Αγγελία Εργασίας: Γεωπόνος ΠΕ – Πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος

Η Δημήτριος Οικονόμου & ΣΙΑ ΟΕ, στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της αναζητά Γεωπόνο ΠΕ – Πιστοποιημένο Γεωργικό Σύμβουλο με σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Το βασικό αντικείμενο της εργασίας αφορά τη συμβουλευτική υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών έργων και συστημάτων ποιότητας καθώς και τη διενέργεια επιθεωρήσεων 2ου μέρους σε εξαγωγικές επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως σε Ηλεία και Αχαΐα.

Η εταιρεία προσφέρει πλήρες πακέτο αποδοχών και συνεχή εκπαίδευση. Το αντικείμενο εργασίας είναι εξαιρετικά απαιτητικό και προϋποθέτει υποψήφιους με όρεξη για μάθηση, που αγαπούν τη γνώση και ταυτόχρονα διαθέτουν πολύ καλές δυνατότητες επικοινωνίας.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο info@foodcare.gr

Διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ελάχιστα τυπικά και άτυπα προσόντα

Πιστοποίηση Γεωργικού Συμβούλου ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο/Η Γεωπόνος ΠΕ που θα προσλάβει η εταιρεία μας, θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Γεωργικών Συμβούλων και να έχει λάβει την απαραίτητη πιστοποίηση. Δεκτά θα γίνουν και βιογραφικά υποψηφίων προς πιστοποίηση στο πρόγραμμα Γεωργικών Συμβούλων, που βρίσκονται δηλαδή στο στάδιο παρακολούθησης του 2ου εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Όρεξη για εργασία και μάθηση

Κάθε αντικείμενο εργασίας στην εταιρεία μας είναι απαιτητικό. Χρειάζεται προσπάθεια κατανόησης του αντικειμένου, μελέτη και χρόνο εκπαίδευσης, η οποία παρέχεται σε όλους τους συνεργάτες μας από εμπειρότερα στελέχη καθώς και με τη συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης. Γι’ αυτό και χρειάζεται το εσωτερικό χαρακτηριστικό της διάθεσης για εργασία και μάθηση.

Εξαιρετική ευχέρεια με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Η εταιρεία αναπτύσσει δικό της Software, το οποίο χρησιμοποιούν τόσο οι πελάτες μας όσο και τα στελέχη μας. Η εκπαίδευση στις ηλεκτρονικές λύσεις της FoodCare είναι συνεχής. Ταυτόχρονα όλη η τεκμηρίωση των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία βρίσκεται στο Cloud. Γι’ αυτό και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλές γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Microsoft Office. Η ανάπτυξη πινάκων και η μορφοποίηση κειμένου (πέραν της επεξεργασίας) στο Word καθώς και η χρήση λογιστικών φύλλων κρίνεται απαραίτητη. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση χρήσης Shortcuts στο MS Word, που προσφέρουν ταχύτητα κατά την επεξεργασία κειμένου.

Οργάνωση και Προγραμματισμός Εργασιών

Όλα τα έργα έχουν Deadline. Και από την καλή εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουμε, νωρίτερα από τα Deadlines, εξαρτάται η δυνατότητα πώλησης των προϊόντων των πελατών μας ενώ ενδέχεται να διακυβεύονται συνεργασίες υψηλής εμπορικής αξίας. Οπότε τα έργα που παραδίδουμε πρέπει να είναι πλήρη, ορθά εκτελεσμένα και στον χρόνο που απαιτείται. Γι’ αυτό χρειάζεται να υπάρχει η δυνατότητα ορθού προγραμματισμού των εργασιών από κάθε στέλεχος της εταιρείας, ώστε να αποφεύγουμε αποτυχίες και καθυστερήσεις που θα φέρουν τους πελάτες μας σε δύσκολη εμπορική θέση.

Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Τα περισσότερα πρότυπα και μητρικά έγγραφα είναι στην Αγγλική. Ταυτόχρονα υπάρχει πολύ συχνή ανάγκη επικοινωνίας, προφορικά και γραπτά, με εξειδικευμένους συνεργάτες του εξωτερικού. Οπότε, πέρα από τα όποια πτυχία που πιστοποιούν την πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, για εμάς είναι σημαντικότερο πραγματικά να γνωρίζετε καλά Αγγλικά. Γιατί θα χρησιμοποιήσετε την Αγγλική γλώσσα άμεσα στη δουλειά σας.

Ευχέρεια στην επικοινωνία και δυνατότητες συνεργασίας

Κάθε έργο της εταιρείας απαιτεί τη συναναστροφή με πολλούς ανθρώπους, όπως με τους συναδέλφους μας αλλά και τα στελέχη των εταιρειών των πελατών μας, διαμορφώνοντας έτσι κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Ταυτόχρονα η επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες του εξωτερικού είναι συνεχής. Χωρίς τη συνεργασία των ανθρώπων, με κύριο συντονιστή των έργων εσένα, δεν είναι δυνατό να έχουμε τα απαιτούμενα δεδομένα για τη θετική έκβαση των έργων που αναλαμβάνουμε. Οπότε χρειαζόμαστε ανθρώπους με καλό επικοινωνιακό προφίλ και ομαδικό πνεύμα, που δε θα διστάσουν να γνωρίσουν καταξιωμένους επαγγελματίες και να συνεργαστούν μαζί τους.

Εχεμύθεια

Κατά την εκτέλεση των έργων μας, αποκτάμε πρόσβαση τόσο σε προσωπικά κι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όσο και σε βιομηχανικά δεδομένα. Άλλες φορές θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους πελάτες μας, να διαχειριστούμε κρίσεις και δυσκολίες τους και να προτείνουμε λύσεις που θα άρουν τις δυσκολίες για την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Γι’ αυτό και η προσήλωση στην Πολιτική Διαχείρισης Δεδομένων της εταιρείας καθώς και η προσωπική εχεμύθεια, είναι σημαντικά προσόντα για τους υποψήφιους συνεργάτες μας.

Στη FoodCare χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα αγαπήσουν αυτό που κάνουμε. Και μαζί μας, κάθε νέος συνεργάτης μας, εκπαιδεύεται βήμα-βήμα ώστε να φτάσει στο απαραίτητο αποτέλεσμα στηριζόμενοι σε έτοιμα πρωτοκόλλα εκπαίδευσης. Αν έχετε τη διάθεση, τότε μη διστάσετε να στείλετε το βιογραφικό σας στο info@foodcare.gr

Διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων