Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Shelf Life & Έλεγχοι Ετικέτας

Shelf Life Assessments – και έλεγχοι ετικέτας τροφίμων: Η FoodCare AgroData προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου της νομιμότητας των ετικετών των τροφίμων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία καθώς και με τη νομοθεσία χωρών του εξωτερικού όπως ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία και Τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια της Ελλάδας και του...

Read More

ISO 9001

ISO 9001 Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας: Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 και ιδιαίτερα το ISO 9001 είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα πρότυπα με πεδίο εφαρμογής σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενο ή το μέγεθός τους. Το ISO 9001 αποτελεί καθαρά πελατοκεντρικό πρότυπο και εγκαθιστά διαδικασίες λειτουργίας ώστε...

Read More

ISO 14001

ISO 14001 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Το πρότυπο ISO 14001 αφορά κυρίως επιχειρήσεις που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της λειτουργίας τους στο περιβάλλον, αλλά και να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο Marketing για την προβολή της ευαισθησίας της εταιρείας στα ζητήματα αυτά. Το πρότυπο αυτό, όπως και το ISO 9001,...

Read More

Συστήματα Διαχείρισης

Η συνεισφορά των Συστημάτων Διαχείρισης στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι καθοριστική. Πρόκειται ουσιαστικά για δομημένα συστήματα (μεθοδολογία λειτουργίας), απόλυτα εξειδικευμένα, τα οποία πλέον έχουν μετατραπεί σε Διεθνή Πρότυπα, από τον ISO (International Organization for Standardization). Ορισμένα από αυτά είναι: ISO 9001 - Διαχείριση Ποιότητας ISO 14001 - Περιβαλλοντική Διαχείριση ISO 45001- Διαχείριση της Ασφάλειας...

Read More