Παρεχόμενες Υπηρεσίες

CO2 LCA

Ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντος (LCA) εκφραζόμενο σε CO2 eq Στη FoodCare AgroData αναπτύσσουμε συστήματα ανάλυσης του κύκλου ζωής των αγροτικών προϊόντων, στηριζόμενα στο ISO 14040 και του ISO 14064-1, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας Agro Advanced - Module CO2 LCA. Το λογισμικό βοηθά σημαντικά στο να καλυφθούν οι απαιτήσεις του Carbon Footprint (της...

Read More

Biodiversity Action Plans

Μελέτη και Σύνταξη Biodiversity Action Plans (BAP): Η χώρα μας είναι γεμάτη από ευαίσθητες περιβαλλοντικές ζώνες. Ταυτόχρονα, σχεδόν δίπλα από αυτές, υπάρχει γεωργική δραστηριότητα που τις περισσότερες φορές λειτουργεί εις βάρος του περιβάλλοντος. Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστώνουμε πως υπάρχει μια πολύ εύθραυστη ισορροπία μεταξύ εντατικής καλλιέργειας και των πολλών Ειδικών Περιβαλλοντικών...

Read More

Leaf Management

Leaf – Linking Environment and Farming. Το Leaf αποτελεί Αγγλικό Πρότυπο που ως κύριο στόχο έχει την προσαρμογή των γεωργικών δραστηριοτήτων στο ευαίσθητο αγρο-περιβαλλοντικό οικοσύστημα, μέσα από μεθόδους αξιολόγησης και αναχαίτισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι παραγωγοί που έχουν λάβει το σήμα Leaf, μπορούν να το χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους.   Στη FoodCare έχουμε...

Read More

KOSHER

Πιστοποίηση KOSHER: Η Πιστοποίηση Kosher αφορά τρόφιμα που προορίζονται για την Εβραϊκή διατροφή. Η μεθοδολογία παραγωγής, οι πρώτες ύλες καθώς και η συσκευασία του τροφίμου, ακολουθεί ειδικούς κανόνες που προέρχονται από την Βίβλο και την Εβραϊκή παράδοση. Στη FoodCare καθοδηγούμε τις εταιρείες που επιθυμούν να ενταξουν προϊόντα τους στην πιστοποίηση Kosher, τόσο...

Read More

HALAL

Πιστοποίηση HALAL: Η Πιστοποίηση Halal αφορά τα προϊόντα τροφίμων τα οποία συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ισλαμικής Σαρίας. Απαιτεί εξειδικευμένα συστήματα υγιεινής καθώς και ιχνηλασιμότητας, που ξεκινάει από το αγροτεμάχιο και καταλλήγει στο τραπέζι των καταναλωτών. Στην πιστοποίηση Halal όλα είναι σημαντικά, ακόμα και ο τρόπος θανάτου το ζώου που πρόκειται να...

Read More

GLOBALG.A.P Fruit & Vegetables

Το πρότυπο GLOBALG.A.P. IFA, αναπτύχθηκε από τη μη κερδοσκοπική Γερμανική εταιρεία FoodPLUS GmbH, η οποία συστάθηκε από τους μεγαλύτερους λιανοπωλητές (Super Markets) της Ευρώπης. το GlobalGAP είναι ένα πρότυπο που έχει ως κύριο σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, έχοντας ως κύριο στόχο την τελική παραγωγή...

Read More

GlobalGAP GRASP

GLOBALGAP RISK ASSESMENT ON SOCIAL PRACTICES (GRASP) Η πιστοποιημένη εφαρμογή προτύπων που προάγουν την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας καθώς και τις ενδο-εταιρικές εργασιακές σχέσεις, γνωστά με τον γενικό όρο "Social Practices", γίνονται όλο και περισσότερο απαιτούμενα από τις εμπορικές αλυσίδες. Σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής, το περισσότερο γνωστό σύστημα είναι το GRASP,...

Read More

GlobalGAP Chain of Custody

GLOBALGAP - CHAIN OF CUSTODY: Η GlobalGAP προχώρησε ένα βήμα παραπέρα την ιχνηλασιμότητα των πιστοποιημένων κατά GlobalGAP προϊόντων, μέσα από την ανάπτυξη του ειδικού Module GlobalGAP Chain of Custody. Η νέα αυτή υπηρεσία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Προτύπου GlobalGAP IFA και αποτελεί Module στα συστήματα ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζει η κάθε...

Read More

GlobalGAP HPSS

GLOBALGAP - HARMONIZED PRODUCE SAFETY STANDARD: Το ειδικό πρόσθετο GlobalGAP HPSS έρχεται για να καλύψει τις εξειδικευμένες απαιτήσεις της πρώτης τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις των παραγωγών. Συνδυάζει ένα εξειδικευμένο σύστημα ανάλυσης ρίσκων, στηριγμένο στις αρχές του HACCP, που όμως είναι προσαρμοσμένο ώστε να καλύπτει ακόμα και το...

Read More

GlobalGAP Crops for Processing Standard

GlobalGAP Crops for Processing Standard (CfP): Η Εξειδικευμένη Εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής σε προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά στη βιομηχανία μεταποίησης. Το GlobalGAP Crops for Processing Standard (CfP) είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού του Προτύπου GlobalGAP IFA με το SAI Platform Farm Sustainability Assessment. Τα δύο αυτά κορυφαία πρότυπα ουσιαστικά...

Read More