Σύμφωνα με τα Scheme Rules του Συστήματος UNILEVER SUSTAINABLE SOURCING PROGRAMME FOR AGRICULTURAL RAW MATERIALS (SAC) 2017, το Εθνικό μας Πρότυπο AGRO 2 συγκαταλέγεται ανάμεσα στα περισσότερο συμμορφούμενα Συστήματα ως προς το SAC 2017.

Τη διαδικασία Benchmarking του SAC 2017 με το AGRO 2, όσο και με την Εθνική Νομοθεσία, είχε την τιμή να πραγματοποιήσει η εταιρεία μας.

Οι πληροφορίες αυτές έχουν δημοσιευθεί εδώ: https://www.unilever.com/Images/scheme-rules-sac-2017_tcm244-515405_1_en.pdf στη σελίδα 16

Είναι κρίμα που η Ελληνική Πολιτεία δεν εξέλιξε ακόμα περισσότερο το πρότυπο AGRO 2, ιδιαίτερα σήμερα που της δίνεται η ευκαιρία για Διεθνή Αναγνώριση του AGRO 2 στην Παγκόσμια Αγορά λιανοπωλητών, μέσα από το Benchmarking με τις απαιτήσειες του GFSI (https://www.mygfsi.com/).

Συγχαρητήρια που μια τόσο μεγάλη εταιρεία, όπως η Unilever, μελέτησε εξωνυχιστικά το Εθνικό μας πρότυπο.