ορθολογικός δανεισμός για τον παραγωγό στη χώρα μας, όταν οι ανταγωνιστές μας σήμερα δανείζονται με επιτόκια μόλις 1,5 - 2%, παρά τον υψηλό πληθωρισμό, δίνοντας έτσι ανάσα ρευστότητας στο κόστος παραγωγής. Στην Ελλάδα, πρακτικά το ρόλο του δανειστή είχαν αναλάβει οι συνάδελφοι Γεωπόνοι των Γεωπονικών καταστημάτων, με άτυπο τρόπο και υψηλό κόστος για τον παραγωγό εξαιτίας της υψηλής επισφάλειας για τους Γεωπόνους καθώς και για όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Σήμερα θα αναλάβουν αυτή την επισφάλεια οι Γεωπόνοι και η αλυσίδα εφοδιασμού; Και σε τι βαθμό;

- Και τέλος η αγοραστική δύναμη. Με τον πληθωρισμό να αναλώνει τους μισθούς των νοικοκυριών στην Ένωση και με τον κόσμο να πρέπει να ισορροπήσει το οικογενειακό ισοζύγιο μεταξύ των αναγκών θέρμανσης και σίτισης, θα υπάρξει η αγοραστική δύναμη που όχι μόνο θα αναλώσει τον όγκο της παραγωγής αλλά θα το αναλώσει και σε τέτοια αξία ώστε να καλυφθεί η αύξηση του κόστους;

Η μόνη πρόχειρη λύση για τους παραγωγούς σήμερα είναι η αξιολόγηση κάθε καλλιεργητικής εργασίας ώστε να περιορίσουμε τις σπατάλες και η προσπάθεια βελτίωσης των τιμών πώλησης των προϊόντων από τους εξαγωγείς μας, μέσα από τη συνεργασία επιστημονικών και παραγωγικών δυνάμεων.
... See MoreSee Less

Θα τα καταφέρουμε; Η σεζόν των περισσότερων οπωροκηπευτικών ξεκινά και τα ερωτήματα φέτος είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που είχαμε συνηθίσει. Η Ευρωπαϊκή κρίση πληθωρισμού εξαιτίας της εξάρτησης των χωρών της Ένωσης από το κόστος της ενέργειας, έχει συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες σε ράλι αυξήσεων. Τα ερωτήματα είναι πολλά αλλά τον αγροτικό κι εξαγωγικό κόσμο απασχολούν κυρίως τα παρακάτω: - Θα καταφέρουμε να συγκρατήσουμε το κόστος παραγωγής; Εισροές όπως λιπάσματα κι ενέργεια σχεδόν έγιναν είδη πολυτελείας για τις περισσότερες καλλιέργειες ενώ το κόστος μεταφοράς και υλικών συσκευασίας ακολουθούν την ίδια πορεία. - Η απουσία εργατικού δυναμικού καθιστά το κόστος εργασίας στις καλλιέργειες υψηλής έντασης εργασίας δυσβάσταχτο ενώ τείνει να επηρεάσει την ποιότητα των προϊόντων εξαιτίας της απρογραμμάτιστης συγκομιδής τους. Θα ανταπεξέλθουμε στις επιπτώσεις της απουσίας εργατικών χεριών; - Το κόστος κεφαλαίου. Πρακτικά δεν υπάρχει ούτε έχει υπάρξει ποτέ ορθολογικός δανεισμός για τον παραγωγό στη χώρα μας, όταν οι ανταγωνιστές μας σήμερα δανείζονται με επιτόκια μόλις 1,5 - 2%, παρά τον υψηλό πληθωρισμό, δίνοντας έτσι ανάσα ρευστότητας στο κόστος παραγωγής. Στην Ελλάδα, πρακτικά το ρόλο του δανειστή είχαν αναλάβει οι συνάδελφοι Γεωπόνοι των Γεωπονικών καταστημάτων, με άτυπο τρόπο και υψηλό κόστος για τον παραγωγό εξαιτίας της υψηλής επισφάλειας για τους Γεωπόνους καθώς και για όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Σήμερα θα αναλάβουν αυτή την επισφάλεια οι Γεωπόνοι και η αλυσίδα εφοδιασμού; Και σε τι βαθμό; - Και τέλος η αγοραστική δύναμη. Με τον πληθωρισμό να αναλώνει τους μισθούς των νοικοκυριών στην Ένωση και με τον κόσμο να πρέπει να ισορροπήσει το οικογενειακό ισοζύγιο μεταξύ των αναγκών θέρμανσης και σίτισης, θα υπάρξει η αγοραστική δύναμη που όχι μόνο θα αναλώσει τον όγκο της παραγωγής αλλά θα το αναλώσει και σε τέτοια αξία ώστε να καλυφθεί η αύξηση του κόστους; Η μόνη πρόχειρη λύση για τους παραγωγούς σήμερα είναι η αξιολόγηση κάθε καλλιεργητικής εργασίας ώστε να περιορίσουμε τις σπατάλες και η προσπάθεια βελτίωσης των τιμών πώλησης των προϊόντων από τους εξαγωγείς μας, μέσα από τη συνεργασία επιστημονικών και παραγωγικών δυνάμεων.

Comment on Facebook

Δυστυχώς αγαπητέ φίλε νομίζω πως μπαίνουμε σε μονοπάτια που δεν γνωρίζουμε, και φοβάμαι πολύ....

Bioethics in farming science ...

Ενώ δομημένα πλέον απασχολεί σημαντικά τόσο την ιατρική επιστήμη, την κοινωνιολογία αλλά και την πολιτική σε σημείο που φτάσαμε να επαναξιολογούμε ακόμα και συνταγματικά αξιώματα, στο χώρο των τροφίμων και ιδιαίτερα της πρωτογενούς παραγωγής, τα ζητήματα ειναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και απαιτούν θεσμοθετημένη διαχείριση.

Και αυτό γιατί εκτός από τα ζητήματα βιοηθικής που αντιμετωπίζουμε στην επιστήμη της βιοτεχνολογίας και γενετικής βελτίωσης ζώων και φυτών, παραδοσιακά ζητήματα που αφορούν στην προστασία της βιοποικιλότητας έναντι της εξασφάλισης τροφής αλλά και της κτηνοτροφίας/ευζωίας που τροφοδότησαν πχ το κίνημα των vegans, κινούνται μετέωρα στηριζόμενα απλά σε Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς σε επίπεδο που περιορίζονται μόνο στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών.

Και το ζούμε καθημερινά. Για παράδειγμα σχεδόν κανείς καταναλωτής δε γνωρίζει πως η φυτοπροστασία με χημικά μέσα, ενώ πλέον δεν είναι η μοναδική μεθοδολογία, εν τούτοις εξακολουθεί να είναι απαραίτητη επιστημονική πρακτική γιατί προσφέρει ασφάλεια στην επάρκεια παραγωγής τροφίμων σε έναν παγκόσμιο πληθυσμό που διαρκώς αυξάνεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μιλάμε για διαφαινόμενη πλέον κρίση "Food Security". Και το υγειονομικό κόστος της χρήσης των αγροχημικων, αν και αποτελούν μαζί με τα ανθρώπινα φάρμακα, τις πλέον δομημένες επιστημονικά χημικές ενώσεις, συχνά μαθαίνουμε αρκετά χρόνια μετά την έγκρισή τους, πως νέες μελέτες ανατρέπουν τα βιομετρικά στοιχεία που μέχρι πριν λίγο γνωρίζαμε και διαπιστώνουμε πως κάνουν πλέον κακό στην υγεία των καταναλωτών, κυρίως συνδεόμενα με μεταβολικά νοσήματα. Έτσι νέοι τοξικολογικοί δείκτες ARfD και ADI προκύπτουν και νέα MRLs αποσύρουν στην πράξη τα μόρια αυτά.

Αλήθεια ποιοί και πότε έκαναν την ανάλυση Cost-Benefit την εποχή της κατεπείγουσας έγκρισης του Οργανοχλωριωμένου dichloro-diphenyl-trichloroethane (DDT) που να αφορά στην υγεία των χρηστών, του εδάφους που ακόμα το ανιχνεύουμε 50 χρόνια μετά την απαγόρευσή του σε βαθειές αρώσεις (δυστυχώς είναι λιποδιαλυτή κι όχι υδατοδιαλυτή ουσία), έναντι του κινδύνου της ελονοσίας. Τα μαθηματικά τείνουν προς το δεύτερο σαφώς, όμως οι γυναίκες που νόσησαν και ίσως πέθαναν από καρκίνο του μαστού (All women exposed to high levels of DDT are at increased risk for breast cancer through age 54 -Πανεπιστημιο Columbia ΗΠΑ), δεν είχαν ειδοποιηθεί ώστε να αναλάβουν το ρίσκο πριν εκτεθούν σε αυτό.

Δυστυχώς στη Γεωπονική επιστήμη, μιλάμε ευθέως για βιοηθική σε επίπεδο απλά νόμων και κανονισμών. Και μπροστά στο πρόβλημα της χημικής φυτοπροστασίας που όμως εξασφαλίζει την επάρκεια των τροφίμων, πολλές φορές λαμβάνουμε αποφάσεις χωρίς ο καταναλωτής να γνωρίζει έστω και τα "μικρά γράμματα" αυτών των αποφάσεων.

Αρβανίτης Θοδωρής
... See MoreSee Less

Bioethics in farming science ... Ενώ δομημένα πλέον απασχολεί σημαντικά τόσο την ιατρική επιστήμη, την κοινωνιολογία αλλά και την πολιτική σε σημείο που φτάσαμε να επαναξιολογούμε ακόμα και συνταγματικά αξιώματα, στο χώρο των τροφίμων και ιδιαίτερα της πρωτογενούς παραγωγής, τα ζητήματα ειναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και απαιτούν θεσμοθετημένη διαχείριση. Και αυτό γιατί εκτός από τα ζητήματα βιοηθικής που αντιμετωπίζουμε στην επιστήμη της βιοτεχνολογίας και γενετικής βελτίωσης ζώων και φυτών, παραδοσιακά ζητήματα που αφορούν στην προστασία της βιοποικιλότητας έναντι της εξασφάλισης τροφής αλλά και της κτηνοτροφίας/ευζωίας που τροφοδότησαν πχ το κίνημα των vegans, κινούνται μετέωρα στηριζόμενα απλά σε Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς σε επίπεδο που περιορίζονται μόνο στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών. Και το ζούμε καθημερινά. Για παράδειγμα σχεδόν κανείς καταναλωτής δε γνωρίζει πως η φυτοπροστασία με χημικά μέσα, ενώ πλέον δεν είναι η μοναδική μεθοδολογία, εν τούτοις εξακολουθεί να είναι απαραίτητη επιστημονική πρακτική γιατί προσφέρει ασφάλεια στην επάρκεια παραγωγής τροφίμων σε έναν παγκόσμιο πληθυσμό που διαρκώς αυξάνεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μιλάμε για διαφαινόμενη πλέον κρίση Food Security. Και το υγειονομικό κόστος της χρήσης των αγροχημικων, αν και αποτελούν μαζί με τα ανθρώπινα φάρμακα, τις πλέον δομημένες επιστημονικά χημικές ενώσεις, συχνά μαθαίνουμε αρκετά χρόνια μετά την έγκρισή τους, πως νέες μελέτες ανατρέπουν τα βιομετρικά στοιχεία που μέχρι πριν λίγο γνωρίζαμε και διαπιστώνουμε πως κάνουν πλέον κακό στην υγεία των καταναλωτών, κυρίως συνδεόμενα με μεταβολικά νοσήματα. Έτσι νέοι τοξικολογικοί δείκτες ARfD και ADI προκύπτουν και νέα MRLs αποσύρουν στην πράξη τα μόρια αυτά. Αλήθεια ποιοί και πότε έκαναν την ανάλυση Cost-Benefit την εποχή της κατεπείγουσας έγκρισης του Οργανοχλωριωμένου dichloro-diphenyl-trichloroethane (DDT) που να αφορά στην υγεία των χρηστών, του εδάφους που ακόμα το ανιχνεύουμε 50 χρόνια μετά την απαγόρευσή του σε βαθειές αρώσεις (δυστυχώς είναι λιποδιαλυτή κι όχι υδατοδιαλυτή ουσία), έναντι του κινδύνου της ελονοσίας. Τα μαθηματικά τείνουν προς το δεύτερο σαφώς, όμως οι γυναίκες που νόσησαν και ίσως πέθαναν από καρκίνο του μαστού (All women exposed to high levels of DDT are at increased risk for breast cancer through age 54 -Πανεπιστημιο Columbia ΗΠΑ), δεν είχαν ειδοποιηθεί ώστε να αναλάβουν το ρίσκο πριν εκτεθούν σε αυτό. Δυστυχώς στη Γεωπονική επιστήμη, μιλάμε ευθέως για βιοηθική σε επίπεδο απλά νόμων και κανονισμών. Και μπροστά στο πρόβλημα της χημικής φυτοπροστασίας που όμως εξασφαλίζει την επάρκεια των τροφίμων, πολλές φορές λαμβάνουμε αποφάσεις χωρίς ο καταναλωτής να γνωρίζει έστω και τα μικρά γράμματα αυτών των αποφάσεων. Αρβανίτης Θοδωρής

Πρέπει να επαινούμε τον Δημόσιο Τομέα, όταν λειτουργεί επάξια

Και αναφερόμαστε στο σχέδιο παρακολούθησης των υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παρατηρούμε πως η Ελλάδα σταθερά ακολουθεί το πρόγραμμα και μάλιστα εντοπίζει ενδεχόμενους παραβάτες παραγωγούς σε πολλές καλλιέργειες. Αντίθετα παρατηρούμε σε άλλες χώρες, σε σχέση με το μέγεθος της γεωργικής τους δραστηριότητας, να διενεργούν λιγότερες αναλύσεις υπολειμμάτων για φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Σίγουρα μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα, με αυξημένες δειγματοληψίες που να προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό, εμπλέκοντας ακόμα και διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια στη διαδικασία αυτή. Θα μπορούσε ίσως το Υπουργείο μας να σχεδιάσει ακόμα και διεργαστηριακούς ελέγχους αξιολόγησης των Ελληνικών αναλυτικών εργαστηρίων, αναδεικνύοντας έτσι τους πρωταθλητές της ακρίβειας στις ανιχνεύσεις αλλά και να επιβάλλει τη διασύνδεση των αποτελεσμάτων της ψηφιακής πλατφόρμας κάθε ιδιωτικού εργαστηρίου, με το Υπουργείο.

Ως #foodcare υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που έχει ως στόχο τον έλεγχο της παραγωγής αγροτικών προϊόντων που είναι ασφαλή για όλους μας.
... See MoreSee Less

Πρέπει να επαινούμε τον Δημόσιο Τομέα, όταν λειτουργεί επάξια Και αναφερόμαστε στο σχέδιο παρακολούθησης των υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παρατηρούμε πως η Ελλάδα σταθερά ακολουθεί το πρόγραμμα και μάλιστα εντοπίζει ενδεχόμενους παραβάτες παραγωγούς σε πολλές καλλιέργειες. Αντίθετα παρατηρούμε σε άλλες χώρες, σε σχέση με το μέγεθος της γεωργικής τους δραστηριότητας, να διενεργούν λιγότερες αναλύσεις υπολειμμάτων για φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Σίγουρα μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα, με αυξημένες δειγματοληψίες που να προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό, εμπλέκοντας ακόμα και διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια στη διαδικασία αυτή. Θα μπορούσε ίσως το Υπουργείο μας να σχεδιάσει ακόμα και διεργαστηριακούς ελέγχους αξιολόγησης των Ελληνικών αναλυτικών εργαστηρίων, αναδεικνύοντας έτσι τους πρωταθλητές της ακρίβειας στις ανιχνεύσεις αλλά και να επιβάλλει τη διασύνδεση των αποτελεσμάτων της ψηφιακής πλατφόρμας κάθε ιδιωτικού εργαστηρίου, με το Υπουργείο. Ως #FoodCare υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που έχει ως στόχο τον έλεγχο της παραγωγής αγροτικών προϊόντων που είναι ασφαλή για όλους μας.

Καλώς ορίζουμε τον Πολυδωρόπουλο Δημήτριο στη #foodcare.

Ο Δημήτρης είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, όπως τα IFS Food, BRCGS Food, ISO 22000 κλπ καθώς και των απαιτήσεων του Food Safety Modernization Act.

Η πολύχρονη εμπειρία του σε δύσκολα τεχνολογικά Scopes όπως η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων σε συνδυασμό με την ικανότητα διενέργειας εργαστηριακών χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων, διευρύνει σημαντικά το πεδίο δραστηριοτήτων της #foodcare, ιδιαίτερα στον τομέα ανάπτυξης και τεκμηρίωσης νέων τροφίμων για λογαριασμό των συνεργατών μας.

Ευχόμαστε στον Δημήτρη καλή δύναμη στο δύσκολο έργο του κι ευελπιστούμε η FoodCare να φανεί αντάξια των προσδοκιών του.

