Φαινολογικά Στάδια Ελιάς Tag

Το κρισιμότερο στάδιο για την καρπόδεση της ελιάς …

Γνωρίζατε πως ένα από τα κρισιμότερα φαινολογικά στάδια της ελιάς ως προς την καρπόδεσή της, είναι αυτό της φωτογραφίας ? Στο στάδιο αυτό το δέντρο πρέπει να παρουσιάζει επάρκεια Βορίου, Ψευδαργύρου, Αζώτου, Φωσφόρου ενώ το έδαφος θα πρέπει να είναι αρκετά υγρό, τουλάχιστον για 2-4 εβδομάδες πριν την αναμενόμενη άνθηση ...

Read More