Agro Advanced Software

Τι είναι το λογισμικό Agro Advanced ?
Το λογισμικό Agro Advanced αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής καταγραφής και διαχείρισης της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων καθώς και της τυποποίησης /μεταποίησής τους. Για τον λόγο αυτό το αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση MES (manufacturing Execution System).Το Agro Advanced εξειδικεύεται με τα εξής Modules12038523_955971414462113_5525760144565557817_nΣε ποιους απευθύνεται το λογισμικό Agro Advanced ?
Απευθύνεται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων καθώς και στις (ΜΜΕ) επιχειρήσεις συσκευασίας, τυποποίησης ή μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων.

Ποιές παραγωγικές διαδικασίες καλύπτει το λογισμικό Agro Advanced ?
Ουσιαστικά όλες τις διεργασίες που είναι δυνατό να λάβουν χώρα είτε στον πρωτογενή τομέα (πχ σπορά και ιδιοπαραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, μεταφύτευσης, καταγραφή προγραμμάτων θρέψης και φυτοπροστασίας) έως και τη συσκευασία (παραλαβές, ποιοτικός έλεγχος, συσκευασίες, ιχνηλασιμότητα κλπ).


Με ποιά συστήματα ποιότητας είναι συμβατό το λογισμικό Agro Advanced ?
Ουσιαστικά με όλα τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, ξεκινώντας από το αγροπεριβαλλοντικό AGRO 2, το GlobalGAP καθώς και GlobalGAP Chain of Custody, τα Tesco Nurture και QS έως και τα ISO 22000, ISO 22005, BRC, IFS κλπ. Επομένως το λογισμικό διαχειρίζεται τις απαιτήσεις όλων των συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, προσφέροντας ευελιξία σε διεργασίες πολύ πέρα από τις καθαρά παραγωγικές, όπως εσωτερικές επιθεωρήσεις, διαχείρηση
κι εκπαίδευση προσωπικού, καταγραφές υλικοτεχνικού εξοπλισμού και παγίων, στατιστικές αναλύσεις διεργασιών μετρήσεων κλπ. Έτσι το λογισμικό καθιστά όλες τις διαδικασίες Paperless, χωρίς την ανάγκη κουραστικών καταγραφών με το χέρι. Η τελευταία έκδοση του Agro Advanced, καλύπτει απόλυτα και όλες τις αναγκαίες καταγραφές για τον σχεδιασμό στρατηγικής περιορισμού των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα, για τα πρότυπα GlobalGAP IFA και AGRO 2.1/2.2, το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης διαδικτυακής ανανέωσης των CheckLists των προτύπων, ώστε να διενεργούνται ευκολότερα οι εσωτερικές επιθεωρήσεις τους. Μάλιστα, τα Reports των εσωτερικών επιθεωρήσεων, μέσα από το Report Generator, μπορούν να “γεμίζουν” με δεδομένα μέσα από το Data Mining. Έτσι πεδία με δεδομένα γεμίζουν την κάθε απάντηση στις ερωτήσεις των Check Lists, προσφέροντας έτσι αμεσότητα κι ευκολία στα Reports σας/


Ποιό είναι το επίπεδο κάλυψης της Ιχνηλασιμότητας στον πρωτογενή τομέα παραγωγής?
Καλύπτει απόλυτα κάθε ενέργεια, συνδυάζοντας τα πάντα σε ένα Lot που αφορά την κάθε παρίδα. Τo Lot Number συνοδεύει το προϊόν είτε αυτούσιο σε κάποια μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης του δευτερογενούς τομέα, είτε απευθείας στη λιανική αγορά. Τα Lot Numbers είναι απόλυτα Customizable, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα στον αγρότη να σχηματίσει δικά του Lot Numbers ανεξαρτήτου πολυπλοκότητας ή απαιτήσεων των πελατών, συνοδευόμενο πάντα από τη δυνατότητα χρήσης BarCode ή/και RFID. Το Lot αυτό εκφράζει όλες τις καλλιεργητικές εργασίες συνδέοντας το τελικό προϊόν με το αγροτεμάχιο. Επίσης καλύπτει όλες τις ανάγκες των παραγωγών για την εφαρμογή της νέας Αγορανομικής Διάταξης – ΔΙΕΠΠΥ Α2/718 (πρώην ΑΔ 3/11 και ΑΔ 7/09)

