Σύσταση Συνεταιρισμών & Αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Αναγνώριση Οργανώσεων (Ομάδων) Παραγωγών:

Στη FoodCare πιστεύουμε στην αγροτική συνεργατικότητα. Γorganoseis_paragogon_epixirisiaka-sxedia_300x300ιατί θεωρούμε πως είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσουμε το υπολογίσιμο μέγεθος παραγωγής που απαιτούν οι αγορές αλλά και να διαμορφώσουμε οικονομίες κλίμακας προς όφελος των παραγωγών μας.

Δεσμευμένοι στις αξίες μας για την αγροτική συνεργατικότητα, παρέχουμε εξειδικευμένες Υπηρεσίες στη Σύσταση Αγροτικών Συνεταιρισμών καθώς και στη μετέποιτα αναγνώρισή τους ως Οργανώσεις Παραγωγών (Φρούτων & Κηπευτικών, Μελιού κλπ), ώστε να συμμετέχουν στα επιδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα της ΕΕ

Παράλληλα προσφέρουμε όλα το απαραίτητο Mentoring στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, με εργαλεία όπως εξειδικευμένα Business & Marketing Plans, που θα βοηθήσουν αφενώς στην ανάπτυξη στρατηγικής, αφετέρου στην εξεύρεση αγορών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
Επιχειρησιακά Προγράμματα

Στη FoodCare εξειδικευόμαστε στη σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης – αποπληρωμής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανώσεων Παραγωγών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1308/2013, (ΕΕ) 499/2014 και (ΕΕ) 543/2011 καθώς και των τροποποιήσεών τους.
Υπηρεσίες Marketing

Marketing Plans:

Σε αντίθεση με τα περισσότερα τυποποιημένα μη αγροτικά προϊόντα, για τα οποία υπάρχει αναγνωρισιμότητα βάση του ονόματός τους (Branding), είναι ελάχιστα τα αγροτικά προϊόντα τα οποία είναι αναγνωρίσιμα κατά τον ίδιο τρόπο. Ταυτόχρονα, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν αναπτύξει συγκεκριμένη στρατηγική προώθησης των προϊόντων τους, στηριζόμενη στο κατάλληλο μείγμα Marketing που αφορά την αγορά – στόχο.

Marketing

Στη FoodCare, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, αναπτύσσουμε ειδικά για τις αγορές – στόχους Marketing Plans, τα οποία είναι απόλυτα κοστολογημένα ενώ παράλληλα διαθέτουμε τους απαραίτητους πόρους, ώστε να πραγματοποιηθεί η υλοποίησή τους χωρίς να υπάρξει ιδιαίτερη επιβάρυνση από την εταιρεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.