Διαμόρφωση Φυτοπροστασίας

Διαμόρφωση Προγραμμάτων Φυτοπροστασίας, σε συμμόρφωση με τις εξειδικευμένες αγορές του εξωτερικού:

Η FoodCare έχει καθαρά Γεωτεχνική κατεύθυνση. Και γνωρίζουμε πολύ καλά τις καλλιέργειες που αναλαμβάνουμε, ώστε να διαμορφώνουμε τα κατάλληλα προγράμματα φυτοπροστασίας έχοντας πάντα πρώτη την απαιτούμενη ασφάλεια. Οι περισσότερες υπερ-αγορές του εξωτερικού θέτουν τα δικά τους Standards ως προς τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων). Για τον λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερος σχεδιασμός της φυτοπροστασίας, όπου αφενώς πρέπει να είναι αποτελεσματική, αφετέρου θα πρέπει να προλαμβάνει ακριβώς, μετά την πάροδο του PHI τους, τα επίπεδα υπολειμμάτων εντός των ορίων που θέτει η αγορά στόχος.

Στη FoodCare, εκμεταλλευόμενοι το σύστημα RiskFree Network καθώς και την υψηλή τεχνογνωσία των γεωτεχνικών μας στο πεδίο της εφαρμοσμένης φυτοπροστασίας, είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε προγράμματα οπροστασίας των οπωροκηπευτικών, ανάλογα με την αγορά στόχο. Το εργαλείο “RiskFree Network“, εκμεταλλεύεται τον όγκο δεδομένων των διαφορετικών προφίλ εφαρμογών φυτοπροστασίας, έτσι ώστε να μπορεί για κάθε δραστική να εντοπίζει την πιθανότητα υπέρβασης των εξειδικευμένων ορίων που θέτουν οι διάφορες αγορές.

Έτσι για κάθε προφιλ εφαρμογής που περιλαμβάνει: – ημερομηνία εφαρμογής – αγροτεμάχιο εφαρμογής – καλλιεργούμενο είδος και ποικιλία – ακριβής μεθοδολογία εφαρμογής – ακριβής μεθοδολογία δειγματοληψίας – όγκος ψεκαστικού διαλύματος – δόση σκευάσματος / HL καθώς και Technical Δόση δραστικής / στρέμμα – μέση ένταση ηλιακού φωτός (watt /m2) – μέση θερμοκρασία – pH και τύπο εδάφους (για τις εφαρμογές από έδαφος) – Technical δόση δραστικής / στρέμμα, το σύστημα RiskFree Network έχει τη δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων για την πιθανότητα εκδήλωσης του υπολείμματος της κάθε δραστικής καθώς και της μερικής της ποσοτικοποίησης.

Εκεί που η κλασσική φυτοπροστασία αποτυγχάνει, η φύση έχει τη λύση. Γι αυτό οι Γεωτεχνικοί μας, όπου απαιτηθεί, θα διαμορφώσουν κατάλληλα το πρόγραμμα φυτοπροστασίας ώστε να εξαιρέσουν τους τοξικούς για τα ωφέλιμα παράγοντες, λύνοντας έτσι πολλά προβλήματα που αδυνατεί η κλασσική φυτοπροστασία να αντιμετωπίσει (πχ το πρόβλημα του κόκκινου τετρανύχου κλπ).

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.