Παρεχόμενες Υπηρεσίες

AGRO 2.1-2.2

Πρότυπο Αγροπεριβαλλοντικής Διαχείρισης Agro 2.1-2.2: Το πρότυπο Agro 2, αναπτύχθηκε από τον πρώην Οργανισμό Πιστοποίησης κι Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) με διακριτικό τίτλο, AgroCert. Πλέον την επίβλεψη του Προτύπου έχει αναλάβει ο Οργανισμός "Δήμητρα". Όταν μια Οργάνωση Παραγωγών πιστοποιείται πως εφαρμόζει το πρότυπο Agro, τότε ουσιαστικά λαμβάνει επιβεβαίωση της ορθής...

Read More

ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, Ορεινών και Νησιωτικών Προϊόντων

Στη FoodCare αναλαμβάνουμε τη σύνταξη του Φακέλου για αναγνώριση προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, Ορεινών και Νησιωτικών Προϊόντων, καθώς και σε συνεργασία με εξειδικευμένα εργαστήρια της Ελλάδας και του Εξωτερικού, αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση και τον συνεχή έλεγχος των προδιαγραφών τους. Παράλληλα υλοποιούμε τα απαιτούμενα συστήματα ιχνηλασιμότητας, ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα η...

Read More

ΑΒ Αγροδιασφάλιση

Σύστημα Αξιολόγησης Προμηθευτών - ΑΒ Αγροδιασφάλιση Η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος ανέπτυξε και εφαρμόζει εξειδικευμένο πλάνο για την επιλογή και τον έλεγχο των προμηθευτών προϊόντων φρούτων και λαχανικών. Το πλάνο αυτό με ονομασία και λογότυπο "ΑΒ Αγροδιασφάλιση", αποτελεί ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: (α) στην ποιοτική αξιολόγηση των...

Read More

Tesco Nurture

Το πρότυπο Tesco Nurture (πρώην Tesco Natures Choice) αναπτύχθηκε από το Αγγλικό Super Market Tesco. Απευθύνεται αποκλειστικά στους προμηθευτές αγροτικών προϊόντων του Tesco και συγκεκριμμένα για φρέσκα φρούτα, λαχανικά και σαλάτες. Το πρότυπο αυτό αναπτύχθηκε για να εξασφαλίζει οτι τα προϊόντα που εμπορεύεται το Tesco, προέρχονται από καλλιεργητές οι οποίοι...

Read More

Mc Donalds GAP

Πρότυπο Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής McDonald's G.A.P: Τα McDonald's έχουν θεσπίσει δικό τους, ιδιωτικό πρότυπο για τη διασφάλιση της Γεωργικής Παραγωγής, το Mc Donalds G.A.P. Το συγκεκριμένο πρότυπο πέραν των απαιτήσεων της Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής, απαιτεί εξειδικευμένη ανάλυση ρίσκων για την πρόληψη των μικροβιολογικών επιμολυντών των προϊόντων, συνδυάζοντας παραμέτρους που αφορούν τόσο τις...

Read More

M&S GAP

Πρότυπο Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής Marks & Spencer G.A.P: Τα Marks & Spencer έχουν θεσπίσει δικό τους, ιδιωτικό πρότυπο για τη διασφάλιση της Γεωργικής Παραγωγής, το M&S G.A.P. Το συγκεκριμμένο πρότυπο παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με το GlobalGAP IFA, αλλά θεωρείται εξαιρετικά πιο αυστηρό, δεδομένου πως θεσπίζει επιτρεπόμενες και μη δραστικές ουσίες, καθώς...

Read More

LEAF Biodiversity System

Leaf - Linking Environment and Farming: Το Leaf αποτελεί Αγγλικό Πρότυπο που ως κύριο στόχο έχει την προσαρμογή των γεωργικών δραστηριοτήτων στο ευαίσθητο αγρο-περιβαλλοντικό οικοσύστημα, μέσα από μεθόδους αξιολόγησης και αναχαίτισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από αυτή. Οι παραγωγοί που έχουν λάβει το σήμα Leaf, μπορούν να το χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους. Στη...

Read More

Εκπαίδευση Παραγωγών

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Παραγωγών: Η FoodCare AgroData, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ, παρέχει Υπηρεσίες τυπικής εκπαίδευσης των παραγωγών σε θέματα όπως:     Απαιτήσεις Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής, στα πλαίσια εφαρμογής των προτύπων ποιότητας. Ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στα πλαίσια εφαρμογής της υποχρεωτικής συνταγογράφησης. Υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.   Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες....

Read More

Επιθεωρήσεις 2ου μέρους

Επιθεωρήσεις 2ου μέρους: H FoodCare AgroData, με τη μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της στη φυτοπροστασία, στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων καθώς και στα συστήματα ποιότητας, διενεργεί αξιολογήσεις / επιθεωρήσεις Δεύτερου Μέρους, που έχουν ως στόχο την εξέταση του βαθμού συμμόρφωσης ενός Προμηθευτή, βάσει συγκεκριμένων προτύπων, κανονισμών, οδηγιών ή προδιαγραφών. Οι Επιθεωρήσεις 2ου μέρους...

Read More

Διαμόρφωση Φυτοπροστασίας

Διαμόρφωση Προγραμμάτων Φυτοπροστασίας, σε συμμόρφωση με τις εξειδικευμένες αγορές του εξωτερικού: Η FoodCare έχει καθαρά Γεωτεχνική κατεύθυνση. Και γνωρίζουμε πολύ καλά τις καλλιέργειες που αναλαμβάνουμε, ώστε να διαμορφώνουμε τα κατάλληλα προγράμματα φυτοπροστασίας έχοντας πάντα πρώτη την απαιτούμενη ασφάλεια. Οι περισσότερες υπερ-αγορές του εξωτερικού θέτουν τα δικά τους Standards ως προς τα...

Read More