Newsletter

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 days ago
FoodCare AgroData OE

Πολλοί από τους παραγωγούς συνεργάτες μας στην καλλιέργεια της Φράουλας και των εσπεριδοειδών διαπίστωσαν πως από τις 16 Σεπτεμβρίου ως τις 3 Οκτωβρίου 2022 πιστώθηκαν 727,01 € ανά εκτάριο, δηλαδή 72,71 € ανά στρέμμα ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα χρήματα έλαβαν μόνο οι παραγωγοί - μέλη Συνεταιριστικών Οργανώσεων που έχουν αναγνωριστεί ως "Οργανώσεις Παραγωγών" (Ο.Π. ή Ομάδες όπως παλαιότερα τις λέγαμε) του τομέα των οπωροκηπευτικών που υλοποιούν δράσεις στο στόχο «Περιβάλλον» στο αναγνωρισμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμά τους για το έτος 2022.

Ενισχύθηκαν επίσης ορισμένες βιοκαλλιέργειες.

Η ενίσχυση αυτή δόθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ενίσχυσης για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στη #FoodCare υποστηρίζουμε σθεναρά την αγροτική συνεργατικότητα και διαθέτουμε εξειδικευμένο Τμήμα για τη σύσταση των Α.Σ, την αναγνώρισή τους ως Οργανώσεις Παραγωγών και την υποβολή/παρακολούθηση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών τους προγραμμάτων.

Το ενισχυτικό αυτό μέτρο συμπληρώνει τα προηγούμενα όπως την ετήσια ενίσχυση των ατομικών και συλλογικών δράσεων των παραγωγών μελών των ΑΣ-Οργανώσεων Παραγωγών κατά 50% στην αγορά φυτών / πλαστικών / αρδευτικών/ πιστοποιήσεων κλπ καθώς και το πρόσφατο μέτρο της μείωσης της φορολογίας εισοδήματος κατά 50%.

Πέραν των υπολοίπων Ο.Π που συνεργαζόμαστε, ειδικά στη Φράουλα, χαιρόμαστε την εμπιστοσύνη των Οργανώσεων Παραγωγών Η ΥΡΜΙΝΗ, ΗΛΙΔΑ και AELIA BERRIES.
... See MoreSee Less

Πολλοί από τους παραγωγούς συνεργάτες μας στην καλλιέργεια της Φράουλας και των εσπεριδοειδών διαπίστωσαν πως από τις 16 Σεπτεμβρίου ως τις 3 Οκτωβρίου 2022 πιστώθηκαν 727,01 € ανά εκτάριο, δηλαδή 72,71 € ανά στρέμμα ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα χρήματα έλαβαν μόνο οι παραγωγοί - μέλη Συνεταιριστικών Οργανώσεων που έχουν αναγνωριστεί ως Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π. ή Ομάδες όπως παλαιότερα τις λέγαμε) του τομέα των οπωροκηπευτικών που υλοποιούν δράσεις στο στόχο «Περιβάλλον» στο αναγνωρισμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμά τους για το έτος 2022. Ενισχύθηκαν επίσης ορισμένες βιοκαλλιέργειες. Η ενίσχυση αυτή δόθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ενίσχυσης για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στη #FoodCare υποστηρίζουμε σθεναρά την αγροτική συνεργατικότητα και διαθέτουμε εξειδικευμένο Τμήμα για τη σύσταση των Α.Σ, την αναγνώρισή τους ως Οργανώσεις Παραγωγών και την υποβολή/παρακολούθηση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών τους προγραμμάτων. Το ενισχυτικό αυτό μέτρο συμπληρώνει τα προηγούμενα όπως την ετήσια ενίσχυση των ατομικών και συλλογικών δράσεων των παραγωγών μελών των ΑΣ-Οργανώσεων Παραγωγών κατά 50% στην αγορά φυτών / πλαστικών / αρδευτικών/ πιστοποιήσεων κλπ καθώς και το πρόσφατο μέτρο της μείωσης της φορολογίας εισοδήματος κατά 50%. Πέραν των υπολοίπων Ο.Π που συνεργαζόμαστε, ειδικά στη Φράουλα, χαιρόμαστε την εμπιστοσύνη των Οργανώσεων Παραγωγών Η ΥΡΜΙΝΗ, ΗΛΙΔΑ και AELIA BERRIES.
4 days ago
FoodCare AgroData OE

Στη #foodcare εργαζόμαστε στενά με τη βιομηχανία λιπασμάτων και προϊόντων θρέψης #Vaniperen International καθώς και με τους τεχνικούς της #AGK στο Ευρωπαϊκό Project "Plants for Plants".

Στη σημερινή συνάντησή μας με τους τεχνικούς της εταιρείας, παρουσία και του κου Zahi Zind έγινε συζήτηση για τα αποτελέσματα του Project και τη στρατηγική μεθοδολογία εφαρμογής των νέων προϊόντων Plants for Plants.

Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε η νέα στρατηγική της Vaniperen International με τη σειρά προϊόντων θρέψης χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και μάλιστα με την πατενταρισμένη παραγωγή ακομα και κοινών πρώτων υλών (!!) οι οποίες είναι CO2 neutral, δηλαδή πρακτικά μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος κατά την παραγωγή τους, ενώ ταυτόχρονα, εξαιτίας της μείωσης ανάλωσης ενέργειας, μειώνεται και το κόστος για τον παραγωγό.

Ήδη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Retailers που στη FoodCare στενά παρακολουθούμε, έχει αρχίσει να αναδεικνύεται για τα Premium αγροτικά προϊόντα η απαίτηση για υπολογισμό και κατάταξή τους στο ράφι βάση του κύκλου ζωής του αποτυπώματος ισοδυνάμων διοξειδίου του άνθρακα.

Η βιομηχανία λιπασμάτων, ως η πλέον ενεργοβόρα, αυξάνει το ανθρακικό αποτύπωμα των τελικών αγροτικών προϊόντων μιας και παρέχει τα υλικά της θρέψης, δηλαδή ενεργοβόρες εισροές που επηρεάζουν σημαντικά τους σχετικούς υπολογισμούς και το ανθρακικό αποτύπωμα.

Επομένως πόσο έτοιμη είναι η βιομηχανία λιπασμάτων να παράσχει:

1. τις απαραίτητες πληροφορίες για τον υπολογισμό του LCA και παράλληλα

2. να τροποποιήσει την παραγωγή της, με νέες τεχνολογικές μεθόδους που θα μειώσουν την υψηλή ενεργειακή εξάρτηση άρα και το αποτύπωμα άνθρακα, παράγοντας λιπάσματα και προϊόντα θρέψης μειωμένου αποτυπώματος, κάνοντας έτσι τα τελικά προϊόντα ανταγωνιστικά;

Η Vaniperen έχει έτοιμα προϊόντα.

Για τη φετινή σεζόν, το τμήμα Γεωργικού Πειραματισμού της FoodCare θα ξεκινήσει την εφαρμογή κι αξιολόγηση πειραματικών σχεδίων για λογαριασμό της Vaniperen International ως προς την αποτελεσμστικότητα νέων σκευασμάτων, βάση πρωτοκόλλων επαναλληψεων εφαρμογών και μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων σε μικρούς καρπούς. Οι εφαρμογές θα γίνουν τόσο σε έδαφος όσο και στην υδροπονία, χρησιμοποιώντας ένα εντελώς νέο ψηφιακό Toolbox υδροπονίας που η Vaniperen ανέπτυξε σε συνεργασία με το Ολλανδικό Πανεπιστήμιο Wageningen για το οποίο ήδη αποκτήσαμε Assosiated Licence.

Ταυτόχρονα, με το Module CO2 LCA του λογισμικού Agro Advanced, μπορούμε πλέον εύκολα να υπολογίσουμε τον κύκλο ζωής των αγροτικών προϊόντων τόσο απολογιστικά όσο και με την ανάπτυξη δεικτών μετατροπής ισοδυνάμων (eq), τεχνολογία που δεν υπάρχει άλλη αντίστοιχη στη χώρα μας.

Το τμήμα πειραματισμού της FoodCare, ως νέα δραστηριότητα που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020, συνεργάζεται ήδη με breeders πολλαπλασιαστικού υλικού για την αξιολόγηση νέων ποικιλιών φράουλας και μικρών καρπών, σε έδαφος και υδροπονία, καθώς και με εταιρείες θρέψης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας νέων προϊόντων, κάνοντας χρήση εξειδικευμένων οργάνων όπως Texture analyser, διπλά φασματοφωτόμετρα (Macherey Nagel - Prime Lab), ιοντομετρικά όργανα (Horiba, Imacimus), ψηφιακούς μετρητές οξύτητας κλπ., συνδυάζοντας έτσι τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα των πειραμάτων, με μετρήσεις σε έδαφος, υδατικά αρδευτικά διαλύματα καθώς και σε Plant SAP. Παράλληλα συνδυάζουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων ακόμα και με ποιοτικές παραμέτρους καρπών, κάνοντας χρήση Pivot Tables και στατιστική επεξεργασία.

Ευχαριστούμε θερμά την #Vaniperen και την #AGK για την εμπιστοσύνη.
... See MoreSee Less

Στη #foodcare εργαζόμαστε στενά με τη βιομηχανία λιπασμάτων και προϊόντων θρέψης #Vaniperen International καθώς και με τους τεχνικούς της #AGK στο Ευρωπαϊκό Project Plants for Plants. Στη σημερινή συνάντησή μας με τους τεχνικούς της εταιρείας, παρουσία και του κου Zahi Zind έγινε συζήτηση για τα αποτελέσματα του Project και τη στρατηγική μεθοδολογία εφαρμογής των νέων προϊόντων Plants for Plants. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε η νέα στρατηγική της Vaniperen International με τη σειρά προϊόντων θρέψης χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και μάλιστα με την πατενταρισμένη παραγωγή ακομα και κοινών πρώτων υλών (!!) οι οποίες είναι CO2 neutral, δηλαδή πρακτικά μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος κατά την παραγωγή τους, ενώ ταυτόχρονα, εξαιτίας της μείωσης ανάλωσης ενέργειας, μειώνεται και το κόστος για τον παραγωγό. Ήδη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Retailers που στη FoodCare στενά παρακολουθούμε, έχει αρχίσει να αναδεικνύεται για τα Premium αγροτικά προϊόντα η απαίτηση για υπολογισμό και κατάταξή τους στο ράφι βάση του κύκλου ζωής του αποτυπώματος ισοδυνάμων διοξειδίου του άνθρακα. Η βιομηχανία λιπασμάτων, ως η πλέον ενεργοβόρα, αυξάνει το ανθρακικό αποτύπωμα των τελικών αγροτικών προϊόντων μιας και παρέχει τα υλικά της θρέψης, δηλαδή ενεργοβόρες εισροές που επηρεάζουν σημαντικά τους σχετικούς υπολογισμούς και το ανθρακικό αποτύπωμα. Επομένως πόσο έτοιμη είναι η βιομηχανία λιπασμάτων να παράσχει: 1. τις απαραίτητες πληροφορίες για τον υπολογισμό του LCA και παράλληλα 2. να τροποποιήσει την παραγωγή της, με νέες τεχνολογικές μεθόδους που θα μειώσουν την υψηλή ενεργειακή εξάρτηση άρα και το αποτύπωμα άνθρακα, παράγοντας λιπάσματα και προϊόντα θρέψης μειωμένου αποτυπώματος, κάνοντας έτσι τα τελικά προϊόντα ανταγωνιστικά; Η Vaniperen έχει έτοιμα προϊόντα. Για τη φετινή σεζόν, το τμήμα Γεωργικού Πειραματισμού της FoodCare θα ξεκινήσει την εφαρμογή κι αξιολόγηση πειραματικών σχεδίων για λογαριασμό της Vaniperen International ως προς την αποτελεσμστικότητα νέων σκευασμάτων, βάση πρωτοκόλλων επαναλληψεων εφαρμογών και μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων σε μικρούς καρπούς. Οι εφαρμογές θα γίνουν τόσο σε έδαφος όσο και στην υδροπονία, χρησιμοποιώντας ένα εντελώς νέο ψηφιακό Toolbox υδροπονίας που η Vaniperen ανέπτυξε σε συνεργασία με το Ολλανδικό Πανεπιστήμιο Wageningen για το οποίο ήδη αποκτήσαμε Assosiated Licence. Ταυτόχρονα, με το Module CO2 LCA του λογισμικού Agro Advanced, μπορούμε πλέον εύκολα να υπολογίσουμε τον κύκλο ζωής των αγροτικών προϊόντων τόσο απολογιστικά όσο και με την ανάπτυξη δεικτών μετατροπής ισοδυνάμων (eq), τεχνολογία που δεν υπάρχει άλλη αντίστοιχη στη χώρα μας. Το τμήμα πειραματισμού της FoodCare, ως νέα δραστηριότητα που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020, συνεργάζεται ήδη με breeders πολλαπλασιαστικού υλικού για την αξιολόγηση νέων ποικιλιών φράουλας και μικρών καρπών, σε έδαφος και υδροπονία, καθώς και με εταιρείες θρέψης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας νέων προϊόντων, κάνοντας χρήση εξειδικευμένων οργάνων όπως Texture analyser, διπλά φασματοφωτόμετρα (Macherey Nagel - Prime Lab), ιοντομετρικά όργανα (Horiba, Imacimus), ψηφιακούς μετρητές οξύτητας κλπ., συνδυάζοντας έτσι τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα των πειραμάτων, με μετρήσεις σε έδαφος, υδατικά αρδευτικά διαλύματα καθώς και σε Plant SAP. Παράλληλα συνδυάζουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων ακόμα και με ποιοτικές παραμέτρους καρπών, κάνοντας χρήση Pivot Tables και στατιστική επεξεργασία. Ευχαριστούμε θερμά την #Vaniperen και την #AGK για την εμπιστοσύνη.

