Η σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα για τους παραγωγούς Unilever είναι έτοιμη !!!

Πιστή στις αρχές αειφορίας που θέσπισε και υλοποιεί, η UNILEVER KNORR ABEE, εργάζεται μαζί με τους παραγωγούς τομάτας στις σύγχρονες μεθόδους της γεωργικής παραγωγής, που σέβονται πρώτιστα τους εμπλεκόμενους (παραγωγούς – εργαζόμενους), το περιβάλλον και την αειφορία της γης. Ταυτόχρονα, υλοποιεί προγράμματα για τη σημαντική μείωση των εισροών, κάνοντας την καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας μια αυτόνομη και οικονομικά βιώσιμη δραστηριότητα, που συμμετέχει ενεργά στην οικονομία ολόκληρης της περιοχής, προσφέροντας σημαντικές θέσεις εργασίας κι ενισχύοντας ταυτόχρονα την εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα των Ηλειακών προϊόντων.

Οι παραγωγοί αποτελούν αποδέκτες σοβαρών καινοτομιών που απορρέουν από το πρόγραμμα επενδύσεων της Unilever στην εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά και του Sustainable Agricultural Code (SAC), δηλαδή του συνόλου των αξιωμάτων και μεθόδων εργασίας που έχει αναπτύξει η εταιρεία. Γι’ αυτό και παρακολουθούν εξατομικευμένες εκπαιδεύσεις από τους Γεωπόνους της εταιρείας καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες.

Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης των παραγωγών, η Unilever ανέθεσε στην FoodCare τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης, με τη δυνατότητα εξατομικευμένης εκπαίδευσής τους, ώστε να αυξάνονται τα ποσοστά συμμόρφωσης με το σύστημα SAC αλλά και να υλοποιούνται ευκολότερα οι σύγχρονες παραγωγικές μέθοδοι.

Προκειμένου να βελτιώνεται η αγρονομική απόδοση των παραγωγών στο χωράφι, στην ίδια πλατφόρμα η FoodCare σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, ανέπτυξε εξειδικευμένο ToolBox που παράσχει στους παραγωγούς γνώσεις ταυτοποίησης φυτοπαθολογικών προβλημάτων, από το κινητό τους.

Δουλεύοντας μαζί με το Γεωτεχνικό Τμήμα της Unilever, η πλατφόρμα ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε στο 13o World Processing Tomato Congress από τον Ευθυμιόπουλο Δημήτριο, Γεωπόνο της Unilever Gastouni και απέσπασε θετικά σχόλια.

Περισσότερα θα δείτε εδώ: http://www.pummarofarmers.gr/