Εργασία στη FoodCare … ψάχνεσαι;;;

Θέλουμε να γνωρίζετε πως η FoodCare, αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για εξεύρεση νέου συνεργάτη. Όμως μη φύγεις από τη σελίδα μας. Πρέπει να ξέρεις πως στη FoodCare δεν είμαστε στατικοί. Διαρκώς επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και ψάχνουμε σταθερά για ανθρώπους που μπορούν να ακολουθήσουν τα βήματά μας και να συμπληρώσουν την ομάδα των υφιστάμενων συνεργατών μας. Πολλές φορές, δημιουργούμε αντικείμενα εργασίας με βάση τις δυνατότητες των Γεωπόνων μας αλλά και με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς, τις οποίες παρακολουθούμε και γνωρίζουμε πολύ καλά.

Οπότε πάντα θα μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε δυναμικούς ανθρώπους, κυρίως Γεωπόνους ΠΕ.

Βασική περιοχή δραστηριότητάς μας είναι η Δυτική Ελλάδα, όπως Αχαΐα – Ηλεία – Μεσσηνία και Αιτωλοακαρνανία, με προτιμόμενη σταθερή έδρα διαμονής σας τη ζώνη μεταξύ Πύργου κι Αιγίου.

Η εταιρεία προσφέρει πλήρες πακέτο αποδοχών και συνεχή εκπαίδευση. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως όλα τα αντικείμενα εργασίας στη FoodCare είναι εξαιρετικά απαιτητικά και προϋποθέτουν συνεργάτες με όρεξη για μάθηση, που αγαπούν τη γνώση και ταυτόχρονα διαθέτουν πολύ καλές δυνατότητες επικοινωνίας.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο info@foodcare.gr αλλά και να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ορισμένα από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που σταθερά χρειαζόμαστε

Πιστοποίηση Γεωργικού Συμβούλου ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αν και προς το παρόν το θεωρούμε ακόμα προαιρετικό, θα είναι για εμάς θετικό στοιχείο να έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και να έχετε λάβει την απαραίτητη πιστοποίηση. 

Όρεξη για εργασία και μάθηση

Κάθε αντικείμενο εργασίας στην εταιρεία μας είναι απαιτητικό. Χρειάζεται προσπάθεια κατανόησης του αντικειμένου, μελέτη και χρόνο εκπαίδευσης, η οποία παρέχεται σε όλους τους συνεργάτες μας από εμπειρότερα στελέχη καθώς και με τη συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης. Γι’ αυτό και χρειάζεται το εσωτερικό χαρακτηριστικό της διάθεσης για εργασία και μάθηση.

Εξαιρετική ευχέρεια με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Η εταιρεία αναπτύσσει δικό της Software, το οποίο χρησιμοποιούν τόσο οι πελάτες μας όσο και τα στελέχη μας. Η εκπαίδευση στις ηλεκτρονικές λύσεις της FoodCare είναι συνεχής. Ταυτόχρονα όλη η τεκμηρίωση των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία βρίσκεται στο Cloud. Γι’ αυτό και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλές γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Microsoft Office. Η ανάπτυξη πινάκων και η μορφοποίηση κειμένου (πέραν της επεξεργασίας) στο Word καθώς και η χρήση λογιστικών φύλλων κρίνεται απαραίτητη. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση χρήσης Shortcuts στο MS Word, που προσφέρουν ταχύτητα κατά την επεξεργασία κειμένου.

Οργάνωση και Προγραμματισμός Εργασιών

Όλα τα έργα έχουν Deadline. Και από την καλή εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουμε, νωρίτερα από τα Deadlines, εξαρτάται η δυνατότητα πώλησης των προϊόντων των πελατών μας ενώ ενδέχεται να διακυβεύονται συνεργασίες υψηλής εμπορικής αξίας. Οπότε τα έργα που παραδίδουμε πρέπει να είναι πλήρη, ορθά εκτελεσμένα και στον χρόνο που απαιτείται. Γι’ αυτό χρειάζεται να υπάρχει η δυνατότητα ορθού προγραμματισμού των εργασιών από κάθε στέλεχος της εταιρείας, ώστε να αποφεύγουμε αποτυχίες και καθυστερήσεις που θα φέρουν τους πελάτες μας σε δύσκολη εμπορική θέση.

Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Σημαντικό κομμάτι της εργασίας μας είναι στην Αγγλική. Ταυτόχρονα υπάρχει πολύ συχνή ανάγκη επικοινωνίας, προφορικά και γραπτά, με εξειδικευμένους συνεργάτες του εξωτερικού. Οπότε, πέρα από τα όποια πτυχία που πιστοποιούν την πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, για εμάς είναι σημαντικότερο πραγματικά να γνωρίζετε καλά Αγγλικά. Γιατί θα χρησιμοποιήσετε την Αγγλική γλώσσα άμεσα στη δουλειά σας.

Ευχέρεια στην επικοινωνία και δυνατότητες συνεργασίας

Κάθε έργο της εταιρείας απαιτεί τη συναναστροφή με πολλούς ανθρώπους, όπως με τους συναδέλφους μας αλλά και τα στελέχη των εταιρειών των πελατών μας, διαμορφώνοντας έτσι κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Ταυτόχρονα η επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες του εξωτερικού είναι συνεχής. Χωρίς τη συνεργασία των ανθρώπων, με κύριο συντονιστή των έργων εσένα, δεν είναι δυνατό να έχουμε τα απαιτούμενα δεδομένα για τη θετική έκβαση των έργων που αναλαμβάνουμε. Οπότε χρειαζόμαστε ανθρώπους με καλό επικοινωνιακό προφίλ και ομαδικό πνεύμα, που δε θα διστάσουν να γνωρίσουν καταξιωμένους επαγγελματίες και να συνεργαστούν μαζί τους.

Εχεμύθεια

Κατά την εκτέλεση των έργων μας, αποκτάμε πρόσβαση τόσο σε προσωπικά κι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όσο και σε βιομηχανικά δεδομένα. Άλλες φορές θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους πελάτες μας, να διαχειριστούμε κρίσεις και δυσκολίες τους και να προτείνουμε λύσεις που θα άρουν τις δυσκολίες για την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Γι’ αυτό και η προσήλωση στην Πολιτική Διαχείρισης Δεδομένων της εταιρείας καθώς και η προσωπική εχεμύθεια, είναι σημαντικά προσόντα για τους υποψήφιους συνεργάτες μας.

Στη FoodCare χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα αγαπήσουν αυτό που κάνουμε. Και μαζί μας, κάθε νέος συνεργάτης μας, εκπαιδεύεται βήμα-βήμα ώστε να φτάσει στο απαραίτητο αποτέλεσμα στηριζόμενοι σε έτοιμα πρωτοκόλλα εκπαίδευσης. Αν έχετε τη διάθεση, τότε μη διστάσετε να στείλετε το βιογραφικό σας στο info@foodcare.gr

Διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων