Πολλά περιστατικά εξαπάτησης έχουμε κατά καιρούς ανακύψει στον χώρο των τροφίμων. Το κρέας αλόγου, η μελαμίνη στο γάλα, οι «Ελληνοποιήσεις» κρέατος και κηπευτικών κι ένα σωρό άλλες περιπτώσεις, που υπονομεύουν τόσο την ασφάλεια των καταναλωτών, όσο και τη φήμη των εταιρειών μεταποίηση των τροφίμων, όταν η εξαπάτηση αφορά τις πρώτες ύλες τους.

Για τον λόγο αυτό, σε όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας των τροφίμων, έχει εγκατασταθεί η έννοια του FFVA (Food Fraud Vulnerability Assessment). Πρόκειται ουσιαστικά για εξειδικευμένη ανάλυση ρίσκων, ως προς την ύπαρξη του κινδύνου της εξαπάτησης των εταιρειών και τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων, σε περίπτωση που αυτή υπάρξει.

Οι περιπτώσεις εξαπάτησης αφορούν:

 

  • Παραποίηση πρώτων υλών ή τελικών προϊόντων
  • Υποκατάσταση πρώτων υλών
  • Απόκρυψη συστατικών ή ιδιοτήτων
  • Λαθρεμπόριο πρώτων υλών ή τελικών προϊόντων
  • Νόθευση πρώτων υλών ή τελικών προϊόντων
  • Παραποίηση ετικέτας
  • Διαστρέβλωση προϊόντος
  • Εξαπάτηση Επωνυμίας προϊόντος (Misbranding).

Στις νέες εκδόσεις των GFSI συστημάτων, όπως το BRC Food και το IFS Food, αποτελεί πλέον υποχρεώση η διενέργεια FFVA, προκειμένου να εντοπιστούν από νωρίς οι κίνδυνοι και να διαχειριστούν ανάλογα.

Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση των προμηθευτών που πρέπει να διενεργεί μια εταιρεία παραγωγής/μεταποίησης των τροφίμων, πλέον έχει ως εισερχόμενο τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης ρίσκων και η επιλογή των τελικών προμηθευτών να λαμβάνει υπόψη της όλες τις σχετικές παραμέτρους του κινδύνου εξαπάτησης.

Στην FoodCare αναπτύσσουμε συστήματα ασφάλειας των τροφίμων, με εξειδικευμένη ανάλυση επικινδυνότητας για την εξαπάτηση, ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε εταιρείας.