Παγκόσμιος Συναγερμός για τα αποθέματα γλυκού νερού

 

Γνωρίζατε πως το 70% των παγκόσμιων πόρων γλυκού νερού χρησιμοποιείται για άρδευσης στη Γεωργία;

Καθώς η πίεση σε αυτόν τον περιορισμένο πόρο αυξάνεται, οι αλυσίδες εφοδιασμού της γεωργίας θα εξαρτώνται από μια βιώσιμη προσέγγιση στη διαχείριση του νερού. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται πλέον από τους εμπλεκόμενους με τη Γεωργική παραγωγή, να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για τις προσπάθειές τους να διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο το νερό και να προωθήσουν βιώσιμες πρακτικές.

Η GLOBALG.A.P. προετοίμασε προς αυτή την κατεύθυνση το Add On με το όνομα SPRING. Το SPRING είναι μια προαιρετική προσθήκη στην υπάρχουσα πιστοποίηση GLOBALG.A.P των παραγωγών (όπως δηλαδή λειτουργεί και το Add On GRASP) και βοηθά τους παραγωγούς, τους λιανοπωλητές και τους εμπόρους να αποδείξουν τη δέσμευσή τους στη βιώσιμη διαχείριση του νερού και μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με το παγκόσμιο πρότυπο GLOBALG.A.P. IFA για καλλιέργειες.

Το SPRING περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα κριτηρίων για να αξιολογήσει τη βιώσιμη διαχείριση του νερού στη γεωργία, όπως:
 
  • Νομική συμμόρφωση των πηγών νερού
  • Παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού
  • Επίδραση των παραγωγών στη βιώσιμη διαχείριση των λεκανών απορροής του νερού
  • Καλύτερες πρακτικές στη διαχείριση του νερού
  • Προστασία των πηγών του νερού
  • Μέτρα για την επίδειξη συνεχούς βελτίωσης της διαχείρισης του νερού.
Οι παραγωγοί που εφαρμόζουν με επιτυχία την προαιρετική προσθήκη SPRING λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο είναι επίσης ορατό στη βάση δεδομένων του GLOBALG.A.P.
 
Η προαιρετική προσθήκη SPRING αναπτύχθηκε αρχικά από το Ελβετικό λιανοπωλητή Coop το 2016 σε συνεργασία με το GLOBALG.A.P. Η ιδιοκτησία του προτύπου μεταβιβάστηκε επίσημα στο GLOBALG.A.P. τον Ιούλιο του 2019.
Στη FoodCare έχουμε προετοιμάσει τόσο τα συστήματά μας όσο και το λογισμικό Agro Advanced, ώστε να καλύψουμε τις απαιτήσεις του AddOn Spring.

GLOBALG.A.P. Associate Community Member

Σκοπεύοντας στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που προάγουν το εισόδημα του παραγωγού, την προστασία του καταναλωτή καθώς και του περιβάλλοντος, δεσμευόμαστε στην ανάπτυξη του προτύπου GLOBALG.A.P και τη διεύρυνση υλοποίησής του, ως τη λύση που συνδυάζει όλα τα παραπάνω, με την απαίτηση των Retailers.

 

Γι’ αυτό η FoodCare AgroData αποτελεί τη μοναδική συμβουλευτική εταιρεία του Αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα, που αποτελεί GLOBALG.A.P. Associate Community Member (11.02.2023).