Επιθεωρήσεις 2ου μέρους

axiologisi

Επιθεωρήσεις 2ου μέρους:
H FoodCare AgroData, με τη μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της στη φυτοπροστασία, στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων καθώς και στα συστήματα ποιότητας, διενεργεί αξιολογήσεις / επιθεωρήσεις Δεύτερου Μέρους, που έχουν ως στόχο την εξέταση του βαθμού συμμόρφωσης ενός Προμηθευτή, βάσει συγκεκριμένων προτύπων, κανονισμών, οδηγιών ή προδιαγραφών. Οι Επιθεωρήσεις 2ου μέρους που αναλαμβάνομε αφορούν:

  • Επιθεωρήσεις Συμμόρφωσης Έργων,
  • Internal Assurance Audits,
  • Brand Assurance Audits,
  • Quality Assurance Audits

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες