Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Η πλατφόρμα #Agro_Advanced, είναι η #FoodCare. Και η #FoodCare είστε εσείς.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή εμπιστοσύνη. Πλέον η ψηφιακή μας πλατφόρμα μας αποτελεί την πληρέστερη αλλά και περισσότερο χρησιμοποιούμενη, έναντι όλων των ανταγωνιστικών της στη Δυτική Ελλάδα !!! Κι εμείς δεσμευόμαστε να βρισκόμαστε στο πλευρό σας, δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό.

Η Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής και συσκευασίας #agro_advanced, που αναπτύσσεται την τελευταία 10ετία από την #foodcare, βρίσκεται πλέον στην επικρατούσα θέση έναντι των υπολοίπων ολοκληρωμένων ανταγωνιστικών πληροφοριακών συστημάτων στη Δυτική Ελλάδα. Πίσω από τη δική μας χαρά, υπάρχουν οι αριθμοί που μας επιβεβαιώνουν:

 344 ενεργά τερματικά.

 9/10 εξαγωγικές επιχειρήσεις συσκευασίας στη Δυτική Ελλάδα χρησιμοποιούν καθημερινά το Module Factory.

 Ιστορικά περισσότερο από 100 εργαζόμενοι έχουν εξειδικευτεί σε κάποιο από τα Modules του και διαρκώς προστίθενται νέοι εργαζόμενοι που αποκτούν εμπειρία και προτείνουν βελτιώσεις.

 90% από τα GLOBALG.A.P που εφαρμόζονται στη Δυτική Ελλάδα και τα αντίστοιχα RMS τους για τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων στηρίζονται στα Module Core και RiskFree της πλατφόρμας

 6 διαφορετικές εταιρείες με Software εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης έχουν αναπτύξει γέφυρες για διασύνδεση και ανταλλαγή πληροφοριών με το Agro Advanced, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη εξειδίκευσή του.

Τα Modules:

• Core (για τις καταγραφές φυτοπροστασίας - θρέψης - πολλαπλασιαστικού υλικού) και την αυτόματη εκτύπωση τετραδίων αγρού παραγωγών ή μετασχηματισμό των δεδομένων σε μορφή pdf. To Core φέρει εξειδικευμένο Export Generator ώστε όλες οι καταγραφές να μπορούν να προετοιμαστούν για τους πελάτες που απαιτούν άμεση πληροφόρηση για τις εφαρμογές που έγιναν.

• Factory (για τη διαχείριση του συσκευαστηρίου, όπως ιχνηλασιμότητα, χρέωση/πίστωση υλικών συσκευασίας κλπ, αποθήκες - θεωρημένο Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας)

• Factory for Olive Oil (για τη διαχείριση ελαιοτριβείου και τυποποιητηρίου ελαιολάδου)

• Pest Updater (με όλες τις εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και δυνατότητα μετασχηματισμού εξειδικευμένων Repots σύμφωνα με τις μορφές Excel που επιθυμούν οι Retailers του εξωτερικού)

• RiskFree Network (με εξειδικευμένο RMS για τα ανάλυση επικινδυνότητας ως προς τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και για την αξιολόγηση της υπολειμματικότητας των προϊόντων αυτών έναντι διαφορετικών προφίλ εφαρμογής τους)

• Checklist Manager (για διαχείριση και εξαγωγή αποτελεσμάτων / ερωτημάτων σε Checklists όπως για συστήματα GLOBALGAP και AGRO2 ή και Custom ερωτηματολογίων, με εναλλαγή απαντήσεων και Datamining από τις βάσεις δεδομένων του Core ώστε να γεμίζει γρήγορα με τα δεδομένα καταγραφών των παραγωγών στην κάθε ερώτηση. Έτσι προσφέρει έτοιμα τα παραδείγματα που απαιτούν όλα πλέον τα πρότυπα, σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα)

• TraceIt (για ηλεκτρονική - διαδικτυακή ιχνηλασιμότητα)

• Label Generator (για εκτύπωση ετικετών με αυτόματη κωδικοποίηση από το Factory και on the fly σχηματισμό συνδυασμού δεδομένων που επιλέγει ο χρήστης για κωδικοποίηση σε οποιοδήποτε BarCode (πχ EAN 128 / Q-R κλπ)

• Εγκεκριμένος Έμπορος (με δυνατότητες δημιουργίας on the fly ερωτηματολογίου ποιοτικών κριτηρίων και διασύνδεσής του με τις παρτίδες του Factory)

• CO2 LCA Manager (με τη δυνατότητα ανάπτυξης ΔΕΙΚΤΩΝ για ισοδύναμα CO2 και ταυτόχρονα αυτοματοποιημένη μέτρηση των δεικτών αυτών ώστε να καθοριστεί ο κύκλος ζωής του προϊόντος)

• SMS Server (με τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας της πλατφόρμας με SMS, ώστε να ενημερωνόμαστε για εφαρμογές φυτοπροστασίας / θρέψης / επιτρεπόμενες ημερομηνίες συγκομιδής)

• Web Server (για να ενημερωνόμαστε με βάση τα παραπάνω αλλά κάνοντας χρήση HTML 5 σε Custom πάντα εφαρμογές πελατών μας στα Συσκευαστήρια Αγροτικών Προϊόντων)

• Biodiversity (με τη δυνατότητα χρήσης διαδραστικών χαρτών που μετατρέπει τους κωδικούς ΟΣΔΕ σε συντεταγμένες και τους αναρτά στον περιβαλλοντικό χάρτη της χώρας, καθορίζοντας έτσι εξειδικευμένα προγράμματα - BAP για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας / αγροτεμάχιο παραγωγής ενώ ταυτόχρονα αξιολογεί την κάθε εφαρμογή φυτοπροστασίας για τα αγροτεμάχια αυτά, σύμφωνα με το Environmental Impact Quotation - Field Rate E.I.Q του Πανεπιστημίου του Cornel)

• Query Creator για τη δημιουργία Reports και σύνθετων ερωτημάτων που οδηγούν σε γρήγορα συνδυαστικά αποτελέσματα τον κάθε χρήση.

• Plant Analysis Manager για τη παρακολούθηση των αναλύσεων εδαφικών διαλυμάτων ανά αγροτεμάχιο και τον συσχετισμό με τις αναλύσεις Plant SAP καθώς και με τις λιπάνσεις και όγκο άρδευσης, ώστε να σχηματιστούν δείκτες απορροής και απορρόφησης για κάθε θρεπτικό στοιχείο από τα φυτά.
... See MoreSee Less

Η πλατφόρμα #Agro_Advanced, είναι η #FoodCare. Και η #FoodCare είστε εσείς.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή εμπιστοσύνη. Πλέον η ψηφιακή μας πλατφόρμα μας αποτελεί την πληρέστερη αλλά και περισσότερο χρησιμοποιούμενη, έναντι όλων των ανταγωνιστικών της στη Δυτική Ελλάδα !!! Κι εμείς δεσμευόμαστε να βρισκόμαστε στο πλευρό σας, δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό.

Η Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής και συσκευασίας #Agro_Advanced, που αναπτύσσεται την τελευταία 10ετία από την #FoodCare, βρίσκεται πλέον στην επικρατούσα θέση έναντι των υπολοίπων ολοκληρωμένων ανταγωνιστικών πληροφοριακών συστημάτων στη Δυτική Ελλάδα. Πίσω από τη δική μας χαρά, υπάρχουν οι αριθμοί που μας επιβεβαιώνουν:

 344 ενεργά τερματικά.

 9/10 εξαγωγικές επιχειρήσεις συσκευασίας στη Δυτική Ελλάδα χρησιμοποιούν καθημερινά το Module Factory.

 Ιστορικά περισσότερο από 100 εργαζόμενοι έχουν εξειδικευτεί σε κάποιο από τα Modules του και διαρκώς προστίθενται νέοι εργαζόμενοι που αποκτούν εμπειρία και προτείνουν βελτιώσεις.

 90% από τα GLOBALG.A.P που εφαρμόζονται στη Δυτική Ελλάδα και τα αντίστοιχα RMS τους για τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων στηρίζονται στα Module Core και RiskFree της πλατφόρμας

 6 διαφορετικές εταιρείες με Software εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης έχουν αναπτύξει γέφυρες για διασύνδεση και ανταλλαγή πληροφοριών με το Agro Advanced, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη εξειδίκευσή του.

Τα Modules:

• Core (για τις καταγραφές φυτοπροστασίας - θρέψης - πολλαπλασιαστικού υλικού) και την αυτόματη εκτύπωση τετραδίων αγρού παραγωγών ή μετασχηματισμό των δεδομένων σε μορφή pdf. To Core φέρει εξειδικευμένο Export Generator ώστε όλες οι καταγραφές να μπορούν να προετοιμαστούν για τους πελάτες που απαιτούν άμεση πληροφόρηση για τις εφαρμογές που έγιναν.

• Factory (για τη διαχείριση του συσκευαστηρίου, όπως ιχνηλασιμότητα, χρέωση/πίστωση υλικών συσκευασίας κλπ, αποθήκες - θεωρημένο Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας)

• Factory for Olive Oil (για τη διαχείριση ελαιοτριβείου και τυποποιητηρίου ελαιολάδου)

• Pest Updater (με όλες τις εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και δυνατότητα μετασχηματισμού εξειδικευμένων Repots σύμφωνα με τις μορφές Excel που επιθυμούν οι Retailers του εξωτερικού)

• RiskFree Network (με εξειδικευμένο RMS για τα ανάλυση επικινδυνότητας ως προς τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και για την αξιολόγηση της υπολειμματικότητας των προϊόντων αυτών έναντι διαφορετικών προφίλ εφαρμογής τους)

• Checklist Manager (για διαχείριση και εξαγωγή αποτελεσμάτων / ερωτημάτων σε Checklists όπως για συστήματα GLOBALGAP και AGRO2 ή και Custom ερωτηματολογίων, με εναλλαγή απαντήσεων και Datamining από τις βάσεις δεδομένων του Core ώστε να γεμίζει γρήγορα με τα δεδομένα καταγραφών των παραγωγών στην κάθε ερώτηση. Έτσι προσφέρει έτοιμα τα παραδείγματα που απαιτούν όλα πλέον τα πρότυπα, σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα)

• TraceIt (για ηλεκτρονική - διαδικτυακή ιχνηλασιμότητα)

• Label Generator (για εκτύπωση ετικετών με αυτόματη κωδικοποίηση από το Factory και on the fly σχηματισμό συνδυασμού δεδομένων που επιλέγει ο χρήστης για κωδικοποίηση σε οποιοδήποτε BarCode (πχ EAN 128 / Q-R κλπ)

• Εγκεκριμένος Έμπορος (με δυνατότητες δημιουργίας on the fly ερωτηματολογίου ποιοτικών κριτηρίων και διασύνδεσής του με τις παρτίδες του Factory)

• CO2 LCA Manager (με τη δυνατότητα ανάπτυξης ΔΕΙΚΤΩΝ για ισοδύναμα CO2 και ταυτόχρονα αυτοματοποιημένη μέτρηση των δεικτών αυτών ώστε να καθοριστεί ο κύκλος ζωής του προϊόντος)

• SMS Server (με τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας της πλατφόρμας με SMS, ώστε να ενημερωνόμαστε για εφαρμογές φυτοπροστασίας / θρέψης / επιτρεπόμενες ημερομηνίες συγκομιδής)

• Web Server (για να ενημερωνόμαστε με βάση τα παραπάνω αλλά κάνοντας χρήση HTML 5 σε Custom πάντα εφαρμογές πελατών μας στα Συσκευαστήρια Αγροτικών Προϊόντων)

• Biodiversity (με τη δυνατότητα χρήσης διαδραστικών χαρτών που μετατρέπει τους κωδικούς ΟΣΔΕ σε συντεταγμένες και τους αναρτά στον περιβαλλοντικό χάρτη της χώρας, καθορίζοντας έτσι εξειδικευμένα προγράμματα - BAP για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας / αγροτεμάχιο παραγωγής ενώ ταυτόχρονα αξιολογεί την κάθε εφαρμογή φυτοπροστασίας για τα αγροτεμάχια αυτά, σύμφωνα με το Environmental Impact Quotation - Field Rate E.I.Q του Πανεπιστημίου του Cornel)

• Query Creator για τη δημιουργία Reports και σύνθετων ερωτημάτων που οδηγούν σε γρήγορα συνδυαστικά αποτελέσματα τον κάθε χρήση.

• Plant Analysis Manager για τη παρακολούθηση των αναλύσεων εδαφικών διαλυμάτων ανά αγροτεμάχιο και τον συσχετισμό με τις αναλύσεις Plant SAP καθώς και με τις λιπάνσεις και όγκο άρδευσης, ώστε να σχηματιστούν δείκτες απορροής και απορρόφησης για κάθε θρεπτικό στοιχείο από τα φυτά.

Comment on Facebook

Victory

Μπράβο σας συγχαρητήρια.

Αν και προσωπικα ειμαι παλιας κοπης ,σε συγχαιρω για ολα οσα κανεις.Σιγουρα καταλαβαινω ποσο πιο ευκολη γινεται η ολη διαδικασια ολων αυτων των πιστοποιησεων και της πληρους ιχνηλασιμοτητας.Νασαι καλα και να προσφερεις γιατι ετσι κι η δικη σου προσφορα γινεται ευχαριστηση κσι για σενα.Ενα μονο ,μην αποκοπτεστε τελειως απο το χωραφι.Καλο ξημερωμα.

Η Μεγάλη Σαρακοστή !!!

Η Ορθόδοξη Χριστιανική νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής έχει διάρκεια 48 ημερών (από την Καθαρά Δευτέρα έως και το Μ. Σάββατο), όπου κατά τη διάρκειά της δεν καταναλώνεται κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά.

Πέραν της θρησκευτικής προσέγγισης η νηστεία, όταν γίνεται σωστά, μειώνει δραστικά τα επίπεδα χοληστερόλης, λόγω της αποχής από τρόφιμα ζωικής προέλευσης και της μείωσης των κορεσμένων λιπαρών, της μείωσης του οξειδωτικού στρες εξαιτίας της αύξησης κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών καθώς και της μείωσης της αρτηριακής πίεσης.

Μη διστάσετε να επικοινωνήστε με τον διαιτολόγο σας, ιδιαίτερα αν πάσχετε από σακχαρώδη διαβήτη ή σιδηροπενική αναιμία, ώστε να σας καθοδηγήσει σωστά διατηρόντας της απαραίτητη ισσοροπία κατά τη διάρκεια της νηστείας.

Ευχόμαστε σε όλους, καλή Σαραοκοστή, με υγεία και ισορροπημένη διατροφή !!!
... See MoreSee Less

Η Μεγάλη Σαρακοστή !!!

Η Ορθόδοξη Χριστιανική νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής έχει διάρκεια 48 ημερών (από την Καθαρά Δευτέρα έως και το Μ. Σάββατο), όπου κατά τη διάρκειά της δεν καταναλώνεται κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά. 

Πέραν της θρησκευτικής προσέγγισης η νηστεία, όταν γίνεται σωστά, μειώνει δραστικά τα επίπεδα χοληστερόλης, λόγω της αποχής από τρόφιμα ζωικής προέλευσης και της μείωσης των κορεσμένων λιπαρών, της μείωσης του οξειδωτικού στρες εξαιτίας της αύξησης κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών καθώς και της μείωσης της αρτηριακής πίεσης.

Μη διστάσετε να επικοινωνήστε με τον διαιτολόγο σας, ιδιαίτερα αν πάσχετε από σακχαρώδη διαβήτη ή σιδηροπενική αναιμία, ώστε να σας καθοδηγήσει σωστά διατηρόντας της απαραίτητη ισσοροπία κατά τη διάρκεια της νηστείας.

Ευχόμαστε σε όλους, καλή Σαραοκοστή, με υγεία και ισορροπημένη διατροφή !!!

Καλως ορίζουμε τη #Unisoft ΑΕ στην Ομάδα των Συνεργαστών μας.

Η Unisoft ΑΕ, με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στην αγορά, διαθέτει και υποστηρίζει σήμερα ένα πελατολόγιο 25.000 και πλέον επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντάς τους όλα όσα χρειάζονται για την αποτελεσματική οργάνωση, το διαρκή έλεγχο της λειτουργίας τους και την έγκαιρη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Η Unisoft παραμετροποίησε την ηλεκτρονική πλατφόρμα #Capital_BOS_Commercial ώστε να λαμβάνει δεδομένα από το MIS Software #Agro_Advanced - #Module_Factory της #FoodCare.
Πλέον μετά και τις καταχωρήσεις στο #Agro_Advanced, η έκδοση παραστατικών αγορών και πωλήσεων γίνεται γρήγορα και απλά.

Ευχαριστούμε θερμά τη Unisoft ΑΕ για την εξέλιξη της πλατφόρμας #Capital_BOS, "δένοντας" έτσι δύο εξειδικευμένα στο είδους τους λογισμικά.

Περιγραφή Capital B.O.S Commercial:

Λειτουργικότητα: Διαχείριση & Έλεγχος Αποθεμάτων, Αποθηκευτικοί Χώροι, Εναλλακτικά Είδη, Σετ Ειδών, Διαχείριση Υπηρεσιών, Διαχείριση Δαπανών, Διαχείριση Πελατών, Διαχείριση Προμηθευτών, Τιμοκατάλογοι Ειδών, Παραστατικά Πώλησης-Αγορών, Πωλήσεις Λιανικής, Παραστατικά Δαπανών, Παραστατικά Ταμείου, Τράπεζες & Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Ειδικοί Λογαριασμοί, Διαχείριση Αξιογράφων, Εμπορική Κοστολόγηση, Basic C.R.M., Basic Reports

Η νέα έκδοση myDATA του Capital B.O.S περιλαμβάνει όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα, για την πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά βιβλία.
Πιο αναλυτικά, η έκδοση myDATA του Capital B.O.S έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Το σύνολο των παραστατικών (αγορών, πωλήσεων, δαπανών) που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία των myDATA είναι προεγκατεστημένο

• Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ λογιστικού σχεδίου (μορφής ή ανάπτυξης).

• Αυτόματη τυποποίηση και χαρακτηρισμός του συνόλου των παραστατικών που θα καταχωρούνται στο Capital.

• Αυτόματη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ παραστατικών δαπανών με ταυτόχρονη καταχώρηση άρθρων ή εγγραφών εσόδων – εξόδων από τις Συνόψεις που θα ανεβάζουν οι προμηθευτές στα myDATA

• Το σύνολο των παραστατικών (αγορών, πωλήσεων, δαπανών) που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία των myDATA είναι προεγκατεστημένο

• Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ λογιστικού σχεδίου (μορφής ή ανάπτυξης).

• Αυτόματη τυποποίηση και χαρακτηρισμός του συνόλου των παραστατικών που θα καταχωρούνται στο Capital.

• Αυτόματη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ παραστατικών δαπανών με ταυτόχρονη καταχώρηση άρθρων ή εγγραφών εσόδων – εξόδων από τις Συνόψεις που θα ανεβάζουν οι προμηθευτές στα myDATA

• Το σύνολο των παραστατικών (αγορών, πωλήσεων, δαπανών) που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία των myDATA είναι προεγκατεστημένο

• Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ λογιστικού σχεδίου (μορφής ή ανάπτυξης).

• Αυτόματη τυποποίηση και χαρακτηρισμός του συνόλου των παραστατικών που θα καταχωρούνται στο Capital.

• Αυτόματη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ παραστατικών δαπανών με ταυτόχρονη καταχώρηση άρθρων ή εγγραφών εσόδων – εξόδων από τις Συνόψεις που θα ανεβάζουν οι προμηθευτές στα myDATA

• Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου των χειριστικών λαθών.

• Εξασφάλιση αυτόματης συμφωνίας δηλώσεων ΦΠΑ, Ε3 με τα αντίστοιχα στοιχεία του Βιβλίου Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο).

• Αυτόματο συγχρονισμό του συνόλου των αλλαγών που πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον για τα myDATA από την ΑΑΔΕ.

• Δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη από την Unisoft για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα myDATA μέχρι την ολοκλήρωσή τους 31/12/2021

• Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου των χειριστικών λαθών.

• Εξασφάλιση αυτόματης συμφωνίας δηλώσεων ΦΠΑ, Ε3 με τα αντίστοιχα στοιχεία του Βιβλίου Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο).

• Αυτόματο συγχρονισμό του συνόλου των αλλαγών που πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον για τα myDATA από την ΑΑΔΕ.

www.unisoft.gr/capital-bos-mydata-edition/

www.unisoft.gr/capital-bos/
... See MoreSee Less

Καλως ορίζουμε τη #Unisoft ΑΕ στην Ομάδα των Συνεργαστών μας.

Η Unisoft ΑΕ, με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στην αγορά, διαθέτει και υποστηρίζει σήμερα ένα πελατολόγιο 25.000 και πλέον επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντάς τους όλα όσα χρειάζονται για την αποτελεσματική οργάνωση, το διαρκή έλεγχο της λειτουργίας τους και την έγκαιρη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Η Unisoft παραμετροποίησε την ηλεκτρονική πλατφόρμα #Capital_BOS_Commercial ώστε να λαμβάνει δεδομένα από το MIS Software #Agro_Advanced - #Module_Factory της #FoodCare.
Πλέον μετά και τις καταχωρήσεις στο #Agro_Advanced, η έκδοση παραστατικών αγορών και πωλήσεων γίνεται γρήγορα και απλά.

Ευχαριστούμε θερμά τη Unisoft ΑΕ για την εξέλιξη της πλατφόρμας #Capital_BOS, δένοντας έτσι δύο εξειδικευμένα στο είδους τους λογισμικά.

Περιγραφή Capital B.O.S Commercial:

Λειτουργικότητα: Διαχείριση & Έλεγχος Αποθεμάτων, Αποθηκευτικοί Χώροι, Εναλλακτικά Είδη, Σετ Ειδών, Διαχείριση Υπηρεσιών, Διαχείριση Δαπανών, Διαχείριση Πελατών, Διαχείριση Προμηθευτών, Τιμοκατάλογοι Ειδών, Παραστατικά Πώλησης-Αγορών, Πωλήσεις Λιανικής, Παραστατικά Δαπανών, Παραστατικά Ταμείου, Τράπεζες & Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Ειδικοί Λογαριασμοί, Διαχείριση Αξιογράφων, Εμπορική Κοστολόγηση, Basic C.R.M., Basic Reports

Η νέα έκδοση myDATA του Capital B.O.S περιλαμβάνει όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα, για την πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά βιβλία.
Πιο αναλυτικά, η έκδοση myDATA του Capital B.O.S έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Το σύνολο των παραστατικών (αγορών, πωλήσεων, δαπανών) που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία των myDATA είναι προεγκατεστημένο

• Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ λογιστικού σχεδίου (μορφής ή ανάπτυξης).

• Αυτόματη τυποποίηση και χαρακτηρισμός του συνόλου των παραστατικών που θα καταχωρούνται στο Capital.

• Αυτόματη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ παραστατικών δαπανών με ταυτόχρονη καταχώρηση άρθρων ή εγγραφών εσόδων – εξόδων από τις Συνόψεις που θα ανεβάζουν οι προμηθευτές στα myDATA

• Το σύνολο των παραστατικών (αγορών, πωλήσεων, δαπανών) που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία των myDATA είναι προεγκατεστημένο

• Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ λογιστικού σχεδίου (μορφής ή ανάπτυξης).

• Αυτόματη τυποποίηση και χαρακτηρισμός του συνόλου των παραστατικών που θα καταχωρούνται στο Capital.

• Αυτόματη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ παραστατικών δαπανών με ταυτόχρονη καταχώρηση άρθρων ή εγγραφών εσόδων – εξόδων από τις Συνόψεις που θα ανεβάζουν οι προμηθευτές στα myDATA

• Το σύνολο των παραστατικών (αγορών, πωλήσεων, δαπανών) που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία των myDATA είναι προεγκατεστημένο

• Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ λογιστικού σχεδίου (μορφής ή ανάπτυξης).

• Αυτόματη τυποποίηση και χαρακτηρισμός του συνόλου των παραστατικών που θα καταχωρούνται στο Capital.

• Αυτόματη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ παραστατικών δαπανών με ταυτόχρονη καταχώρηση άρθρων ή εγγραφών εσόδων – εξόδων από τις Συνόψεις που θα ανεβάζουν οι προμηθευτές στα myDATA

• Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου των χειριστικών λαθών.

• Εξασφάλιση αυτόματης συμφωνίας δηλώσεων ΦΠΑ, Ε3 με τα αντίστοιχα στοιχεία του Βιβλίου Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο).

• Αυτόματο συγχρονισμό του συνόλου των αλλαγών που πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον για τα myDATA από την ΑΑΔΕ.

• Δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη από την Unisoft για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα myDATA μέχρι την ολοκλήρωσή τους 31/12/2021

• Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου των χειριστικών λαθών.

• Εξασφάλιση αυτόματης συμφωνίας δηλώσεων ΦΠΑ, Ε3 με τα αντίστοιχα στοιχεία του Βιβλίου Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο).

• Αυτόματο συγχρονισμό του συνόλου των αλλαγών που πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον για τα myDATA από την ΑΑΔΕ.

https://www.unisoft.gr/capital-bos-mydata-edition/

https://www.unisoft.gr/capital-bos/
2 months ago
FoodCare AgroData OE

Παγετός !!! - Συστάσεις προς Γεωτεχνικούς για την κατανόηση και ενίσχυση των μηχανισμών άμυνας

Πρώτα η πρόληψη και μετά η ενίσχυση των φυτών έναντι της καταπόνησης, αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα ανάληψης από τα προβλήματα που θα προκληθούν και - πάντα - στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε 2 μηχανισμούς που έχουν τα φυτά, έναντι αυτής της κρίσιμης καταπόνησης.

Δύο από τους σημαντικότερους μηχανισμούς "άμυνας" των φυτών έναντι της καταπόνησης από τον παγετό, είναι οι εξής:

1. Η σταθεροποίηση των μεμβρανών: Μετατρέπει συστατικά των μεμβρανών σε λιπίδια που σταθεροποιούν τη δομή στα κυτταρικά τοιχώματα και ενεργοποιούν τα αντιοξειδωτικά συστήματα. Έτσι οι χυμοί αλλάζουν ρευστότητα κατά τον παγετό και αντί αυτοί να παγώνουν μετατρέπονται σε γέλη (gel) που επιτρέπουν τη λειτουργία του φυτού.

2. Η αλλαγή στις μεταβολικές διεργασίες: Το φυτό κατά τον παγετό αυξάνει τους φωσφορυλιωμένους μεταβολίτες του ώστε να μετατρέψει το άμυλο σε σάκχαρα, γλυκοπρωτεΐνες και αντιπαγετικές πρωτεΐνες. Έτσι το φυτό προστατεύεται από την ακραία αφυδάτωση και προστατεύεται ο πρωτοπλάστης από την απώλεια νερού. Τα κρισιμότερα συστατικά που πρέπει να υπάρχουν στο κύτταρο είναι η σακχαρώζη και η ΠΡΟΛΙΝΗ !!!

Άλλωστε αυτούς τους μηχανισμούς τους βλέπουμε σε πολλά αλπικά φυτά ή φυτά των βουνών, όπως πολλά κωνοφόρα. Γιατί δεν παγώνουν ? Γιατί υπάρχει φυσικό "αντιψυκτικό" στους χυμούς τους ...

Προκειμένου να "βοηθήσουμε" τους μηχανισμούς αυτούς, ακολουθούμε με διαφυλλικές εφαρμογές, πριν από τον αναμενόμενο παγετό, τα παρακάτω:

1. Ενισχύουμε τις εφαρμογές σκευασμάτων Πυριτίου - Ασβεστίου ώστε να ενισχύσουμε τις κυτταρικές δομές για να μην καταστραφούν εύκολα από τις χαμηλές θερμοκρασίες

2. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τη σύσταση του χυμού. Εφαρμόζουμε σκευάσματα Καλίου, τα οποία είτε βρίσκονται στα ίδια σκευάσματα με πυρίτιο και ασβέστιο (όπως πχ το Enchance KCS με Ασβέστιο 5.7%, Πυρίτιο (SiO2) 9.1%, Κάλιο (K2O) 4.9%)

3. Αυξάνουμε την περιεκτικότητα του φυτού σε ΠΡΟΛΙΝΗ, που είναι το σημαντικότερο αμινοξύ με ταυτόχρονη προσθήκη γλυκίνης-μπεταΐνης. Την βέλτιστη αναλογία την έχουμε δει στο προϊόν LEVO ENERGY της εταιρείας AgroCosmos, στην εξειδικευμένη Αναλογία Γλυκίνης/Προλίνης 1,1 !!!

Είναι η πρώτη φορά που ευθέως προτείνουμε σκευάσματα. Και το κάνουμε εξαιτίας του κατεπείγοντος, ώστε να βοηθήσουμε τους συνάδελφους να εντοπίσουν γρήγορα αυτά που θα χρειαστούν. Και σε καμμία περίπτωση δεν αποκλείουμε άλλα, με αυτά τα χαρακτηριστικά, που υπάρχουν στην αγορά ...

Καλή δύναμη και κουράγιο σε όλους μας ...
... See MoreSee Less

Παγετός !!! - Συστάσεις προς Γεωτεχνικούς για την κατανόηση και ενίσχυση των μηχανισμών άμυνας

Πρώτα η πρόληψη και μετά η ενίσχυση των φυτών έναντι της καταπόνησης, αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα ανάληψης από τα προβλήματα που θα προκληθούν και - πάντα - στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε 2 μηχανισμούς που έχουν τα φυτά, έναντι αυτής της κρίσιμης καταπόνησης.

Δύο από τους σημαντικότερους μηχανισμούς άμυνας των φυτών έναντι της καταπόνησης από τον παγετό, είναι οι εξής:

1. Η σταθεροποίηση των μεμβρανών: Μετατρέπει συστατικά των μεμβρανών σε λιπίδια που σταθεροποιούν τη δομή στα κυτταρικά τοιχώματα και ενεργοποιούν τα αντιοξειδωτικά συστήματα. Έτσι οι χυμοί αλλάζουν ρευστότητα κατά τον παγετό και αντί αυτοί να παγώνουν μετατρέπονται σε γέλη (gel) που επιτρέπουν τη λειτουργία του φυτού.

2. Η αλλαγή στις μεταβολικές διεργασίες: Το φυτό κατά τον παγετό αυξάνει τους φωσφορυλιωμένους μεταβολίτες του ώστε να μετατρέψει το άμυλο σε σάκχαρα, γλυκοπρωτεΐνες και αντιπαγετικές πρωτεΐνες. Έτσι το φυτό προστατεύεται από την ακραία αφυδάτωση και προστατεύεται ο πρωτοπλάστης από την απώλεια νερού. Τα κρισιμότερα συστατικά που πρέπει να υπάρχουν στο κύτταρο είναι η σακχαρώζη και η ΠΡΟΛΙΝΗ !!!

