GlobalGAP Fruit & Vegetables

Το πρότυπο GlobalGAP IFA, αναπτύχθηκε από τη μη κερδοσκοπική Γερμανική εταιρεία FoodPLUS GmbH, η οποία συστάθηκε από τους μεγαλύτερους λιανοπωλητές (Super Markets) της Ευρώπης. το GlobalGAP είναι ένα πρότυπο που έχει ως κύριο σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, έχοντας ως κύριο στόχο την τελική παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων, που σέβονται το ευαίσθητο αγροπεριβαλλοντικό σύστημα καθώς και την ευημερία των εργαζόμενων στις φάρμες.

GLOBALGAP_LOGOΤο προηγούμενο όνομα του προτύπου ήταν EurepGAP. Εξαιτίας όμως της μεγάλης ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο, στα πλαίσια του 8ου ετήσιου Συνεδρίου του στην Ταϊλάνδη (2007), το EUREPGAP ανακοίνωσε την αλλαγή της επωνυμίας και του λογοτύπου του σε GLOBALGAP. Η απόφαση αυτή πάρθηκε προκειμένου να τονιστεί ο ρόλος του ως διεθνής ρυθμιστής Ορθών Αγροτικών Πρακτικών, αμοιβαία αποδεκτών από εμπόρους και προμηθευτές. Διακαής πόθος των δημιουργών του προτύπου GlobalGAP, είναι το Global Harmonization όλων των Κώδικων Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής, σε όσες το δυνατό περισσότερες χώρες.

Το GlobalGAP μπορεί να εφαρμοστεί τόσο από μεμονωμένους παραγωγούς (Option 1) όσο και από Ομάδες παραγωγών ή εταιρείες (Option 1 ή/και Option 2). Αφορά αγροτικά προίόντα, προϊόντα ιχθυοκαλλιεργειών καθώς και ζωική παραγωγή. Από το 2013, η GlobalGAP έχει εισάγει το πρόσθετο/Module με το όνομα GRASP (GlobalGAP Risk Assessment on Social Practices), που αφορά την Ορθή Πολιτική σε ζητήματα εργατικής νομοθεσίας καθώς και υγιεινής – ασφάλειας των εργατών

Η FoodCare AgroData, στα πλαίσια της μεγάλης της εμπειρίας στο πρότυπο GlobalGAP, σχεδιάζει και αναπτύσσει οικονομικά κι εύκολα εφαρμόσιμα συστήματα που είναι συμβατά με το πρότυπο αυτό για όλα τα αγροτικά προϊόντα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες
GlobalGAP GRASP

grasp2GLOBALGAP RISK ASSESMENT ON SOCIAL PRACTICES (GRASP)

Η πιστοποιημένη εφαρμογή προτύπων που προάγουν την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας καθώς και τις ενδο-εταιρικές εργασιακές σχέσεις, γνωστά με τον γενικό όρο “Social Practices”, γίνονται όλο και περισσότερο απαιτούμενα από τις εμπορικές αλυσίδες. Σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής, το περισσότερο γνωστό σύστημα είναι το GRASP, το οποίο αποτελεί πρόσθετο/module του Συστήματος GlobalGAP.

To GRASP ουσιαστικά αφορά μια ανάλυση ρίσκων ως προς την εφαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας, τόσο για τους εργάτες γης, όσο και για το προσωπικό που εργάζεται στα Συσκευαστήρια Αγροτικών Προϊόντων. Ήδη οι αλυσίδες Edeka, Lidl και Rewe θεωρούν την εφαρμογή του GlobalGAP μαζί με το GRASP προαπαιτούμενη για τη συνεργασία με τους προμηθευτές τους.

Στη FoodCare, σε συνεργασία με εξειδικευμένους Νομικούς του Εργατικού Δικαίου, αναπτύσσουμε συμβατά συστήματα Social Practices σύμφωνα με το GLOBALGAP-GRASP.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες
GlobalGAP Chain of Custody

GlobalGAP_Chain_of_CustodyGLOBALGAP – CHAIN OF CUSTODY:

Η GlobalGAP προχώρησε ένα βήμα παραπέρα την ιχνηλασιμότητα των πιστοποιημένων κατά GlobalGAP προϊόντων, μέσα από την ανάπτυξη του ειδικού Module GlobalGAP Chain of Custody. Η νέα αυτή υπηρεσία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Προτύπου GlobalGAP IFA και αποτελεί Module στα συστήματα ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζει η κάθε εταιρεία, ξεκινώντας από το αγροτεμάχιο και καταλήγοντας έως και το σημείο πώλησης. Το μεγάλο πρόβλημα που ανέκαθεν υπήρχε με τις κατά GlobalGAP πιστοποιήσεις προϊόντων, ήταν η αλυσίδα ιχνηλασιμότητας μετά και το σημείο παραγωγής.

10931295_827496560642933_6380987042445319963_nΜε λίγα λόγια, τα πιστοποιημένα προϊόντα, μετά τον αγρό, υφίστανται επιπλέον επεξεργασία, όπως συσκευασία ή ακόμα και μεταποίηση, με αποτέλεσμα να “έσπαγε” η ιχνηλασιμότητα του πιστοποιημένου προϊόντος. Αυτό οδηγούσε τελικά τους τελικούς πωλητές (πχ Super Markets), να μην έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν το προϊόν ως πιστοποιημένο, επειδή στο προηγούμενο στάδιο παραγωγής του, είχε υποστεί μεταποίηση. Το πρόβλημα αυτό καλείται να διαχειριστεί το πρόσθετο/Module Chain of Custody (ή αλλιώς Module Αλυσίδας Επιτήρησης).

Στην FoodCare αναπτύσσουμε συστήματα GlobalGAP Chain of Custody διατηρώντας το πλεονέκτημα του λογισμικού Agro Advanced, όπου τοModule Factory, πο είναι σε θέση να διαχειριστεί σε όλη την αλυσίδα των τροφίμων και ιδιαίτερα την ιχνηλασιμότητα του πιστοποιημένου κατά GlobalGAP προϊόντος, ξεκινώντας από το αγροτεμάχιο, έως και τον τελικό Retailer, διατηρώντας σε όλες τις φάσεις τα στοιχεία πιστοποίησης, όπως μοναδικοί κωδικοί GGN/GLN κλπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες
GlobalGAP HPSS

globalgap_Harmonized_Produce_SafetyGLOBALGAP – HARMONIZED PRODUCE SAFETY STANDARD:

Το ειδικό πρόσθετο GlobalGAP HPSS έρχεται για να καλύψει τις εξειδικευμένες απαιτήσεις της πρώτης τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις των παραγωγών. Συνδυάζει ένα εξειδικευμένο σύστημα ανάλυσης ρίσκων, στηριγμένο στις αρχές του HACCP, που όμως είναι προσαρμοσμένο ώστε να καλύπτει ακόμα και το στάδιο της συγκομιδής.

Από τα υφιστάμενα συστήματα ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000, IFS, BRC κλπ), κανένα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της πρώτης συσκευασίας, παρά την όποια ύπαρξη κινδύνων, ενώ η αρχική διαχείριση ρίσκων του GlobalGAP IFA δεν ήταν σε θέση να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία για τη σωστή αξιολόγηση. Έτσι το Module HPSS κάλυψε αυτό το κενό.

Στη FoodCare αναπτύσσουμε συστήματα συμβατά με το GlobalGAP HPSS, ως πρόσθετο της πιστοποίησης των παραγωγών ή των Ομάδων/Οργανώσεων παραγωγών τους κατά GlobalGAP IFA.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
GlobalGAP Crops for Processing Standard

globalgap_CFPGlobalGAP Crops for Processing Standard (CfP): Η Εξειδικευμένη Εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής σε προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά στη βιομηχανία μεταποίησης.

Το GlobalGAP Crops for Processing Standard (CfP) είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού του Προτύπου GlobalGAP IFA με το SAI Platform Farm Sustainability Assessment. Τα δύο αυτά κορυφαία πρότυπα ουσιαστικά “συναντήθηκαν” για τη δημιουργία του GlobalGAP CfP με κοινό στόχο την παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων που προορίζονται στη βιομηχανία των τροφίμων.

Αυτή η συννένωση αποτελεί μια μοναδική καινοτόμο λύση για τη διαχείριση τόσο της βιωσιμότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων, την ασφάλεια της πρωτογενούς παραγωγής καθώς και της πρόσβασης σε επάρκεια τροφίμων (Food Security).

Το πρότυπο CfP καλύπτει προϊόντα που προορίζονται για χυμοποίηση, μαγείρευμα, κατάψυξη ή οποιαδήποτε γενικότερα μεταποίηση.

Στη FoodCare AgroData αναπτύσσουμε συστήματα συμβατά με το GlobalGAP Crops for Proecessing Standard (CfP).

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
AGRO 2.1-2.2

AGRO2.1-2.2Πρότυπο Αγροπεριβαλλοντικής Διαχείρισης Agro 2.1-2.2:

Το πρότυπο Agro 2, αναπτύχθηκε από τον πρώην Οργανισμό Πιστοποίησης κι Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) με διακριτικό τίτλο, AgroCert. Πλέον την επίβλεψη του Προτύπου έχει αναλάβει ο Οργανισμός “Δήμητρα”. Όταν μια Οργάνωση Παραγωγών πιστοποιείται πως εφαρμόζει το πρότυπο Agro, τότε ουσιαστικά λαμβάνει επιβεβαίωση της ορθής εφαρμογής του προτύπου, ως προς την Αγρο-περιβαλλοντική διαχείριση (Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης), δηλαδή στην ανίχνευση, διαχείριση και περιορισμό των επιπτώσεων της Γεωργικής δραστηριότητας στο περιβάλλον.

Η εφαρμογή και ο έλεγχος του Agro 2 δεν αποτελεί πιστοποίηση προϊόντος. Αν και το Agro 2 είναι πληρέστερο από το GlobalGAP, σε αντίθεση με αυτό δεν αποτελεί αναγνωρίσιμο σήμα πιστοποίησης από τις αλυσίδες υπεραγορών (Super Markets) του εξωτερικού. Το πρότυπο Agro 2, χωρίζεται στο Agro 2.1, δηλαδή όλες τις βασικές διαδιασίες οργάνωσης της αγροτικής επιχείρησης, καθώς και το Agro 2.2, όπου περιλαμβάνει όλα τα καλλιεργητικά σχέδια.

Στη FoodCare AgroData αναπτύσσουμε συστήματα ποιότητας που είναι συμβατά με το πρότυπο Agro 2.1-2.2.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, Ορεινών και Νησιωτικών Προϊόντων

pop-1-300x146Στη FoodCare αναλαμβάνουμε τη σύνταξη του Φακέλου για αναγνώριση προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, Ορεινών και Νησιωτικών Προϊόντων, καθώς και σε συνεργασία με εξειδικευμένα εργαστήρια της Ελλάδας και του Εξωτερικού, αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση και τον συνεχή έλεγχος των προδιαγραφών τους.

Παράλληλα υλοποιούμε τα απαιτούμενα συστήματα ιχνηλασιμότητας, ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα η χρήση των σημάτων ποιότητας και να διενεργείται εύκολα το απαιτούμενο Mass Balance .

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
ΑΒ Αγροδιασφάλιση

AgrodiasfalisiΣύστημα Αξιολόγησης Προμηθευτών – ΑΒ Αγροδιασφάλιση

Η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος ανέπτυξε και εφαρμόζει εξειδικευμένο πλάνο για την επιλογή και τον έλεγχο των προμηθευτών προϊόντων φρούτων και λαχανικών. Το πλάνο αυτό με ονομασία και λογότυπο “ΑΒ Αγροδιασφάλιση”, αποτελεί ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: (α) στην ποιοτική αξιολόγηση των προϊόντων των προμηθευτών όταν αυτά παραλαμβάνονται στην αποθήκη βάσει των υψηλών κριτηρίων ποιότητας του ομίλου, (β) στον εργαστηριακό έλεγχο υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και (γ) στην επιθεώρηση των προμηθευτών τόσο στο επίπεδο των αγροτεμαχίων όσο και στο επίπεδο των συσκευαστηρίων φρούτων και λαχανικών.

Image_backgroundΣκοπός της εταιρείας είναι να παραμείνει πρότυπο στο χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου στον τομέα των Φρούτων & Λαχανικών.

Η επιτυχία του εγχειρήματος στηρίζεται στην νέα ενός νέου πλαισίου πολιτικής ποιότητας για τους προμηθευτές της, μέσω του οποίου επιχειρείται η ενίσχυση των ήδη πολύ ισχυρών δεσμών συνεργασίας, με κοινό στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών, του περιβάλλοντος και των ίδιων των εργαζομένων στις αγροτικές περιοχές. Η ΑΒ Βασιλόπουλος θέλει να τονίσει ότι η νέα της πολιτική δεν έχει ως στόχο την αποδυνάμωση των συντελεστών που έχουν έως τώρα συνεισφέρει στην βελτίωση της αγροτικής παραγωγής της χώρας μας, αλλά αντιθέτως να τους ενισχύσει, καθώς είναι σαφές ότι η τήρηση των προδιαγραφών της ΑΒ προϋποθέτει εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων τους.

Στη FoodCare AgroData αναπτύσσουμε συστήματα ποιότητας συμβατά με το σύστημα ΑΒ Αγροδιασφάλιση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τις επιπλέον παραμέτρους θα απαιτηθούν (πχ ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο αγροτεμαχίου, Lot Number στα προϊόντα, Barcoding στις παλέτες κλπ), μέσα από ειδική έκδοση του Λογισμικού Agro Advanced.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
Tesco Nurture

tesco-nurture21Το πρότυπο Tesco Nurture (πρώην Tesco Natures Choice) αναπτύχθηκε από το Αγγλικό Super Market Tesco. Απευθύνεται αποκλειστικά στους προμηθευτές αγροτικών προϊόντων του Tesco και συγκεκριμμένα για φρέσκα φρούτα, λαχανικά και σαλάτες. Το πρότυπο αυτό αναπτύχθηκε για να εξασφαλίζει οτι τα προϊόντα που εμπορεύεται το Tesco, προέρχονται από καλλιεργητές οι οποίοι χρησιμοποιούν τις ορθές γεωργικές πρακτικές εργάζονται με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο και με την κατάλληλη μέριμνα για την υγεία και την ευημερία του προσωπικού τους.

Οι καλλιεργητές πρέπει να αποδείξουν ότι λειτουργούν με τον τρόπο που πληροί αυτές τις απαιτήσεις, που καθορίζονται από το πρότυπο Tesco. Το Tesco Nurture μπορεί μπορεί να πιστοποιηθεί είτε σε μεμονωμένους παραγωγούς (Option 1) είτε σε Ομάδες Παραγωγών (Option 2), ενώ οι διεργασίες του είναι παρόμοιες με το GlobalGAP, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ταυτόχρονη επιθεώρηση και των 2 συστημάτων. Το σύστημα TNC επιβάλει Customized Plant Protection Product List (PPPL), δηλαδή λίστα σκευασμάτων φυτοπροστασίας με διαφορετική αξιολόγηση ως προς τα PHI τους, αυξάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τον χρόνο αναμονής για συγκομιδή. Η επιχείρηση ή ο παραγωγός που πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο της TESCO, λαμβάνει 3 βαθμολογίες ως επιβράβευση: – GOLDSILVERBRONZE.

Ειδικά για το Tesco Nurture, στο λογισμικό Agro AdvancedCore Module, γίνονται αυτόματα οι καταχωρήσεις ανά καταγραφή των εξειδικευμένων PHI ανά σκεύασμα και καλλιέργεια καθώς και η αξιολόγηση των δραστικών ουσιών βάση των λιστων αξιολόγησης σε Critical, Amber 1, Amber 2 κλπ … Έτσι δεν χρειάζεται να ανατρέχετε σε ειδικές λίστες για διασταυρούμενη πληροφόρηση, ενώ ανά οδηγία φυτοπροστασίας εκδίδονται και οι επιτρεπόμενες ημερομηνίες συγκομιδής, βάση των Customized PHIs …

H FoodCare AgroData σχεδιάζει συστήματα ποιότητα συμβατά με το πρότυπο Tesco Nurture, είτε για μεμονωμένους παραγωγούς είτε για Ομάδες παραγωγών, με εύκολη, γρήγορη και μειωμένου κόστους εφαρμογή και πιστοποίηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες
Mc Donalds GAP

Mc_Donalds_GAPΠρότυπο Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής McDonald’s G.A.P:

Τα McDonald’s έχουν θεσπίσει δικό τους, ιδιωτικό πρότυπο για τη διασφάλιση της Γεωργικής Παραγωγής, το Mc Donalds G.A.P.

Το συγκεκριμένο πρότυπο πέραν των απαιτήσεων της Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής, απαιτεί εξειδικευμένη ανάλυση ρίσκων για την πρόληψη των μικροβιολογικών επιμολυντών των προϊόντων, συνδυάζοντας παραμέτρους που αφορούν τόσο τις καλλιεργητικές τεχνικές, όσο και της πρόληψης της εισόδου ζώων στην καλλιέργεια.

Παράλληλα θέτει προδιαγραφές στο Monitoring του νερού της άρδευσης ενώ απαιτεί από τους παραγωγούς τον συνεχή έλεγχο.

Στη FoodCare αναπτύσσουμε συστήματα συμβατά με το McDonald’s G.A.P.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες