Οι υπηρεσίες μας στους Γεωργούς και Κτηνοτρόφους

Για να αποφέρουν η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή τα προσδοκόμενα οικονομικά αποτελέσματα θα πρέπει τα προϊόντα τους να είναι ποιοτικά, ασφαλή, ιχνηλάσιμα και κατάλληλα για την αγορά στην οποία προορίζονται. Επίσης θα πρέπει να είναι συμβατά με τις απαιτήσεις που θέτει η νέα «πράσινη» ΚΑΠ, ώστε να επιτυγχάνεται η φιλοπεριβαλλοντική παραγωγή τους. Μόνο έτσι είναι δυνατή η επιλεξιμότητά τους στα αναπτυξιακά μέτρα του πυλώνα ΙΙ του νέου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Σχέδια Βελτίωσης, βιολογικά προϊόντα, νέοι αγρότες, ΠΟΠ-ΠΓΕ κλπ). Σκοπός του συνόλου των υπηρεσιών μας προς τους παραγωγούς είναι η προετοιμασία τους για το επόμενο βήμα: Να κερδίσουν τις δικές τους αγορές.

 

Ηλεκτρονικό Σύστημα AGRO ADVANCED με τα Modules Pest Updater και TraceIT

lg_img-n3lg_img-n2Καταγραφές εφαρμογών φυτοπροστασίας, θρέψης, ιστορικού αγροτεμαχίων και καλλιεργητικών φροντίδων, ιχνηλάσιμότητα σε επίπεδο αγροτεμαχίου και ανανεώσιμη βάση δεδομένων φυτοφαρμάκων.

 

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Αναγνώριση Οργανώσεων (Ομάδων) Παραγωγών

lg_img-n4

Σύσταση Αγροτικών Συνεταιρισμών και αναγνώρισή τους ως Οργανώσεις Παραγωγών (Φρούτων & Κηπευτικών, Μελιού κλπ),  ώστε να συμμετέχουν στα επιδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα

 

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Βιοποικιλότητας

lg_img-n5

Ανάπτυξη Biodiversity Action Plans (BAPs) και τροποποίηση των παραγωγικών διαδικασιών ώστε να είναι εφικτή η πιστοποίηση εφαρμογής σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα όπως το LEAF

 

GLOBALGAP IFA Fruit & Vegetables

lg_img-n6

Ανάπτυξη συστημάτων για την πιστοποίηση με βάση το διεθνώς κατά GFSI αναγνωρισμένο πρότυπο Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής

 

GLOBALGAP –GRASP

lg_img-n7

Ανάλυση Ρίσκων, έλεγχος και τεκμηρίωση της νομιμότητας στην αγροτική εργασία και προετοιμασία του παραγωγού για πιστοποίηση με το νέο πρότυπο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Social Practices)

 

GLOBALGAP – HPSS (Harmonized Produce Safety Standard)

lg_img-n8

Υλοποίηση του εξειδικευμένου συστήματος ασφάλειας των τροφίμων για την πρώτη τυποποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των φρούτων και λαχανικών

 

GLOBALGAP Crops for Processing Standard (CfP)

lg_img-n12

Εξειδικευμένη Εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής με πιστοποίηση GlobalGAP σε προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά στη βιομηχανία μεταποίησης

 

Tesco Nurture, McDonald’s GAP, M&S GAP και Q-S GAP

lg_img-n9 lg_img-n10 lg_img-n11

Ανάπτυξη συστημάτων για την πιστοποίηση με βάση τα εξειδικευμένα συστήματα Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής των μεγάλων υπερ-αγορών του εξωτερικού

 

AGRO 2.1/2.2

lg_img-n12

Ανάπτυξη συστημάτων για την πιστοποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με βάση το Εθνικό Σύστημα Αγροπεριβαλλοντικής Διαχείρισης

 

ΑΒ Αγροδιασφάλιση

lg_img-n13

Προετοιμασία των παραγωγών και των μονάδων τυποποίησής τους ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις του Συστήματος Επιλογής κι Ελέγχου των Προμηθευτών της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος

 

Ανθρακικό Αποτύπωμα

lg_img-n14

Ψηφιακές λύσεις για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής των προϊόντων (LCA) και τον περιορισμό του ισοδύναμου ανθρακικού αποτυπώματος

 

Τεχνολογίες Επέκτασης της Διάρκειας Ζωής των Αγροτικών Προϊόντων

lg_img-n15

Ενεργητικά και Παθητικά συστήματα τροποποιημένης ατμόσφαιρας, τόσο για μικρές όσο και για μεγάλες μονάδες συσκευασίας.

 

Kosher και Halal

lg_img-n17lg_img-n16

Προετοιμασία των κατάλληλων πρακτικών ώστε να είναι συμβατή η παραγωγή και τα προϊόντα για την πιστοποίησή τους με βάση τους θρησκευτικούς διαιτολογικούς κώδικες

 

Εκπαίδευση Παραγωγών

lg_img-n18

Εκπαίδευση των παραγωγών στις απαιτήσεις της Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής και της Ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, της υγιεινής και ασφάλειας καθώς και της ιχνηλασιμότητας

 

Διαμόρφωση Φυτοπροστασίας

lg_img-n19

Χρήση της τεχνολογίας RiskFree Network και τροποποίηση του προγράμματος φυτοπροστασίας, έτσι ώστε τα προϊόντα που θα παραχθούν να πληρούν τα εξειδικευμένα όρια MRLs και ARfDs των Super Markets του εξωτερικού

Save

Date:

20 November

Category:
FoodCare
Οι υπηρεσίες μας στις Ιδιωτικές και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
FoodCare