Ελληνικά Super Markets: Απαίτηση από Προμηθευτές για GlobalGAP + Chain of Custody

Ελληνικές Επιχειρήσεις Λιανεμπορίου Τροφίμων (Super Markets), θέτουν στους προμηθευτές αγροτικών προϊόντων καθώς και στις εμπορικές επιχειρήσεις, τη νέα απαίτησή τους για πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με το πρότυπο GlobalGAP Fruits & Vegetables. Αντίστοιχα, οι εμπορικές επιχειρήσεις και τα Συσκευαστήρια Αγροτικών Προϊόντων, θα πρέπει να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το Add-On GlobalGAP Chain of Custody.

 

Τι αλλαγές φέρνει το GlobalGAP Chain of Custody;
Πρόκειται για Add-On του GlobalGAP, το οποίο μεταξύ των άλλων απαιτεί το απόλυτο Mass Balance μεταξύ πιστοποιημένων και μη προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπονται πλέον φαινόμενα παραπλάνησης όπως η αναγραφή GGN παραγωγών σε παραστατικά μη πιστοποιημένων παρτίδων.

 

Έτσι ανά παρτίδα παραλαβής (Front-End) ή ανά παραστατικό πώλησης (Back-End), γίνεται έλεγχος στην αναγραφή του GGN και στην προέλευση του προϊόντος βάση της πιστοποίησής του. Ο ποσοτικός έλεγχος κυριολεκτικά σταχυολογεί κάθε παρτίδα πώλησης ώστε να μην είναι εφικτό να αναγράφονται λάθος GGN στα παραστατικά.

 

Το λογισμικό Agro Advanced, με το Module Factory, υποστηρίζει τις περισσότερες από τις απαιτήσεις του GlobalGAP Chain of Custody, δεδομένου πως τηρεί με ακρίβεια την παρτιδοποίηση και σχηματίζει ειδικά Reports, όπως ακριβώς επιβάλουν και οι απαιτήσεις του νέου προτύπου.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την υλοποίηση του Module Chain of Custody καθώς και για το λογισμικό Agro Advanced

GLOBALGAP

 
Κώδικας Αξιών

Ποιότητα κι Επαγγελματισμός:

Είμαστε προσανατολισμένοι στην ικανοποίηση των πελατών μας μέσω της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και του επαγγελματισμού των στελεχών μας, ενισχύοντας έτσι την αξία που αντιπροσωπεύει η δουλειά μας.

Συνεργασία:

Χτίζουμε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους αντιπροσώπους μας και τοποθετούμε στο κέντρο της δουλειάς μας τις ανάγκες τους. Με τη συνεργασία επιτυγχάνουμε την αμοιβαία και συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, εξασφαλίζοντας έτσι win <=> win περιβάλλον ανάπτυξης.

Απόδοση μέσω των ανθρώπων μας:

Πιστεύουμε πως το σημαντικότερο εταιρικό κεφάλαιο είναι οι άνθρωποί μας, όπου ακολουθώντας ξεκάθαρη αντίληψη αρμοδιοτήτων και στόχων ενώ παράλληλα επενδύοντας στην ικανοποίησή τους, επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη κερδοφορία.

Σεβασμός στην τοπική κι ευρύτερη κοινωνία:

Πιστεύοντας στη βιώσιμη γεωργία ως αυτόνομη επιχειρηματική δραστηριότητα. Aναπτύσσουμε μοντέρνες ηλεκτρονικές λύσεις σεβόμενοι τον πολιτισμό υγείας των καταναλωτών αλλά και το ευαίσθητο αγροπεριβαλλοντικό οικοσύστημα, προσδοκώντας έτσι στην ανάπτυξη της Ελληνικής υπαίθρου και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μακριά από τα αστικά κέντρα.
Το όραμά μας

Είναι να αποτελούμε μια οικονομικά εύρωστη και δυναμική εταιρεία που ως επικεφαλής στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις που θα αναδείξουν τα πλεονεκτήματα των ελληνικών προϊόντων και θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προωθήσουν τις εξαγωγές τους, προσφέροντας ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας στην τοπική κι εγχώρια οικονομία.

Η Αποστολή μας:

είναι να συνεισφέρουμε στη σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία προσφέροντας:

– Προηγμένες ηλεκτρονικές λύσεις που προσφέρουν ευελιξία και ασφάλεια στους πελάτες μας, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις των σύγχρονων προτύπων παραγωγής.

– Συστήματα Ποιότητας και Ασφάλειας των τροφίμων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας, δίδοντας έμφαση στο αποτέλεσμα της εφαρμογής τους, στην αυτοματοποίηση των πάγιων διεργασιών καθώς και στη μείωση του κόστους υλοποίησης.
Ποιοι είμαστε

Η FoodCare AgroData αποτελεί τη σημαντικότερη συμβουλευτική εταιρεία στον αγροτικό και αγροδιατροφικό τομέα της Δυτικής Ελλάδας, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που εμπλέκονται με τα τρόφιμα και την αγροτική παραγωγή.

Η επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία των στελεχών μας σε συνδυασμό με τη μοντέρνα τεχνολογία που οι ίδιοι αναπτύσσουμε, μας προσφέρει τη δυνατότητα της παροχής εξειδικευμένων λύσεων στις μοναδικές απαιτήσεις του κάθε μας πελάτη.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, την αγροπεριβαλλοντική διαχείριση, την ανάπτυξη εξειδικευμένων λογισμικών στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, τα επενδυτικά προγράμματα καθώς και τις τεχνικές και χρηματο-οικονομικές μελέτες. Ταυτόχρονα η FoodCare παρέχει εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στη μετασυλλεκτική φυσιολογία των οπωροκηπευτικών, με στόχο την αξιολόγηση του Shelf Life αλλά και την επέκταση του.

* Τα περισσότερα από τα προϊόντα και υπηρεσίες μας είναι επιλέξιμα από τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.