#foodfact: Ελαιόλαδο: Προετοιμαζόμαστε για την περίοδο συγκομιδής. Γνωρίζετε για το Βενζο-Α-πυρένιο;

Γνωρίζετε πως αν γίνετε ανεξέλεγκτη χρήση βενζινοκίνητων ελαιοραβδιστικών (λαδιού-βενζίνης) και γενικά αν καυσαέρια έρχονται σε παρατεταμένη επαφή με τον ελαιόκαρπο, αυξάνεται ο κίνδυνος να ανιχνευθεί στο λάδι η ουσία Βενζο-Α-πυρένιο;

Πρόκειται για ελάχιστα υδατοδιαλυτή κι εξαιρετικά λιποδιαλυτή ουσία, που άνω των επιτρεπόμενων ορίων (2 ppb - Κανονισμός 208/2005) είναι καρκινογόνος και μεταλλαξιογόνος ...
... See MoreSee Less

#FoodFact: Ελαιόλαδο: Προετοιμαζόμαστε για την περίοδο συγκομιδής. Γνωρίζετε για το Βενζο-Α-πυρένιο; Γνωρίζετε πως αν γίνετε ανεξέλεγκτη χρήση βενζινοκίνητων ελαιοραβδιστικών (λαδιού-βενζίνης) και γενικά αν καυσαέρια έρχονται σε παρατεταμένη επαφή με τον ελαιόκαρπο, αυξάνεται ο κίνδυνος να ανιχνευθεί στο λάδι η ουσία Βενζο-Α-πυρένιο; Πρόκειται για ελάχιστα υδατοδιαλυτή κι εξαιρετικά λιποδιαλυτή ουσία, που άνω των επιτρεπόμενων ορίων (2 ppb - Κανονισμός 208/2005) είναι καρκινογόνος και μεταλλαξιογόνος ...

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΦΡΟΎΤΑ Α.Ε

Στα πλαίσια του προγράμματος εκπαίδευσης των παραγωγών - προμηθευτών φράουλας των εξαγωγέων της περιοχής μας και δεδομένου πως εκκίνησαν οι πρώτες φυτεύσεις, ξεκινήσαμε και την πρώτη εκ των συναντήσεων της FoodCare με την Κυριαζής Φρούτα Α.Ε, ενώ σύντομα ακολουθούν συναντήσεις και με τους υπόλοιπους εξαγωγείς και συνεταιρισμούς μας.

Εκτός των απαιτήσεων των προτύπων GLOGALG.A.P + GRASP, συζητήθηκε αναλυτικά η μεθοδολογία διαχείρισης των ζητημάτων φυτοπροστασίας, κυρίως ως προς τη διαχείριση των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πάντα σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Wholesalers / Retailers του εξωτερικού.

Στη συνάντηση παραδόθηκε ένα σύντομο 3σελιδο φυλλάδιο με τις απαιτήσεις των αγορών αυτών ώστε να ενημερωθούν τόσο οι ίδιοι όσο και οι συνεργάτες τους Γεωπόνοι καθώς επίσης τονίστηκαν ορισμένα κρίσιμα σημεία που θα βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητά των προγραμμάτων φυτοπροστασίας που θα διαμορφωθούν.

Παράλληλα, έγινε σαφές στους παραγωγούς πως το αποτέλεσμα της φυτοπροστασίας, τόσο από πλευράς αποτελεσματικότητας όσο κι από πλευράς υπολειμμάτων, επιβάλει τη χρήση ήπιων μεθόδων φυτοπροστασίας, τη βελτίωση των καλλιεργητικών συνθηκών, την προσαρμογή της θρέψης και ιδιαίτερα τον έλεγχο των μορφών αλλά των ποσοτήτων αζώτου και - το σημαντικότερο - την άριστη συνεργασία μεταξύ παραγωγού και τεχνικού/Γεωπόνου, που θα κρατήσει το τιμόνι του δύσκολου αυτού έργου.

Σύντομα ακολουθούν κι άλλες προγραμματισμένες συναντήσεις με τους εξαγωγείς μας και τους συνεταιρισμούς μας, στοχεύοντας στην ενημέρωση των νέων παραγωγικών απαιτήσεων που αφορούν στο ενεργειακό (LCA) και στο υδατικό αποτύπωμα της φράουλας, όσο και στη διεξοδική συζήτηση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις απαιτήσεις αυτές.

Στη #foodcare, ως ιστορικοί αποδέκτες - κυριολεκτικά - χιλιάδων αναλύσεων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που αξιοπούνται από το RMS RiskFree ανά φυτοπροστατευτικό / κλιματολογικό προφίλ κάθε δραστικής, θέτουμε τους εαυτούς μας στη διάθεση των εξαγωγέων, των παραγωγών και ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ των τοπικών Γεωπόνων φυτοπροστασίας, ώστε να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και στην προώθηση των εξαγωγών.
... See MoreSee Less

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΦΡΟΎΤΑ Α.Ε Στα πλαίσια του προγράμματος εκπαίδευσης των παραγωγών - προμηθευτών φράουλας των εξαγωγέων της περιοχής μας και δεδομένου πως εκκίνησαν οι πρώτες φυτεύσεις, ξεκινήσαμε και την πρώτη εκ των συναντήσεων της FoodCare με την Κυριαζής Φρούτα Α.Ε, ενώ σύντομα ακολουθούν συναντήσεις και με τους υπόλοιπους εξαγωγείς και συνεταιρισμούς μας. Εκτός των απαιτήσεων των προτύπων GLOGALG.A.P + GRASP, συζητήθηκε αναλυτικά η μεθοδολογία διαχείρισης των ζητημάτων φυτοπροστασίας, κυρίως ως προς τη διαχείριση των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πάντα σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Wholesalers / Retailers του εξωτερικού. Στη συνάντηση παραδόθηκε ένα σύντομο 3σελιδο φυλλάδιο με τις απαιτήσεις των αγορών αυτών ώστε να ενημερωθούν τόσο οι ίδιοι όσο και οι συνεργάτες τους Γεωπόνοι καθώς επίσης τονίστηκαν ορισμένα κρίσιμα σημεία που θα βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητά των προγραμμάτων φυτοπροστασίας που θα διαμορφωθούν. Παράλληλα, έγινε σαφές στους παραγωγούς πως το αποτέλεσμα της φυτοπροστασίας, τόσο από πλευράς αποτελεσματικότητας όσο κι από πλευράς υπολειμμάτων, επιβάλει τη χρήση ήπιων μεθόδων φυτοπροστασίας, τη βελτίωση των καλλιεργητικών συνθηκών, την προσαρμογή της θρέψης και ιδιαίτερα τον έλεγχο των μορφών αλλά των ποσοτήτων αζώτου και - το σημαντικότερο - την άριστη συνεργασία μεταξύ παραγωγού και τεχνικού/Γεωπόνου, που θα κρατήσει το τιμόνι του δύσκολου αυτού έργου. Σύντομα ακολουθούν κι άλλες προγραμματισμένες συναντήσεις με τους εξαγωγείς μας και τους συνεταιρισμούς μας, στοχεύοντας στην ενημέρωση των νέων παραγωγικών απαιτήσεων που αφορούν στο ενεργειακό (LCA) και στο υδατικό αποτύπωμα της φράουλας, όσο και στη διεξοδική συζήτηση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις απαιτήσεις αυτές. Στη #FoodCare, ως ιστορικοί αποδέκτες - κυριολεκτικά - χιλιάδων αναλύσεων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που αξιοπούνται από το RMS RiskFree ανά φυτοπροστατευτικό / κλιματολογικό προφίλ κάθε δραστικής, θέτουμε τους εαυτούς μας στη διάθεση των εξαγωγέων, των παραγωγών και ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ των τοπικών Γεωπόνων φυτοπροστασίας, ώστε να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και στην προώθηση των εξαγωγών.
6 days ago
FoodCare AgroData OE

... See MoreSee Less

Θα τα καταφέρουμε;

Η σεζόν των περισσότερων οπωροκηπευτικών ξεκινά και τα ερωτήματα φέτος είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που είχαμε συνηθίσει. Η Ευρωπαϊκή κρίση πληθωρισμού εξαιτίας της εξάρτησης των χωρών της Ένωσης από το κόστος της ενέργειας, έχει συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες σε ράλι αυξήσεων. Τα ερωτήματα είναι πολλά αλλά τον αγροτικό κι εξαγωγικό κόσμο απασχολούν κυρίως τα παρακάτω:

- Θα καταφέρουμε να συγκρατήσουμε το κόστος παραγωγής; Εισροές όπως λιπάσματα κι ενέργεια σχεδόν έγιναν είδη πολυτελείας για τις περισσότερες καλλιέργειες ενώ το κόστος μεταφοράς και υλικών συσκευασίας ακολουθούν την ίδια πορεία.

- Η απουσία εργατικού δυναμικού καθιστά το κόστος εργασίας στις καλλιέργειες υψηλής έντασης εργασίας δυσβάσταχτο ενώ τείνει να επηρεάσει την ποιότητα των προϊόντων εξαιτίας της απρογραμμάτιστης συγκομιδής τους. Θα ανταπεξέλθουμε στις επιπτώσεις της απουσίας εργατικών χεριών;

- Το κόστος κεφαλαίου. Πρακτικά δεν υπάρχει ούτε έχει υπάρξει ποτέ ορθολογικός δανεισμός για τον παραγωγό στη χώρα μας, όταν οι ανταγωνιστές μας σήμερα δανείζονται με επιτόκια μόλις 1,5 - 2%, παρά τον υψηλό πληθωρισμό, δίνοντας έτσι ανάσα ρευστότητας στο κόστος παραγωγής. Στην Ελλάδα, πρακτικά το ρόλο του δανειστή είχαν αναλάβει οι συνάδελφοι Γεωπόνοι των Γεωπονικών καταστημάτων, με άτυπο τρόπο και υψηλό κόστος για τον παραγωγό εξαιτίας της υψηλής επισφάλειας για τους Γεωπόνους καθώς και για όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Σήμερα θα αναλάβουν αυτή την επισφάλεια οι Γεωπόνοι και η αλυσίδα εφοδιασμού; Και σε τι βαθμό;

- Και τέλος η αγοραστική δύναμη. Με τον πληθωρισμό να αναλώνει τους μισθούς των νοικοκυριών στην Ένωση και με τον κόσμο να πρέπει να ισορροπήσει το οικογενειακό ισοζύγιο μεταξύ των αναγκών θέρμανσης και σίτισης, θα υπάρξει η αγοραστική δύναμη που όχι μόνο θα αναλώσει τον όγκο της παραγωγής αλλά θα το αναλώσει και σε τέτοια αξία ώστε να καλυφθεί η αύξηση του κόστους;

Η μόνη πρόχειρη λύση για τους παραγωγούς σήμερα είναι η αξιολόγηση κάθε καλλιεργητικής εργασίας ώστε να περιορίσουμε τις σπατάλες και η προσπάθεια βελτίωσης των τιμών πώλησης των προϊόντων από τους εξαγωγείς μας, μέσα από τη συνεργασία επιστημονικών και παραγωγικών δυνάμεων.
... See MoreSee Less

Θα τα καταφέρουμε; Η σεζόν των περισσότερων οπωροκηπευτικών ξεκινά και τα ερωτήματα φέτος είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που είχαμε συνηθίσει. Η Ευρωπαϊκή κρίση πληθωρισμού εξαιτίας της εξάρτησης των χωρών της Ένωσης από το κόστος της ενέργειας, έχει συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες σε ράλι αυξήσεων. Τα ερωτήματα είναι πολλά αλλά τον αγροτικό κι εξαγωγικό κόσμο απασχολούν κυρίως τα παρακάτω: - Θα καταφέρουμε να συγκρατήσουμε το κόστος παραγωγής; Εισροές όπως λιπάσματα κι ενέργεια σχεδόν έγιναν είδη πολυτελείας για τις περισσότερες καλλιέργειες ενώ το κόστος μεταφοράς και υλικών συσκευασίας ακολουθούν την ίδια πορεία. - Η απουσία εργατικού δυναμικού καθιστά το κόστος εργασίας στις καλλιέργειες υψηλής έντασης εργασίας δυσβάσταχτο ενώ τείνει να επηρεάσει την ποιότητα των προϊόντων εξαιτίας της απρογραμμάτιστης συγκομιδής τους. Θα ανταπεξέλθουμε στις επιπτώσεις της απουσίας εργατικών χεριών; - Το κόστος κεφαλαίου. Πρακτικά δεν υπάρχει ούτε έχει υπάρξει ποτέ ορθολογικός δανεισμός για τον παραγωγό στη χώρα μας, όταν οι ανταγωνιστές μας σήμερα δανείζονται με επιτόκια μόλις 1,5 - 2%, παρά τον υψηλό πληθωρισμό, δίνοντας έτσι ανάσα ρευστότητας στο κόστος παραγωγής. Στην Ελλάδα, πρακτικά το ρόλο του δανειστή είχαν αναλάβει οι συνάδελφοι Γεωπόνοι των Γεωπονικών καταστημάτων, με άτυπο τρόπο και υψηλό κόστος για τον παραγωγό εξαιτίας της υψηλής επισφάλειας για τους Γεωπόνους καθώς και για όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Σήμερα θα αναλάβουν αυτή την επισφάλεια οι Γεωπόνοι και η αλυσίδα εφοδιασμού; Και σε τι βαθμό; - Και τέλος η αγοραστική δύναμη. Με τον πληθωρισμό να αναλώνει τους μισθούς των νοικοκυριών στην Ένωση και με τον κόσμο να πρέπει να ισορροπήσει το οικογενειακό ισοζύγιο μεταξύ των αναγκών θέρμανσης και σίτισης, θα υπάρξει η αγοραστική δύναμη που όχι μόνο θα αναλώσει τον όγκο της παραγωγής αλλά θα το αναλώσει και σε τέτοια αξία ώστε να καλυφθεί η αύξηση του κόστους; Η μόνη πρόχειρη λύση για τους παραγωγούς σήμερα είναι η αξιολόγηση κάθε καλλιεργητικής εργασίας ώστε να περιορίσουμε τις σπατάλες και η προσπάθεια βελτίωσης των τιμών πώλησης των προϊόντων από τους εξαγωγείς μας, μέσα από τη συνεργασία επιστημονικών και παραγωγικών δυνάμεων.

Comment on Facebook

Δυστυχώς αγαπητέ φίλε νομίζω πως μπαίνουμε σε μονοπάτια που δεν γνωρίζουμε, και φοβάμαι πολύ....

Bioethics in farming science ...

Ενώ δομημένα πλέον απασχολεί σημαντικά τόσο την ιατρική επιστήμη, την κοινωνιολογία αλλά και την πολιτική σε σημείο που φτάσαμε να επαναξιολογούμε ακόμα και συνταγματικά αξιώματα, στο χώρο των τροφίμων και ιδιαίτερα της πρωτογενούς παραγωγής, τα ζητήματα ειναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και απαιτούν θεσμοθετημένη διαχείριση.

Και αυτό γιατί εκτός από τα ζητήματα βιοηθικής που αντιμετωπίζουμε στην επιστήμη της βιοτεχνολογίας και γενετικής βελτίωσης ζώων και φυτών, παραδοσιακά ζητήματα που αφορούν στην προστασία της βιοποικιλότητας έναντι της εξασφάλισης τροφής αλλά και της κτηνοτροφίας/ευζωίας που τροφοδότησαν πχ το κίνημα των vegans, κινούνται μετέωρα στηριζόμενα απλά σε Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς σε επίπεδο που περιορίζονται μόνο στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών.

Και το ζούμε καθημερινά. Για παράδειγμα σχεδόν κανείς καταναλωτής δε γνωρίζει πως η φυτοπροστασία με χημικά μέσα, ενώ πλέον δεν είναι η μοναδική μεθοδολογία, εν τούτοις εξακολουθεί να είναι απαραίτητη επιστημονική πρακτική γιατί προσφέρει ασφάλεια στην επάρκεια παραγωγής τροφίμων σε έναν παγκόσμιο πληθυσμό που διαρκώς αυξάνεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μιλάμε για διαφαινόμενη πλέον κρίση "Food Security". Και το υγειονομικό κόστος της χρήσης των αγροχημικων, αν και αποτελούν μαζί με τα ανθρώπινα φάρμακα, τις πλέον δομημένες επιστημονικά χημικές ενώσεις, συχνά μαθαίνουμε αρκετά χρόνια μετά την έγκρισή τους, πως νέες μελέτες ανατρέπουν τα βιομετρικά στοιχεία που μέχρι πριν λίγο γνωρίζαμε και διαπιστώνουμε πως κάνουν πλέον κακό στην υγεία των καταναλωτών, κυρίως συνδεόμενα με μεταβολικά νοσήματα. Έτσι νέοι τοξικολογικοί δείκτες ARfD και ADI προκύπτουν και νέα MRLs αποσύρουν στην πράξη τα μόρια αυτά.

Αλήθεια ποιοί και πότε έκαναν την ανάλυση Cost-Benefit την εποχή της κατεπείγουσας έγκρισης του Οργανοχλωριωμένου dichloro-diphenyl-trichloroethane (DDT) που να αφορά στην υγεία των χρηστών, του εδάφους που ακόμα το ανιχνεύουμε 50 χρόνια μετά την απαγόρευσή του σε βαθειές αρώσεις (δυστυχώς είναι λιποδιαλυτή κι όχι υδατοδιαλυτή ουσία), έναντι του κινδύνου της ελονοσίας. Τα μαθηματικά τείνουν προς το δεύτερο σαφώς, όμως οι γυναίκες που νόσησαν και ίσως πέθαναν από καρκίνο του μαστού (All women exposed to high levels of DDT are at increased risk for breast cancer through age 54 -Πανεπιστημιο Columbia ΗΠΑ), δεν είχαν ειδοποιηθεί ώστε να αναλάβουν το ρίσκο πριν εκτεθούν σε αυτό.

Δυστυχώς στη Γεωπονική επιστήμη, μιλάμε ευθέως για βιοηθική σε επίπεδο απλά νόμων και κανονισμών. Και μπροστά στο πρόβλημα της χημικής φυτοπροστασίας που όμως εξασφαλίζει την επάρκεια των τροφίμων, πολλές φορές λαμβάνουμε αποφάσεις χωρίς ο καταναλωτής να γνωρίζει έστω και τα "μικρά γράμματα" αυτών των αποφάσεων.

Αρβανίτης Θοδωρής
... See MoreSee Less

Bioethics in farming science ... Ενώ δομημένα πλέον απασχολεί σημαντικά τόσο την ιατρική επιστήμη, την κοινωνιολογία αλλά και την πολιτική σε σημείο που φτάσαμε να επαναξιολογούμε ακόμα και συνταγματικά αξιώματα, στο χώρο των τροφίμων και ιδιαίτερα της πρωτογενούς παραγωγής, τα ζητήματα ειναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και απαιτούν θεσμοθετημένη διαχείριση. Και αυτό γιατί εκτός από τα ζητήματα βιοηθικής που αντιμετωπίζουμε στην επιστήμη της βιοτεχνολογίας και γενετικής βελτίωσης ζώων και φυτών, παραδοσιακά ζητήματα που αφορούν στην προστασία της βιοποικιλότητας έναντι της εξασφάλισης τροφής αλλά και της κτηνοτροφίας/ευζωίας που τροφοδότησαν πχ το κίνημα των vegans, κινούνται μετέωρα στηριζόμενα απλά σε Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς σε επίπεδο που περιορίζονται μόνο στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών. Και το ζούμε καθημερινά. Για παράδειγμα σχεδόν κανείς καταναλωτής δε γνωρίζει πως η φυτοπροστασία με χημικά μέσα, ενώ πλέον δεν είναι η μοναδική μεθοδολογία, εν τούτοις εξακολουθεί να είναι απαραίτητη επιστημονική πρακτική γιατί προσφέρει ασφάλεια στην επάρκεια παραγωγής τροφίμων σε έναν παγκόσμιο πληθυσμό που διαρκώς αυξάνεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μιλάμε για διαφαινόμενη πλέον κρίση Food Security. Και το υγειονομικό κόστος της χρήσης των αγροχημικων, αν και αποτελούν μαζί με τα ανθρώπινα φάρμακα, τις πλέον δομημένες επιστημονικά χημικές ενώσεις, συχνά μαθαίνουμε αρκετά χρόνια μετά την έγκρισή τους, πως νέες μελέτες ανατρέπουν τα βιομετρικά στοιχεία που μέχρι πριν λίγο γνωρίζαμε και διαπιστώνουμε πως κάνουν πλέον κακό στην υγεία των καταναλωτών, κυρίως συνδεόμενα με μεταβολικά νοσήματα. Έτσι νέοι τοξικολογικοί δείκτες ARfD και ADI προκύπτουν και νέα MRLs αποσύρουν στην πράξη τα μόρια αυτά. Αλήθεια ποιοί και πότε έκαναν την ανάλυση Cost-Benefit την εποχή της κατεπείγουσας έγκρισης του Οργανοχλωριωμένου dichloro-diphenyl-trichloroethane (DDT) που να αφορά στην υγεία των χρηστών, του εδάφους που ακόμα το ανιχνεύουμε 50 χρόνια μετά την απαγόρευσή του σε βαθειές αρώσεις (δυστυχώς είναι λιποδιαλυτή κι όχι υδατοδιαλυτή ουσία), έναντι του κινδύνου της ελονοσίας. Τα μαθηματικά τείνουν προς το δεύτερο σαφώς, όμως οι γυναίκες που νόσησαν και ίσως πέθαναν από καρκίνο του μαστού (All women exposed to high levels of DDT are at increased risk for breast cancer through age 54 -Πανεπιστημιο Columbia ΗΠΑ), δεν είχαν ειδοποιηθεί ώστε να αναλάβουν το ρίσκο πριν εκτεθούν σε αυτό. Δυστυχώς στη Γεωπονική επιστήμη, μιλάμε ευθέως για βιοηθική σε επίπεδο απλά νόμων και κανονισμών. Και μπροστά στο πρόβλημα της χημικής φυτοπροστασίας που όμως εξασφαλίζει την επάρκεια των τροφίμων, πολλές φορές λαμβάνουμε αποφάσεις χωρίς ο καταναλωτής να γνωρίζει έστω και τα μικρά γράμματα αυτών των αποφάσεων. Αρβανίτης Θοδωρής

Πρέπει να επαινούμε τον Δημόσιο Τομέα, όταν λειτουργεί επάξια

Και αναφερόμαστε στο σχέδιο παρακολούθησης των υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παρατηρούμε πως η Ελλάδα σταθερά ακολουθεί το πρόγραμμα και μάλιστα εντοπίζει ενδεχόμενους παραβάτες παραγωγούς σε πολλές καλλιέργειες. Αντίθετα παρατηρούμε σε άλλες χώρες, σε σχέση με το μέγεθος της γεωργικής τους δραστηριότητας, να διενεργούν λιγότερες αναλύσεις υπολειμμάτων για φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Σίγουρα μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα, με αυξημένες δειγματοληψίες που να προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό, εμπλέκοντας ακόμα και διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια στη διαδικασία αυτή. Θα μπορούσε ίσως το Υπουργείο μας να σχεδιάσει ακόμα και διεργαστηριακούς ελέγχους αξιολόγησης των Ελληνικών αναλυτικών εργαστηρίων, αναδεικνύοντας έτσι τους πρωταθλητές της ακρίβειας στις ανιχνεύσεις αλλά και να επιβάλλει τη διασύνδεση των αποτελεσμάτων της ψηφιακής πλατφόρμας κάθε ιδιωτικού εργαστηρίου, με το Υπουργείο.

