Οι υπηρεσίες μας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στους καταναλωτές, στο περιβάλλον και στους εργαζομένους τους, γιατί μέσω της εξωστρέφειας αλλά και της αξίας που έχει το Brand τους επηρεάζουν σημαντικά την τοπική κι εθνική οικονομία. Οι εξειδικευμένες απαιτήσεις τους, σε τομείς όπως η επιλογή και ο έλεγχος των προμηθευτών τους, η Διοίκηση της παραγωγής τους και η ορθή διαχείριση των ρύπων τους επικυρώνει καθημερινά της προϊοντική αξία του Brand τους. Στην FoodCare ταυτιζόμαστε με τις απαιτήσεις της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών και προσφέρουμε τις εξής λύσεις:

 

Ανάπτυξη Ιδιωτικών Συστημάτων Ελέγχου των Προμηθευτών
lg_img-n37Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης Συστημάτων Επιλογής κι Ελέγχου Προμηθευτών, με ισχυρά κι αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης που προάγουν την ποιότητα και ασφάλεια των πρώτων υλών σας.

 

Επιθεωρήσεις Δευτέρου Μέρους
lg_img-n38Προγραμματισμένες επισκέψεις κι έλεγχος των προμηθευτών βάση των κριτηρίων που ορίζει η εταιρεία σας, με πλήρες Reporting των επιδόσεών τους.

 

HACCP to HARPC Re-engineering
lg_img-n39Έχοντας υψηλή τεχνογνωσία σε ζητήματα που αφορούν τη μικροβιολογία των τροφίμων και τη διαχείριση των αλλεργιογόνων, επανασχεδιάζουμε μαζί με την Ομάδα Ασφάλειας των Τροφίμων σας την αξιολόγηση των δυνητικών κινδύνων, τη διαχείριση καθώς και τον έλεγχό τους, ώστε πλέον να υπάρχει συμβατότητα με τις απαιτήσεις του FDA περί HARPC (Hazard Analysis and Risk-Based Preventative Controls).

 

Μελέτες Ιχνηλασιμότητας και Taylor Made ψηφιακές λύσεις
lg_img-n40Αναλύσουμε όλα τα στάδια παραγωγής κι εξελίσσουμε το σύστημα ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζετε σε ψηφιακό, με δυνατότητες γεφύρωσης στο ERP που ήδη χρησιμοποιείται.

 

Crisis Management
lg_img-n41Σε συνεργασία με Νομικούς και Ασφαλιστικούς συμβούλους αναπτύσσουμε εξειδικευμένα συστήματα διαχείρισης Κρίσεων που σχετίζονται με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

 

Biodiversity Action Plans (BAPs)
lg_img-n1Σε συνεργασία με Περιβαλλοντικούς Φορείς, σχεδιασμός και παρακολούθηση υλοποίησης εξειδικευμένων BAPs, προσαρμοσμένα στις ευαίσθητες περιβαλλοντικές ζώνες, ώστε να λειτουργούν αντισταθμιστικά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Save