Στην Ελληνική επικράτεια υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που απορρέουν από την έλλειψη αυστηρής χωροθέτησης και καθορισμού των «χρήσεων γης» … Για τον λόγο αυτό συναντάμε χωράφια που ψεκάζονται ενώ δίπλα υπάρχουν σπίτια, ή να ξεφυτρώνουν σπίτια (επειδή πχ ο ιδιοκτήτης έχει 4 στρέμματα) μέσα σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας.

Η Νομοθεσία που διέπει τις αποστάσεις ψεκασμού άλλαξε, αυστηροποιήθηκε ως προς τη σχέση απόστασης και τοξικολογικής σήμανσης αλλά έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για τις αποστάσεις ψεκασμού υπό ειδικές περιπτώσεις, όπως η εφαρμογή σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Ειδικά για την εφαρμογή των σκευασμάτων με νεφελοψεκαστήρα (τουρμπίνες – βλέπε παρακάτω εικόνα), όπου η διασπορά του ψεκαστικού διαλύματος είναι μεγάλη, τότε οι αποστάσεις αυξάνουν.

n1.1

Ψεκασμός με Τουρμπίνα – Οι μεγάλες αποστάσεις διασποράς του ψεκαστικού διαλύματος αυξάνουν την πιθανότητα για Drift / Επιψεκασμό ακαλλιέργητων ζωνών αλλά και κατοικημένων περιοχών

Η νέα αυστηρότερη τοξικολογική σήμανση των φυτοφαρμάκων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 172/2008 – CLP βλέπε: http://goo.gl/7AZN3a) ως προς την τοξικολογική επίδραση των χημικών στον άνθρωπο και το περιβάλλον, περιλαμβάνει και μια ενδιάμεση τοξικολογική κατηγορία μεταξύ της παλαιάς νεκροκεφαλής και του Xn/Xi. Και αυτή είναι η GHS-08 με συμβολοσειρά:

n1.2

GHS-8

Πλέον τα σκευάσματα με αυτή τη σήμανση, που είναι πάρα πολλά, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία αυστηρότερα από την παλαιότερή τους κατάταξη κατά Xi ή Xn …

Στις περιπτώσεις ψεκασμών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε καλλιέργειες υπό κάλυψη (ιδίως θερμοκήπια), εφόσον κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό τουλάχιστον τα παράθυρα του ψεκαζόμενου χώρου που γειτνιάζουν με τους χώρους προστασίας των ανωτέρω πινάκων διατηρούνται κλειστά, πρακτικά δεν ισχύουν οι αποστάσεις ασφαλείας του παρακάτω πίνακα.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύουν τα αναγραφόμενα στο παρακάτω πίνακα.

n1.3

Αποστάσεις Ασφαλείας σύμφωνα με τη νέα τοξικολογική σήμανση

Για λεπτομερέστερη ενημέρωση, κάντε download τη σχετική Υπουργική Απόφαση εδώ:

https://www.foodcare.gr/Exports/679%CE%9A465%CE%A6%CE%98%CE%97-80%CE%9E.pdf