Ως #foodcare υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που έχει ως στόχο τον έλεγχο της παραγωγής αγροτικών προϊόντων που είναι ασφαλή για όλους μας.
... See MoreSee Less

Πρέπει να επαινούμε τον Δημόσιο Τομέα, όταν λειτουργεί επάξια Και αναφερόμαστε στο σχέδιο παρακολούθησης των υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παρατηρούμε πως η Ελλάδα σταθερά ακολουθεί το πρόγραμμα και μάλιστα εντοπίζει ενδεχόμενους παραβάτες παραγωγούς σε πολλές καλλιέργειες. Αντίθετα παρατηρούμε σε άλλες χώρες, σε σχέση με το μέγεθος της γεωργικής τους δραστηριότητας, να διενεργούν λιγότερες αναλύσεις υπολειμμάτων για φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Σίγουρα μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα, με αυξημένες δειγματοληψίες που να προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό, εμπλέκοντας ακόμα και διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια στη διαδικασία αυτή. Θα μπορούσε ίσως το Υπουργείο μας να σχεδιάσει ακόμα και διεργαστηριακούς ελέγχους αξιολόγησης των Ελληνικών αναλυτικών εργαστηρίων, αναδεικνύοντας έτσι τους πρωταθλητές της ακρίβειας στις ανιχνεύσεις αλλά και να επιβάλλει τη διασύνδεση των αποτελεσμάτων της ψηφιακής πλατφόρμας κάθε ιδιωτικού εργαστηρίου, με το Υπουργείο. Ως #FoodCare υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που έχει ως στόχο τον έλεγχο της παραγωγής αγροτικών προϊόντων που είναι ασφαλή για όλους μας.

Καλώς ορίζουμε τον Πολυδωρόπουλο Δημήτριο στη #foodcare.

Ο Δημήτρης είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, όπως τα IFS Food, BRCGS Food, ISO 22000 κλπ καθώς και των απαιτήσεων του Food Safety Modernization Act.

Η πολύχρονη εμπειρία του σε δύσκολα τεχνολογικά Scopes όπως η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων σε συνδυασμό με την ικανότητα διενέργειας εργαστηριακών χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων, διευρύνει σημαντικά το πεδίο δραστηριοτήτων της #foodcare, ιδιαίτερα στον τομέα ανάπτυξης και τεκμηρίωσης νέων τροφίμων για λογαριασμό των συνεργατών μας.

Ευχόμαστε στον Δημήτρη καλή δύναμη στο δύσκολο έργο του κι ευελπιστούμε η FoodCare να φανεί αντάξια των προσδοκιών του.

Έπειτα και από την αξιολόγηση των πρόσφατων βιογραφικών σημειωμάτων που αναζητήσαμε, πολύ σύντομα (τέλη Αυγούστου), θα ανακοινώσουμε και το νέο Γεωπόνο συνεργάτη μας.

www.foodcare.gr/poioi-eimaste/
... See MoreSee Less

Καλώς ορίζουμε τον Πολυδωρόπουλο Δημήτριο στη #FoodCare. Ο Δημήτρης είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, όπως τα IFS Food, BRCGS Food, ISO 22000 κλπ καθώς και των απαιτήσεων του Food Safety Modernization Act. Η πολύχρονη εμπειρία του σε δύσκολα τεχνολογικά Scopes όπως η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων σε συνδυασμό με την ικανότητα διενέργειας εργαστηριακών χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων, διευρύνει σημαντικά το πεδίο δραστηριοτήτων της #FoodCare, ιδιαίτερα στον τομέα ανάπτυξης και τεκμηρίωσης νέων τροφίμων για λογαριασμό των συνεργατών μας. Ευχόμαστε στον Δημήτρη καλή δύναμη στο δύσκολο έργο του κι ευελπιστούμε η FoodCare να φανεί αντάξια των προσδοκιών του. Έπειτα και από την αξιολόγηση των πρόσφατων βιογραφικών σημειωμάτων που αναζητήσαμε, πολύ σύντομα (τέλη Αυγούστου), θα ανακοινώσουμε και το νέο Γεωπόνο συνεργάτη μας. https://www.foodcare.gr/poioi-eimaste/

Comment on Facebook

Καλή αρχή στην καινούργια σου δουλειά!! 👍

Καλή αρχή...

Καλή αρχή αδερφέ μου.

Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε από την πρώτη στιγμή και την ευκαιρία που μου δίνετε να εργαστώ και να προσφέρω σε μια εξαιρετική εταιρεία με αξιόλογους συνεργάτες. Υπόσχομαι και εγώ με την σειρά μου να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και να σας δικαιώσω για την επιλογή σας. Καλή αρχή να έχουμε!

Καλή επιτυχία στην καινούργια σού δουλειά φίλε

Ποσο χαίρομαι όταν βλέπω πατριωτακια αγαπημένα να προοδευουν στην ζωή τους καλή επιτυχία στο νέο σου ξεκίνημα!!!!

Καλή αρχή φίλε μου

Δημήτρη καλή επιτυχία!! Είμαι πολύ σίγουρος ότι όλα καλά θα πάνε !!! 👍👌

Καλή αρχή Δημήτρη! Όλα να πάνε με το καλό!

Καλή αρχή. Πήρατε τον καλύτερο. Θα σας καταπλήξει.

Καλή αρχή Δημήτρη μου! Όλα θα πάνε μια χαρά!

👏👏👏👏👏

Καλή αρχή Δημήτρη εύχομαι να έχεις την καλύτερη πορεία!!!!

Καλή επιτυχία κα δύναμη Δημήτρη μου

Συγχαρητήρια Δημήτρη. Καλή επιτυχία στην νέα σου δουλειά.

Καλή αρχή Δημήτρη μπράβο!!!!

Δυνατή ομάδα

Συγχαρητήρια καλή αρχή στην καινούργια σου δουλειά

View more comments

Α.Σ. ΥΡΜΙΝΗ: Επιδότηση πλαστικών ηλιοαπολύμανσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ "Η ΥΡΜΙΝΗ", με απόλυτη δέσμευση στη φιλοσοφία της Αγροτικής Συνεργατικότητας αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος, έχει αναθέσει στη FoodCare την τροποποίηση της μελέτης του ετήσιου επιδοτούμενου Επιχ/κού Προγράμματος, ώστε από το 2023 να επιδοτηθούν τα πλαστικά ηλιοαπολύμανσης από το πρόγραμμα, για 500 περίπου στρέμματα.

Η μέθοδος της ηλιοαπολύμανσης τείνει να αντικαταστήσει τη μεθοδολογία υποκαπνισμού του εδάφους με το Metam Sodium, παρουσιάζοντας σοβαρά πλεονεκτήματα επί της βελτίωσης της δομής του εδάφους αλλά και της βέλτιστης διαχείρισης ορισμένων δύσκολων εδαφογενών παθογόνων όπως η ριζοκτονια, μειώνοντας παράλληλα το κόστος.

Μειονεκτήματα της μεθόδου αποτελούν:

1. Η ανάγκη χρήσης θερμομέτρου εδάφους και η συχνή μέτηση στα αμμώδη εδάφη ώστε όταν η θερμοκρασία έχει τάσεις μείωσης τότε γρήγορα να αντικαθιστούμε τη χαμένη εκ στραγγίσεως υγρασία (γίνεται ταχεία επαναφορά της θερμοκρασίας μόλις σε ένα 24ωρο μετά την ψύξη του φρέσκου νερού). Η μέθοδος αυτή θα καθορίζει στα αμμώδη η/και καλά στραγγιζόμενα εδάφη, κυριολεκτικά την αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

2. Τα εδάφη που θα απολυμανθούν 2 συνεχόμενες χρονιές και άνω με τη μέθοδο της ηλιοαπολύμανσης, αυξάνουν σημαντικά το πορώδες σε τέτοιο βαθμό ώστε είναι ευκολότερη η έκπλυση των λιπασμάτων και ιδιαίτερα του νιτρικού αζώτου. Ανάλογη συμπεριφορά έχει και το Κάλιο, ενώ το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται εύκολα με το ασβέστιο, το μαγνήσιο και τον φώσφορο (μετρήσεις της #FoodCare σε εδαφικά διαλύματα και SAP σε εβδομαδιαία βάση για 2 περιόδους). Το πρόβλημα αυτο βελτιώνεται με τη χρήση μικρών δόσεων ουρίας διπλής σταθεροποίησης ως πηγής αζώτου, τη χρήση θειικού καλίου καθώς και με τη μέτρηση τόσο των νιτρικών όσο και των αμμωνιακών ιόντων με τη χρήση του λυσιμέτρου.

Από πλευράς μας χαιρετίζουμε την απόφαση του Δ/Σ και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη.

#solarisation #irmini #subsidite
... See MoreSee Less

Α.Σ. ΥΡΜΙΝΗ: Επιδότηση πλαστικών ηλιοαπολύμανσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ Η ΥΡΜΙΝΗ, με απόλυτη δέσμευση στη φιλοσοφία της Αγροτικής Συνεργατικότητας αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος, έχει αναθέσει στη FoodCare την τροποποίηση της μελέτης του ετήσιου επιδοτούμενου Επιχ/κού Προγράμματος, ώστε από το 2023 να επιδοτηθούν τα πλαστικά ηλιοαπολύμανσης από το πρόγραμμα, για 500 περίπου στρέμματα. Η μέθοδος της ηλιοαπολύμανσης τείνει να αντικαταστήσει τη μεθοδολογία υποκαπνισμού του εδάφους με το Metam Sodium, παρουσιάζοντας σοβαρά πλεονεκτήματα επί της βελτίωσης της δομής του εδάφους αλλά και της βέλτιστης διαχείρισης ορισμένων δύσκολων εδαφογενών παθογόνων όπως η ριζοκτονια, μειώνοντας παράλληλα το κόστος. Μειονεκτήματα της μεθόδου αποτελούν: 1. Η ανάγκη χρήσης θερμομέτρου εδάφους και η συχνή μέτηση στα αμμώδη εδάφη ώστε όταν η θερμοκρασία έχει τάσεις μείωσης τότε γρήγορα να αντικαθιστούμε τη χαμένη εκ στραγγίσεως υγρασία (γίνεται ταχεία επαναφορά της θερμοκρασίας μόλις σε ένα 24ωρο μετά την ψύξη του φρέσκου νερού). Η μέθοδος αυτή θα καθορίζει στα αμμώδη η/και καλά στραγγιζόμενα εδάφη, κυριολεκτικά την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. 2. Τα εδάφη που θα απολυμανθούν 2 συνεχόμενες χρονιές και άνω με τη μέθοδο της ηλιοαπολύμανσης, αυξάνουν σημαντικά το πορώδες σε τέτοιο βαθμό ώστε είναι ευκολότερη η έκπλυση των λιπασμάτων και ιδιαίτερα του νιτρικού αζώτου. Ανάλογη συμπεριφορά έχει και το Κάλιο, ενώ το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται εύκολα με το ασβέστιο, το μαγνήσιο και τον φώσφορο (μετρήσεις της #FoodCare σε εδαφικά διαλύματα και SAP σε εβδομαδιαία βάση για 2 περιόδους). Το πρόβλημα αυτο βελτιώνεται με τη χρήση μικρών δόσεων ουρίας διπλής σταθεροποίησης ως πηγής αζώτου, τη χρήση θειικού καλίου καθώς και με τη μέτρηση τόσο των νιτρικών όσο και των αμμωνιακών ιόντων με τη χρήση του λυσιμέτρου. Από πλευράς μας χαιρετίζουμε την απόφαση του Δ/Σ και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. #solarisation #irmini #subsidite

Αλλαγή στα MRL του Abamectin;

Στο πρόσφατο SANTE/11316/2021 (Draft) και μετά από ενημέρωση των Retailers του εξωτερικού, διαπιστώσαμε το ενδεχόμενο σοβαρής μείωσης του MRL για το Abamectin, σε πολλά αγροτικά προϊόντα.

