Agro Advanced Software

Τι είναι το λογισμικό Agro Advanced ?
Το λογισμικό Agro Advanced αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής καταγραφής και διαχείρισης της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων καθώς και της τυποποίησης /μεταποίησής τους. Για τον λόγο αυτό το αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση MES (manufacturing Execution System).Το Agro Advanced εξειδικεύεται με τα εξής Modules12038523_955971414462113_5525760144565557817_nΣε ποιους απευθύνεται το λογισμικό Agro Advanced ?
Απευθύνεται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων καθώς και στις (ΜΜΕ) επιχειρήσεις συσκευασίας, τυποποίησης ή μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων.

Ποιές παραγωγικές διαδικασίες καλύπτει το λογισμικό Agro Advanced ?
Ουσιαστικά όλες τις διεργασίες που είναι δυνατό να λάβουν χώρα είτε στον πρωτογενή τομέα (πχ σπορά και ιδιοπαραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, μεταφύτευσης, καταγραφή προγραμμάτων θρέψης και φυτοπροστασίας) έως και τη συσκευασία (παραλαβές, ποιοτικός έλεγχος, συσκευασίες, ιχνηλασιμότητα κλπ).


Με ποιά συστήματα ποιότητας είναι συμβατό το λογισμικό Agro Advanced ?
Ουσιαστικά με όλα τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, ξεκινώντας από το αγροπεριβαλλοντικό AGRO 2, το GlobalGAP καθώς και GlobalGAP Chain of Custody, τα Tesco Nurture και QS έως και τα ISO 22000, ISO 22005, BRC, IFS κλπ. Επομένως το λογισμικό διαχειρίζεται τις απαιτήσεις όλων των συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, προσφέροντας ευελιξία σε διεργασίες πολύ πέρα από τις καθαρά παραγωγικές, όπως εσωτερικές επιθεωρήσεις, διαχείρηση
κι εκπαίδευση προσωπικού, καταγραφές υλικοτεχνικού εξοπλισμού και παγίων, στατιστικές αναλύσεις διεργασιών μετρήσεων κλπ. Έτσι το λογισμικό καθιστά όλες τις διαδικασίες Paperless, χωρίς την ανάγκη κουραστικών καταγραφών με το χέρι. Η τελευταία έκδοση του Agro Advanced, καλύπτει απόλυτα και όλες τις αναγκαίες καταγραφές για τον σχεδιασμό στρατηγικής περιορισμού των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα, για τα πρότυπα GlobalGAP IFA και AGRO 2.1/2.2, το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης διαδικτυακής ανανέωσης των CheckLists των προτύπων, ώστε να διενεργούνται ευκολότερα οι εσωτερικές επιθεωρήσεις τους. Μάλιστα, τα Reports των εσωτερικών επιθεωρήσεων, μέσα από το Report Generator, μπορούν να “γεμίζουν” με δεδομένα μέσα από το Data Mining. Έτσι πεδία με δεδομένα γεμίζουν την κάθε απάντηση στις ερωτήσεις των Check Lists, προσφέροντας έτσι αμεσότητα κι ευκολία στα Reports σας/


Ποιό είναι το επίπεδο κάλυψης της Ιχνηλασιμότητας στον πρωτογενή τομέα παραγωγής?
Καλύπτει απόλυτα κάθε ενέργεια, συνδυάζοντας τα πάντα σε ένα Lot που αφορά την κάθε παρίδα. Τo Lot Number συνοδεύει το προϊόν είτε αυτούσιο σε κάποια μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης του δευτερογενούς τομέα, είτε απευθείας στη λιανική αγορά. Τα Lot Numbers είναι απόλυτα Customizable, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα στον αγρότη να σχηματίσει δικά του Lot Numbers ανεξαρτήτου πολυπλοκότητας ή απαιτήσεων των πελατών, συνοδευόμενο πάντα από τη δυνατότητα χρήσης BarCode ή/και RFID. Το Lot αυτό εκφράζει όλες τις καλλιεργητικές εργασίες συνδέοντας το τελικό προϊόν με το αγροτεμάχιο. Επίσης καλύπτει όλες τις ανάγκες των παραγωγών για την εφαρμογή της νέας Αγορανομικής Διάταξης – ΔΙΕΠΠΥ Α2/718 (πρώην ΑΔ 3/11 και ΑΔ 7/09)

Ποιό είναι το επίπεδο κάλυψης της Ιχνηλασιμότητας στον δευτερογενή τομέα παραγωγής ?
Ο δευτερογενής τομέας καλύπτεται από την παραλαβή των πρώτων υλών έως και την παράδοση του προϊόντος στους πελάτες. Αυτό αναλαμβάνει να πράξει το εξειδικευμένο Module με το όνομα Factory. Το Module Factory καλύπει την ιχνηλασιμότητα τόσο σε όλα τα επίπεδα (n-1, n, n+1) και με απόλυτα απλό και κατανοητό τρόπο. Παράλληλα, με το Module SmartPack, έχουν τη δυνατότητα για πλήρη ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο υλικών συσκευασίας. Το Factory μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις μονάδες μεταποίησης ή συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, είτε πρόκεται για εταιρείες που δεξαμενίζουν προϊόντα, είτε για εταιρείες που συσκευάζουν, προσφέροντας έτσι μεγάλη ευελιξία. Κι εδώ, όπως και στον πρωτογενή τομέα, είναι δυνατή η απόλυτη σύνδεση της παρτίδας παραγωγής (batch number) με τα αρχικά Lot Numbers των πρώτων υλών, τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή καθώς και το εργατικό προσωπικό που χειρίστηκε το προϊόν (γραμμή παραγωγής). Το Module Factory του λογισμικού Agro Advanced είναι απόλυτα συμβατό με την Αγορανομική Διάταξη – ΔΙΕΠΠΥ Α2/718 (πρώην ΑΔ 3/11 και ΑΔ 7/09), την οποία αυτοματοποιεί, χωρίς την ανάγκη χρήσης έντυπων μέσων (πχ βιβλίου ιχνηλασιμότητας που τηρείται με το χέρι).

Core

  Core Module - Agro Advanced Το Core Module του λογισμικού Agro Advanced περιλαμβάνει τις εξής δυνατότητες: => Σύστημα καταγραφής Οργανώσεων Παραγωγών => Σύστημα καταγραφής Ατομικών Στοιχείων παραγωγών => Σύστημα καταγραφής καλλιεργειών ανά αγροτεμάχιο ή φύτευση καθως και πολλαπλασιαστικού υλικού => Σύστημα καταγραφής Γεωτρήσεων και αρδευτικών μεθόδων, με ταυτόχρονο υπολογισμό του όγκου νερού ανά άρδευση...

Read More

Factory

Factory Module - Agro Advanced To Factory Module αποτελεί μια πρόσθετη λειτουργία (module) του λογισμικού Agro Advanced. Αφορά τόσο τις επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα, όπως μεταποίηση / τυποποίηση όσο και τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων που συσκευάζουν μόνοι τους και αποστέλλουν τα προϊόντα τους στις Εθνικές και Διεθνείς αγορές. Το Factory Module προσφέρει...

Read More

Factory for Olive Oil

Factory for Olive Oil Module - Agro Advanced To Factory for Olive Oil Module, αποτελεί μια πρόσθετη λειτουργία (module) του λογισμικού Agro Advanced. To Factory for Olive Oil Module, αποτελεί μια πρόσθετη λειτουργία (module) του λογισμικού Agro Advanced. Αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα, όπως μεταποίηση / τυποποίηση καθώς και...

Read More

SmartPack

SmartPack Module - Agro Advanced: To Smart Pack αποτελεί μια πρόσθετη λειτουργία (module) του λογισμικού Agro Advanced και αφορά τη βελτιστοποίηση των Modules Factory και Factory for Olive Oil. Πρόκειται για ένα σύστημα παρακολούθησης των κινήσεων των υλικών συσκευασίας. Συγκεκρμμένα προσφέρει τις εξής δυνατότητες: Παρακολούθηση κίνησης αποθήκης υλικών, με εισερχόμενα κι...

Read More

PestUpdater

PestUpdater Module - Agro Advanced To PestUpdater αποτελεί μια πρόσθετη λειτουργία (module) του λογισμικού Agro Advanced. Πρόκειται για ένα σύστημα αυτόματης ανανέωσης της βάσης δεδομένων του λογισμικού, με όλες τις τροποποιήσεις / αποσύρσεις και νέες εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Συγκεκριμμένα, κατά την έναρξη χρήσης του λογισμικού ή κατά την είσοδο στην...

Read More

Administrator PestUpdater

Administrator PestUpdater Module - Agro Advanced To Administrator PestUpdater αποτελεί μια σπουδαία λύση για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν δικό τους δίκτυο από επιβλέποντες Γεωπόνους και δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση των αγροτικών συστημάτων όπως το GlobalGAP, το Agro2 κλπ. Το Administrator PestUpdater εγκαθιστά λειτουργία Server στις εγκαταστάσεις των εταιρειών, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα...

Read More

Administrator ChekList Manager

Administrator CheckList Module - Agro Advanced To Administrator CheckList Module αποτελεί μια σπουδαία λύση για τις Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και υλοποίηση των αγροτικών συστημάτων όπως το GlobalGAP και Agro2. To Administrator CheckList Module, δίδει τη δυνατότητα στις Εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει τερματικά λογισμικά Agro Advanced, να ενημερώνουν τα τερματικά...

Read More

RiskFree Network

RiskFree Network Module - Agro Advanced To RiskFree Network αποτελεί ένα μοναδικό μαθηματικό αλγόριθμο που στηρίζεται στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται από ένα Πανελλήνιο Δίκτυο παρακολούθησης της διάσπασης των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Χρησιμοποιείται ως Module στο λογισμικό Agro Advanced. Πως δουλεύει ? Το RiskFree Network παρακολουθεί το ιστορικό...

Read More

TraceIT

TraceIT Module - Agro Advanced To TraceIT αποτελεί μια πρόσθετη λειτουργία (module) του λογισμικού Agro Advanced και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 3 επίπεδα. Σε επίπεδο παραγωγού (Ultimate έκδοση του λογισμικού), σε επίπεδο επιχείρησης (Ultimate έκδοση σε συνεργασία με το Module Factory Το TraceIT For Growers, προσφέρει απεικόνηση του κάθε αγροτεμαχίου...

Read More

SMS Server

SMS Server Module - Agro Advanced To SMS Server αποτελεί μια πρόσθετη λειτουργία (module) του λογισμικού Agro Advanced. Πρόκειται για ένα αμφίδρομο σύστημα επικοινωνίας μεταξύ του λογισμικού Agro Advanced καθώς και του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού στην αγροτική παραγωγή. Τι χρειάζεται το SMS Server για να λειτουργήσει; Απλά ένα κινητό συνδεδεμένο με οποιονδήποτε τρόπο...

Read More