Άλλωστε αυτούς τους μηχανισμούς τους βλέπουμε σε πολλά αλπικά φυτά ή φυτά των βουνών, όπως πολλά κωνοφόρα. Γιατί δεν παγώνουν ? Γιατί υπάρχει φυσικό αντιψυκτικό στους χυμούς τους ...

Προκειμένου να βοηθήσουμε τους μηχανισμούς αυτούς, ακολουθούμε με διαφυλλικές εφαρμογές, πριν από τον αναμενόμενο παγετό, τα παρακάτω:

1. Ενισχύουμε τις εφαρμογές σκευασμάτων Πυριτίου - Ασβεστίου ώστε να ενισχύσουμε τις κυτταρικές δομές για να μην καταστραφούν εύκολα από τις χαμηλές θερμοκρασίες

2. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τη σύσταση του χυμού. Εφαρμόζουμε σκευάσματα Καλίου, τα οποία είτε βρίσκονται στα ίδια σκευάσματα με πυρίτιο και ασβέστιο (όπως πχ το Enchance KCS με Ασβέστιο 5.7%, Πυρίτιο (SiO2) 9.1%, Κάλιο (K2O) 4.9%)

3. Αυξάνουμε την περιεκτικότητα του φυτού σε ΠΡΟΛΙΝΗ, που είναι το σημαντικότερο αμινοξύ με ταυτόχρονη προσθήκη γλυκίνης-μπεταΐνης. Την βέλτιστη αναλογία την έχουμε δει στο προϊόν LEVO ENERGY της εταιρείας AgroCosmos, στην εξειδικευμένη Αναλογία Γλυκίνης/Προλίνης 1,1 !!!

Είναι η πρώτη φορά που ευθέως προτείνουμε σκευάσματα. Και το κάνουμε εξαιτίας του κατεπείγοντος, ώστε να βοηθήσουμε τους συνάδελφους να εντοπίσουν γρήγορα αυτά που θα χρειαστούν. Και σε καμμία περίπτωση δεν αποκλείουμε άλλα, με αυτά τα χαρακτηριστικά, που υπάρχουν στην αγορά ...

Καλή δύναμη και κουράγιο σε όλους μας ...

Comment on Facebook

Συνδιάζονται αυτά τα δύο; Ποιες είναι οι μέγιστες ποσότητες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανά 100 κιλά ψεκαστικού διαλύματος;

Την βερικοκιά μου σκέπτομαι.....!

Να τονίσουμε πως κανένα σκεύασμα δεν αποτελεί πανάκεια ή λύση στον παγετό. Στο post αυτό αναφερόμαστε στη στρατηγική πρόσθετης βοήθειας που μπορούμε να παράσχουμε στο φυτό, ώστε να το βοηθήσουμε να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς άμυνάς του έναντι της καταπόνησης. Που ίσως σε σφοδρό παγετό, να μην επαρκούν ...

2 months ago
FoodCare AgroData OE

#Aelia_Berries

Με χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με τον νεοσύστατο Αγροτικό Συνεταιρισμό Φράουλας Aelia Berries.

Ο Α.Σ ιδρύθηκε από 25 παραγωγούς φράουλας, νέους ανθρώπους στην πλειοψηφία τους, με κύριο σκοπό την βέλτιστη παραγωγή ασφαλούς προϊόντος, τη διαμόρφωση οικονομίας κλίμακας των παγίων και μεταβλητών κέντρων κόστους της καλλιέργειας καθώς και την απόκτηση κρίσιμου παραγωγικού μεγέθους, κάνοντας έτσι ελκυστικότερη την εμπορίας του προϊόντος.

Η Aelia, μαζί με τον πρωτοπόρο ΑΣ Η Υρμίνη και τον επίσης σημαντικό ΑΣ Ήλιδα, αποδεικνύουν πως στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ηλείας και Αχαΐας έχει διαμορφωθεί σοβαρή κουλτούρα αγροτικού συνεργατισμού.

Η συνεργασία της #foodcare με την #aelia αφορά στη σύνταξη του φακέλου αναγνώρισης του ΑΣ ως Οργάνωση Παραγωγών (Ομάδα όπως λέγαμε παλαιότερα), στην κατάρτιση των επιδοτούμενων επιχειρησιακών προγράμμάτων που θα μειώσουν κέντρα παγίου κόστους της καλλιέργειας κατά 50%, στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Αγρονομικού Λογισμικού #agro_advanced, στην έκδοση Ultimate με γέφυρα μεταφοράς δεδομένων στο λογισμικό εμπορικής διαχείρισης καθώς και στην προετοιμασία και υλοποίηση των συστημάτων GLOBALG.A.P και AGRO 2.

Ειδικά στο λογισμικό, θα εγκαταστήσουμε όλα τα modules που αφορούν στην ανάλυση ρίσκων για τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων καθώς και των περιβαλλοντικών addons που θα κάνουν την υλοποίηση των επιδοτούμενων περιβαλλοντικών δράσεων του ΑΣ ευκολότερη.

Ευχόμαστε σε όλους τους παραγωγούς της AELIA καλή δύναμη, πίστη και κουράγιο στο έργο τους.

Ευχαριστούμε τη Διοίκηση του ΑΣ και όλα τα μέλη του για την επιλογή των Υπηρεσιών και λογισμικών της FoodCare και δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας.
... See MoreSee Less

#Aelia_Berries

Με χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με τον νεοσύστατο Αγροτικό Συνεταιρισμό Φράουλας Aelia Berries.

Ο Α.Σ ιδρύθηκε από 25 παραγωγούς φράουλας, νέους ανθρώπους στην πλειοψηφία τους, με κύριο σκοπό την βέλτιστη παραγωγή ασφαλούς προϊόντος, τη διαμόρφωση οικονομίας κλίμακας των παγίων και μεταβλητών κέντρων κόστους της καλλιέργειας καθώς και την απόκτηση κρίσιμου παραγωγικού μεγέθους, κάνοντας έτσι ελκυστικότερη την εμπορίας του προϊόντος.

Η Aelia, μαζί με τον πρωτοπόρο ΑΣ Η Υρμίνη και τον επίσης σημαντικό ΑΣ Ήλιδα, αποδεικνύουν πως στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ηλείας και Αχαΐας έχει διαμορφωθεί σοβαρή κουλτούρα αγροτικού συνεργατισμού.

Η συνεργασία της #FoodCare με την #Aelia αφορά στη σύνταξη του φακέλου αναγνώρισης του ΑΣ ως Οργάνωση Παραγωγών (Ομάδα όπως λέγαμε παλαιότερα), στην κατάρτιση των επιδοτούμενων επιχειρησιακών προγράμμάτων που θα μειώσουν κέντρα παγίου κόστους της καλλιέργειας κατά 50%, στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Αγρονομικού Λογισμικού #Agro_Advanced, στην έκδοση Ultimate με γέφυρα μεταφοράς δεδομένων στο λογισμικό εμπορικής διαχείρισης καθώς και στην προετοιμασία και υλοποίηση των συστημάτων GLOBALG.A.P και AGRO 2. 

Ειδικά στο λογισμικό, θα εγκαταστήσουμε όλα τα modules που αφορούν στην ανάλυση ρίσκων για τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων καθώς και των περιβαλλοντικών addons που θα κάνουν την υλοποίηση των επιδοτούμενων περιβαλλοντικών δράσεων του ΑΣ ευκολότερη.

Ευχόμαστε σε όλους τους παραγωγούς της AELIA καλή δύναμη, πίστη και κουράγιο στο έργο τους.

Ευχαριστούμε τη Διοίκηση του ΑΣ και όλα τα μέλη του για την επιλογή των Υπηρεσιών και λογισμικών της FoodCare και δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας.

Comment on Facebook

Τον Μαυρογιαννη να αναβαθμίσετε έχει προχωριμενες δημοκρατικες ιδέες και γνώσεις !!

Συγχαρητήρια και σε σας Θόδωρε και στους αγαπητούς φίλους που συνέστησαν την Aelia!!! Η περιοχή σας προχωρά ακάθεκτη και δείχνει τον οδικό χάρτη της επιτυχίας 👏👏👏

Καλη αρχη

Προχωρήστε με μόνη σκέψη να μην υπάρχουν δεύτερες κρυφές σκέψεις.Ειλικρινεια,δημοκρατία,ελευθερία άρθρωσης λόγου και δουλειά συλλογική.Μακαρι να γίνει το εγώ ,εμεις.Χασατε πολύτιμο χρόνο και πολλές ευκαιρίες.Τωρα τρέξτε να κερδίσετε τον χαμένο χρόνο..Καλή επιτυχία .

Fota Andre

Nice

View more comments

3 months ago
FoodCare AgroData OE

Ευχόμαστε ολόψυχα στο κοριτσάκι που υπέστη αλλεργικό σοκ και νοσηλεύεται, σε κρίσιμη κατάσταση, στο Ιπποκράτειο, να γίνει γρήγορα καλά.

www.tanea.gr/2021/01/25/greece/thessaloniki-maxi-gia-ti-zoi-tis-dinei-9xroni-mathitria-pou-epathe...

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η αλλεργία προήλθε έπειτα από κατανάλωση γλυκίσματος στην καντίνα του σχολείου. Οι τροφιμογενείς αλλεργίες συνήθως δεν προκαλούνται από "εξωτικά" συστατικά τροφίμων, αλλά από πολύ κοινά σε όλους μας, που καθημερινά χρησιμοποιούμε σπίτι μας. Όμως αυτό που για εμάς ίσως είναι ευεργετικό, για κάποιους άλλους μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.

Γνωρίζουμε επίσης πως στα άτομα με αλλεργικό υπόβαθρο, πολλές φορές κάποιο τρόφιμο στο οποίο ο οργανισμός των ατόμων αυτών ενώ δεν παρουσίαζει αλλεργική αντίδραση μετά από - ιστορικά - πολλές καταναλώσεις/χρήσεις, ενδέχεται στο μέλλον να το κάνει.

Γι αυτό αν δείχνουμε επιρρεπείς σε αλλεργίες, δεν είναι κακό να συμβουλευτούμε τον ιατρό μας για την πιθανή διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων.

ΕΠΙΣΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΕΠΕΙ να σημαίνουν στην ετικέτα τους όλα τα αλλεργιογόνα, τα πιθανά αλλεργιογόνα και μάλιστα με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να είναι ευανάγνωστα από το κοινό. Ταυτόχρονα πρέπει να διενεργούν ανάλυση ρίσκων για την πιθανότητα ύπαρξης αλλεργιογόνων στα τελικά προϊόντα, είτε από την πιθανότητα ύπαρξης αυτών στις πρώτες ύλες, είτε από επιμόλυνση στις διαδικασίες παραγωγής !!!

Τα επίσημα Αλλεργιογόνα (ή καλύτερα Ομάδες Τροφίμων ή προϊόντων που προκαλούν Αλλεργίες ή Δυσανεξίες), βάση της 2003/89/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε στην 1169/2011/ΕΚ – Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού, είναι τα εξής:

1. Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (δηλαδή σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, σίτος ,σπέλτα , σιτηρά kamut ή οι υβριδικές τους ποικιλίες) και προϊόντα με βάση τα σιτηρά αυτά

2. Καρκινοειδή και προϊόντα με βάση τα καρκινοειδή

3. Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά

4. Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια

5. Αραχίδες και προϊόντα με βάση τις αραχίδες

6. Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια

7. Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης)

8. Καρποί με κέλυφος, δηλαδή αμύγδαλα (Amygdalus communis L.), φουντούκια (Corylus avellana), καρύδια (Juglans regia), καρύδια ανακαρδιωδών (Anacardium occidentale), καρύδια πεκάν [Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch], καρύδια Βραζιλίας (Bertholletia excelsa), φυστίκια (Pistacia vera), καρποί μακαδαμίας και καρύδια Κουίνσλαντ (Macadamia ternifolia) και προϊόντα με βάση τα ανωτέρω

9. Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο

10. Μουστάρδα και προϊόντα με βάση τη μουστάρδα

11. Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σησαμιού

12. Διοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/kg ή 10 mg/litre εκπεφρασμένο ως SO2.»

13. Λούπινο και Προϊόντα με βάση το Λούπινο

14. Μαλάκια και Προϊόντα με βάση τα μαλάκια

Στην #FoodCare αναπτύσσουμε μεθοδολογίες ανάλυση ρίσκων για τον εντοπισμό των σχετικών πιθανών κινδύνων και τη διαχείρισή τους.
... See MoreSee Less

Ευχόμαστε ολόψυχα στο κοριτσάκι που υπέστη αλλεργικό σοκ και νοσηλεύεται, σε κρίσιμη κατάσταση, στο Ιπποκράτειο, να γίνει γρήγορα καλά.

https://www.tanea.gr/2021/01/25/greece/thessaloniki-maxi-gia-ti-zoi-tis-dinei-9xroni-mathitria-pou-epathe-allergiko-sok-apo-glyko/

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η αλλεργία προήλθε έπειτα από κατανάλωση γλυκίσματος στην καντίνα του σχολείου. Οι τροφιμογενείς αλλεργίες συνήθως δεν προκαλούνται από εξωτικά συστατικά τροφίμων, αλλά από πολύ κοινά σε όλους μας, που καθημερινά χρησιμοποιούμε σπίτι μας. Όμως αυτό που για εμάς ίσως είναι ευεργετικό, για κάποιους άλλους μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. 

Γνωρίζουμε επίσης πως στα άτομα με αλλεργικό υπόβαθρο, πολλές φορές κάποιο τρόφιμο στο οποίο ο οργανισμός των ατόμων αυτών ενώ δεν παρουσίαζει αλλεργική αντίδραση μετά από - ιστορικά - πολλές καταναλώσεις/χρήσεις, ενδέχεται στο μέλλον να το κάνει.

Γι αυτό αν δείχνουμε επιρρεπείς σε αλλεργίες, δεν είναι κακό να συμβουλευτούμε τον ιατρό μας για την πιθανή διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων.

ΕΠΙΣΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΕΠΕΙ να σημαίνουν στην ετικέτα τους όλα τα αλλεργιογόνα, τα πιθανά αλλεργιογόνα και μάλιστα με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να είναι ευανάγνωστα από το κοινό. Ταυτόχρονα πρέπει να διενεργούν ανάλυση ρίσκων για την πιθανότητα ύπαρξης αλλεργιογόνων στα τελικά προϊόντα, είτε από την πιθανότητα ύπαρξης αυτών στις πρώτες ύλες, είτε από επιμόλυνση στις διαδικασίες παραγωγής !!!

Τα επίσημα Αλλεργιογόνα (ή καλύτερα Ομάδες Τροφίμων ή προϊόντων που προκαλούν Αλλεργίες ή Δυσανεξίες), βάση της 2003/89/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε στην 1169/2011/ΕΚ – Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού, είναι τα εξής:

1. Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (δηλαδή σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, σίτος ,σπέλτα , σιτηρά kamut ή οι υβριδικές τους ποικιλίες) και προϊόντα με βάση τα σιτηρά αυτά

2. Καρκινοειδή και προϊόντα με βάση τα καρκινοειδή

3. Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά

4. Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια

5. Αραχίδες και προϊόντα με βάση τις αραχίδες

6. Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια

7. Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης)

8. Καρποί με κέλυφος, δηλαδή αμύγδαλα (Amygdalus communis L.), φουντούκια (Corylus avellana), καρύδια (Juglans regia), καρύδια ανακαρδιωδών (Anacardium occidentale), καρύδια πεκάν [Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch], καρύδια Βραζιλίας (Bertholletia excelsa), φυστίκια (Pistacia vera), καρποί μακαδαμίας και καρύδια Κουίνσλαντ (Macadamia ternifolia) και προϊόντα με βάση τα ανωτέρω

9. Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο

10. Μουστάρδα και προϊόντα με βάση τη μουστάρδα

11. Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σησαμιού

12. Διοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/kg ή 10 mg/litre εκπεφρασμένο ως SO2.»

13. Λούπινο και Προϊόντα με βάση το Λούπινο

14. Μαλάκια και Προϊόντα με βάση τα μαλάκια
 
Στην #FoodCare αναπτύσσουμε μεθοδολογίες ανάλυση ρίσκων για τον εντοπισμό των σχετικών πιθανών κινδύνων και τη διαχείρισή τους.

Comment on Facebook

Αμην

Περαστικά του ο Θεός και Παναγία μαζί του

🙏🙏🙏🙏

Εύχομαι ν γίνει καλά το κορίτσι

ΑΜΉΝ

Αμήν.

Περαστικά του.

Αην παναγια μου βοηθησετο.

Η Παναγία να βοηθήσει να γίνει γρήγορα καλά το κοριτσάκι ❤️❤️❤️🙏🙏🙏🙏

Περαστικά ή Παναγία μαζί της

View more comments

3 months ago
FoodCare AgroData OE

Όλοι μας γνωρίζουμε τις σύγχρονες απαιτήσεις των Retailers για μειωμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα φρούτα και λαχανικά. Στην προσπάθεια να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η #foodcare έχει αναπτύξει από το 2009 το αυτοβελτιούμενο σύστημα #riskfree_network, με 2 εξειδικευμένα Levels εντοπισμού των επικίνδυνων δραστικών ουσιών και πλέον έχει χιλιάδες αποτελέσματα αναλύσεων υπολειμμάτων, καταχωρημένες για διαφορετικά προϊόντα και προφίλ εφαρμογών.

Όμως προχωράμε και στο επόμενο βήμα. Πλέον, με τη συμβολή του Πολυδωρόπουλου Αλεξάνδρου, Γεωπόνου της εταιρείας #labidino Green Farm, επανασχεδιάζουμε την ψηφιακή πλατφόρμα #riskfree, ώστε να μετασχηματίζει το ιστορικό των αναλύσεων υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων, σε σύγχρονο εργαλείο λήψης αποφάσεων στα χέρια του Τεχνικού Συμβούλου Γεωργικών Εφαρμογών. Ταυτόχρονα εντοπίζει από τις υφιστάμενες εφαρμογές φυτοπροστασίας, τα επικίνδυνα αγροτεμάχια και δραστικές, που ενδεχομένως παραβιάσουν τις απαιτήσεις των πελάτων/Retailers.

Για τη λειτουργία του συστήματος απαιτείται η εγκατάσταση του λογισμικού #agro_advanced, στην έκδοση Ultimate-S. Πλέον η πλατφόρμα RiskFree, συσχετίζει αναλύσεις υπολειμμάτων με καιρικές συνθήκες, προφίλ εφαρμογής, Technical δόσης ενώ χάρη σε εξειδικευμένα Modules (γραμμένα σε C#), διενεργεί και το απαραίτητο Data Mining των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων υπολειμμάτων (MRLs) από τη βάση δεδομένων SANCO της ΕΕ.

Η Labidino Green Farm αποτελεί την πρώτη εταιρεία στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, που από το 2009 κλήθηκε από τους πελάτες της να αναπτύξει τα απαραίτητα πρότυπα ώστε να περιορίσει το φυτοπροστατευτικό αποτύπωμα στα παραγόμενα προϊόντα της. Και οι ιδέες που παράγει η συνεργασία μας με της Labidino, αποτελεί κινητήριο δύναμη για τη βελτίωση του Module RiskFree ...
... See MoreSee Less

Όλοι μας γνωρίζουμε τις σύγχρονες απαιτήσεις των Retailers για μειωμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα φρούτα και λαχανικά. Στην προσπάθεια να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η #FoodCare έχει αναπτύξει από το 2009 το αυτοβελτιούμενο σύστημα #RiskFree_Network, με 2 εξειδικευμένα Levels εντοπισμού των επικίνδυνων δραστικών ουσιών και πλέον έχει χιλιάδες αποτελέσματα αναλύσεων υπολειμμάτων, καταχωρημένες για διαφορετικά προϊόντα και προφίλ εφαρμογών.

Όμως προχωράμε και στο επόμενο βήμα. Πλέον, με τη συμβολή του Πολυδωρόπουλου Αλεξάνδρου, Γεωπόνου της εταιρείας #Labidino Green Farm, επανασχεδιάζουμε την ψηφιακή πλατφόρμα #RiskFree, ώστε να μετασχηματίζει το ιστορικό των αναλύσεων υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων, σε σύγχρονο εργαλείο λήψης αποφάσεων στα χέρια του Τεχνικού Συμβούλου Γεωργικών Εφαρμογών. Ταυτόχρονα εντοπίζει από τις υφιστάμενες εφαρμογές φυτοπροστασίας, τα επικίνδυνα αγροτεμάχια και δραστικές, που ενδεχομένως παραβιάσουν τις απαιτήσεις των πελάτων/Retailers.

Για τη λειτουργία του συστήματος απαιτείται η εγκατάσταση του λογισμικού #Agro_Advanced, στην έκδοση Ultimate-S. Πλέον η πλατφόρμα RiskFree, συσχετίζει αναλύσεις υπολειμμάτων με καιρικές συνθήκες, προφίλ εφαρμογής, Technical δόσης ενώ χάρη σε εξειδικευμένα Modules (γραμμένα σε C#), διενεργεί και το απαραίτητο Data Mining των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων υπολειμμάτων (MRLs) από τη βάση δεδομένων SANCO της ΕΕ. 

Η Labidino Green Farm αποτελεί την πρώτη εταιρεία στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, που από το 2009 κλήθηκε από τους πελάτες της να αναπτύξει τα απαραίτητα πρότυπα ώστε να περιορίσει το φυτοπροστατευτικό αποτύπωμα στα παραγόμενα προϊόντα της. Και οι ιδέες που παράγει η συνεργασία μας με της Labidino, αποτελεί κινητήριο δύναμη για τη βελτίωση του Module RiskFree ...
3 months ago
FoodCare AgroData OE

#AGRO_2 (2.1/2.2) με το #Agro_Advanced meets #Irmini

Εμείς πιστεύουμε πως το Αγρονομικό Software Agro Advanced είναι απλά ασυναγώνιστο έναντι οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας. Έχουμε δουλέψει μαζί με Γεωπόνους, παραγωγούς κι εξαγωγείς για περισσότερο από 10 έτη πάνω στην αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας και την προσαρμόζουμε ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς, της νομοθεσίας και των νέων προτύπων.

Το αγροπεριβαλλοντικό σύστημα AGRO 2.1/2,2 απαιτεί την εφαρμογή εξειδικευμένων Σχεδίων Διαχείρισης που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις της Γεωργικής δραστηριότητας στο περιβάλλον. Έτσι απαιτεί βαθειά γνώση των περιβαλλοντικών συνθηκών αλλά και των δραστηριοτήτων των αγροτεμαχίων που υπάγονται στις ζώνες αυτές αλλά και της ύπαρξης δυνατότητας καταγραφής των επιπτώσεων αυτών σε ποσοτικοποιημένη μορφή.

Στην FoodCare δουλέψαμε πολύ στην αυτοματοποίηση αυτής της διεργασίας με ψηφιακά μέσα. Στην εικόνα βλέπουμε τον περιβαλλοντικό χάρτη της FoodCare και εντός αυτού έχουν αποτυπωθεί όλα τα αγροτεμάχια του Αγροτικού Συνεταιρισμού "Η ΥΡΜΙΝΗ", με τις συντεταγμένες αυτών να έχουν κάνει αυτόματη μετατροπή από το τοπογραφικό υπόβαθρο της δήλωσης ΟΣΔΕ.

Το λογισμικό Agro Advanced αποτυπώνει αυτόματα και εντοπίζει ποια αγροτεμάχια υπάγονται σε:

1. Natura 2000: Υπουργική Απόφαση 50743/2017 - ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017, με αποτύπωση αν κάθε αγροτεμάχιο ανήκει σε Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), ή σε Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) ή σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), όπου:

α) Όρια Οικοτόπων Ειδικής Διατήρησης Οδηγίας 92/43. Πρόκειται για τα όρια των πολυγώνων των 244 περιοχών ειδικής διατήρησης της Οδηγίας 92/43, που περιλαμβάνονται στις περιοχές Natura 2000. Στο έργο Natura 2000 που παραλήφθηκε το 2018 περιλβάνονται και πρόσθετες περιοχές της Οδηγίας 92/43, που έχουν θεσμοθετηθεί αλλά εκκρεμεί και ψηφοφορία στην ΕΕ.

β) Όρια Ζωνών Ειδικής Προστασίας Οδηγίας 2009/147. Πρόκειται για τα όρια των πολυγώνων των 202 ζωνών ειδικής προστασίας της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για την άγρια πτηνοπανίδα που περιλαμβάνονται στις περιοχές Natura 2000.

2. Περιοχές ευπρόσβλητες σε Νιτρορύπανση, βάσει των αριθ. 19652/1906/1999 (ΦΕΚ Β΄1575), 20419/2522/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1212), 24838/1400/Ε103/2008 (ΦΕΚ Β΄1132), 106253/2010 (ΦΕΚ Β΄1843), 190126/2013 (ΦΕΚ Β΄983) και 147070/2014 (ΦΕΚ Β΄3224) και ειδικά για τη Λεκάνη του Πηνειού με τα 19652/1906/22.07.1999 (ΦΕΚ 1575/Β/05.08.1999), 24838/1400/Ε103/06.06.2008 (ΦΕΚ 1132/Β/19.06.2008)

3. Ζώνες Προστασίας των Υδάτων: Προεδρικό Διάταγμα 51/2007 - ΦΕΚ 54/Α/8-3-2007
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

με το Agro Advanced είναι απλά πολύ ευκολότερο να υλοποιήστε το AGRO 2.1/2.2 και να διαμορφώσετε ουσιαστικά κι εφαρμόσιμα Σχέδια Διαχείρισης, όπως Biodiversity Action Plans (BAP) αλλά και να ελέγξετε πχ αν οι εφαρμογές θρέψης σας είναι εντός των θεσμοθετημένων ορίων για τις μονάδες αζώτου σε ζώνη νιτρορύπανσης ...

Και όλα αυτά γίνονται αυτόματα !!!

Ευχαριστούμε τον ΑΣ "Η ΥΡΜΙΝΗ" για την μακροχρόνια και αποτελεσματική συνεργασία μας ...
... See MoreSee Less

#AGRO_2 (2.1/2.2) με το #Agro_Advanced meets #Irmini

Εμείς πιστεύουμε πως το Αγρονομικό Software Agro Advanced είναι απλά ασυναγώνιστο έναντι οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας. Έχουμε δουλέψει μαζί με Γεωπόνους, παραγωγούς κι εξαγωγείς για περισσότερο από 10 έτη πάνω στην αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας και την προσαρμόζουμε ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς, της νομοθεσίας και των νέων προτύπων.

Το αγροπεριβαλλοντικό σύστημα AGRO 2.1/2,2 απαιτεί την εφαρμογή εξειδικευμένων Σχεδίων Διαχείρισης που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις της Γεωργικής δραστηριότητας στο περιβάλλον. Έτσι απαιτεί βαθειά γνώση των περιβαλλοντικών συνθηκών αλλά και των δραστηριοτήτων των αγροτεμαχίων που υπάγονται στις ζώνες αυτές αλλά και της ύπαρξης δυνατότητας καταγραφής των επιπτώσεων αυτών σε ποσοτικοποιημένη μορφή.

Στην FoodCare δουλέψαμε πολύ στην αυτοματοποίηση αυτής της διεργασίας με ψηφιακά μέσα. Στην εικόνα βλέπουμε τον περιβαλλοντικό χάρτη της FoodCare και εντός αυτού έχουν αποτυπωθεί όλα τα αγροτεμάχια του Αγροτικού Συνεταιρισμού Η ΥΡΜΙΝΗ, με τις συντεταγμένες αυτών να έχουν κάνει αυτόματη μετατροπή από το τοπογραφικό υπόβαθρο της δήλωσης ΟΣΔΕ.

Το λογισμικό Agro Advanced αποτυπώνει αυτόματα και εντοπίζει ποια αγροτεμάχια υπάγονται σε:

1. Natura 2000: Υπουργική Απόφαση 50743/2017 - ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017, με αποτύπωση αν κάθε αγροτεμάχιο ανήκει σε Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), ή σε Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) ή σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), όπου:

α) Όρια Οικοτόπων Ειδικής Διατήρησης Οδηγίας 92/43. Πρόκειται για τα όρια των πολυγώνων των 244 περιοχών ειδικής διατήρησης της Οδηγίας 92/43, που περιλαμβάνονται στις περιοχές Natura 2000. Στο έργο Natura 2000 που παραλήφθηκε το 2018 περιλβάνονται και πρόσθετες περιοχές της Οδηγίας 92/43, που έχουν θεσμοθετηθεί αλλά εκκρεμεί και ψηφοφορία στην ΕΕ. 

β) Όρια Ζωνών Ειδικής Προστασίας Οδηγίας 2009/147. Πρόκειται για τα όρια των πολυγώνων των 202 ζωνών ειδικής προστασίας της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για την άγρια πτηνοπανίδα που περιλαμβάνονται στις περιοχές Natura 2000. 

2. Περιοχές ευπρόσβλητες σε Νιτρορύπανση, βάσει των αριθ. 19652/1906/1999 (ΦΕΚ Β΄1575), 20419/2522/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1212), 24838/1400/Ε103/2008 (ΦΕΚ Β΄1132), 106253/2010 (ΦΕΚ Β΄1843), 190126/2013 (ΦΕΚ Β΄983) και 147070/2014 (ΦΕΚ Β΄3224) και ειδικά για τη Λεκάνη του Πηνειού με τα 19652/1906/22.07.1999 (ΦΕΚ 1575/Β/05.08.1999), 24838/1400/Ε103/06.06.2008 (ΦΕΚ 1132/Β/19.06.2008)

3. Ζώνες Προστασίας των Υδάτων: Προεδρικό Διάταγμα 51/2007 - ΦΕΚ 54/Α/8-3-2007
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

με το Agro Advanced είναι απλά πολύ ευκολότερο να υλοποιήστε το AGRO 2.1/2.2 και να διαμορφώσετε ουσιαστικά κι εφαρμόσιμα Σχέδια Διαχείρισης, όπως Biodiversity Action Plans (BAP) αλλά και να ελέγξετε πχ αν οι εφαρμογές θρέψης σας είναι εντός των θεσμοθετημένων ορίων για τις μονάδες αζώτου σε ζώνη νιτρορύπανσης ...

Και όλα αυτά γίνονται αυτόματα !!!

Ευχαριστούμε τον ΑΣ Η ΥΡΜΙΝΗ για την μακροχρόνια και αποτελεσματική συνεργασία μας ...
Δείτε περισσότερα ...