Για παράδειγμα στα μήλα και στα αχλάδια αναμένετε να μειωθεί στο 0.006 mg/kgr, δηλαδή κάτω και από το LOD. Στη φράουλα θα μειωθεί 46,6 %

www.foodcare.gr/wp-content/uploads/2022/08/Abamectin.pdf
... See MoreSee Less

Αλλαγή στα MRL του Abamectin; Στο πρόσφατο SANTE/11316/2021 (Draft) και μετά από ενημέρωση των Retailers του εξωτερικού, διαπιστώσαμε το ενδεχόμενο σοβαρής μείωσης του MRL για το Abamectin, σε πολλά αγροτικά προϊόντα. Για παράδειγμα στα μήλα και στα αχλάδια αναμένετε να μειωθεί στο 0.006 mg/kgr, δηλαδή κάτω και από το LOD. Στη φράουλα θα μειωθεί 46,6 % https://www.foodcare.gr/wp-content/uploads/2022/08/Abamectin.pdf

ΑΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ.
Είναι υποχρεωτική η αργία της Κυριακής για τους Εργάτες γης;

Μελετώντας το νόμο 4808/2021 και συγκεκριμένα το Άρθρο 63 "Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας", διαπιστώσαμε πως πλέον η Γεωργική Δραστηριότητα ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ στις εξαιρέσεις αυτές.

Αντίθετα, πριν από το νόμο αυτό ίσχυε το ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 748/1966, όπου οριζόταν ως μη υποχρεωτική αργία η Κυριακή, για τις αγροτικές εργασίες. Το Βασιλικό Διάταγμα, χορηγούσε εξαίρεση από την υποχρεωτική αργία της Κυριακής, σύμφωνα με το Άρθρο 2, παράγραφος 1:

"Επι γεωργικών, κτηνοτροφικών, θηρετυικών και λαιευτικών επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών εν γένει, πλην των μισθωτών των κατά κυρίαν απασχόλησιν παρεχόντων την εργασίαν των εις εργοστάσια εργαστήρια, γραφεία η καταστήματα τούτων".

Πλέον, με το νόμο 4804/2021, θα πρέπει να λαμβάνει ο παραγωγός ειδική άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας, για εργασία την Κυριακή (παράγραφος 3 του άρθρου 63 του ιδίου νόμου), υπό το προβλεπόμενο σκεπτικό του (γ) "Των λειτουργουσών εποχιακώς κατ’ έτος ή χρησιμοποιουσών ύλες, υποκειμένες σε ταχεία φθορά."

Στη #FoodCare, συνεργαζόμενοι με Δικηγόρο-Εργατολόγο, υλοποιούμε συστήματα Social Practices που συμμορφώνουν τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών τόσο με τις κανονιστικές απαιτήσεων των προτύπων αυτών, όσο και με τη νομοθεσία
... See MoreSee Less

ΑΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ.
Είναι υποχρεωτική η αργία της Κυριακής για τους Εργάτες γης; Μελετώντας το νόμο 4808/2021 και συγκεκριμένα το Άρθρο 63 Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας, διαπιστώσαμε πως πλέον η Γεωργική Δραστηριότητα ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ στις εξαιρέσεις αυτές. Αντίθετα, πριν από το νόμο αυτό ίσχυε το ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 748/1966, όπου οριζόταν ως μη υποχρεωτική αργία η Κυριακή, για τις αγροτικές εργασίες. Το Βασιλικό Διάταγμα, χορηγούσε εξαίρεση από την υποχρεωτική αργία της Κυριακής, σύμφωνα με το Άρθρο 2, παράγραφος 1: Επι γεωργικών, κτηνοτροφικών, θηρετυικών και λαιευτικών επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών εν γένει, πλην των μισθωτών των κατά κυρίαν απασχόλησιν παρεχόντων την εργασίαν των εις εργοστάσια εργαστήρια, γραφεία η καταστήματα τούτων. Πλέον, με το νόμο 4804/2021, θα πρέπει να λαμβάνει ο παραγωγός ειδική άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας, για εργασία την Κυριακή (παράγραφος 3 του άρθρου 63 του ιδίου νόμου), υπό το προβλεπόμενο σκεπτικό του (γ) Των λειτουργουσών εποχιακώς κατ’ έτος ή χρησιμοποιουσών ύλες, υποκειμένες σε ταχεία φθορά. Στη #FoodCare, συνεργαζόμενοι με Δικηγόρο-Εργατολόγο, υλοποιούμε συστήματα Social Practices που συμμορφώνουν τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών τόσο με τις κανονιστικές απαιτήσεων των προτύπων αυτών, όσο και με τη νομοθεσία

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώσαμε τη συλλογή των βιογραφικών και σύντομα θα ξεκινήσουμε την αξιολόγησή τους.

Η ανταπόκριση των υποψηφίων ήταν μεγάλη, με 62 βιογραφικά Γεωπόνων όλων των ειδικοτήτων να έχουν ήδη σταλεί για αξιολόγηση ενώ -δυστυχώς- τουλάχιστον δεκατέσσερα καταπληκτικά βιογραφικά Τεχνολόγων Τροφίμων απορρίφθηκαν λόγω της απαίτησης προσόντων της θέσης (αναζητούμε τώρα να καλύψουμε μόνο τη θέση γεωπόνου). Σημαντικό είναι πως πολλοί υποψήφιοι παρουσίαζαν εξαιρετικές σπουδές καθώς κι εμπειρία στο πεδίο.

Μόλις 1,5 χρόνο πριν η συμμετοχή ήταν πολύ χαμηλότερη. Αυτό είναι τόσο ελπιδοφόρο για εμάς αλλά και για τον Αγροτικό Τομέα. Παραλάβαμε επίσης αρκετά βιογραφικά από Έλληνες Υποψηφίους που εργάζονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και αναζητούν μια καλή ευκαιρία για να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αιτούντες και υποσχόμαστε να επιστρέψουμε με νέες θέσεις εργασίας μόλις αυτό καταστεί δυνατό.
--------------------------------------------------------------------------

We are pleased to announce that we have completed the collection of CVs and soon we will start the evaluation.

The response from candidates has been great, with 62 CVs of Agronomists of all specializations already being sent for evaluation while - sadly - at least fourteen amazing CVs of Food Technologists were rejected due to the qualification requirement of the job (we are looking now only for the position of agronomist).

Just 1,5 years before the participation was by far lower. This is so promising for us as also for the Agricultural Sector. Promising also because many CVs were from Greek Candidates that are currently employed abroad and are looking for a good opportunity to come back to Greece.

We would like to thank all applicants and we promise to come back with new jobs as soon as this will become possible.
... See MoreSee Less

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώσαμε τη συλλογή των βιογραφικών και σύντομα θα ξεκινήσουμε την αξιολόγησή τους. Η ανταπόκριση των υποψηφίων ήταν μεγάλη, με 62 βιογραφικά Γεωπόνων όλων των ειδικοτήτων να έχουν ήδη σταλεί για αξιολόγηση ενώ -δυστυχώς- τουλάχιστον δεκατέσσερα καταπληκτικά βιογραφικά Τεχνολόγων Τροφίμων απορρίφθηκαν λόγω της απαίτησης προσόντων της θέσης (αναζητούμε τώρα να καλύψουμε μόνο τη θέση γεωπόνου). Σημαντικό είναι πως πολλοί υποψήφιοι παρουσίαζαν εξαιρετικές σπουδές καθώς κι εμπειρία στο πεδίο. Μόλις 1,5 χρόνο πριν η συμμετοχή ήταν πολύ χαμηλότερη. Αυτό είναι τόσο ελπιδοφόρο για εμάς αλλά και για τον Αγροτικό Τομέα. Παραλάβαμε επίσης αρκετά βιογραφικά από Έλληνες Υποψηφίους που εργάζονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και αναζητούν μια καλή ευκαιρία για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αιτούντες και υποσχόμαστε να επιστρέψουμε με νέες θέσεις εργασίας μόλις αυτό καταστεί δυνατό.
-------------------------------------------------------------------------- We are pleased to announce that we have completed the collection of CVs and soon we will start the evaluation. The response from candidates has been great, with 62 CVs of Agronomists of all specializations already being sent for evaluation while - sadly - at least fourteen amazing CVs of Food Technologists were rejected due to the qualification requirement of the job (we are looking now only for the position of agronomist). Just 1,5 years before the participation was by far lower. This is so promising for us as also for the Agricultural Sector. Promising also because many CVs were from Greek Candidates that are currently employed abroad and are looking for a good opportunity to come back to Greece. We would like to thank all applicants and we promise to come back with new jobs as soon as this will become possible.

ΕΦΕΤ - Kinder: Προσοχή - Μην καταναλώσετε τα προϊόντα με τις παρακάτω παρτίδες ....

Ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε από το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) καθώς και από τη Ferrero International S.A. Greece ΜΕΠΕ., σχετικά με την προληπτική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων των προϊόντων Kinder Schokobons των 46 gr & 125 gr και Kinder Surprise maxi των 100 gr, λόγω πιθανής παρουσίας σαλμονέλας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα προϊόντα με αριθμούς παρτίδας:

Kinder Schokobons των 46gr
Ύποπτες Παρτίδες:
L321RZD-MD
L294RZD-KX
L294RZD-LE
L295RZD-LE
L341RZD-MX
L341RZD-MY
L342RZD-MX
L342RZD-MY

Kinder Schokobons των 125gr
Ύποπτες Παρτίδες:
L291R03—
L319R03—
L347R03—

Kinder Surprise maxi των 100gr
Ύποπτες Παρτίδες:
L300RZB-LE
L327RZB-MB
L327RZB-MD

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τις συγκεκριμένες παρτίδες των ανωτέρω προϊόντων να μην τα καταναλώσουν και να επικοινωνήσουν με το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών της εταιρείας «Ferrero International S.A. Greece ΜΕΠΕ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.ferrero.gr@ferrero.com.

Σχετικά με την προληπτική ανάκληση των εν λόγω προϊόντων ο ΕΦΕΤ έχει ενημερωθεί και από την επιχείρηση Ferrero International S.A. Greece ΜΕΠΕ.

Ο ΕΦΕΤ διενεργεί σχετικούς ελέγχους και παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
... See MoreSee Less

ΕΦΕΤ - Kinder: Προσοχή - Μην καταναλώσετε τα προϊόντα με τις παρακάτω παρτίδες .... Ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε από το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) καθώς και από τη Ferrero International S.A. Greece ΜΕΠΕ., σχετικά με την προληπτική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων των προϊόντων Kinder Schokobons των 46 gr & 125 gr και Kinder Surprise maxi των 100 gr, λόγω πιθανής παρουσίας σαλμονέλας. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα προϊόντα με αριθμούς παρτίδας: Kinder Schokobons των 46gr
Ύποπτες Παρτίδες:
L321RZD-MD
L294RZD-KX
L294RZD-LE
L295RZD-LE
L341RZD-MX
L341RZD-MY
L342RZD-MX
L342RZD-MY Kinder Schokobons των 125gr
Ύποπτες Παρτίδες:
L291R03—
L319R03—
L347R03— Kinder Surprise maxi των 100gr
Ύποπτες Παρτίδες:
L300RZB-LE
L327RZB-MB
L327RZB-MD Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τις συγκεκριμένες παρτίδες των ανωτέρω προϊόντων να μην τα καταναλώσουν και να επικοινωνήσουν με το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών της εταιρείας «Ferrero International S.A. Greece ΜΕΠΕ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.ferrero.gr@ferrero.com. Σχετικά με την προληπτική ανάκληση των εν λόγω προϊόντων ο ΕΦΕΤ έχει ενημερωθεί και από την επιχείρηση Ferrero International S.A. Greece ΜΕΠΕ. Ο ΕΦΕΤ διενεργεί σχετικούς ελέγχους και παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Της Κατερίνα Κουδούνα:

Σε συναγερμό παραμένουν οι αρχές ασφαλείας τροφίμων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, για τα κρούσματα σαλμονέλωσης σε μικρά παιδιά από τις σοκολατένιες λιχουδιές Kinder-έκπληξη.

