Η βιοποικιλότητα – η τεράστια ποικιλία ζωής στη γη, περιλαμβανομένων ζώων, φυτών, βακτηρίων και μυκήτων, είναι ένας από τους πιο πολύτιμους πόρους του κόσμου.

Η προστασία της βιοποικιλότητας έχει γίνει ένας από τους σημαντικότερους προκλητικούς παράγοντες που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας καθώς και οι αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων.

Το Add-On BioDiversity της GLOBALG.A.P:

Το πρόσθετο BioDiversity καθορίζει ένα σύνολο κανόνων, αρχών και κριτηρίων, τα οποία βοηθούν τους παραγωγούς να επιδείξουν τις πρακτικές διαχείρισης της βιοποικιλότητας. Οι έμποροι λιανικής και οι έμποροι μπορούν να ζητήσουν από τους προμηθευτές να υποβληθούν σε πρόσθετο έλεγχο BioDiversity προκειμένου να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Το ευρύ φάσμα κριτηρίων ελέγχου στο πρόσθετο GLOBALG.A.P BioDiversity περιλαμβάνει:

  • Το σχέδιο δράσης του αγροκτήματος (Biodiversity Action Plan), για τη βιοποικιλότητα
  • Πρόσβαση σε κατάρτιση, ανταλλαγή γνώσεων και συμβουλές σχετικά με τη βιοποικιλότητα για τις εκμεταλλεύσεις
  • Συνέργειες εκτός αγροκτήματος Περιοχές αφιερωμένες στη βιοποικιλότητα
  • Μέτρα προστασίας και αποκατάστασης ολοκληρωμένης διαχείριση παρασίτων
  • Σχέδιο διαχείρισης εδάφους και θρεπτικών στοιχείων
  • Διαχείριση λυμάτων και προστασία πηγών νερού

Οι απαιτήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού για την εφαρμογή του Add-On ενδέχεται να διαφέρουν. Κατά το πρώτο έτος, οι παραγωγοί καλούνται να καταρτίσουν ένα σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα που να περιγράφει λεπτομερώς τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο.

Στη FoodCare έχουμε προετοιμάσει τόσο τα συστήματά μας όσο και το λογισμικό Agro Advanced, με το Biodiversity Module, ώστε να καλύψουμε τις απαιτήσεις του AddOn.

Ταυτόχρονα διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη κι επίβλεψη της εφαρμογής  Biodiversity Action Plans.

GLOBALG.A.P. Associate Community Member

Σκοπεύοντας στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που προάγουν το εισόδημα του παραγωγού, την προστασία του καταναλωτή καθώς και του περιβάλλοντος, δεσμευόμαστε στην ανάπτυξη του προτύπου GLOBALG.A.P και τη διεύρυνση υλοποίησής του, ως τη λύση που συνδυάζει όλα τα παραπάνω, με την απαίτηση των Retailers.

 

Γι’ αυτό η FoodCare AgroData αποτελεί τη μοναδική συμβουλευτική εταιρεία του Αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα, που αποτελεί GLOBALG.A.P. Associate Community Member (11.02.2023).