Ποιό είναι το επίπεδο κάλυψης της Ιχνηλασιμότητας στον δευτερογενή τομέα παραγωγής ?
Ο δευτερογενής τομέας καλύπτεται από την παραλαβή των πρώτων υλών έως και την παράδοση του προϊόντος στους πελάτες. Αυτό αναλαμβάνει να πράξει το εξειδικευμένο Module με το όνομα Factory. Το Module Factory καλύπει την ιχνηλασιμότητα τόσο σε όλα τα επίπεδα (n-1, n, n+1) και με απόλυτα απλό και κατανοητό τρόπο. Παράλληλα, με το Module SmartPack, έχουν τη δυνατότητα για πλήρη ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο υλικών συσκευασίας. Το Factory μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις μονάδες μεταποίησης ή συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, είτε πρόκεται για εταιρείες που δεξαμενίζουν προϊόντα, είτε για εταιρείες που συσκευάζουν, προσφέροντας έτσι μεγάλη ευελιξία. Κι εδώ, όπως και στον πρωτογενή τομέα, είναι δυνατή η απόλυτη σύνδεση της παρτίδας παραγωγής (batch number) με τα αρχικά Lot Numbers των πρώτων υλών, τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή καθώς και το εργατικό προσωπικό που χειρίστηκε το προϊόν (γραμμή παραγωγής). Το Module Factory του λογισμικού Agro Advanced είναι απόλυτα συμβατό με την Αγορανομική Διάταξη – ΔΙΕΠΠΥ Α2/718 (πρώην ΑΔ 3/11 και ΑΔ 7/09), την οποία αυτοματοποιεί, χωρίς την ανάγκη χρήσης έντυπων μέσων (πχ βιβλίου ιχνηλασιμότητας που τηρείται με το χέρι).

image_pdfimage_print

Label Generator

Label Creator Module - Agro Advanced Διαχείριση Σήμασνης Προϊόντων, BarCodes και RFIDs Ενσωματωμένη λειτουργία του Module Factory, για όλες τις εκδόσεις To Label Creator του λογισμικού Agro Advanced προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες διαμόρφωσης κι εκτύπωσης ετικετών και RFIDs, στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Μέσα από το εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον του Label...

Read More

CO2 LCA Manager

CO2 LCA Manager Module - Agro Advanced Module CO2 LCA του λογισμικού μετρά με ακρίβεια το ενεργειακό αποτύπωμα των αερίων ρύπων που συμβάλουν στη φαινόμενο του θερμοκηπίου, υπολογίζοντας όλες τις καλλιεργητικές και συσκευαστικές ενέργειες που αφορούν τον κύκλο ζωής του. Όλοι οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται σε CO2 eq ενώ το Module έχει...

Read More

Biodiversity

Biodiversity Modules - Agro Advanced To Agro Advanced, μέσα από εξειδικευμένους μαθηματικούς αλγορίθμους, μπορεί να υπολογίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργικής δραστηριότητας και να τις ποσοτικοποιεί για τα σκευάσματα φυτοπροστασίας (φυτοφάρμακα) καθώς και για τη θρέψη (λιπάσματα). Ταυτόχρονα το Agro Advanced διαθέτει τη δυνατότητα Google Maps Layering ...

Read More

Εγκεκριμένος Έμπορος

"Εγκεκριμένος Έμπορος" Module - Agro Advanced Το Module βρίσκεται δίπλα στον γεωπόνο του ποιοτικούς ελέγχου και υποστηρίζει τους θεσμοθετημένους ποιοτικούς ελέγχους ανά προϊόν, είτε στη φάση της παραλαβής, είτε στο τελικό προϊόν. Το Module δεν είναι "Flat". Αυτό σημαίνει πως λειτουργεί με εντελώς ανοικτή αρχιτεκτονική, όπου μέσα από ειδικό Generator μπορούμε...

Read More