Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Σύσταση Συνεταιρισμών & Αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Αναγνώριση Οργανώσεων (Ομάδων) Παραγωγών: Στη FoodCare πιστεύουμε στην αγροτική συνεργατικότητα. Γιατί θεωρούμε πως είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσουμε το υπολογίσιμο μέγεθος παραγωγής που απαιτούν οι αγορές αλλά και να διαμορφώσουμε οικονομίες κλίμακας προς όφελος των παραγωγών μας. Δεσμευμένοι στις αξίες μας για την αγροτική συνεργατικότητα, παρέχουμε εξειδικευμένες Υπηρεσίες...

Read More

Επιχειρησιακά Προγράμματα

Στη FoodCare εξειδικευόμαστε στη σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης - αποπληρωμής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανώσεων Παραγωγών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1308/2013, (ΕΕ) 499/2014 και (ΕΕ) 543/2011 καθώς και των τροποποιήσεών τους....

Read More

Υπηρεσίες Marketing

Marketing Plans: Σε αντίθεση με τα περισσότερα τυποποιημένα μη αγροτικά προϊόντα, για τα οποία υπάρχει αναγνωρισιμότητα βάση του ονόματός τους (Branding), είναι ελάχιστα τα αγροτικά προϊόντα τα οποία είναι αναγνωρίσιμα κατά τον ίδιο τρόπο. Ταυτόχρονα, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν αναπτύξει συγκεκριμένη στρατηγική προώθησης των προϊόντων τους, στηριζόμενη στο κατάλληλο μείγμα...

Read More

ISO 22000

ISO 22000 - Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων: Το ISO 22000 είναι ένα διεθνώς εφαρμοζόμενο πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων. Το ISO 22000 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων,...

Read More

ISO 22005

ISO 22005 - Ιχνηλασιμότητα της Αλυσίδας Τροφίμων και Ζωοτροφών Το ISO 22005, είναι ένα σύγχρονο διεθνές πρότυπο που περιγράφει τις βασικές αρχές και τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό κι εγκατάσταση ενός αξιόπιστου συστήματος Ιχνηλασιμότητας. Επιπροσθέτως, το ISO 22005 έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης όπως το...

Read More

FSCC 22000

FSCC 22000 - (Food Safety System Certification) - Σχήμα Πιστοποίησης για την υγιεινή και ασφάλεια σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών Το FSSC 22000 αποτελεί "Σχήμα Πιστοποίησης", και μοιάζει σε πολλά με το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22000. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν, συσκευάζουν, μεταποιούν και...

Read More

IFS – BRC FOOD

Τα συστήματα IFS και BRC, συγκριτικά με το ISO 22000, προχωρούν ένα βήμα πιο μακριά, μια κι ενσωματώνουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά πηγάζουν από τις διαδικασίες ικανοποίησης του πελάτων και των παραπόνων. Επομένως στηρίζονται στις απαιτήσεις των εταιρειών λιανικής και χονδρικής των τροφίμων. Γι αυτό και τα συστήματα IFS και...

Read More

QS Wholesalers

Πρότυπο QS - Quality Scheme of Food - Wholesalers Με την εφαρμογή του QS σε όλα τα στάδια της παραγωγής των τροφίμων, είναι εφικτή η ολιστική προσέγγιση στο Food Safety. Με το QS, οι παραγωγικές διαδικασίες είναι εντελώς διαφανείς και προάγεται η προώθηση της παραγωγής ασφαλών τροφίμων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη...

Read More