Η εταιρεία FoodCare AgroData ΟΕ συμμετέχει στα συστήματα παραγωγής του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή συγκεκριμένων προτύπων ως αναφορά την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων των πελατών της. Αν και τα παραγόμενα προϊόντα υφίστανται προγραμματισμένους ελέγχους ως προς την ποιότητα και ασφάλειά τους, η εταιρεία επ’ ουδενί φέρει ευθύνη για τυχόν παράτυπη εφαρμογή συστημάτων ποιότητας ή μη επιτρεπόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (παραγωγούς, εταιρείες ή ομάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων).

Ο ρόλος της FoodCare AgroData περιορίζεται μόνο στη συμβουλευτική εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας στη διατροφική αλυσίδα  καθώς και στην παραγωγή ψηφιακών συστημάτων διαχείρισης των εφαρμοζόμενων προτύπων και των απαιτήσεων της νομοθεσίας.

Τα προϊόντα που βρίσκονται στην αγορά με τα λογότυπα της FoodCare δεν αποτελούν προϊόντα Οργανικής (Βιολογικής Γεωργίας) αλλά ουσιαστικά προϊόντα που παρήχθησαν μέσα από πιστοποιημένη εφαρμογή αναγνωρισμένων συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας του πρωτογενούς τομέα ή από εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Επίσης τα δεδομένα των παραγωγών που αναφέρονται στο σύστημα TraceIT υπάρχουν στο Site μετά από τη συγκατάθεση όλων των εμπλεκομένων. Τα προγράμματα φυτοπροστασίας των παραγωγών δεν αποτελούν προϊόν συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρείας μας και προέρχονται απευθείας σε σύνδεση με το λογισμικό Agro Advanced των επιβλεπόντων Γεωπόνων τους ή των Τεχνικών τους Συμβούλων.

Το λογισμικό που η FoodCare AgroData αναπτύσει, προορίζεται για τους εταιρικούς της πελάτες και προστατεύεται από τους Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας.