ΑΒ Αγροδιασφάλιση – Υπηρεσίες Ανάπτυξης Συστήματος

AgrodiasfalisiΣύστημα Αξιολόγησης Προμηθευτών – ΑΒ Αγροδιασφάλιση

Η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος ανέπτυξε και εφαρμόζει εξειδικευμένο πλάνο για την επιλογή και τον έλεγχο των προμηθευτών προϊόντων φρούτων και λαχανικών. Το πλάνο αυτό με ονομασία και λογότυπο “ΑΒ Αγροδιασφάλιση”, αποτελεί ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: (α) στην ποιοτική αξιολόγηση των προϊόντων των προμηθευτών όταν αυτά παραλαμβάνονται στην αποθήκη βάσει των υψηλών κριτηρίων ποιότητας του ομίλου, (β) στον εργαστηριακό έλεγχο υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και (γ) στην επιθεώρηση των προμηθευτών τόσο στο επίπεδο των αγροτεμαχίων όσο και στο επίπεδο των συσκευαστηρίων φρούτων και λαχανικών.

Image_backgroundΣκοπός της εταιρείας είναι να παραμείνει πρότυπο στο χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου στον τομέα των Φρούτων & Λαχανικών.

Η επιτυχία του εγχειρήματος στηρίζεται στην νέα ενός νέου πλαισίου πολιτικής ποιότητας για τους προμηθευτές της, μέσω του οποίου επιχειρείται η ενίσχυση των ήδη πολύ ισχυρών δεσμών συνεργασίας, με κοινό στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών, του περιβάλλοντος και των ίδιων των εργαζομένων στις αγροτικές περιοχές. Η ΑΒ Βασιλόπουλος θέλει να τονίσει ότι η νέα της πολιτική δεν έχει ως στόχο την αποδυνάμωση των συντελεστών που έχουν έως τώρα συνεισφέρει στην βελτίωση της αγροτικής παραγωγής της χώρας μας, αλλά αντιθέτως να τους ενισχύσει, καθώς είναι σαφές ότι η τήρηση των προδιαγραφών της ΑΒ προϋποθέτει εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων τους.

Στη FoodCare AgroData αναπτύσσουμε συστήματα ποιότητας συμβατά με το σύστημα ΑΒ Αγροδιασφάλιση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τις επιπλέον παραμέτρους θα απαιτηθούν (πχ ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο αγροτεμαχίου, Lot Number στα προϊόντα, Barcoding στις παλέτες κλπ), μέσα από ειδική έκδοση του Λογισμικού Agro Advanced.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.