Η εστία που προκλήθηκε από μονοφασική Salmonella Typhimurium, εξελίσσεται ταχύτατα σε επτά χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ και στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) προκαλώντας σοβαρά κλινικά συμπτώματα όπως αιματηρή διάρροια.

Από τις 5 Απριλίου 2022 έχουν αναφερθεί 134 κρούσματα, κυρίως μεταξύ παιδιών κάτω των 10 ετών. Το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 7 Ιανουαρίου 2022, ενώ από τις 17 Φεβρουαρίου 2022, έχουν εντοπιστεί ακόμα περισσότερα στην Ευρώπη.

Πριν από λίγες ώρες τα συγκεκριμένα προϊόντα ανακλήθηκαν επίσης στην Τσεχία, στον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σιγκαπούρη, στα ΗΑΕ και στο Κατάρ ενώ και η αρχή ασφάλειας τροφίμων της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε προειδοποίηση στους καταναλωτές.

Διαβάστε περισσότερα στο cibum.gr
cibum.gr/nea/kinder-ekplixi-se-synagermo-i-eyropi-gia-tin-epidimia-salmonelosis-se-paidia-anakoin...
... See MoreSee Less

Της Κατερίνα Κουδούνα: Σε συναγερμό παραμένουν οι αρχές ασφαλείας τροφίμων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, για τα κρούσματα σαλμονέλωσης σε μικρά παιδιά από τις σοκολατένιες λιχουδιές Kinder-έκπληξη. Η εστία που προκλήθηκε από μονοφασική Salmonella Typhimurium, εξελίσσεται ταχύτατα σε επτά χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ και στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) προκαλώντας σοβαρά κλινικά συμπτώματα όπως αιματηρή διάρροια. Από τις 5 Απριλίου 2022 έχουν αναφερθεί 134 κρούσματα, κυρίως μεταξύ παιδιών κάτω των 10 ετών. Το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 7 Ιανουαρίου 2022, ενώ από τις 17 Φεβρουαρίου 2022, έχουν εντοπιστεί ακόμα περισσότερα στην Ευρώπη. Πριν από λίγες ώρες τα συγκεκριμένα προϊόντα ανακλήθηκαν επίσης στην Τσεχία, στον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σιγκαπούρη, στα ΗΑΕ και στο Κατάρ ενώ και η αρχή ασφάλειας τροφίμων της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε προειδοποίηση στους καταναλωτές. Διαβάστε περισσότερα στο cibum.gr
https://cibum.gr/nea/kinder-ekplixi-se-synagermo-i-eyropi-gia-tin-epidimia-salmonelosis-se-paidia-anakoinoseis-efsa-efet-ecdc-ferrero/

Οι πίτσες Nestle France Buitoni ευθύνονται για τους θανάτους παιδιών εξαιτίας του αιμολυτικού ουροποιητικού συνδρόμου (HUS) που προκαλούν οι τοξίνες του Shiga toxin-producing E. coli (STEC)

Οι γαλλικές αρχές επιβεβαίωσαν τη σχέση μεταξύ δεκάδων μολύνσεων από E. coli σε παιδιά και κατεψυγμένης πίτσας που πωλείται από τη Nestlé.

Οι αξιωματούχοι δεν κατάφερναν να εντοπίσουν τον ακριβή αριθμό των ασθενών, αλλά αποκάλυψαν ότι οι επιδημιολογικές και μικροβιολογικές αναλύσεις καθώς και η ταυτοποίηση των παρτίδων δια της ιχνηλασιμότητας, συσχετίζουν πλέον επίσημα την πίτσα Fraîch'Up της μάρκας Buitoni με τις δηλητηριάσεις και θανάτους ασθενών από τις τοξίνες Shiga, που παράγουν τα συγκεκριμένα στελέχη του E. coli O26.

Οι πίτσες που πωλούνταν από τον Ιούνιο του 2021 αποσύρθηκαν και ανακλήθηκαν στα μέσα Μαρτίου, αφού ενημερώθηκε η Nestlé για την παρουσία E. coli O26 στη ζύμη που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή τους.

Η Santé publique France, η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων (DGAL), η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Κατανάλωσης και Καταστολής της Απάτης (DGCCRF) και η Γενική Διεύθυνση Υγείας αναλύουν όλες τις περιπτώσεις παιδιατρικού αιμολυτικού ουραιμικού συνδρόμου (HUS) που αναφέρθηκαν το 2022.

To HUS είναι ένας τύπος νεφρικής ανεπάρκειας που σχετίζεται με λοιμώξεις από E. coli που μπορεί να οδηγήσει σε δια βίου, σοβαρά προβλήματα υγείας και θάνατο.

Ευρύτερη έρευνα:

Συνολικά, εξετάζονται 75 λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένων 41 κρουσμάτων HUS που φαίνεται να συνδέονται. Σε προηγούμενη ενημέρωση, οι υγειονομικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι είχαν εντοπιστεί 27 περιπτώσεις HUS ή σοβαρής λοίμωξης με 31 άλλες υπό διερεύνηση.

Τα άρρωστα παιδιά είναι ηλικίας από 1 έως 18 ετών με διάμεσο τα 7 έτη. Δύο έχουν πεθάνει. Οι περισσότεροι αρρώστησαν μεταξύ των αρχών Ιανουαρίου και Μαρτίου του τρέχοντος έτους.

Στη Γαλλία, η επιτήρηση STEC βασίζεται μόνο στο HUS σε παιδιά κάτω των 15 ετών, επομένως συλλαμβάνει μόνο τις πιο σοβαρές περιπτώσεις μόλυνσης από E. coli. Δεν είναι γνωστό πόσοι ενήλικες μπορεί να έχουν μολυνθεί.

Δεκαέξι από τα 75 κρούσματα ζουν στο Hauts-de-France, 11 στη Nouvelle Aquitaine, 10 στο Pays de la Loire, εννέα στο Ile-de-France, επτά στη Bretagne, πέντε στο Grand Est, τέσσερα το καθένα στο Auvergne-Rhône-Alpes και Centre Val-de-Loire, τρεις στην Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, δύο στη Bourgogne Franche-Comté, τη Νορμανδία και την Occitanie.

Συνιστάται στους καταναλωτές που αγόρασαν κατεψυγμένες πίτσες Fraîch’Up να μην τις φάνε και να τις πετάξουν. Όλες οι παρτίδες επηρεάζονται και οι ημερομηνίες λήξης κυμαίνονται από την 1η Ιουνίου 2022 έως τις 31 Μαρτίου 2023. Έχει επίσης εκδοθεί ανάκληση στη Σλοβενία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Διακοπή παραγωγής
Σε μια δήλωση, οι αξιωματούχοι της Buitoni ανέφεραν ότι η εταιρεία θα συνεργαστεί με τις αρχές για να κατανοήσει τι έχει συμβεί..

«Καταρχήν, θα θέλαμε να δείξουμε την υποστήριξή μας στις οικογένειες που επλήγησαν. Αυτή η κατάσταση είναι ακόμη πιο αφόρητη για εμάς όσον αφορά τα παιδιά. Η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων μας είναι και θα παραμείνει η πρώτη μας προτεραιότητα. Μέχρι σήμερα, η προέλευση των βακτηρίων στην πίτσα Fraîch’Up παραμένει απροσδιόριστη», σύμφωνα με τη δήλωση της εταιρείας.

Η Buitoni κάνει τη δική της έρευνα για το πρόβλημα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να κάνουν δοκιμές και να λαμβάνουν τα απαραίτητα δείγματα για την έρευνά τους.

Σχετικά με τις λοιμώξεις από E. coli
Όποιος έχει αναπτύξει συμπτώματα λοίμωξης από E. coli θα πρέπει να αναζητήσει ιατρική βοήθεια και να ενημερώσει το γιατρό του για την πιθανή τροφική του δηλητηρίαση. Απαιτούνται ειδικές εξετάσεις για τη διάγνωση των λοιμώξεων, οι οποίες μπορεί να μιμούνται άλλες ασθένειες.

Τα συμπτώματα των λοιμώξεων από E. coli ποικίλλουν για κάθε άτομο, αλλά συχνά περιλαμβάνουν έντονες κράμπες στο στομάχι και διάρροια, η οποία είναι συχνά αιματηρή. Μερικοί ασθενείς μπορεί επίσης να έχουν πυρετό. Οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν μέσα σε πέντε έως επτά ημέρες. Άλλοι μπορεί να αναπτύξουν σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή συμπτώματα και επιπλοκές.

Περίπου το 5 έως 10 τοις εκατό όσων έχουν διαγνωστεί με λοιμώξεις από E. coli αναπτύσσουν μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή επιπλοκή της νεφρικής ανεπάρκειας, γνωστή ως αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (HUS). Τα συμπτώματα του HUS περιλαμβάνουν πυρετό, κοιλιακό άλγος, αίσθημα πολύ κούρασης, μειωμένη συχνότητα ούρησης, μικρούς ανεξήγητους μώλωπες ή αιμορραγία και ωχρότητα.

Πολλοί άνθρωποι με HUS αναρρώνουν μέσα σε λίγες εβδομάδες, αλλά μερικοί υφίστανται μόνιμους τραυματισμούς ή θάνατο. Αυτή η κατάσταση μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, αλλά είναι πιο συχνή σε παιδιά μικρότερα των πέντε ετών λόγω του ανώριμου ανοσοποιητικού τους συστήματος, σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας λόγω επιδείνωσης του ανοσοποιητικού συστήματος και σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως ασθενείς με καρκίνο.

Τα άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα HUS θα πρέπει να αναζητήσουν αμέσως επείγουσα ιατρική φροντίδα. Τα άτομα με HUS πιθανότατα θα νοσηλευτούν επειδή η πάθηση μπορεί να προκαλέσει άλλα σοβαρά και συνεχή προβλήματα όπως υπέρταση, χρόνια νεφρική νόσο, εγκεφαλική βλάβη και νευρολογικά προβλήματα.

Πηγή: www.foodsafetynews.com/2022/03/french-officials-confirm-some-e-coli-cases-linked-to-nestle-pizza/
... See MoreSee Less

Οι πίτσες Nestle France Buitoni ευθύνονται για τους θανάτους παιδιών εξαιτίας του αιμολυτικού ουροποιητικού συνδρόμου (HUS) που προκαλούν οι τοξίνες του Shiga toxin-producing E. coli (STEC) Οι γαλλικές αρχές επιβεβαίωσαν τη σχέση μεταξύ δεκάδων μολύνσεων από E. coli σε παιδιά και κατεψυγμένης πίτσας που πωλείται από τη Nestlé. Οι αξιωματούχοι δεν κατάφερναν να εντοπίσουν τον ακριβή αριθμό των ασθενών, αλλά αποκάλυψαν ότι οι επιδημιολογικές και μικροβιολογικές αναλύσεις καθώς και η ταυτοποίηση των παρτίδων δια της ιχνηλασιμότητας, συσχετίζουν πλέον επίσημα την πίτσα FraîchUp της μάρκας Buitoni με τις δηλητηριάσεις και θανάτους ασθενών από τις τοξίνες Shiga, που παράγουν τα συγκεκριμένα στελέχη του E. coli O26. Οι πίτσες που πωλούνταν από τον Ιούνιο του 2021 αποσύρθηκαν και ανακλήθηκαν στα μέσα Μαρτίου, αφού ενημερώθηκε η Nestlé για την παρουσία E. coli O26 στη ζύμη που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή τους. Η Santé publique France, η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων (DGAL), η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Κατανάλωσης και Καταστολής της Απάτης (DGCCRF) και η Γενική Διεύθυνση Υγείας αναλύουν όλες τις περιπτώσεις παιδιατρικού αιμολυτικού ουραιμικού συνδρόμου (HUS) που αναφέρθηκαν το 2022. To HUS είναι ένας τύπος νεφρικής ανεπάρκειας που σχετίζεται με λοιμώξεις από E. coli που μπορεί να οδηγήσει σε δια βίου, σοβαρά προβλήματα υγείας και θάνατο. Ευρύτερη έρευνα: Συνολικά, εξετάζονται 75 λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένων 41 κρουσμάτων HUS που φαίνεται να συνδέονται. Σε προηγούμενη ενημέρωση, οι υγειονομικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι είχαν εντοπιστεί 27 περιπτώσεις HUS ή σοβαρής λοίμωξης με 31 άλλες υπό διερεύνηση. Τα άρρωστα παιδιά είναι ηλικίας από 1 έως 18 ετών με διάμεσο τα 7 έτη. Δύο έχουν πεθάνει. Οι περισσότεροι αρρώστησαν μεταξύ των αρχών Ιανουαρίου και Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Στη Γαλλία, η επιτήρηση STEC βασίζεται μόνο στο HUS σε παιδιά κάτω των 15 ετών, επομένως συλλαμβάνει μόνο τις πιο σοβαρές περιπτώσεις μόλυνσης από E. coli. Δεν είναι γνωστό πόσοι ενήλικες μπορεί να έχουν μολυνθεί. Δεκαέξι από τα 75 κρούσματα ζουν στο Hauts-de-France, 11 στη Nouvelle Aquitaine, 10 στο Pays de la Loire, εννέα στο Ile-de-France, επτά στη Bretagne, πέντε στο Grand Est, τέσσερα το καθένα στο Auvergne-Rhône-Alpes και Centre Val-de-Loire, τρεις στην Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, δύο στη Bourgogne Franche-Comté, τη Νορμανδία και την Occitanie. Συνιστάται στους καταναλωτές που αγόρασαν κατεψυγμένες πίτσες Fraîch’Up να μην τις φάνε και να τις πετάξουν. Όλες οι παρτίδες επηρεάζονται και οι ημερομηνίες λήξης κυμαίνονται από την 1η Ιουνίου 2022 έως τις 31 Μαρτίου 2023. Έχει επίσης εκδοθεί ανάκληση στη Σλοβενία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Διακοπή παραγωγής
Σε μια δήλωση, οι αξιωματούχοι της Buitoni ανέφεραν ότι η εταιρεία θα συνεργαστεί με τις αρχές για να κατανοήσει τι έχει συμβεί.. «Καταρχήν, θα θέλαμε να δείξουμε την υποστήριξή μας στις οικογένειες που επλήγησαν. Αυτή η κατάσταση είναι ακόμη πιο αφόρητη για εμάς όσον αφορά τα παιδιά. Η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων μας είναι και θα παραμείνει η πρώτη μας προτεραιότητα. Μέχρι σήμερα, η προέλευση των βακτηρίων στην πίτσα Fraîch’Up παραμένει απροσδιόριστη», σύμφωνα με τη δήλωση της εταιρείας. Η Buitoni κάνει τη δική της έρευνα για το πρόβλημα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να κάνουν δοκιμές και να λαμβάνουν τα απαραίτητα δείγματα για την έρευνά τους. Σχετικά με τις λοιμώξεις από E. coli
Όποιος έχει αναπτύξει συμπτώματα λοίμωξης από E. coli θα πρέπει να αναζητήσει ιατρική βοήθεια και να ενημερώσει το γιατρό του για την πιθανή τροφική του δηλητηρίαση. Απαιτούνται ειδικές εξετάσεις για τη διάγνωση των λοιμώξεων, οι οποίες μπορεί να μιμούνται άλλες ασθένειες. Τα συμπτώματα των λοιμώξεων από E. coli ποικίλλουν για κάθε άτομο, αλλά συχνά περιλαμβάνουν έντονες κράμπες στο στομάχι και διάρροια, η οποία είναι συχνά αιματηρή. Μερικοί ασθενείς μπορεί επίσης να έχουν πυρετό. Οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν μέσα σε πέντε έως επτά ημέρες. Άλλοι μπορεί να αναπτύξουν σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή συμπτώματα και επιπλοκές. Περίπου το 5 έως 10 τοις εκατό όσων έχουν διαγνωστεί με λοιμώξεις από E. coli αναπτύσσουν μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή επιπλοκή της νεφρικής ανεπάρκειας, γνωστή ως αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (HUS). Τα συμπτώματα του HUS περιλαμβάνουν πυρετό, κοιλιακό άλγος, αίσθημα πολύ κούρασης, μειωμένη συχνότητα ούρησης, μικρούς ανεξήγητους μώλωπες ή αιμορραγία και ωχρότητα. Πολλοί άνθρωποι με HUS αναρρώνουν μέσα σε λίγες εβδομάδες, αλλά μερικοί υφίστανται μόνιμους τραυματισμούς ή θάνατο. Αυτή η κατάσταση μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, αλλά είναι πιο συχνή σε παιδιά μικρότερα των πέντε ετών λόγω του ανώριμου ανοσοποιητικού τους συστήματος, σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας λόγω επιδείνωσης του ανοσοποιητικού συστήματος και σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως ασθενείς με καρκίνο. Τα άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα HUS θα πρέπει να αναζητήσουν αμέσως επείγουσα ιατρική φροντίδα. Τα άτομα με HUS πιθανότατα θα νοσηλευτούν επειδή η πάθηση μπορεί να προκαλέσει άλλα σοβαρά και συνεχή προβλήματα όπως υπέρταση, χρόνια νεφρική νόσο, εγκεφαλική βλάβη και νευρολογικά προβλήματα. Πηγή: https://www.foodsafetynews.com/2022/03/french-officials-confirm-some-e-coli-cases-linked-to-nestle-pizza/

Alert: Σύντομα το τέλος του Phosmet ?

Σύμφωνα και με τα εξής:

1. Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance phosmet της EFSA (doi:10.2903/j.efsa.2021.6237)

2. Απόφαση της ΕΕ με αριθμό (EU) 2022/94 - 24 Ιανουαρίου 2022,

3. SANTE-2020-12604 Rev 5 - 1 December 2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η δραστική ουσία Phosmet, από 01/02/2022 βρίσκεται σε Status "Not Approved" δηλαδή Μη εγκεκριμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Με λίγα λόγια θα ακολουθήσει:

=> Ανάκληση έγκρισης με Deadline την 1η Μαΐου 2022
=> Περίοδος χάριτος έως την 1η Νοεμβρίου 2022

Το πρόβλημα που ανακύπτει με τις αγορές, είναι πως πλέον οι τοξικολογικοί δείκτες των προϊόντων με σκευάσματα Phosmet, υπολογίζονται στα πολύ χαμηλά όρια όπως:

ADI: 0.001 mg/kg bw per day,
ARfD: 0.001 mg/kg bw,
AOEL: 0.001 mg/kg bw per day,
AAOEL: 0.001 mg/kg bw.

Ήδη αλυσίδες υπεραγορών έχουν ανακοινώσει πως δε θα δέχονται εσπεριδοειδή, από την επόμενη εσοδία (Φθινόπωρο 2022 και μετά), όπου οι υπολογισμοί του ARfD στις αναλύσεις υπολειμμάτων, θα οδηγούν σε τιμές μεγαλύτερες του 0.001 mg/Kg bw / ημέρα.

Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να προσέξουμε με τις εφαρμογές θέρους των εσπεριδοειδών. Δεδομένης της υπολειμματικότητας του σκευάσματος, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως οι αγορές από το Φθινόπωρο του 2022, θα δέχονται εσπεριδοειδή μόνο με βάση τις παραπάνω τιμές.

Αν και το MRL του Phosmet για τα εσπεριδοειδή είναι σήμερα και σύμφωνα με την ισχύουσα Reg. (EU) No 737/2014 στα 0.5 ppm (Κατηγορία Προϊόντων 0110000), αυτό αναμένουμε να αλλάξει.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:
- eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/94/oj

- ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_...
... See MoreSee Less

Alert: Σύντομα το τέλος του Phosmet ? Σύμφωνα και με τα εξής: 1. Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance phosmet της EFSA (doi:10.2903/j.efsa.2021.6237) 2. Απόφαση της ΕΕ με αριθμό (EU) 2022/94 - 24 Ιανουαρίου 2022, 3. SANTE-2020-12604 Rev 5 - 1 December 2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δραστική ουσία Phosmet, από 01/02/2022 βρίσκεται σε Status Not Approved δηλαδή Μη εγκεκριμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Με λίγα λόγια θα ακολουθήσει: => Ανάκληση έγκρισης με Deadline την 1η Μαΐου 2022
=> Περίοδος χάριτος έως την 1η Νοεμβρίου 2022 Το πρόβλημα που ανακύπτει με τις αγορές, είναι πως πλέον οι τοξικολογικοί δείκτες των προϊόντων με σκευάσματα Phosmet, υπολογίζονται στα πολύ χαμηλά όρια όπως: ADI: 0.001 mg/kg bw per day,
ARfD: 0.001 mg/kg bw,
AOEL: 0.001 mg/kg bw per day,
AAOEL: 0.001 mg/kg bw. Ήδη αλυσίδες υπεραγορών έχουν ανακοινώσει πως δε θα δέχονται εσπεριδοειδή, από την επόμενη εσοδία (Φθινόπωρο 2022 και μετά), όπου οι υπολογισμοί του ARfD στις αναλύσεις υπολειμμάτων, θα οδηγούν σε τιμές μεγαλύτερες του 0.001 mg/Kg bw / ημέρα. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να προσέξουμε με τις εφαρμογές θέρους των εσπεριδοειδών. Δεδομένης της υπολειμματικότητας του σκευάσματος, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως οι αγορές από το Φθινόπωρο του 2022, θα δέχονται εσπεριδοειδή μόνο με βάση τις παραπάνω τιμές. Αν και το MRL του Phosmet για τα εσπεριδοειδή είναι σήμερα και σύμφωνα με την ισχύουσα Reg. (EU) No 737/2014 στα 0.5 ppm (Κατηγορία Προϊόντων 0110000), αυτό αναμένουμε να αλλάξει. Περισσότερες πληροφορίες εδώ:
- https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/94/oj - https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=850

Η Παγκόσμια κρίση στην ενέργεια αναμένετε να προκαλέσει υπαρξιακά προβλήματα στην Ελληνική Γεωργική Παραγωγή.

Γνωρίζοντας τις παθογένειες της κάθετης Ελληνικής Γεωργικής οικονομίας, εμείς καλούμε τους παραγωγούς να αναζητούν φθηνές και αξιόπιστες λύσεις κόστους, για όλη την οικονομία της καλλιέργειάς τους και να κοστολογούν κάθε πρακτική τους, ώστε να διαμορφώσουν, αν τελικά καταστεί δυνατό, ένα βιώσιμο αποτέλεσμα.
... See MoreSee Less

Η Παγκόσμια κρίση στην ενέργεια αναμένετε να προκαλέσει υπαρξιακά προβλήματα στην Ελληνική Γεωργική Παραγωγή. Γνωρίζοντας τις παθογένειες της κάθετης Ελληνικής Γεωργικής οικονομίας, εμείς καλούμε τους παραγωγούς να αναζητούν φθηνές και αξιόπιστες λύσεις κόστους, για όλη την οικονομία της καλλιέργειάς τους και να κοστολογούν κάθε πρακτική τους, ώστε να διαμορφώσουν, αν τελικά καταστεί δυνατό, ένα βιώσιμο αποτέλεσμα.

Comment on Facebook

Σαν ψευτικες είναι 😥 έλεος....

Ωραίες φράουλες

Τέλος μαϊου ωραίες φράουλες μικρά τιμή σας θέλω τα φθηνά λαϊκή αγορά

🍓🍓🍓🍓🍓🍓❤️

Den xriazounde i fraules to ximona....na ta fate otan ine i epoxí

View more comments

Περισσότερα από 11 χρόνια εμπειρίας στη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων τροφίμων και της αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης των οπωροκηπευτικών της Δυτικής Ελλάδας καθώς και η απόλυτη εμπιστοσύνη των συνεργατών μας, έκαναν την #foodcare τη σημαντικότερη εταιρεία Τεχνικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης στη Δυτική Ελλάδα.

Σχεδόν στο σύνολό τους τα έργα που έχουμε αναλάβει, αφορούν αυτοχρηματοδοτούμενες και ουσιαστικές δράσεις του κλάδου της Γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης, εστιασμένα καθαρά στο Technical Consulting, τομέας δύσκολος γιατί απαιτεί γνώση πρώτης γραμμής, συμβουλευτική επάρκεια και ακεραιότητα.

Τα στελέχη της FoodCare, διαρκώς εξελίσσουν τις γνώσεις τους και σε συνδυασμό με την ψηφιακή τεχνολογία αποδίδουν τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και αξιοπιστία στην ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνουμε.

Σύντομα η παρουσία της FoodCare στην περιοχή δράσης της θα ενισχυθεί και με την προσθήκη επιπλέον νέων γραφείων στην Βάρδα Ηλείας, με ταυτόχρονη επέκταση των υπηρεσιών μας σε εργαστηριακές αναλύσεις και αξιολογήσεις, ικανοποιώντας έτσι τις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεων των πελατών μας, κυρίως του εξωτερικού.

Ευχαριστούμε όλους εσάς, τους επιχειρηματίες του χώρου των τροφίμων, των εξαγωγών αλλά και τους παραγωγούς μας για την αστείρευτη εμπιστοσύνη σας στις υπηρεσίες μας.
... See MoreSee Less

Περισσότερα από 11 χρόνια εμπειρίας στη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων τροφίμων και της αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης των οπωροκηπευτικών της Δυτικής Ελλάδας καθώς και η απόλυτη εμπιστοσύνη των συνεργατών μας, έκαναν την #FoodCare τη σημαντικότερη εταιρεία Τεχνικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης στη Δυτική Ελλάδα. Σχεδόν στο σύνολό τους τα έργα που έχουμε αναλάβει, αφορούν αυτοχρηματοδοτούμενες και ουσιαστικές δράσεις του κλάδου της Γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης, εστιασμένα καθαρά στο Technical Consulting, τομέας δύσκολος γιατί απαιτεί γνώση πρώτης γραμμής, συμβουλευτική επάρκεια και ακεραιότητα. Τα στελέχη της FoodCare, διαρκώς εξελίσσουν τις γνώσεις τους και σε συνδυασμό με την ψηφιακή τεχνολογία αποδίδουν τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και αξιοπιστία στην ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνουμε. Σύντομα η παρουσία της FoodCare στην περιοχή δράσης της θα ενισχυθεί και με την προσθήκη επιπλέον νέων γραφείων στην Βάρδα Ηλείας, με ταυτόχρονη επέκταση των υπηρεσιών μας σε εργαστηριακές αναλύσεις και αξιολογήσεις, ικανοποιώντας έτσι τις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεων των πελατών μας, κυρίως του εξωτερικού. Ευχαριστούμε όλους εσάς, τους επιχειρηματίες του χώρου των τροφίμων, των εξαγωγών αλλά και τους παραγωγούς μας για την αστείρευτη εμπιστοσύνη σας στις υπηρεσίες μας.

Comment on Facebook

Καλημέρα φυλακια αγαπώ οικογένεια όλους

Καλημέρα φυλακια αγαπώ οικογένεια όλους

9 months ago
FoodCare AgroData OE

Δουλειά μας είναι να υποστηρίζουμε την παραγωγή τροφίμων των συνεργατών μας, με όλους τους διαθέσιμους πόρους που έχουμε. ... See MoreSee Less

10 months ago
FoodCare AgroData OE

Όλοι μας στη #foodcare σας ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία και αγάπη ❤️🎆🎄🎄📯 ... See MoreSee Less

Όλοι μας στη #FoodCare σας ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία και αγάπη ❤️🎆🎄🎄📯

Comment on Facebook

Χρόνια πολλά

10 months ago
FoodCare AgroData OE

Το δυσβάστακτο κόστος των λιπασμάτων, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση τους και αποτελεσματικές εναλλακτικές βιολογικές λύσεις.

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η δραματική αύξηση των τιμών των καυσίμων και μεταφορών, έχει μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές των λιπασμάτων, λόγω της γενικής έλλειψης πρώτων υλών, η οποία φαίνεται πως ήδη οδηγεί σε εκτίναξη το κόστος παραγωγής.

Όμως δεν είναι μόνο η ανησυχητική η αύξηση των τιμών στους συντελεστές παραγωγής αλλά και το περιβαλλοντικό πρόβλημα που σχετίζεται με την υπερβολική χρήση συμβατικών λιπασμάτων, φαινόμενο που πλέον απασχολεί όλο και περισσότερο την ΕΕ.

Η υπερβολική χρήση θρεπτικών ουσιών, ιδιαίτερα του Αζώτου και του Φωσφόρου, σε πολλές περιπτώσεις έχει οδηγήσει σε ρύπανση, καταστρέφοντας τα οικοσυστήματα. Σχεδόν το 80% του αζώτου που χρησιμοποιείται στα λιπάσματα χάνεται στο περιβάλλον εξαιτίας της διάβρωσης του εδάφους, της έκπλυσης, της ατμοσφαιρικής αεριοποίησης σε μορφές που συντελούν αρνητικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου κλπ, προκαλώντας υποβάθμιση στην ποιότητα του νερού και του εδάφους.

Παρόμοιες αρνητικές επιδράσεις στην ποιότητα του εδάφους και του νερού συμβαίνουν με την εντατική εφαρμογή του φωσφόρου, όπου το 70 έως 90% καθίσταται γρήγορα μη διαθέσιμο στα φυτά. Έτσι, μέρος του φωσφόρου συσσωρεύεται στο έδαφος, αλλάζοντας το pH, την ικανότητα ανταλλαγής ιόντων, την ποικιλομορφία και τη λειτουργικότητα του μικροβιώματος και μπορεί επίσης να χαθεί στο περιβάλλον.

Τα εκπλυμένα λιπάσματα συγκεντρώνονται στα υπόγεια ύδατα και εισέρχονται στις υδάτινες οδούς, προκαλώντας τον πολλαπλασιασμό των τοξικών φυκών - κυανοβακτηρίων τα οποία με τη σειρά τους προκαλούν τον θάνατο του Posidonia sp. και Caulerpa sp. τα οποία παρέχουν οξυγόνο στο νερό. Η παρουσία τοξινών και ο περιορισμός του οξυγόνου στο νερό επηρεάζει αρνητικά ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των ψαριών.

Παραδείγματα αυτής της κλιματικής καταστροφής είναι η λίμνη Atitlán στη Γουατεμάλα και η Mar Menor στην Ισπανία, όπου η περίσσεια αζώτου και φωσφόρου προκαλεί τον πολλαπλασιασμό των κυανοβακτηρίων και τη συνακόλουθη υποβάθμιση της ποιότητας του νερού.

Γι αυτό είναι επιβεβλημένο να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της παροχής θρεπτικών στοιχείων, όπως πχ με τη χρήση βιολιπασμάτων με βάση μικροοργανισμούς που καθιστούν τα θρεπτικά συστατικά βιοδιαθέσιμα στο ριζικό σύστημα χωρίς την ανάγκη εφαρμογής μεγάλων ποσοτήτων συνθετικών λιπασμάτων, όπως λύσεις βασισμένες σε βακτήρια δέσμευσης του αζώτου και διαλυτοποίησης του φωσφόρου.

Στην #foodcare, στοχεύοντας πάντα στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στον περιορισμό του κόστους παραγωγής, διατηρούμε εξειδικευμένο τμήμα Γεωργικών Συμβούλων που παρέχουν τη δυνατότητα παραμετρικών μετρήσεων εδαφικών διαλυμάτων και Plant SAP που θα μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε εξειδικευμένες προτάσεις θρέψης, ανά παραγωγό, έδαφος, καλλιέργεια και καλλιεργητικό στάδιο, κάνοντας χρήση συμβατικών λιπασμάτων με βιολιπάσματα.
... See MoreSee Less

Το δυσβάστακτο κόστος των λιπασμάτων, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση τους και αποτελεσματικές εναλλακτικές βιολογικές λύσεις. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η δραματική αύξηση των τιμών των καυσίμων και μεταφορών, έχει μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές των λιπασμάτων, λόγω της γενικής έλλειψης πρώτων υλών, η οποία φαίνεται πως ήδη οδηγεί σε εκτίναξη το κόστος παραγωγής. Όμως δεν είναι μόνο η ανησυχητική η αύξηση των τιμών στους συντελεστές παραγωγής αλλά και το περιβαλλοντικό πρόβλημα που σχετίζεται με την υπερβολική χρήση συμβατικών λιπασμάτων, φαινόμενο που πλέον απασχολεί όλο και περισσότερο την ΕΕ. Η υπερβολική χρήση θρεπτικών ουσιών, ιδιαίτερα του Αζώτου και του Φωσφόρου, σε πολλές περιπτώσεις έχει οδηγήσει σε ρύπανση, καταστρέφοντας τα οικοσυστήματα. Σχεδόν το 80% του αζώτου που χρησιμοποιείται στα λιπάσματα χάνεται στο περιβάλλον εξαιτίας της διάβρωσης του εδάφους, της έκπλυσης, της ατμοσφαιρικής αεριοποίησης σε μορφές που συντελούν αρνητικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου κλπ, προκαλώντας υποβάθμιση στην ποιότητα του νερού και του εδάφους. Παρόμοιες αρνητικές επιδράσεις στην ποιότητα του εδάφους και του νερού συμβαίνουν με την εντατική εφαρμογή του φωσφόρου, όπου το 70 έως 90% καθίσταται γρήγορα μη διαθέσιμο στα φυτά. Έτσι, μέρος του φωσφόρου συσσωρεύεται στο έδαφος, αλλάζοντας το pH, την ικανότητα ανταλλαγής ιόντων, την ποικιλομορφία και τη λειτουργικότητα του μικροβιώματος και μπορεί επίσης να χαθεί στο περιβάλλον. Τα εκπλυμένα λιπάσματα συγκεντρώνονται στα υπόγεια ύδατα και εισέρχονται στις υδάτινες οδούς, προκαλώντας τον πολλαπλασιασμό των τοξικών φυκών - κυανοβακτηρίων τα οποία με τη σειρά τους προκαλούν τον θάνατο του Posidonia sp. και Caulerpa sp. τα οποία παρέχουν οξυγόνο στο νερό. Η παρουσία τοξινών και ο περιορισμός του οξυγόνου στο νερό επηρεάζει αρνητικά ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των ψαριών. Παραδείγματα αυτής της κλιματικής καταστροφής είναι η λίμνη Atitlán στη Γουατεμάλα και η Mar Menor στην Ισπανία, όπου η περίσσεια αζώτου και φωσφόρου προκαλεί τον πολλαπλασιασμό των κυανοβακτηρίων και τη συνακόλουθη υποβάθμιση της ποιότητας του νερού. Γι αυτό είναι επιβεβλημένο να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της παροχής θρεπτικών στοιχείων, όπως πχ με τη χρήση βιολιπασμάτων με βάση μικροοργανισμούς που καθιστούν τα θρεπτικά συστατικά βιοδιαθέσιμα στο ριζικό σύστημα χωρίς την ανάγκη εφαρμογής μεγάλων ποσοτήτων συνθετικών λιπασμάτων, όπως λύσεις βασισμένες σε βακτήρια δέσμευσης του αζώτου και διαλυτοποίησης του φωσφόρου. Στην #FoodCare, στοχεύοντας πάντα στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στον περιορισμό του κόστους παραγωγής, διατηρούμε εξειδικευμένο τμήμα Γεωργικών Συμβούλων που παρέχουν τη δυνατότητα παραμετρικών μετρήσεων εδαφικών διαλυμάτων και Plant SAP που θα μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε εξειδικευμένες προτάσεις θρέψης, ανά παραγωγό, έδαφος, καλλιέργεια και καλλιεργητικό στάδιο, κάνοντας χρήση συμβατικών λιπασμάτων με βιολιπάσματα.