Έπειτα και από την αξιολόγηση των πρόσφατων βιογραφικών σημειωμάτων που αναζητήσαμε, πολύ σύντομα (τέλη Αυγούστου), θα ανακοινώσουμε και το νέο Γεωπόνο συνεργάτη μας.

www.foodcare.gr/poioi-eimaste/
... See MoreSee Less

Καλώς ορίζουμε τον Πολυδωρόπουλο Δημήτριο στη #FoodCare. Ο Δημήτρης είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, όπως τα IFS Food, BRCGS Food, ISO 22000 κλπ καθώς και των απαιτήσεων του Food Safety Modernization Act. Η πολύχρονη εμπειρία του σε δύσκολα τεχνολογικά Scopes όπως η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων σε συνδυασμό με την ικανότητα διενέργειας εργαστηριακών χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων, διευρύνει σημαντικά το πεδίο δραστηριοτήτων της #FoodCare, ιδιαίτερα στον τομέα ανάπτυξης και τεκμηρίωσης νέων τροφίμων για λογαριασμό των συνεργατών μας. Ευχόμαστε στον Δημήτρη καλή δύναμη στο δύσκολο έργο του κι ευελπιστούμε η FoodCare να φανεί αντάξια των προσδοκιών του. Έπειτα και από την αξιολόγηση των πρόσφατων βιογραφικών σημειωμάτων που αναζητήσαμε, πολύ σύντομα (τέλη Αυγούστου), θα ανακοινώσουμε και το νέο Γεωπόνο συνεργάτη μας. https://www.foodcare.gr/poioi-eimaste/

Comment on Facebook

Καλή αρχή στην καινούργια σου δουλειά!! 👍

Καλή αρχή...

Ποσο χαίρομαι όταν βλέπω πατριωτακια αγαπημένα να προοδευουν στην ζωή τους καλή επιτυχία στο νέο σου ξεκίνημα!!!!

Καλή αρχή αδερφέ μου.

Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε από την πρώτη στιγμή και την ευκαιρία που μου δίνετε να εργαστώ και να προσφέρω σε μια εξαιρετική εταιρεία με αξιόλογους συνεργάτες. Υπόσχομαι και εγώ με την σειρά μου να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και να σας δικαιώσω για την επιλογή σας. Καλή αρχή να έχουμε!

Καλή επιτυχία στην καινούργια σού δουλειά φίλε

Καλή αρχή φίλε μου

Δημήτρη καλή επιτυχία!! Είμαι πολύ σίγουρος ότι όλα καλά θα πάνε !!! 👍👌

Καλή αρχή Δημήτρη! Όλα να πάνε με το καλό!

Καλή αρχή. Πήρατε τον καλύτερο. Θα σας καταπλήξει.

Καλή αρχή Δημήτρη μου! Όλα θα πάνε μια χαρά!

👏👏👏👏👏

Καλή αρχή Δημήτρη εύχομαι να έχεις την καλύτερη πορεία!!!!

Συγχαρητήρια Δημήτρη. Καλή επιτυχία στην νέα σου δουλειά.

Καλή αρχή Δημήτρη μπράβο!!!!

Δυνατή ομάδα

Συγχαρητήρια καλή αρχή στην καινούργια σου δουλειά

Καλή επιτυχία κα δύναμη Δημήτρη μου

View more comments

Α.Σ. ΥΡΜΙΝΗ: Επιδότηση πλαστικών ηλιοαπολύμανσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ "Η ΥΡΜΙΝΗ", με απόλυτη δέσμευση στη φιλοσοφία της Αγροτικής Συνεργατικότητας αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος, έχει αναθέσει στη FoodCare την τροποποίηση της μελέτης του ετήσιου επιδοτούμενου Επιχ/κού Προγράμματος, ώστε από το 2023 να επιδοτηθούν τα πλαστικά ηλιοαπολύμανσης από το πρόγραμμα, για 500 περίπου στρέμματα.

Η μέθοδος της ηλιοαπολύμανσης τείνει να αντικαταστήσει τη μεθοδολογία υποκαπνισμού του εδάφους με το Metam Sodium, παρουσιάζοντας σοβαρά πλεονεκτήματα επί της βελτίωσης της δομής του εδάφους αλλά και της βέλτιστης διαχείρισης ορισμένων δύσκολων εδαφογενών παθογόνων όπως η ριζοκτονια, μειώνοντας παράλληλα το κόστος.

Μειονεκτήματα της μεθόδου αποτελούν:

1. Η ανάγκη χρήσης θερμομέτρου εδάφους και η συχνή μέτηση στα αμμώδη εδάφη ώστε όταν η θερμοκρασία έχει τάσεις μείωσης τότε γρήγορα να αντικαθιστούμε τη χαμένη εκ στραγγίσεως υγρασία (γίνεται ταχεία επαναφορά της θερμοκρασίας μόλις σε ένα 24ωρο μετά την ψύξη του φρέσκου νερού). Η μέθοδος αυτή θα καθορίζει στα αμμώδη η/και καλά στραγγιζόμενα εδάφη, κυριολεκτικά την αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

2. Τα εδάφη που θα απολυμανθούν 2 συνεχόμενες χρονιές και άνω με τη μέθοδο της ηλιοαπολύμανσης, αυξάνουν σημαντικά το πορώδες σε τέτοιο βαθμό ώστε είναι ευκολότερη η έκπλυση των λιπασμάτων και ιδιαίτερα του νιτρικού αζώτου. Ανάλογη συμπεριφορά έχει και το Κάλιο, ενώ το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται εύκολα με το ασβέστιο, το μαγνήσιο και τον φώσφορο (μετρήσεις της #FoodCare σε εδαφικά διαλύματα και SAP σε εβδομαδιαία βάση για 2 περιόδους). Το πρόβλημα αυτο βελτιώνεται με τη χρήση μικρών δόσεων ουρίας διπλής σταθεροποίησης ως πηγής αζώτου, τη χρήση θειικού καλίου καθώς και με τη μέτρηση τόσο των νιτρικών όσο και των αμμωνιακών ιόντων με τη χρήση του λυσιμέτρου.

Από πλευράς μας χαιρετίζουμε την απόφαση του Δ/Σ και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη.

#solarisation #irmini #subsidite
... See MoreSee Less

Α.Σ. ΥΡΜΙΝΗ: Επιδότηση πλαστικών ηλιοαπολύμανσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ Η ΥΡΜΙΝΗ, με απόλυτη δέσμευση στη φιλοσοφία της Αγροτικής Συνεργατικότητας αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος, έχει αναθέσει στη FoodCare την τροποποίηση της μελέτης του ετήσιου επιδοτούμενου Επιχ/κού Προγράμματος, ώστε από το 2023 να επιδοτηθούν τα πλαστικά ηλιοαπολύμανσης από το πρόγραμμα, για 500 περίπου στρέμματα. Η μέθοδος της ηλιοαπολύμανσης τείνει να αντικαταστήσει τη μεθοδολογία υποκαπνισμού του εδάφους με το Metam Sodium, παρουσιάζοντας σοβαρά πλεονεκτήματα επί της βελτίωσης της δομής του εδάφους αλλά και της βέλτιστης διαχείρισης ορισμένων δύσκολων εδαφογενών παθογόνων όπως η ριζοκτονια, μειώνοντας παράλληλα το κόστος. Μειονεκτήματα της μεθόδου αποτελούν: 1. Η ανάγκη χρήσης θερμομέτρου εδάφους και η συχνή μέτηση στα αμμώδη εδάφη ώστε όταν η θερμοκρασία έχει τάσεις μείωσης τότε γρήγορα να αντικαθιστούμε τη χαμένη εκ στραγγίσεως υγρασία (γίνεται ταχεία επαναφορά της θερμοκρασίας μόλις σε ένα 24ωρο μετά την ψύξη του φρέσκου νερού). Η μέθοδος αυτή θα καθορίζει στα αμμώδη η/και καλά στραγγιζόμενα εδάφη, κυριολεκτικά την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. 2. Τα εδάφη που θα απολυμανθούν 2 συνεχόμενες χρονιές και άνω με τη μέθοδο της ηλιοαπολύμανσης, αυξάνουν σημαντικά το πορώδες σε τέτοιο βαθμό ώστε είναι ευκολότερη η έκπλυση των λιπασμάτων και ιδιαίτερα του νιτρικού αζώτου. Ανάλογη συμπεριφορά έχει και το Κάλιο, ενώ το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται εύκολα με το ασβέστιο, το μαγνήσιο και τον φώσφορο (μετρήσεις της #FoodCare σε εδαφικά διαλύματα και SAP σε εβδομαδιαία βάση για 2 περιόδους). Το πρόβλημα αυτο βελτιώνεται με τη χρήση μικρών δόσεων ουρίας διπλής σταθεροποίησης ως πηγής αζώτου, τη χρήση θειικού καλίου καθώς και με τη μέτρηση τόσο των νιτρικών όσο και των αμμωνιακών ιόντων με τη χρήση του λυσιμέτρου. Από πλευράς μας χαιρετίζουμε την απόφαση του Δ/Σ και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. #solarisation #irmini #subsidite

Αλλαγή στα MRL του Abamectin;

Στο πρόσφατο SANTE/11316/2021 (Draft) και μετά από ενημέρωση των Retailers του εξωτερικού, διαπιστώσαμε το ενδεχόμενο σοβαρής μείωσης του MRL για το Abamectin, σε πολλά αγροτικά προϊόντα.

Για παράδειγμα στα μήλα και στα αχλάδια αναμένετε να μειωθεί στο 0.006 mg/kgr, δηλαδή κάτω και από το LOD. Στη φράουλα θα μειωθεί 46,6 %

www.foodcare.gr/wp-content/uploads/2022/08/Abamectin.pdf
... See MoreSee Less

Αλλαγή στα MRL του Abamectin; Στο πρόσφατο SANTE/11316/2021 (Draft) και μετά από ενημέρωση των Retailers του εξωτερικού, διαπιστώσαμε το ενδεχόμενο σοβαρής μείωσης του MRL για το Abamectin, σε πολλά αγροτικά προϊόντα. Για παράδειγμα στα μήλα και στα αχλάδια αναμένετε να μειωθεί στο 0.006 mg/kgr, δηλαδή κάτω και από το LOD. Στη φράουλα θα μειωθεί 46,6 % https://www.foodcare.gr/wp-content/uploads/2022/08/Abamectin.pdf

ΑΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ.
Είναι υποχρεωτική η αργία της Κυριακής για τους Εργάτες γης;

Μελετώντας το νόμο 4808/2021 και συγκεκριμένα το Άρθρο 63 "Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας", διαπιστώσαμε πως πλέον η Γεωργική Δραστηριότητα ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ στις εξαιρέσεις αυτές.

Αντίθετα, πριν από το νόμο αυτό ίσχυε το ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 748/1966, όπου οριζόταν ως μη υποχρεωτική αργία η Κυριακή, για τις αγροτικές εργασίες. Το Βασιλικό Διάταγμα, χορηγούσε εξαίρεση από την υποχρεωτική αργία της Κυριακής, σύμφωνα με το Άρθρο 2, παράγραφος 1:

"Επι γεωργικών, κτηνοτροφικών, θηρετυικών και λαιευτικών επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών εν γένει, πλην των μισθωτών των κατά κυρίαν απασχόλησιν παρεχόντων την εργασίαν των εις εργοστάσια εργαστήρια, γραφεία η καταστήματα τούτων".

Πλέον, με το νόμο 4804/2021, θα πρέπει να λαμβάνει ο παραγωγός ειδική άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας, για εργασία την Κυριακή (παράγραφος 3 του άρθρου 63 του ιδίου νόμου), υπό το προβλεπόμενο σκεπτικό του (γ) "Των λειτουργουσών εποχιακώς κατ’ έτος ή χρησιμοποιουσών ύλες, υποκειμένες σε ταχεία φθορά."

Στη #FoodCare, συνεργαζόμενοι με Δικηγόρο-Εργατολόγο, υλοποιούμε συστήματα Social Practices που συμμορφώνουν τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών τόσο με τις κανονιστικές απαιτήσεων των προτύπων αυτών, όσο και με τη νομοθεσία
... See MoreSee Less

ΑΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ.
Είναι υποχρεωτική η αργία της Κυριακής για τους Εργάτες γης; Μελετώντας το νόμο 4808/2021 και συγκεκριμένα το Άρθρο 63 Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας, διαπιστώσαμε πως πλέον η Γεωργική Δραστηριότητα ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ στις εξαιρέσεις αυτές. Αντίθετα, πριν από το νόμο αυτό ίσχυε το ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 748/1966, όπου οριζόταν ως μη υποχρεωτική αργία η Κυριακή, για τις αγροτικές εργασίες. Το Βασιλικό Διάταγμα, χορηγούσε εξαίρεση από την υποχρεωτική αργία της Κυριακής, σύμφωνα με το Άρθρο 2, παράγραφος 1: Επι γεωργικών, κτηνοτροφικών, θηρετυικών και λαιευτικών επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών εν γένει, πλην των μισθωτών των κατά κυρίαν απασχόλησιν παρεχόντων την εργασίαν των εις εργοστάσια εργαστήρια, γραφεία η καταστήματα τούτων. Πλέον, με το νόμο 4804/2021, θα πρέπει να λαμβάνει ο παραγωγός ειδική άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας, για εργασία την Κυριακή (παράγραφος 3 του άρθρου 63 του ιδίου νόμου), υπό το προβλεπόμενο σκεπτικό του (γ) Των λειτουργουσών εποχιακώς κατ’ έτος ή χρησιμοποιουσών ύλες, υποκειμένες σε ταχεία φθορά. Στη #FoodCare, συνεργαζόμενοι με Δικηγόρο-Εργατολόγο, υλοποιούμε συστήματα Social Practices που συμμορφώνουν τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών τόσο με τις κανονιστικές απαιτήσεων των προτύπων αυτών, όσο και με τη νομοθεσία

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώσαμε τη συλλογή των βιογραφικών και σύντομα θα ξεκινήσουμε την αξιολόγησή τους.

Η ανταπόκριση των υποψηφίων ήταν μεγάλη, με 62 βιογραφικά Γεωπόνων όλων των ειδικοτήτων να έχουν ήδη σταλεί για αξιολόγηση ενώ -δυστυχώς- τουλάχιστον δεκατέσσερα καταπληκτικά βιογραφικά Τεχνολόγων Τροφίμων απορρίφθηκαν λόγω της απαίτησης προσόντων της θέσης (αναζητούμε τώρα να καλύψουμε μόνο τη θέση γεωπόνου). Σημαντικό είναι πως πολλοί υποψήφιοι παρουσίαζαν εξαιρετικές σπουδές καθώς κι εμπειρία στο πεδίο.

Μόλις 1,5 χρόνο πριν η συμμετοχή ήταν πολύ χαμηλότερη. Αυτό είναι τόσο ελπιδοφόρο για εμάς αλλά και για τον Αγροτικό Τομέα. Παραλάβαμε επίσης αρκετά βιογραφικά από Έλληνες Υποψηφίους που εργάζονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και αναζητούν μια καλή ευκαιρία για να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αιτούντες και υποσχόμαστε να επιστρέψουμε με νέες θέσεις εργασίας μόλις αυτό καταστεί δυνατό.
--------------------------------------------------------------------------

We are pleased to announce that we have completed the collection of CVs and soon we will start the evaluation.

The response from candidates has been great, with 62 CVs of Agronomists of all specializations already being sent for evaluation while - sadly - at least fourteen amazing CVs of Food Technologists were rejected due to the qualification requirement of the job (we are looking now only for the position of agronomist).

Just 1,5 years before the participation was by far lower. This is so promising for us as also for the Agricultural Sector. Promising also because many CVs were from Greek Candidates that are currently employed abroad and are looking for a good opportunity to come back to Greece.

We would like to thank all applicants and we promise to come back with new jobs as soon as this will become possible.
... See MoreSee Less

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώσαμε τη συλλογή των βιογραφικών και σύντομα θα ξεκινήσουμε την αξιολόγησή τους. Η ανταπόκριση των υποψηφίων ήταν μεγάλη, με 62 βιογραφικά Γεωπόνων όλων των ειδικοτήτων να έχουν ήδη σταλεί για αξιολόγηση ενώ -δυστυχώς- τουλάχιστον δεκατέσσερα καταπληκτικά βιογραφικά Τεχνολόγων Τροφίμων απορρίφθηκαν λόγω της απαίτησης προσόντων της θέσης (αναζητούμε τώρα να καλύψουμε μόνο τη θέση γεωπόνου). Σημαντικό είναι πως πολλοί υποψήφιοι παρουσίαζαν εξαιρετικές σπουδές καθώς κι εμπειρία στο πεδίο. Μόλις 1,5 χρόνο πριν η συμμετοχή ήταν πολύ χαμηλότερη. Αυτό είναι τόσο ελπιδοφόρο για εμάς αλλά και για τον Αγροτικό Τομέα. Παραλάβαμε επίσης αρκετά βιογραφικά από Έλληνες Υποψηφίους που εργάζονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και αναζητούν μια καλή ευκαιρία για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αιτούντες και υποσχόμαστε να επιστρέψουμε με νέες θέσεις εργασίας μόλις αυτό καταστεί δυνατό.
-------------------------------------------------------------------------- We are pleased to announce that we have completed the collection of CVs and soon we will start the evaluation. The response from candidates has been great, with 62 CVs of Agronomists of all specializations already being sent for evaluation while - sadly - at least fourteen amazing CVs of Food Technologists were rejected due to the qualification requirement of the job (we are looking now only for the position of agronomist). Just 1,5 years before the participation was by far lower. This is so promising for us as also for the Agricultural Sector. Promising also because many CVs were from Greek Candidates that are currently employed abroad and are looking for a good opportunity to come back to Greece. We would like to thank all applicants and we promise to come back with new jobs as soon as this will become possible.