Ποιος ξέχασε την περυσινή καταστροφή στους ελαιώνες, με το γλοιοσπόριο να καταστρέφει την παραγωγή;

Και φέτος υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επαναληφθεί το πρόβλημα, εξαιτίας της βροχόπτωσης, η οποία στη Δυτική Ελλάδα, για τις ημέρες 16 και 17 Ιουλίου, είναι πολύ έντονη.

Επομένως η παρατεταμένη καλοκαιρινή βροχή, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, εντείνει σημαντικά το πρόβλημα προσβολής από γλοιοσπόριο, ακόμα και στους πράσινους καρπούς. Ταυτόχρονα προσβάλει (από τις μικροσκοπικές παρατηρήσεις συνήθως προηγείται) η ανθράκωση, όπως είχαμε και σε προηγούμενο άρθρο μας αναφέρει (δείτε εδώ) και στη συνέχεια ακολουθεί ο μύκητας του γλοιοσπορίου.

 

Υπενθυμίζουμε πως το γλοισπόριο οφείλετε στους μύκητες Colletotrichum, κυρίως τα C. gloeosporioides, C. acutatum και C. clavatum. Ο μύκητας αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 12-25º C, σε συνδυασμό με υψηλή σχετική υγρασία. Η ύπαρξη πληγών επιταχύνει το χρόνο επώασης.

 

Συμπτώματα στα φύλλα: Μεταχρωματισμός και φυλλόπτωση. Τα μολυσμένα φύλλα γίνονται χλωρωτικά, καρουλιάζουν προς τα επάνω και σταδιακά πέφτουν στο έδαφος.

 

Συμπτώματα στα άνθη: H ανθοφορία είναι το πιο κρίσιμο στάδιο για την εγκατάσταση και εξάπλωση του μύκητα, καθώς κατά την περίοδο αυτή το δυναμικό ανάπτυξης του εμφανίζει έξαρση. Προσβαλλόμενα φυτικά μέρη κατά το στάδιο αυτό αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας.

 

Συμπτώματα στους καρπούς: Από τα μολυσμένα φύλλα και τους κλάδους, ο μύκητας εξαπλώνεται στους αναπτυσσόμενους καρπούς μέσω του ποδίσκου. Σε ποικιλίες με επιμήκεις καρπούς (καλαμών), η σήψη ξεκινά συνήθως από το κορυφαίο άκρο και επεκτείνεται στην υπόλοιπη επιφάνεια. Στις ποικιλίες με μεγάλους καρπούς, τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται ως κυκλικές βυθισμένες κηλίδες ή υπό την μορφή ομόκεντρων δακτυλίων ξεκινώντας από το κέντρο της προσβολής. Σε ώριμους καρπούς, παρατηρείται μια εσωτερική φαιά σήψη της σάρκας γύρω από την κηλίδα.

 

Προτείνουμε ΑΜΕΣΩΣ μόλις στεγνώσουν τα δέντρα, ψεκασμό με χαλκούχα σκευάσματα και ιδιαίτερα τους θειικούς τριβασικούς χαλκούς.

 

mesologgi-redlineagrinio-gloiosporio