Ελληνικά Super Markets: Απαίτηση από Προμηθευτές για GlobalGAP + Chain of Custody

Ελληνικές Επιχειρήσεις Λιανεμπορίου Τροφίμων (Super Markets), θέτουν στους προμηθευτές αγροτικών προϊόντων καθώς και στις εμπορικές επιχειρήσεις, τη νέα απαίτησή τους για πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με το πρότυπο GlobalGAP Fruits & Vegetables. Αντίστοιχα, οι εμπορικές επιχειρήσεις και τα Συσκευαστήρια Αγροτικών Προϊόντων, θα πρέπει να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το Add-On GlobalGAP Chain of Custody.

 

Τι αλλαγές φέρνει το GlobalGAP Chain of Custody;
Πρόκειται για Add-On του GlobalGAP, το οποίο μεταξύ των άλλων απαιτεί το απόλυτο Mass Balance μεταξύ πιστοποιημένων και μη προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπονται πλέον φαινόμενα παραπλάνησης όπως η αναγραφή GGN παραγωγών σε παραστατικά μη πιστοποιημένων παρτίδων.

 

Έτσι ανά παρτίδα παραλαβής (Front-End) ή ανά παραστατικό πώλησης (Back-End), γίνεται έλεγχος στην αναγραφή του GGN και στην προέλευση του προϊόντος βάση της πιστοποίησής του. Ο ποσοτικός έλεγχος κυριολεκτικά σταχυολογεί κάθε παρτίδα πώλησης ώστε να μην είναι εφικτό να αναγράφονται λάθος GGN στα παραστατικά.

 

Το λογισμικό Agro Advanced, με το Module Factory, υποστηρίζει τις περισσότερες από τις απαιτήσεις του GlobalGAP Chain of Custody, δεδομένου πως τηρεί με ακρίβεια την παρτιδοποίηση και σχηματίζει ειδικά Reports, όπως ακριβώς επιβάλουν και οι απαιτήσεις του νέου προτύπου.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την υλοποίηση του Module Chain of Custody καθώς και για το λογισμικό Agro Advanced

GLOBALGAP