Αγορανομική Διάταξη ΔΙΕΠΠΥ Α2-718

Όσοι ασχολούμαστε με τα φρούτα και κηπευτικά, γνωρίζουμε για την Αγορανομική Διάταξη 3/11, που αφορά μεταξύ των άλλων και την ιχνηλασιμότητα των αγροτικών προϊόντων, για τις επιχειρήσεις εμπορίας / συσκευασίας. Η εν λόγο Διάταξη που έχει ισχύ ήδη από το 2011, αποτελούσε τροποποίηση από την ΑΔ 07/09 και αφορούσε τόσο τις εταιρείες του δευτερογενούς τομέα, που ασκούσαν εμπορία φρούτων και κηπευτικών όσο και τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, όπου έκαναν την τελική συσκευασία μόνοι τους.

Με την τροποίηση στο Νέο ΔΙΕΠΠΥ (Α2-718/2014), έχουμε τις εξής αλλαγές:

  • Πλήρης αλλαγή του τρόπου σήμανσης των προϊόντων (labeling), με την εισαγωγή της έννοιας του Αριθμού Παρτίδας Παραγωγής (δηλαδή Batch Numbers). Η απεικόνιση των Batch Numbers γίνεται με συγκεκριμένο (σχετικά πολύπλοκο) τρόπο και εμπλέκει εντός της κωδικοποίησης και τα παραστατικά παραλαβής του παραγωγού, ημερομηνίες συσκευασίες για κάθε μια ενέργεια συσκευασίας καθώς και αύξοντες αριθμούς από την αρχή του έτους στο βιβλίο ιχνηλασιμότητας. Ο αριθμός παρτίδας παραγωγής αναγράφεται υποχρεωτικά πάνω στα προϊόντα που αναφέρονται στον Πίνακα Α. Για τα προϊόντα εκτός του Πίνακα Α, δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή του Αριθμού Παρτίδας Παραγωγής αλλά θα πρέπει να γίνεται αναγραφή στο παραστατικό διακίνησης το ονοματεπώνυμο του παραγωγού
  •  

  • Για πρώτη φορά τίθεται η έννοια του Batch Number. Ουσιατικά για κάθε Lot-Παρτίδα πρώτης ύλης φρούτων και κηπευτικών, πλέον αντιστοιχούν τόσοι Αριθμοί Παρτίδας Παραγωγής, όσες και οι συσκευασίες του προϊόντος.
  •  

  • Υπάρχει διαφορετική κωδικοποίηση για την ιχνηλασιμότητα (ΑΠΠ) των παραγωγών, διαφορετική για τους συσκευαστές όπου τα προϊόντα τους διατηρούν στο σύστημα ιχνηλασιμότητας 1:1 (ένα προς ένα) και διαφορετική για τα προϊόντα όπου η ιχνηλασιμότητάτα τους γίνεται με τη διαδικασία πολλά προς ένα.
  •  

 

Το λογισμικό Agro Advanced (Module Factory) είναι απολύτως συμβατό με όλες τις μορφές κωδικοποίησης που ορίζει ο ΔΙΕΠΠΥ Α2/718.
TraceIT – Πρόσβαση Καταναλωτών

Ιχνηλασιμότητα TraceIT

 

Δώστε Lot Number προϊόντος ή κωδικό παραγωγού

Click to Trace the Lot Number

TraceIT_Logo2


Το σύστημα TraceIT προβάλει καλλιεργητικές πληροφορίες για το αγροτικό προϊόν που προμηθευτήκατε. Πρόκειται για διαδικτυακή μορφή ιχνηλασιμότητας και αντλεί πληροφορίες από τα τερματικά λογισμικά Agro Advanced


traceip-kopela